Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRESENT SIMPLE 1. Zastosowanie 2. Budowa pytań i przeczeń 3. Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRESENT SIMPLE 1. Zastosowanie 2. Budowa pytań i przeczeń 3. Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe."— Zapis prezentacji:

1 PRESENT SIMPLE 1. Zastosowanie 2. Budowa pytań i przeczeń 3. Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe

2 Zastosowanie PRESTENT SIMPLE Czas PRESENT SIMPLE jest stosowany głównie dla określenia czynności zwyczajowych, powtarzających się oraz takich czynności lub stanów, które są stałe, charakterystyczne, typowe lub właściwe dla podmiotu zdania. (Np. Pijam dużo kawy.- I drink much coffee., On zawsze chodzi spać o 11.- He always goes to bed at 11. Czas ten można również zastosować w nagłówkach gazet, narracji, relacjach zdarzeń oraz w przypadku czynności mających się odbyć w przyszłości, z tym że są one objęte harmonogramem, programem, planem lub wynikają z rozkładu jazdy. (Np. Ten mecz zaczyna się o 11.- The match starts at 11., Główny świadek ginie.- Key witness dies.)

3 Budowa pytań i przeczeń Z wyjątkiem czasowników TO BE- BYĆ oraz TO HAVE- tutaj posiadać, z którymi pytania budujemy przez inwersję, czyli zmianę szyku wyrazów. W 1 i 2 osobie l.poj. Oraz w 1,2 i 3 osobie l.mn pytania i przeczenia budujemy przy pomocy czasownika posiłkowego DO.

4 PRZYKŁAD Zdanie twierdzące: Jego rodzice dają mu kieszonkowe co tydzień. His parents give him pocket money every week. Pytania ogólne: Czy jego rodzice dają mu kieszonkowe co tydzień? Do his parents give him pocket money every week? Czy jego rodzice nie dają mu kieszonkowe co tydzień? Don’t his parents give him pocket money every week? Pytania szczegółowe o podmiot Kto daje?- Who gives? Czyi rodzice dają?- Whose parents give?

5 Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe ALWAYS- zawsze NEVER- nigdy OFTEN/ FREQUENTLY- często RARELY/ SELDOM- rzadko USUALLY- zwykle SOMETIMES- czasami OCCASIONALLY- od czasu do czasu EVER- kiedykolwiek NOWADAYS- w dzisiejszych czasach Np. EVERY MORNING- każdego ranka Np. ON FRIDAYS- w piątki

6 WZÓR ZDANIA TWIERDZĄCEGO PODMIOT+ CZASOWNIK GŁÓWNY+ … + (określenie czasu)

7 PRESENT CONTINUOUS 1. Zastosowanie 2. Charakterystyczne określenia czasu 3. Budowa pytań

8 Zastosowanie Czas PRESENT CONTINUOUS jest stosowany głównie dla określenia zdarzeń lub czynności, które mają miejsce (trwają) teraz, lecz niekoniecznie w tej właśnie chwili, ale również w teraźniejszości obejmującej dłuższy okres czasu, np..: OBECNIE, W TYM TYGODNIU itd. (Np. On słucha teraz radia.- He’s listening to the radio now., Pada śnieg teraz.- It’s snowing now. Czas ten można również stosować w przypadku czynności zamierzonych lub zaplanowanych (przez wykonawcę czynności), które mają się odbyć w przyszłości. (Np. Jadę jutro do Londynu.- I’m going to London tomorrow., On wydaje przyjęcie wieczorem.- He is giving a party tonight.

9 Charakterystyczne określenia czasu NOW- teraz AT PRESENT- obecnie AT THE (PRESENT) MOMENT- w tej chwili; w chwili obecnej TODAY- dzisiaj Np. THIS MORNING- tego ranka TOMORROW- jutro

10 Budowa pytań W czasie PRESENT CONTINUOUS pytania budujemy przez inwersję, czyli zmianę szyku wyrazów.

11 PRZYKŁAD Zdanie twierdzące: Ci amerykańscy turyści rozmaiają teraz z twoim kolegą. The American tourists are talking to your friend now. Pytania ogólne: Czy…- Are the American…? Czy nie…- Aren’t the American…? Pytania szczegółowe o potmiot Kto rozmawia?- Who is talking? Którzy turyści?- Which tourists?

