Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacje opracowali

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacje opracowali"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacje opracowali
Znaki drogowe Prezentacje opracowali Piotr Pasek Karol Nowak KL 1a 2009r-2010r Koło techniczne

2 Znaki drogowe dzielimy na:
1.Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe. 2.Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej. 3.Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. 4.Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej. Znaki drogowe Najczęściej spotykany w Polsce rozmiar znaków drogowych pionowych zdefiniowany w Rozporządzeniu jako "średni" to przypadku tablic okrągłych (zakazy i nakazy) tablica o średnicy 80 cm; w przypadku trójkątnych (ostrzegawczych) - bok trójkąta długości 90 cm, kwadratowych lub prostokątnych (informacyjnych) - bok kwadratu lub krótszy bok prostokąta długości 60 cm.

3 A to kilka ich przykładów
linia pojedyncza przerywana P-10 Przejście dla pieszych

4 P P-8b Przejazd dla rowerzystów Strzałka kierunkowa do skręcania

5 P-23 Droga dla rowerów P-17 Linia przystankowa

6 P24 Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

7 Znaki drogowe pionowe Znaki drogowe pionowe umieszczone po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczą kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znaki dotyczą tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym są umieszczone. Znaki drogowe umieszczone po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowią powtórzenie znaków umieszczonych po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Kierujący jest obowiązany respektować znaki drogowe pionowe umieszczone na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne. Znaki drogowe wyrażające zakazy lub nakazy odnoszące się do kierunku jazdy oraz znaki drogowe zakazu wjazdu pojazdów o określonych wymiarach, masie lub naciskach osi nie dotyczą kierującego pojazdem szynowym, poruszającego się po wyznaczonej dla niego trasie. Znaki drogowe, które są dodatkowo opatrzone napisami lub symbolami umieszczonymi na tabliczkach pod nimi, stanowią integralną całość wraz z tymi tabliczkami. Jeżeli znaki drogowe lub tabliczki określają układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem. Znaki drogowe poziome odzwierciedlające znaki drogowe pionowe (ostrzegawcze lub zakazu) stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych. Przepisy wymienione w punkcie 1 i 4 stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych do kierowania ruchem. Znaki drogowe i sygnały dotyczące organizacji ruchu oraz znaki drogowe określające prędkość, wymiary, masę i naciski osi pojazdu podane są przykładowo. Dotyczy to również tabliczek przedstawiających pojazdy, układ dróg na skrzyżowaniu i sytuacje na drodze.

8 Z N A K I U


Pobierz ppt "Prezentacje opracowali"

Podobne prezentacje


Reklamy Google