Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie PBC  Od 1998 roku.  Wszystkie rodzaje prasy.  Realizuje Instytut Millward Brown.  Badaniem objętych jest ponad 160 pism.  Publikowane są.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie PBC  Od 1998 roku.  Wszystkie rodzaje prasy.  Realizuje Instytut Millward Brown.  Badaniem objętych jest ponad 160 pism.  Publikowane są."— Zapis prezentacji:

1

2 Badanie PBC  Od 1998 roku.  Wszystkie rodzaje prasy.  Realizuje Instytut Millward Brown.  Badaniem objętych jest ponad 160 pism.  Publikowane są dane zagregowane:  domy mediowe – okresy 3 miesięczne;  domena publiczna - okresy 6 miesięczne.

3 Metodologia badania  Opracowana przez Zespół Ekspertów PBC.  Standard National Readership Survey w Wielkiej Brytanii.  Wieloletnie testy metodologii.  Technika CAPI.  Prezentacja winiet tytułów prasowych.  Rotacja winiet.  Badanie 12 miesięcy w roku, 7 dni w tygodniu.

4 Prezentacja winiet

5 Próba PBC  Reprezentatywna dla populacji w wieku 15 – 75 lat (30 mln osób).  20 000 respondentów w skali roku.  Próba losowa, dobierana dwustopniowo:  Gospodarstwo domowe - z bazy mieszkań GUS,  Respondent - metodą siatki Kisha.  Realizacja próby objęta kontrolą PBC.

6 NOWOŚCI W BADANIU PBC

7 Fuzja wyników PBC-TGI  Fuzja - standard w badaniach światowych.  Łączenie danych w oparciu o kilkadziesiąt zmiennych, głównie socjo-demograficznych.  Dwie równoległe askrypcje: z PBC do TGI oraz z TGI do PBC.  Zbiór 40 000 respondentów rocznie.  Możliwość łączenia danych o czytelnictwie prasy z zachowaniami konsumpcyjnymi na dużej próbie.

8 Czytelnictwo miesięczników wśród chodzących do teatru lub na balet Wyniki PBC-TGI, Millward Brown, I – VI 2015, CCS, N = 1553 * chodzenie przynajmniej kilka razy w roku

9 Posiadanie ekspresu do kawy wśród czytelników tygodników Wyniki PBC-TGI, Millward Brown, I – VI 2015, CCS

10 PBC NA TLE INNYCH BADAŃ PRASY

11 NRS, Wielka Brytania Czytelnictwo wersji papierowej i cyfrowej

12 EMMA, Australia Czytelnictwo wersji cyfrowej wg typu urządzenia

13 GfK MRI, USA Nie tylko czytelnictwo …

14 NAJWAŻNIEJSZE WSKAŹNIKI, PRZYKŁADOWE WYNIKI

15 Czytelnictwo Cyklu Sezonowego Kiedy Czytał(a) Ostatnio – tygodnik Procent w ciągu ostatnich 7 dni15,5 w ciągu ostatnich 4 tygodni7,4 dawniej4,1 nie czytał72,9 ogółem100,0 CCS Procent osób, które czytały tytuł w okresie cyklu sezonowego (dzienniki – 7 dni, tygodniki – 30 dni, dwutygodniki – 3 miesiące, miesięczniki – 6 miesięcy, dwumiesięczniki – 6 miesięcy).

16 Czytelnictwo Przeciętnego Wydania Procent osób, które czytały przeciętne wydanie pisma. Liczba Czytanych Wydań – tygodnik (z ostatnich 4 wyd.) Częstość Procent nie czytał1159677,1 j edno618 4,1 dwa 8155,4 trzy 525 3,5 wszystkie1486 9,9 ogółem15040 100,0

17 Ranking a błąd statystyczny Czytelnictwo wśród znających języki obce* PBC, Millward Brown, X 2013 – IX 2015, CCS; Osoby znające dobrze co najmniej dwa języki obce, N=3 843 Czytelnictwo National Geographic w populacji osób dobrze znających dwa lub więcej języków obcych wynosi od 8,4% do 10,2% i jest podobne do czytelnictwa Focus i Muratora.

18 Procent a punkt procentowy Czytelnictwo miesięcznika Focus jest niższe od Twojego Stylu o 4,6 punktu procentowego, tj. o 30 procent. PBC, Millward Brown, X 2013 – IX 2015, CCS; Osoby znające dobrze co najmniej dwa języki obce, N=3 843

19 Współczytelnictwo tytułów Co piąty czytelnik Newsweeka czyta Politykę, zaś co czwarty - Wprost. Newsweek czyta 37% czytelników Polityki. Co czwarty czytelnik Wprost czyta Politykę. Newsweek czyta 38% czytelników Wprost. PBC, Millward Brown, I – IX 2015, CCS; N=15 040

20 Czytelnictwo dziennika w dni tygodnia w grupach płci Badanie PBC, Millward Brown, I – IX 2015, CDT, Mieszkańcy wielkich miast, N = 1 695

21 Czytelnictwo wg zawodów Badanie PBC, Millward Brown, I 2014 – VII 2015, CCS; Lekarze N=187, pielęgniarki i położne N=429

22 Zakup ubrań i kosmetyków wśród czytelniczek magazynów kobiecych Badanie PBC, Millward Brown, VIII 2014 – VI 2015, SCPW; Kobiety, N=12 407

23 Publikacja wyników PBC  Na stronie PBC: www.pbc.plwww.pbc.pl  Zagregowane wyniki z 6 miesięcy.  Publikowane 15 dnia miesiąca, przy 45-dniowym opóźnieniu, np.: w październiku 2015 za okres marzec-sierpień 2015.  W podziale na województwo i periodyczność.  Na portalu: www.prasa.infowww.prasa.info  Zamówienie danych w PBC, prośba o interpretacje wyników: e-mail: biuro@pbc.pl lub tel. (22) 827 02 23biuro@pbc.pl

24 Przytaczanie wyników PBC „Polskie Badania Czytelnictwa, Millward Brown; analizowany okres; wskaźnik; grupa celowa; N = [wielkość analizowanej próby]; analiza: [nazwa podmiotu innego niż PBC, który wykonał analizę] Zalecany opis ma umożliwić dowolnemu odbiorcy odtworzenie publikowanej analizy.


Pobierz ppt "Badanie PBC  Od 1998 roku.  Wszystkie rodzaje prasy.  Realizuje Instytut Millward Brown.  Badaniem objętych jest ponad 160 pism.  Publikowane są."

Podobne prezentacje


Reklamy Google