12 PAST SIMPLE 1. Zastosowanie 2. Charakterystyczne określenia czasu 3. Budowa pytań

13 Zastosowanie W czasie PAST SIMPLE relacjonujemy zdarzenia, stany lub czynności (zarówno pojedyncze jak i powtarzające się lub zwyczajowe), które miały miejsce (i zostały zakończone) w pewnym określonym czasie w przeszłości. (Np. Wczoraj przepłynąłem 5 km.- I swam 5 km yesterday.)

14 Charakterystyczne określenia czasu YESTERDAY- wczoraj THE DAY BEFORE YESTERDAY- przedwczoraj Np. YESTERDAY MORNING- wczoraj rano THE OTHER DAY- kilka dni temu JUST NOW- dopiero co

15 Budowa pytań Z czasownikami: TO BE (formami WAS, WERE) oraz TO HAVE (formą HAD) Tutaj posiadać, pytania budujemy przez inwersję

16 PRZYKŁAD Zdanie twierdzące: Wczoraj oni byli w Paryżu z Markiem. They were with Mark in Paris yesterday. Pytania ogólne: Czy…- Were they…? Czy nie…- Weren’t they…? Pytania szczegółowe o podmiot: Kto był…- Who was…? Kto nie był…- Who wasn’t…? Pozostałe zdania szczegółowe mają następujący szyk: WYRAZ PYTAJ.+SZYK PYT. OGÓL. (ale bez wyrazu, o który pytamy)

17 WZÓR ZDANIA TWIERDZĄCEGO PODMIOT+CZASOWNIK GŁÓWNY+…+(określenie czasu) w odp. formie (2-ga forma)

18 PAST CONTINUOUS 1. Zastosowanie 2. Charakterystyczne określenia czasu 3. Budowa pytań

19 Zastosowanie Czas PAST CONTINUOUS jest stosowany w odniesieniu do czynności niedokonanych, tzn. nie interesuje nas zakończenie danej czynności, ale sam fakt trwania, odbywania się tej czynności

20 Oto kilka kontekstów: - Czynność trwała, kiedy nastąpiła inna Pisałem list, kiedy on zadzwonił. I was writing a letter when he rang. - Dwie czynności odbywały się równolegle Pisałem list, podczas gdy ona czytała gazetę. I was writing a letter while she was reading a newspaper. -czynność trwała przez pewien okres czasu lub w pewnym momencie przeszłości John był taki zmęczony, że spał wczoraj przez cały dzień. John was so tired that he was sleeping all day yesterday.

21 Charakterystyczne określenia czasu ALL DAY YESTERDAY- cały dzień wczoraj ALL NIGHT- całą noc ALL THE AFTERNOON- całe popołudnie FROM 10 TO 12- od 10 do 12 AT 11 O’CLOCK YESTERDAY- o 11 wczoraj YESTERDAY AT 11- wczoraj o 11 (AT) THIS TIME YESTERDAY- wczoraj o tej porze

22 Budowa pytań W czasie PAST CONTINUOUS pytania budujemy przez inwersję, czyli zmianę szyku wyrazów.

23 PRZYKŁAD Zdanie twierdzące: Ci chłopcy bawili się twoimi zabawkami, kiedy wyszedłeś. These boys were playing with your toys when you came in. Pytania ogólne: Czy…- Were these…? Czy nie…- Weren’t these…? Pytania szczegółowe o podmiot Kto bawił się…- Who was playing…? Którzy chłopcy…- Which boys…? Pozostałe pytania szczegółowe mają następujący szyk: WYRAZ PYTAJ.+SZYK PYT.OGÓL.(ale bez wyrazu, o który pytamy)

24 Budowa zdania twierdzącego PODMIOT + BE (WAS / WERE) + CZADOW.GŁÓWNY (z końc. –ING) +…+ (określenie czasu)


Pobierz ppt "PRESENT SIMPLE 1. Zastosowanie 2. Budowa pytań i przeczeń 3. Charakterystyczne przysłówki częstotliwości oraz określenia przysłówkowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google