Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Możliwości wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pracy 12 kwietnia 2016r. www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Możliwości wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pracy 12 kwietnia 2016r. www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach."— Zapis prezentacji:

1 Możliwości wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pracy 12 kwietnia 2016r. www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

2 Tworzenie nowego stanowiska pracy Dopłata do wynagrodzenia i składek ZUS Zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Prace interwencyjne Dofinansowanie wynagrodzenie dla osoby 50++ Dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach programu „Praca dla Młodych” Bony zatrudnieniowe Finansowanie szkoleń na potrzeby pracodawcy Organizacja staży Finansowanie szkoleń dla pracodawcy i zatrudnionych pracowników w ramach KFS www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

3 Instrumenty wspierające tworzenie nowego stanowiska pracy www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

4 Refundacja kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy  Wysokość refundacji: 18 000 zł  Wymagane dokumenty: wniosek złożony w urzędzie pracy zawierający charakterystykę i koszt tworzonego stanowiska pracy  Zatrudniony: osoba bezrobotna  Warunek: utrzymanie stanowiska przez minimum 24 miesiące, niezaleganie z opłacaniem danin publicznych, co najmniej 6-cio miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

5 Dopłata do wynagrodzenia i składek ZUS www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

6 Prace interwencyjne  Wysokość i okres wsparcia: ok. 980 zł / miesiąc, przez 6 lub 12 miesięcy  Zatrudniony: osoba bezrobotna  Warunek: zatrudnienie bezrobotnego przez okres min. 9 miesięcy (w tym refundacja przez 6 miesięcy) lub 18 miesięcy (w tym refundacja przez 12 miesięcy) www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

7 Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób 50+  Wysokość wsparcia: max. 50% minimalnego wynagrodzenia (925 zł w 2016r.)  Okres wsparcia: 12 miesięcy (bezrobotny w wieku 50-60 lat); 24 miesiące (bezrobotny w wieku pow. 60 lat)  Zatrudniony: osoba bezrobotna, która ukończyła 50 rok życia  Warunek: dalsze zatrudnienie bezrobotnego po upływie okresu refundacji przez okres min. 6 miesięcy (bezrobotny w wieku 50-60 lat) i 12 miesięcy (bezrobotny w wieku pow. 60 lat) www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

8 Dofinansowanie do wynagrodzenia w ramach programu ”Praca dla Młodych”  Wysokość wsparcia: max. 100% minimalnego wynagrodzenia (1850 zł w 2016r.)  Okres wsparcia: 12 miesięcy  Zatrudniony: osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia  Warunek: dalsze zatrudnienie bezrobotnego po upływie okresu dofinansowania przez okres min. 12 miesięcy www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

9 Bony zatrudnieniowe  Wysokość wsparcia: kwota zasiłku dla bezrobotnych (tj. 830 zł)  Okres wsparcia: do 12 miesięcy  Zatrudniony: osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia  Warunek: dalsze zatrudnienie bezrobotnego po upływie okresu refundacji przez okres min. 6 miesięcy www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

10 Zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

11 Szkolenia osób bezrobotnych pod potrzeby pracodawcy  Umowa: PUP - Pracodawca - Instytucja szkoleniowa  Wysokość wsparcia : max. 300% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 12 000 zł)  Warunek: zatrudnienie bezrobotnego przez okres min. 6 miesięcy po ukończeniu szkolenia www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

12 Staż dla osób bezrobotnych  Zdobywanie doświadczenia zawodowego u pracodawcy bez nawiązywania stosunku pracy  Okres trwania : min. 3 miesiące, max. 6 miesięcy ( osoby do 30 roku życia max. 12 miesięcy)  Wynagrodzenie: stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych (997 zł brutto) wypłacane przez urząd pracy www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

13 Krajowy Fundusz Szkoleniowy  Kursy, egzaminy i studia podyplomowe dla pracowników i pracodawcy  Wysokość wsparcia: -80% kosztów kształcenia nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia -100% kosztów kształcenia nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia dla mikroprzedsiębiorstw  Wymagane dokumenty: wniosek złożony w PUP we wskazanym terminie www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach

14 Dziękuję Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 43-100 Tychy tel: 32 - 781 58 61 fax: 32 - 781 58 60 e-mail: poczta@pup.tychy.pl www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach


Pobierz ppt "Możliwości wsparcia finansowego w ramach Funduszu Pracy 12 kwietnia 2016r. www.pup.tychy.pl Powiatowy Urząd Pracy w Tychach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google