Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej Odpowiedzialność żołnierzy za przestępstwa podlegające jurysdykcji wojskowej i powszechnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej Odpowiedzialność żołnierzy za przestępstwa podlegające jurysdykcji wojskowej i powszechnej."— Zapis prezentacji:

1 Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej Odpowiedzialność żołnierzy za przestępstwa podlegające jurysdykcji wojskowej i powszechnej.

2 Kodeks wykroczeń - art. 33 § 4 pkt 7, art. 51 § 2 i art. 70 § 2: Zaostrzenie odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków Kodeks wykroczeń - art. 33 § 4 pkt 7, art. 51 § 2 i art. 70 § 2: Zaostrzenie odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W INNYCH USTAWACH PRZYJĘTE NOWĄ USTAWĄ O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ Kodeks karny - art. 323 § 3 i art. 338: Zmiana zasad wykonywania kary ograniczenia wolności przez żołnierzy innych niż zasadniczej służby wojskowej, określenie dolnej granicy samowolnego oddalenia będącego przestępstwem oraz objęcie odpowiedzialnością żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej służby wojskowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w służbie Kodeks karny - art. 323 § 3 i art. 338: Zmiana zasad wykonywania kary ograniczenia wolności przez żołnierzy innych niż zasadniczej służby wojskowej, określenie dolnej granicy samowolnego oddalenia będącego przestępstwem oraz objęcie odpowiedzialnością żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej służby wojskowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w służbie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - nowy art. 86a: Ustanowienie wykroczeń, które mogłyby być ścigane na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - nowy art. 86a: Ustanowienie wykroczeń, które mogłyby być ścigane na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej Ustawa o Żandarmerii Wojskowej … - art. 4, 26a i 46: Określenie nowych funkcji izb zatrzymań, podporządkowania ich Żandarmerii Wojskowej oraz łączenie dyżurnego parku technicznego do wojskowych organów porządkowych Ustawa o Żandarmerii Wojskowej … - art. 4, 26a i 46: Określenie nowych funkcji izb zatrzymań, podporządkowania ich Żandarmerii Wojskowej oraz łączenie dyżurnego parku technicznego do wojskowych organów porządkowych

3 3 Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez obowiązującą ustawę, pod groźbą kary, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy - Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez obowiązującą ustawę, pod groźbą kary, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy - Zagrożony: grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc, do dożywocia włącznie, aresztem wojskowym (w stosunku do żołnierzy). Wykroczeniem jest czyn człowieka, zawiniony, społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę pod groźbą: Wykroczeniem jest czyn człowieka, zawiniony, społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę pod groźbą: kary aresztu /do 1 m-ca/ ograniczenia wolności /do 1 m-ca / grzywny do 5000 zł nagany. PRZESTĘPSTWO I WYKROCZENIE

4 PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA POSPOLITE, W TYM SKARBOWE ZASADNICZE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻOŁNIERZA ZA NARUSZENIA PRAWA TYLKO JAKO OBYWATELA NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH NARUSZENIA PRZEPISÓW ROZPATRYWANE PRZEZ SAMORZĄD ZAWODOWY INNE NARUSZENIA PRAWA PODLEGAJĄCE KARZE PIENIĘŻNEJ LUB PORZĄDKOWEJ

5 − PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA POSPOLITE, W TYM SKARBOWE ZWIĄZANE ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ ZASADNICZE OBSZARY ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻOŁNIERZA ZA NARUSZENIA PRAWA ZWIAZANE ZE SŁUŻBĄ WOJSKOWĄ PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA WOJSKOWE, W TYM SKARBOWE NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH NARUSZENIA PRZEPISÓW ROZPATRYWANE PRZEZ SAMORZĄD ZAWODOWY PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE INNE NARUSZENIA PRAWA PODLEGAJĄCE KARZE PIENIĘŻNEJ LUB PORZĄDKOWEJ

6 OKOLICZNOŚCI CZYNÓW KARALNYCH PODLEGAJĄCE KOGNICJI SĄDÓW WOJSKOWYCH 1.Przestępstwa z części wojskowej Kodeksu karnego. 2.Przestępstwa pospolite popełnione w następujących okolicznościach: 1) przeciwko organowi wojskowemu 2) przeciwko innemu żołnierzowi 3) podczas pełnienia obowiązków służbowych 4) w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 5) w obrębie obiektu wojskowego 6) w obrębie wyznaczonego miejsca przebywania 7) na szkodę wojska 8) z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej. 3. Przestępstwa popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa. Punkty 2 i 3 odnoszą się również do przestępstw skarbowych, wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych.

7 TRYBY ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻOŁNIERZY ZA PRZESTĘPSTWA Postępowanie dyscyplinarne Przestępstwo wojskowe „na wniosek dcy JW” Postępowanie przygotowawcze (ŻW, prokuratura wojskowa) Postępowanie przed sądem wojskowym Przestępstwo wojskowe ścigane z urzędu Przestępstwo pospolite w okolicznościach związanych ze służbą wojskową Przestępstwo pospolite nie związane ze służbą wojskową ścigane z urzędu Przestępstwo prywatno- skargowe Postępowanie przygotowawcze (Policja, prokuratura powszechna) Postępowanie przed sądem powszechnym

8 OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE TRYB ŚCIGANIA WYKROCZEŃ NA ŻĄDANIE DOWÓDCY JW Ściganie wykroczenia, którego sprawca podlega jurysdykcji wojskowej, odbywa się: 1)poza granicami państwa oraz warunkach szczególnych – w trybie dyscyplinarnym; 3)w pozostałych przypadkach – karnie z urzędu, w tym: a) w trybie mandatowym, b) na zawiadomienie prokuratora wojskowego lub Żandarmerii Wojskowej. 2)na żądanie dowódcy jednostki wojskowej (kierownika instytucji cywilnej) - dyscyplinarnie albo karnie, a wyłącznie karnie w przypadku gdy za wykroczenie można orzec albo orzeka się środki karne: a) zakazu prowadzenia pojazdów, b) przepadku przedmiotów, c)nawiązki;

9 TRYBY ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻOŁNIERZY ZA WYKROCZENIA Postępowanie mandatowe Postępowanie przed sądem powszechnym Postępowanie przed sądem garnizonowym Postępowanie dyscyplinarne Wykroczenie w szczegól- nych warunkach Wykroczenie związane ze służbą wojskową ścigane na żądanie dcy JW Wykroczenie związane ze służbą wojskową ścigane z urzędu Wykroczenie pospolite nie związane ze służbą wojskową ścigane z urzędu Wykroczenie związane ze służbą wojskową ścigane na żądanie pokrzywdzonego Wykroczenie nie związane ze służbą wojskową ścigane na żądanie pokrzywdzonego Postępowanie w sprawie wykroczenia (prokuratura wojskowa)


Pobierz ppt "Prowadzi: płk Stanisław PIWOWAR szef Oddziału Dyscypliny Wojskowej Odpowiedzialność żołnierzy za przestępstwa podlegające jurysdykcji wojskowej i powszechnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google