Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie do klasówki trójkąty i czworokąty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie do klasówki trójkąty i czworokąty"— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie do klasówki trójkąty i czworokąty

2 Własności trójkątów Rodzaje trójkątów:
Podział ze względu na boki  - trójkąt różnoboczny  - trójkąt równoboczny  - trójkąt równoramienny Podział ze względu na kąty  - trójkąt prostokątny  - trójkąt ostrokątny  - trójkąt rozwartokątny Trójkąt - figura geometryczna mająca 3 boki. Jeden z boków nazywamy podstawą, a dwa pozostałe ramionami, przy czym suma długości dwóch boków musi być większa od długości trzeciego boku. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180o

3 Własności prostokąta Ob= 2a+2b P= a*b
ma boki parami równoległe i równej długości ma cztery kąty proste ma dwie osie symetrii Ob= 2a+2b P= a*b

4 Własności rombu ma cztery boki tej samej długości
ma dwa kąty ostre i dwa rozwarte ma dwie przekątne przecinające się pod kątem prostym i dzielące na połowy suma miar sąsiednich kątów wynosi 180o;

5 Własności równoległoboku
ma dwie przekątne; boki równoległoboku są parami równoległe i równej długości; kąty leżące naprzeciw siebie mają równe miary; suma miar sąsiednich kątów wynosi 180o; przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;

6 Każdy kwadrat jest rombem, chociaż nie każdy romb jest kwadratem
Zauważ Każdy prostokąt i kwadrat jest równoległobokiem, chociaż nie każdy równoległobok jest prostokątem lub kwadratem. Każdy kwadrat jest rombem, chociaż nie każdy romb jest kwadratem

7 A zad. 1 Nazwij te figury. Jeśli to możliwe, podaj więcej niż jedną nazwę. trapez równoramienny trapez prostokątny romb, równoległobok, deltoid, trapez

8 kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, deltoid, trapez
równoległobok, trapez kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, deltoid, trapez

9 prostokąt, równoległobok, trapez
deltoid

10 zad. 2 Na papierze w kratkę narysuj trójkąt, który jest jednocześnie
a) równoramienny i rozwartokątny. b) ostrokątny i różnoboczny.

11 A zad. 3 Oblicz rozwartość trzeciego kąta trójkąta.

12 A zad. 4 Oblicz rozwartości pozostałych kątów narysowanych czworokątów

13 A zad. 5 W równoległoboku kąt ostry jest dwa razy mniejszy niż kąt rozwarty. Jakie są kąty tego równoległoboku?

14 A zad. 6 Odcinki: AD, AC, BC i BE mają tę samą długość. Oblicz rozwartości kątów trójkątów: ABC, ACD i BCE. 40o 35o D A B E C

15 zad. 7 Narysuj czworokąt, który Ma tylko dwa kąty proste
Ma prostopadłe przekątne, które są równe i dzielą się na połowy

16 B zad. 8 Wypisz własności każdego z narysowanych trójkątów.

17

18 zad. 9 Przerysuj tabelkę do zeszytu i wpisz TAK, jeśli trójkąt istnieje, albo NIE, jeśli nie istnieje. Ostrokątny Prostokątny Rozwartokątny Różnoboczny Równoramienny Równoboczny

19 zad. 10 Oblicz rozwartości pozostałych kątów każdego trójkąta. Linią przerywaną zaznaczono osie symetrii trójkątów.

20 zad. 11 Oblicz rozwartości pozostałych kątów narysowanych czworokątów

21 zad. 12 Oblicz rozwartości kątów równoległoboku ABDE.
trapezu równoramiennego ACDE Jakie własności ma trójkąt BCD

22 zad. 13 Narysuj czworokąt, który
ma jedną parę boków równoległych, ale nie ma osi symetrii ma dwie osie symetrii, ale nie jest prostokątem ma dwa boki równe i dwa boki równoległe

23 90o 50o 60o Zad Oblicz miary kątów. 120o 135o 90o

24 . . Zad.15 Które z narysowanych czworokątów:
posiadają następujące własności: przekątne są równe przeciwległe kąty są tej samej miary przekątne dzielą się na połowy przekątne są prostopadłe

25 Zad.16 Podaj miary zaznaczonych kątów w rombie, równoległoboku i trapezie:

26 Zad. 17 W rombie kąt rozwarty jest dwa razy większy od kąta ostrego
Zad W rombie kąt rozwarty jest dwa razy większy od kąta ostrego. Podaj miary kątów tego rombu.

27 Zad. 18 W trapezie równoramiennym kąt ostry ma miarę 50o
Zad W trapezie równoramiennym kąt ostry ma miarę 50o. Podaj miary pozostałych kątów. 50o

28 KONIEC Powodzenia na klasówce
- OLIWIA Zródła: MATEMATYKA – WSiP- J Chodnicki, M. Dąbrowski, A. Pfeiffer REPETYTORIUM SZÓSTOKLASISTY Opracowanie Zbiorowe Park Zapraszam na stronę e- matematyk.blogspot.com


Pobierz ppt "Powtórzenie do klasówki trójkąty i czworokąty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google