Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMO w Polsce... Julia Pankiewicz Klasa II TE. Spis treści  Co to jest GMO  Ministerstwo o GMO  Cele modyfikacji  Najczęściej modyfikowane organizmy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMO w Polsce... Julia Pankiewicz Klasa II TE. Spis treści  Co to jest GMO  Ministerstwo o GMO  Cele modyfikacji  Najczęściej modyfikowane organizmy."— Zapis prezentacji:

1 GMO w Polsce... Julia Pankiewicz Klasa II TE

2 Spis treści  Co to jest GMO  Ministerstwo o GMO  Cele modyfikacji  Najczęściej modyfikowane organizmy  Znakowanie produktów  Zalety  Wady  Rośliny modyfikowane (opis)  Zwierzęta modyfikowane (opis)  Bibliografia

3 Co to jest GMO ?  GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy)  GMO - są to organizmy które zawierają w swoim genomie obce geny, pochodzące z obcego organizmu.

4  Na stronie Ministerstwa Środowiska można przeczytać: „… Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji…”„… Organizm genetycznie zmodyfikowany to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób nie zachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji…”   * USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych Art. 3

5 ...  Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy  zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie  do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów  wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku (organizmy transgeniczne)

6 Modyfikacje mają przede wszystkim na celu:  zwiększenie odporności na herbicydy i szkodniki,  zwiększenie odporności na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe,  zwiększenie tolerancji na stres abiotyczny (głównie zmiany klimatyczne),  przedłużenie trwałości owoców,  poprawę składu kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów białek,  zwiększenie zawartości suchej masy,  zmianę zawartości węglowodanów, karotenoidów i witamin,  usunięcie składników antyżywieniowych – toksyn, związków utrudniających przyswajanie składników, związków które podczas obróbki kulinarnej ulegają reakcjom chemicznym wytwarzając toksyny, zwiększając np. zawartość nutraceutyków, czyli substancji niezbędnych dla zdrowia,

7 Najczęsciej modyfikowane organizmy  Zwierzęta  krowy,  kozy,  owce  buhaj  Rośliny  kukurydza,  pomidory,  soja zwyczajna,  ziemniaki,  bawełna,  melony,  tytoń.  rzepak,  buraki cukrowe.

8   W kwietniu 2004 roku Unia Europejska wprowadziła ścisłe zasady dotyczące odpowiedniego znakowania produktów.   Opakowanie wymaga odpowiedniego oznakowania,   jeśli produkt zawiera więcej niż 0,9% składników modyfikowanych genetycznie.   jeśli składniki oczekują na końcową akceptację, wskaźnik ten obniża się do 0,5%. Znakowanie produktów zawierających GMO

9 ...   Zgodnie z art. 47 ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych oznakowanie produktu GMO powinno zawierać następujące informacje:   nazwę produktu GMO i nazwy zawartych w nim GMO,   imię i nazwisko lub nazwę producenta lub importera oraz adres,   przewidywany obszar stosowania produktu GMO: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, powszechne użytkowanie przez konsumentów lub inne specjalistyczne zastosowanie,   zastosowanie produktu GMO i dokładne warunki użytkowania wraz z informacją, w uzasadnionych przypadkach, o rodzaju środowiska, dla którego produkt jest odpowiedni,   szczególne wymagania dotyczące magazynowania i transportu, jeżeli zostały określone w zezwoleniu,   informacje o różnicy wartości użytkowej, między produktem GMO, a jego tradycyjnym odpowiednikiem,   środki, jakie powinny być podjęte w przypadku niezamierzonego uwolnienia GMO, niezgodnego z wymaganiami dotyczącymi wprowadzenia produktu GMO do obrotu, jeżeli zostały określone w zezwoleniu.   numer uzyskanego pozwolenia na wprowadzenie produktu GMO

