Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obszar Powiatu Świdnickiego znajduje się w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Przez jego teren.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obszar Powiatu Świdnickiego znajduje się w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Przez jego teren."— Zapis prezentacji:

1

2 Obszar Powiatu Świdnickiego znajduje się w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Przez jego teren przepływają rzeki: Giełczew, Stawek – Stoki, Młynówka, Skawka, Radomirka i Wieprz. Jego walory przyrodnicze podnoszą także kompleksy leśne (łączna powierzchnia 5069 ha) oraz dolinki.

3 Szczególnie cenne walory środowiska przyrodniczego na terenie Powiatu Świdnickiego stanowią ok. 15% powierzchni ogólnej powiatu. Ochroną objęte są następujące elementy środowiska przyrodniczego: obszar Natura 2000 parki krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu rezerwaty przyrody zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

4 Spośród obszarów Natura 2000, na terenie powiatu występuje jedynie Specjalny Obszar Ochrony „Świdnik”. Położony jest on w północnej części gminy Świdnik. Powołany on został w celu ochrony kolonii susła perełkowanego, który jako gatunek ginący wpisany jest do Czerwonej Księgi Zwierząt. Świdnickie lotnisko zamieszkuje populacja susłów licząca ponad 11 tys. osobników. Są to zwierzęta ukryte w wyrytych metr pod ziemią norach, zapadają na okres zimowy w sen, który trwa aż 9 miesięcy. Lotnisko jest również miejscem żerowania kilku gatunków ptaków drapieżnych gniazdujących w okolicy. Suseł perełkowany

5 Krzczonowski Park Krajobrazowy Położony jest na terenie 5 gmin: Krzczonów, Fajsławice, Rybczewice, Jabłonna i Piaski. Na terenie parku znajdują się 3 leśne rezerwaty przyrody – Las Królewski, Chmiel i Olszanka. Można tutaj spotkać olsy, łęgi, lasy dębowo-grabowe, a także torfowiska i zespoły roślinności wodnej.

6 Park ten jest najważniejszym obszarem źródliskowym na Lubelszczyźnie. Silnych źródeł jest tu aż 45, w tym kilkanaście źródlisk grupowych, skupiających od 4 do 19 wypływów. Źródła położone są głównie w dolinach rzek Giełczwi, Radomirki i Olszanki.

7 Wśród bogatej flory parku stwierdzono 47 gatunków objętych ochroną prawną. Do najciekawszych należą: Cieszynianka wiosenna Orlik pospolity Lilia złotogłów Paprotnica krucha

8 Zawilec wielkokwiatowy Ostrożeń panoński Oman wąskolistny

9 Kumak nizinny Rzekotka drzewna Ropucha szara W parku można spotkać rzadko występujące płazy:

10 Wśród ptaków do rzadziej spotykanych gatunków należą: Perkozek Potrzos

11 Nadwieprzański Park Krajobrazowy Park został utworzony w dolinie rzeki Wieprz, na terenie gmin: Łęczna, Milejów, Puchaczów, Spiczyn i Trawniki. Do najcenniejszych wartości należy jego roślinność. Wśród gatunków flory na szczególną uwagę zasługują: Salwinia pływająca Grążel żółty Grzybień biały

12 Z fauny na terenie parku znajdują się ciekawe gatunki ptaków oraz kilka gatunków nietoperzy. ). Zimorodek Błotniak stawowy Gacek wielkouch

13 Rezerwat leśny Wierzchowiska Rezerwat „Wierzchowiska” obejmuje drzewostany, w których występują 140 letnie okazy dębów szypułkowych i lip oraz sztucznie podsadzonego modrzewia. Znajduje się na terenie gminy Piaski. Do osobliwości rezerwatu można zaliczyć brzozę o wymiarach 250 cm obwodu i wysokości 29m, 3 dęby o wymiarach 310 cm, 495 cm, 400 cm obwodu oraz modrzew o wymiarach 237 cm obwodu.

14 W runie Rezerwatu leśnego Wierzchowiska występują rzadkie gatunki roślin m.in.: Parzydło leśne Pierwiosnek lekarski

15 Czerniejowski Obszar Chronionego Krajobrazu Obejmuje gminy: Lublin, Głusk, Jabłonna, Niedrzwica Duża, Strzyżewice, Świdnik, Piaski, Borzechów i Bełżyce. Są to tereny o dużych walorach botanicznych. Bogata flora roślin reprezentowana jest przez około 1000 gatunków.

16 Dolina rzeki Giełczew pomiędzy Biskupicami, a Pełczynem stanowi jednocześnie zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Meandry Giełczwi”

17 Pomniki przyrody Występujące na terenie powiatu pomniki przyrody to głównie pojedyncze drzewa i drzewostany. Łącznie w powiecie jest 16 pomników przyrody, z których najokazalszym wydaje się grupa 9 lip drobnolistnych o obwodzie pnia od 300 do 570 cm w parku w miejscowości Krzesimów (gm. Mełgiew).

18 Znajdują się w nim najwartościowsze zbiorowiska roślinne naszego powiatu. Występują w nim gatunki chronione i rzadkie, m. in. pierwiosnek lekarski, przytulia wonna, miodownik melisowaty,wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa. Las Rejkowizna w Świdniku Wawrzynek wilczełykoKonwalia majowa

19 Las Rejkowizna stał się terenem zamieszkałym przez rzadkie gatunki zwierząt. W starszych partiach drzewostanu są to dziuplaki, puszczyki i kruki. Poza tym kompleks jest także ostoją licznych ssaków owadożernych, gryzoni, zwierząt kopytnych i drapieżnych. Dziuplak Puszczyk

20 Teren w okolicy Państwowego Domu Opieki Społecznej w Kazimierzówce stał się biotopem lęgowym dla wielu chronionych gatunków ptaków: kruka, kobuza, wilgi i słowika szarego. Kobuz Slowik szary Wilga

21 Z owadów na terenie naszego powiatu możemy spotkać: modraszki, rusałki: pawik, pokrzywnik, trzmiele: rudy, szary i ziemny. W parku w Podzamczu (gm. Mełgiew) występuje paź królowej, który na terytorium Polski znajdował się pod ochroną do 2001 roku. Paź królowej

22 W rzekach naszego powiatu występują gatunki ryb charakterystyczne dla polskich wód nizinnych, m.in.: szczupak, okoń i płoć. Odcinek Giełczwi sąsiadujący ze stawami hodowlanymi w Częstoborowicach jest zamieszkały także przez: karpia, karasia i lina. Szczupak Okoń Płoć

23 W powiecie znajduje się wiele atrakcyjnych krajobrazowo tras i punktów turystycznych. Są to m. in. doliny rzek: Wieprza, Giełczwi, Sierotki czy Stawek- Stoki z kompleksem podmokłych łąk. Obiekty na szlaku Dolina Giełczwi i Marianki

24 Zespół dworsko-parkowy w Krępcu Zalew Krępiecki to idealne miejsce do wypoczynku i łowienia ryb

25 Zespół Pałacowo – Parkowy w Podzamczu

26 Gmach, w którym obecnie mieści się Dom Pomocy Społecznej otoczony jest rozległym parkiem z pięknymi okazami starych drzew. Całości dopełniają stawy i ogrody kwiatowe nadając temu miejscu niepowtarzalny urok. Zespół Pałacowo – Parkowy w Krzesimowie

27


Pobierz ppt "Obszar Powiatu Świdnickiego znajduje się w obrębie Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego i otuliny Nadwieprzańskiego Parku Krajobrazowego. Przez jego teren."

Podobne prezentacje


Reklamy Google