Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promocja 10/15 Marketing polityczny. Marketing polityczny - definicja Marketing polityczny zaliczyć należy do marketingu non-profit. Polega na wykorzystaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promocja 10/15 Marketing polityczny. Marketing polityczny - definicja Marketing polityczny zaliczyć należy do marketingu non-profit. Polega na wykorzystaniu."— Zapis prezentacji:

1 Promocja 10/15 Marketing polityczny

2 Marketing polityczny - definicja Marketing polityczny zaliczyć należy do marketingu non-profit. Polega na wykorzystaniu koncepcji i narzędzi marketingowych do wykreowania odpowiedniego wizerunku kandydata lub organizacji politycznej na tle konkurentów w celu uzyskania jak największego wpływu na decyzje polityczne w danej strukturze decyzyjnej. Marketing polityczny oprócz kreacji siły politycznej zajmuje się badaniem zjawisk politycznych pod kątem ewentualnych wyborów. Polega na kreacji, utrzymaniu i wzmacnianiu związków między politykiem a wyborcą poprzez identyfikację, kreowanie i zaspokajanie jego potrzeb oraz rozwijanie przywództwa politycznego.

3 Źródło istoty Obecnie partie i organizacje polityczne stanowią zamknięte grona osób o dużych barierach wejścia. Rzadko stanowią forum swobody wypowiedzi i przynależności do władz i epatowania swoimi poglądami politycznymi (nie mają charakteru masowego a raczej elit partyjnych). Zdobywanie wyborców sprowadza się więc do sprzedaży oferty kandydata lub partii politycznej a nie masowego uczestnictwa w jej kształtowaniu Wykorzystywanie technik marketingowych jest więc konieczne i stanowi substytut dyskusji politycznej. Polityka często traci charakter merytoryczny a nabiera charakteru medialnego. Pomysł na kampanie wyborczą jest pomysłem na kampanię marketingową.

4 Perspektywa marketingu politycznego  Krótkookresowa – wygranie wyborów  Długookresowa – zdobycie i utrzymanie władzy

5 Reguły marketingu politycznego  Medialne  Sondażowe  Wizerunkowe  Promocyjne i reklamowe

6 Elementy marketingu politycznego  Strategie wyborcze  Budowanie wizerunku w massmediach  PR  Przeprowadzanie i analiza sondaży

7 Fazy marketingu politycznego  Prekampanijna  Kampanijna  postkampanijna

8 Wymiary marketingu politycznego  Behawioralny:  Głosowanie  Lojalność  Inwestowanie w relacje  Afektywny:  Zaangażowanie w relacje  Identyfikacja  Intensywność  Temporalny:  Intencje popierania w przyszłosci

9 Rodzaje strategii marketingowych w działalności politycznej  Z punktu widzenia działań na rynku politycznym:  Defensywne – utrzymanie elektoratu  Ofensywne – zdobywanie elektoratu i odebranie go rywalom  Z punktu widzenia przedmiotu  Strategia sprzedaży programu politycznego – opracowywanie i upublicznianie programu wyborczego (kandydata lub partii)  Strategia budowania wizerunku partii politycznej  Strategia budowania wizerunku polityka  Ze względu na zakres działania  Skoncentrowana  Zróżnicowana  niezróżnicowana

10 Rodzaje strategii marketingowych w działalności politycznej cd  Ze względu na charakter działań  Pozytywna  Negatywna  Ze względu na działania względem rynku  Penetracji  Rozwoju rynku  Ze względu na ofertę  Wzrostu – wzbogacanie programu  Nowych przedsięwzięć  Ze względu na podmiot:  Utwardzanie  Poszerzanie

11 Produkt marketingu politycznego  Platforma kampanii lub platforma wyborcza – zachowanie struktury partyjnej lub organizacyjnej na różnych poziomach działalności poprzez jej wykreowanie (przywódcy, decydenci). Polityka w takiej sytuacji można nazwać sprzedawcą usług politycznych a nie produktem jako takim.  Polityk ma ograniczenia:  Ruralistyczne – odwołujące się do jego programu  Pragmatyczne – odzwierciadlające aktualne zmiany i elastyczność dostosowywania się do nich

12 Narzędzia marketingu politycznego  Audiowizualne i audytywne:  Udział w programach telewizyjnych i radiowych  Reklama  Utwór wyborczy  Konferencja prasowa i briefing  wizualne:  Prasa  Broszury i ulotki  Plakat  Bilboard  List do wyborców  Reklamy ruchome

13 Narzędzia marketingu politycznego cd  Bezpośrednie:  Door-to-door  Debata  Wiece i spotkania  Telemarketing  Internet  www  Reklama na www  Social media  Blogi polityczne  mailing

14 Technologie marketingu politycznego - manipulacyjne  Propaganda biała i czarna  Socjotechnika (globalnego ataku, małych kroków, zdartej płyty, odbijania piłeczki, stosowanie podwójnych miar)  Dezinformacja (brak informacji, opuszczanie i podnoszenie kurtyny, walka z cieniem, zniekształcanie proporcji, informacja selektywana, kompromitacja, kozły ofiarne, wyważanie otwartych drzwi, bycie obserwatorem, kłamstwo)

15 Technologie marketingu politycznego – oparte o wpływ społeczny  Wzajemność  Konsekwencja i zaangażowanie  Społeczny dowód słuszności  Niedostępność  Autorytet  sympatie

16 Pozycje kandydatów i partii  Przekonany – zadeklarowany ideolog – wysokie przywódco niska elastyczność wobec zmian  Budowanie relacji - wysokie przywództwo i wysoki wpływ rynku politycznego  Taktyczny populista – niskie przywództwo wysoka elastyczność  Polityczna waga lekka – niskie przywództwo i mała elastycznosć


Pobierz ppt "Promocja 10/15 Marketing polityczny. Marketing polityczny - definicja Marketing polityczny zaliczyć należy do marketingu non-profit. Polega na wykorzystaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google