10 Zalety GMO  GMO mogą być uprawiane na terenach, gdzie występują nieprzyjazne warunki klimatyczne takie jak: mróz, wysoka temperatura, susze, nadmiar promieniowania słonecznego  umożliwia uzyskanie wysokich plonów zmodyfikowanych zbóż przy gorszych warunkach glebowych  zmniejszenie zużycia pestycydów; rośliny nie muszą być spryskiwane chemikaliami. Rolnicy mniej pieniędzy przeznaczają na pestycydy, a do środowiska nie przedstawiają się trujące substancje, które przenikają do wód gruntowych  uzyskanie żywności o lepszych walorach smakowych czy zapachowych  przedłużenie trwałości żywności oraz ułatwienie składowania warzyw i owoców, które dłużej pozostają świeże; ma to duże znaczenie w transporcie  rośliny ozdobne mają intensywniejszą barwę, nowe kolory oraz lepszy zapach  zmodyfikowane genetycznie rośliny służą do produkcji biopaliw

11 Wady GMO   wielu ludzi jest alergikami na żywność roślinną, która produkuje białka chroniące je przed chorobami i szkodnikami. Genetycznie modyfikowane rośliny są w taki sposób zaprojektowane, aby produkować zwiększone ilości tych protein, dlatego ryzyko alergii wzrasta.   rośliny GMO zawierające gen warunkujący odporność na pestycydy mogą "przekazywać" swoje geny blisko rosnącym, dzikim, spokrewnionym z nimi roślinom. Przykładowo soja zmodyfikowana genetycznie może skrzyżować się ze spokrewnionymi gatunkami i w ten sposób przekazać swoją odporność na chemiczne środki chwastobójcze innym roślinom, w tym także samym chwastom. Powstałe w ten sposób „super chwasty” będą wymagały większego użycia toksycznych środków chemicznych do ich zwalczania.   Technologicznie zmutowane rośliny nie przyniosą korzyści rolnikom w biednych regionach świata. Tak samo, jak nie stać ich na stosowanie pestycydów, nie będą w stanie kupić sadzonek drogich roślin transgenicznych   Żywność zmodyfikowana ma mniejszą wartość odżywczą od żywności pochodzącej z gospodarstw ekologicznych   GMO nie jest rozwiązaniem dla problemów rolnictwa i głodu na świecie.

12 Przykłady roślin modyfikowanych genetycznie  Kukurydza  Ziemniaki  Pomidory  Truskawki  Soja  Rzepak  Sałata  Bawełna  Pszenica  Winogron  Dynia  Banany

13 kukurydza  odporność na owady - wszczepiony został gen odpowiedzialny za wytwarzanie białka, które zjadane przez owada niszczy jego przewód pokarmowy co doprowadza do śmierci. Białko to "działa" tylko w organizmach niektórych, ściśle określonych gatunków owadów-szkodników, nie jest aktywne np. u człowieka. - wytwarzanie substancji używanych do wyrobu leków lub szczepionek

14 ziemniaki  wzrost zawartości skrobi, ponadto odmiany składające się wyłącznie z amylopektyny - u odmian tradycyjnych 20% skrobi to amyloza, którą usuwa się z ziemniaków przemysłowych co podnosi koszty,  odporność na herbicydy, stonkę ziemniaczaną, wirusy,  „słodkie ziemniaki" - wprowadzenie genu odpowiedzialnego za wytwarzanie słodkiego białka - taumatyny,  odporność na ciemnienie pouderzeniowe - większa trwałość,  mała zawartość glikoalkaloidów - substancji szkodliwych na człowieka, występujących w surowych ziemniakach.

15 pomidory  spowolnienie dojrzewania, większa trwałość  większa zawartość suchej masy,  intensywniejsza barwa, cieńsza skórka

16 truskawki  wyższa słodkość owoców, - spowolnienie dojrzewania, - odporność na mróz.

17 soja  odporność na środki ochrony roślin - hrebicydy, - odporność na wirusy, herbicydy, szkodniki, - obniżona zawartość kwasu palmitynowego.

