Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System oświatowy w Irlandii kierowany jest centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawuje ono nadzór, decyduje o zmianach, w jego gestii są.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System oświatowy w Irlandii kierowany jest centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawuje ono nadzór, decyduje o zmianach, w jego gestii są."— Zapis prezentacji:

1

2 System oświatowy w Irlandii kierowany jest centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawuje ono nadzór, decyduje o zmianach, w jego gestii są również programy nauczania, a także kontrola pracy nauczycieli. Językiem urzędowym jest angielski oraz irlandzki.

3 Przedszkole Irlandia nie posiada zorganizowanej sieci przedszkoli. Szkolne prawo umożliwia jednak rozpoczęcie nauki w wieku czterech, pięciu lub sześciu lat. Większość dzieci w Irlandii rozpoczyna naukę początkową w piątym roku życia.

4 Szkoła początkowa Szkoła początkowa trwa sześć lat, jest obowiązkowa, bezpłatna, powszechna i wyznaniowa. Szczebel ten charakteryzuje się dość dużą swobodą zarówno pod względem stosowanych przez nauczycieli metod nauczania jak i planu zajęć. W wyniku przeprowadzanych testów i sprawdzianów, uczeń zostaje dopuszczony do rozpoczęcia nauki w szkole średniej pierwszego stopnia.

5 Szkoła średnia Szkoła średnia jest podzielona na dwa cykle.  szkoła średnia pierwszego stopnia - jest obowiązkowa, trwa trzy lata. Posiada cztery typy szkół: ◦ szkoła klasyczna i tradycyjna; ◦ szkoła wielokierunkowa, która jest połączeniem szkoły gramatycznej, technicznej i nowoczesnej; ◦ szkoła publiczna, z procesem dydaktycznym zbliżonym do szkoły wielokierunkowej; ◦ szkoła zawodowa, przygotowująca do dalszego kształcenia w cyklu przysposobienia zawodowego drugiego stopnia.

6 Na zakończenie tego etapu szkolnego, uczniowie otrzymują świadectwo uprawniające do kontynuacji nauki w szkołach średnich drugiego stopnia.  szkoła średnia drugiego stopnia jest nieobowiązkowa, trwa trzy lata i jej ukończenie umożliwia naukę na studiach wyższych. Szkoły przysposobienia zawodowego drugiego stopnia nie dają możliwości kontynuacji nauki na studiach wyższych, umożliwiają jedynie podjęcie pracy

7 Obowiązek szkolny w Irlandii trwa od 6 do 15 roku życia. Alfabetyzm w Irlandii (przeciwieństwo analfabetyzmu), czyli zdolność pisania i czytania powyżej 15 roku życia wynosi ogółem - 99% (dane z 2003 roku).

8 Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe podzielone jest na sektory:  uniwersytecki, oferujący programy studiów w takich dziedzinach jak nauki humanistyczne, techniczne, ścisłe, społeczne, medyczne;.  nieuniwersytecki, do którego należą: ◦ instytuty techniczne; ◦ kolegia edukacyjne ◦ także prywatne kolegia dające kwalifikacje zawodowe.

9 Tytuł licencjata, uzyskuje się po ukończeniu 3-4 letnich studiów stacjonarnych. Następnie można ubiegać się o stopień magistra, który dostępny jest na wszystkich poziomach studiów (studia trwają od 1 do 3 lat). Stopień magistra nadawany jest po zdaniu odpowiednich egzaminów. Najwyższe kwalifikacje akademickie w Irlandii daje doktorat (3-4 lata).


Pobierz ppt "System oświatowy w Irlandii kierowany jest centralnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Sprawuje ono nadzór, decyduje o zmianach, w jego gestii są."

Podobne prezentacje


Reklamy Google