Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWTÓRZENIE DO KLASÓWKI TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY. Trójkąt - figura geometryczna mająca 3 boki. Jeden z boków nazywamy podstawą, a dwa pozostałe ramionami,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWTÓRZENIE DO KLASÓWKI TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY. Trójkąt - figura geometryczna mająca 3 boki. Jeden z boków nazywamy podstawą, a dwa pozostałe ramionami,"— Zapis prezentacji:

1 POWTÓRZENIE DO KLASÓWKI TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY

2 Trójkąt - figura geometryczna mająca 3 boki. Jeden z boków nazywamy podstawą, a dwa pozostałe ramionami, przy czym suma długości dwóch boków musi być większa oddługości trzeciego boku. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 o Rodzaje trójkątów: 1. Podział ze względu na boki - trójkąt różnoboczny - trójkąt równoboczny - trójkąt równoramienny 2.Podział ze względu na kąty - trójkąt prostokątny - trójkąt ostrokątny - trójkąt rozwartokątny

3 ma boki parami równoległe i równej długości ma cztery kąty proste ma dwie osie symetrii Ob= 2a+2b P= a*b

4 ma cztery boki tej samej długości ma dwa kąty ostre i dwa rozwarte ma dwie przekątne przecinające się pod kątem prostym i dzielące na połowy suma miar sąsiednich kątów wynosi 180 o ;

5 ma dwie przekątne; boki równoległoboku są parami równoległe i równej długości; kąty leżące naprzeciw siebie mają równe miary; suma miar sąsiednich kątów wynosi 180 o ; przekątne dzielą się w punkcie przecięcia na połowy;

6 Zauważ Każdy prostokąt i kwadrat jest równoległobokiem, chociaż nie każdy równoległobok jest prostokątem lub kwadratem. Zauważ Każdy prostokąt i kwadrat jest równoległobokiem, chociaż nie każdy równoległobok jest prostokątem lub kwadratem. Każdy kwadrat jest rombem, chociaż nie każdy romb jest kwadratem

7 zad. 1 Nazwij te figury. Jeśli to możliwe, podaj więcej niż jedną nazwę. trapez równoramienny trapez prostokątny romb, równoległobok, deltoid, trapez A

8 równoległobok, trapez kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok, deltoid, trapez deltoid A

9 prostokąt, równoległobok, trapez deltoid A

10 zad. 2 Na papierze w kratkę narysuj trójkąt, który jest jednocześnie a)równoramienny i rozwartokątny. b)ostrokątny i różnoboczny. A

11 zad. 3 Oblicz rozwartość trzeciego kąta trójkąta. A

12 zad. 4 Oblicz rozwartości pozostałych kątów narysowanych czworokątów A

13 W równoległoboku kąt ostry jest dwa razy mniejszy niż kąt rozwarty. Jakie są kąty tego równoległoboku? zad. 5 A

14 zad. 6 Odcinki: AD, AC, BC i BE mają tę samą długość. Oblicz rozwartości kątów trójkątów: ABC, ACD i BCE. A 40 o 35 o D A BE C

15 zad. 7 Narysuj czworokąt, który a)Ma tylko dwa kąty proste b)Ma prostopadłe przekątne, które są równe i dzielą się na połowy A

16 Wypisz własności każdego z narysowanych trójkątów. B zad. 8 zad. 8

17

18 zad. 9 Przerysuj tabelkę do zeszytu i wpisz TAK, jeśli trójkąt istnieje, albo NIE, jeśli nie istnieje. OstrokątnyProstokątnyRozwartokątny Różnoboczny Równoramienny Równoboczny

19 zad. 10 Oblicz rozwartości pozostałych kątów każdego trójkąta. Linią przerywaną zaznaczono osie symetrii trójkątów.

20 zad. 11 Oblicz rozwartości pozostałych kątów narysowanych czworokątów

21 zad. 12 Oblicz rozwartości kątów a)równoległoboku ABDE. b)trapezu równoramiennego ACDE Jakie własności ma trójkąt BCD

22 zad. 13 Narysuj czworokąt, który a)ma jedną parę boków równoległych, ale nie ma osi symetrii b)ma dwie osie symetrii, ale nie jest prostokątem c)ma dwa boki równe i dwa boki równoległe

23 60 o Zad.14 Oblicz miary kątów. 90 o 50 o 120 o 135 o 90 o

24 Zad.15 Które z narysowanych czworokątów:.. posiadają następujące własności: a)przekątne są równe b)przeciwległe kąty są tej samej miary c)przekątne dzielą się na połowy d)przekątne są prostopadłe

25 Zad.16 Podaj miary zaznaczonych kątów w rombie, równoległoboku i trapezie: 70 o 60 o 130 o 80 o

26 Zad.17 W rombie kąt rozwarty jest dwa razy większy od kąta ostrego. Podaj miary kątów tego rombu.

27 Zad.18 W trapezie równoramiennym kąt ostry ma miarę 50 o. Podaj miary pozostałych kątów. 50 o

28 REPETYTORIUM SZÓSTOKLASISTY Opracowanie Zbiorowe Park Zapraszam na stronę e- matematyk.blogspot.com


Pobierz ppt "POWTÓRZENIE DO KLASÓWKI TRÓJKĄTY I CZWOROKĄTY. Trójkąt - figura geometryczna mająca 3 boki. Jeden z boków nazywamy podstawą, a dwa pozostałe ramionami,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google