Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg,"— Zapis prezentacji:

1 Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg, 21.03.2016

2 LSI MAKS2 – lokalny system informatyczny służący do obsługi procesów związanych z:
wnioskowaniem o dofinansowanie (wypełnienie wniosku, edycja, podgląd, walidacja, wysyłka, drukowanie, etc.) podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach RPO WiM , https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie =>

3 Minimalne wymagania sprzętowe (techniczne):
poprawnie działające łącze internetowe, przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari), włączenie zapisywania „ciasteczek” (cookies) w ustawieniach przeglądarki, wyłączenie blokowania wyskakujących okienek, aplikacja do otwierania plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader).

4 Rejestracja konta https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

5 Rejestracja konta https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

6 Rejestracja konta https://maks2.warmia.mazury.pl/index.php/logowanie

7 LSI MAKS2 – budowa modułowa systemu:
Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach Moje projekty – zapisane wnioski o dofinansowanie Regulamin i instrukcje – dokumenty pomocnicze Zgłoś problem – problemy techniczne

8 Nabory wniosków – informacje o prowadzonych naborach

9 Podgląd danego naboru

10 Podgląd danego naboru (cd.)

11 Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

12 Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

13 Limity liczby znaków we wniosku o dofinansowanie
Lp. Rodzaj projektu Limit liczby znaków Projekt standardowy 25 000 2.  Projekt z partnerstwem 35 000 Dodatkowe pola we wniosku Liczba dodatkowych znaków, do wykorzystania wyłącznie w danym polu wniosku 3.  Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (pkt 3.3 wniosku) + 10 000 Pole staje się aktywne w zależności od ustaleń IOK. 4. Trwałość rezultatów projektu (pkt wniosku) + 5 000 5.  Kwoty ryczałtowe (pkt wniosku) + 5000

14 Limit znaków we wniosku o dofinansowanie obejmuje:
Pkt. 3.1 Opis grupy docelowej (z uwzględnieniem uzasadnienia realizacji projektu), Pkt. 3.2 Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym RPO WiM (w tym cel projektu, źródło danych do pomiaru wskaźnika oraz sposób pomiaru wskaźnika), pola opisowe uzupełniane przez wnioskodawcę w części IV Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów.

15 Limit znaków we wniosku o dofinansowanie nie obejmuje:
część II Wnioskodawca (w tym pkt Krótki opis projektu); cel szczegółowy RPO WiM (wybierany z listy rozwijanej), nazwy, jednostki pomiaru oraz wartości liczbowe wskaźników realizacji celu zawarte w części III Opis projektu w kontekście właściwego celu szczegółowego RPO WiM , nazwy zadań oraz wskaźniki realizacji celów, które są wybierane z listy rozwijanej, symbol partnera realizującego zadanie (jeśli dotyczy) zawarte w części IV Sposób realizacji projektu oraz potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnerów,

16 Limit znaków we wniosku o dofinansowanie nie obejmuje (cd.):
pkt. 4.3 Harmonogram realizacji projektu, nazwy zadań wybierane z listy rozwijanej w pkt. 4.5 Potencjał wnioskodawcy i partnerów, część V Budżet projektu część VI Szczegółowy budżet projektu (w tym pkt Uzasadnienie kosztów), część VII Oświadczenie część VIII Załączniki.

17 Tworzenie nowego wniosku o dofinansowanie

18 Zakładka: Informacje o projekcie
Odśwież licznik znaków

19 Zakładka: Informacje o projekcie

20 Zakładka: Informacje o projekcie (cd.)

21 Zakładka: Informacje o projekcie (cd.)

22 Zakładka: Wnioskodawca

23 Zakładka: Wnioskodawca

24 Zakładka: Wnioskodawca

25 Zakładka: Wnioskodawca

26 Zakładka: Wnioskodawca

27 2. Analiza celów projektów i określenie wskaźników pomiaru celów
1. Opis grupy docelowej wraz z uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu 2. Analiza celów projektów i określenie wskaźników pomiaru celów 3. Analiza ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy) 4. Opis zadań 5. Opis trwałości rezultatów projektu 6. Harmonogram realizacji projektu 7. Opis potencjału , doświadczenia projektodawcy oraz sposobu zarządzania projektem 8. Budżet projektu

28 Zakładka: Opis projektu
1 2

29 Zakładka: Opis projektu
1 2

30 Zakładka: Opis projektu
1 2

31 Zakładka: Opis projektu
1 2

32 Zakładka: Wskaźniki

33 Zakładka: Wskaźniki

34 Zakładka: Wskaźniki

35 Zakładka: Wskaźniki – ryzyko (o ile dotyczy)

36 Zakładka: Zadania

37 Zakładka: Harmonogram realizacji projektu

38 Zakładka: Harmonogram realizacji projektu

39 Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania)
Zakładka: Potencjał i zarządzanie Potencjał finansowy Kadra merytoryczna Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania) Doświadczenie wnioskodawcy (w zakresie tematycznym, grupy docelowej oraz terytorium) Kadra zarządzająca

40 Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania)
Zakładka: Potencjał i zarządzanie Potencjał finansowy Kadra merytoryczna Potencjał techniczny (posiadany potencjał, sposób wykorzystania) Doświadczenie wnioskodawcy (w zakresie tematycznym, grupy docelowej oraz terytorium) Kadra zarządzająca

41 Zakładka: Potencjał i zarządzanie

42 Zakładka: Budżet projektu (podgląd)

43 Zakładka: Szczegółowy budżet projektu (wypełnianie)

44 Zakładka: Szczegółowy budżet projektu (wypełnianie)

45 Zakładka: Szczegółowy budżet projektu (wypełnianie)

46 Zakładka: Uzasadnienie kosztów (12 punktów)

47 Zakładka: Oświadczenia

48 Zakładka: Oświadczenia (cd.)
np. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.)

49 Zakładka: Dodatkowe informacje

50 Zakładka: Dodatkowe informacje

51 Zakładka: Walidacja i wysyłka wniosku

52 Zakładka: Drukowanie wniosku
(do 2 minut)

53 Dziękuję za uwagę 53


Pobierz ppt "Generator wniosków o dofinansowanie LSI MAKS2 Elbląg,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google