Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg, 21.03.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg, 21.03.2016."— Zapis prezentacji:

1 Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg, 21.03.2016

2 LSI MAKS2 – lokalny system informatyczny służący do obsługi procesów związanych z:  wnioskowaniem o dofinansowanie (wypełnienie wniosku, edycja, podgląd, walidacja, wysyłka, drukowanie, etc.)  podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie http://rpo.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/ =>

3 Minimalne wymagania sprzętowe (techniczne):  poprawnie działające łącze internetowe,  przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari),  włączenie zapisywania „ciasteczek” (cookies) w ustawieniach przeglądarki,  wyłączenie blokowania wyskakujących okienek,  aplikacja do otwierania plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader).

4 Rejestracja konta https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

5 Rejestracja konta https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

6 Rejestracja konta https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

7 LSI MAKS2 – budowa modułowa systemu:  Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach  Moje projekty – zapisane wnioski o dofinansowanie  Regulamin i instrukcje – dokumenty pomocnicze  Zgłoś problem – problemy techniczne

8  Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach

9  Podgląd danego naboru

10  Podgląd danego naboru (cd.)

11  Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

12

13  Limity liczby znaków we wniosku o dofinansowanie Lp.Rodzaj projektuLimit liczby znaków 1. Projekt standardowy25 000 2. Projekt z partnerstwem35 000 Dodatkowe pola we wniosku Liczba dodatkowych znaków, do wykorzystania wyłącznie w danym polu wniosku 3. Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (pkt 3.3 wniosku) + 10 000 Pole staje się aktywne w zależności od ustaleń IOK. 4. Trwałość rezultatów projektu (pkt 4.2 wniosku) + 5 000 Pole staje się aktywne w zależności od ustaleń IOK. 5. Kwoty ryczałtowe (pkt 4.4 wniosku) + 5000

14 Limit znaków we wniosku o dofinansowanie obejmuje:  Pkt. 3.1 Opis grupy docelowej (z uwzględnieniem uzasadnienia realizacji projektu),  Pkt. 3.2 Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO WiM 2014-2020 (w tym cel projektu, źródło danych do pomiaru wskaźnika oraz sposób pomiaru wskaźnika),  pola opisowe uzupełniane przez wnioskodawcę w części IV Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów.

15 Limit znaków we wniosku o dofinansowanie nie obejmuje:  część II Wnioskodawca (w tym pkt. 2.16 Krótki opis projektu);  cel szczegółowy RPO WiM 2014-2020 (wybierany z listy rozwijanej), nazwy, jednostki pomiaru oraz wartości liczbowe wskaźników realizacji celu zawarte w części III Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego RPO WiM 2014-2020,  nazwy zadań oraz wskaźniki realizacji celów, które są wybierane z listy rozwijanej, symbol partnera realizującego zadanie (jeśli dotyczy) zawarte w części IV Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów,

16 Limit znaków we wniosku o dofinansowanie nie obejmuje (cd.):  pkt. 4.3 Harmonogram realizacji projektu,  nazwy zadań wybierane z listy rozwijanej w pkt. 4.5 Potencjał wnioskodawcy i partnerów,  część V Budżet projektu  część VI Szczegółowy budżet projektu (w tym pkt. 6.1.6 Uzasadnienie kosztów),  część VII Oświadczenie  część VIII Załączniki.

17  Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

18  Zakładka: Informacje o projekcie Odśwież licznik znaków

19  Zakładka: Informacje o projekcie

20  Zakładka: Informacje o projekcie (cd.)

21

22  Zakładka: Wnioskodawca

23

24

25

26

27 1. Opis grupy docelowej wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu 2. Analiza celów projektów i określenie wskaźników pomiaru celów 3. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy) 4. Opis zadań 5. Opis trwałości rezultatów projektu 6. Harmonogram realizacji projektu 7. Opis potencjału, doświadczenia projektodawcy oraz sposobu zarządzania projektem 8. Budżet projektu

28  Zakładka: Opis projektu 1 2

29 1 2

30 1 2

31 1 2

32  Zakładka: Wskaźniki

33

34

35  Zakładka: Wskaźniki – ryzyko (o ile dotyczy)

36  Zakładka: Zadania

37  Zakładka: Harmonogram realizacji projektu

38

39  Zakładka: Potencjał i zarządzanie Potencjał finansowy Kadra merytoryczna Kadra zarządzająca Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania) Doświadczenie wnioskodawcy (w zakresie tematycznym, grupy docelowej oraz terytorium)

40  Zakładka: Potencjał i zarządzanie Potencjał finansowy Kadra merytoryczna Kadra zarządzająca Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania) Doświadczenie wnioskodawcy (w zakresie tematycznym, grupy docelowej oraz terytorium)

41  Zakładka: Potencjał i zarządzanie

42  Zakładka: Budżet projektu (podgląd)

43  Zakładka: Szczegółowy budżet projektu (wypełnianie)

44

45

46  Zakładka: Uzasadnienie kosztów (12 punktów)

47  Zakładka: Oświadczenia

48  Zakładka: Oświadczenia (cd.) np. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

49  Zakładka: Dodatkowe informacje

50

51  Zakładka: Walidacja i wysyłka wniosku

52  Zakładka: Drukowanie wniosku (do 2 minut)

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg, 21.03.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google