18 rzepak  - odporność na herbicydy, - zmniejszona zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych, - większa zawartość kwasu lauronowego.

19 sałata  produkująca szczepionkę na zapalenie wątroby typu B - można się szczepić jedząc sałatę - została ona opracowana przez naukowców z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu pod kierownictwem prof. Legockiego.

20 Pszenica  zwiększenie zawartości glutenu - lepsza mąka.

21 winogron  odmiany bezpestkowe.

22 banany  odporność na wirusy i grzyby - zakażają się poprzez uszkodzenia w transporcie.

23 Zwierzęta modyfikowane  Krowy  Świnie  Ryby  Owce

24 krowy  Krowy dające więcej mleka, oraz mleko specjalnie przystosowane do produkcji serów. Krowom wprowadzono dodatkowe kopie genów kodujących proteiny: beta- i kappa- kazeinę. Kazeina jest składnikiem twarogów i białych serów. Modyfikacje powoduje to, iż z mleka łatwiej jest uzyskać ser - można go uzyskać więcej z tej samej objętości mleka oraz szybciej.

25 Polska transgeniczna świnka  Pierwsza polska transgeniczna świnia - knurek TG 1154 - urodziła się we wrześniu 2003 roku, w Instytucie Zootechniki w podkrakowskich Balicach.. Została stworzona w ramach projektu pt. "Wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka„  Polska transgeniczna świnia ma wbudowany gen, który może znieść immunologiczną barierę międzygatunkową pomiędzy świnią i człowiekiem

26 ryby  Uzyskanie szybszego wzrostu zwierząt hodowlanych. Modyfikacje polegające na wprowadzeniu genów produkujących hormon wzrostu. W ten sposób modyfikowane były głównie ryby: karpie, łososie  transgeniczne rybki akwariowe z genami z meduzy, dzięki którym fluoryzują w ciemności (rybki są bezpłodne - nie mogą się krzyżować w przypadku wydostania się do środowiska).

27 owce  owce wytwarzające wełnę toksycznaą dla moli i nie kurczącą się w praniu,

28 Uprawy GMO w Polsce   W Polsce w IHAR w Radzikowie otrzymano pierwsze odmiany modyfikowane genetycznie pszenżyta w 1998 r, a żyta w 1999 r.   W Polsce nie ma przemysłowych upraw roslin transgenicznych. Na rynku polskim znajdująsie jednak komponenty i produkty GMO (soja), sprowadzane zza granicy.

29 Strefy wolne od GMO   Pierwsze "Strefy Wolne od GMO" zadeklarowali małopolscy rolnicy z rejonu Stryszowa oraz cała gmina Chmielnik z woj. Podkarpackiego.   W dniu 27 września 2004 na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego ogłoszenia Strefy Wolnej od GMO na terenie Województwa Podkarpackiego

30 Strefy wolne od GMO

31 Bibliografia  http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html http://www.mos.gov.pl/artykul/2086_gmo/8806_gmo.html  http://www.bip.visacom.pl/psse_nowe.m.lub/dokumenty/20091012 134842-GMO.pdf http://www.bip.visacom.pl/psse_nowe.m.lub/dokumenty/20091012 134842-GMO.pdf http://www.bip.visacom.pl/psse_nowe.m.lub/dokumenty/20091012 134842-GMO.pdf  http://www.biotechnolog.pl/gmo-4.htm http://www.biotechnolog.pl/gmo-4.htm  http://www.biotechnolog.pl/gmo-5.htm http://www.biotechnolog.pl/gmo-5.htm  „Biologia” – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum [J. Grzegorek, A. Jerzmanowski, K. Spalik, K. Staroń.]


Pobierz ppt "GMO w Polsce... Julia Pankiewicz Klasa II TE. Spis treści  Co to jest GMO  Ministerstwo o GMO  Cele modyfikacji  Najczęściej modyfikowane organizmy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google