Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla operatorów obsługi informatycznej www.gdansk.pl Wybory Samorządowe www.gdansk.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla operatorów obsługi informatycznej www.gdansk.pl Wybory Samorządowe www.gdansk.pl."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla operatorów obsługi informatycznej www.gdansk.pl Wybory Samorządowe www.gdansk.pl

2 Okno startowe Kalkulator w pierwszej kolejności weryfikuje, czy posiada ważne licencje. Jeżeli posiada więcej niż jedną licencję, wybiera się licencję, na której chce się dalej pracować („przejdź”). Istnieje możliwość wyeksportowania aktywnej licencji we wskazane miejsce („Zapisz”) lub całkowite jej usuniecie („Usuń”)

3 Okno startowe W przypadku, gdy nie posiada ważnych licencji kalkulator umożliwia pobranie ich z sieci („wnioskuj o licencję”), lub z dysku („znajdź licencję na komputerze”)

4 Wnioskowanie o Licencje Pobranie licencji z sieci odbywa się na podstawie loginu i hasła z kartek w przypadku złego zalogowania się pojawi się komunikat o błędnym haśle lub loginie z przyciskiem „ok”, po zapoznaniu się z komunikatem okno logowania zostaje zamknięte.

5 Wnioskowanie o Licencje W przypadku poprawnego zalogowania mamy możliwość wnioskowania o licencje „wyślij wniosek o licencje”. Po kliknięciu przycisku pojawia się okno z prośba o ustawienie hasła do licencji, następnie zostaje wysłane zgłoszenie do Web Service, i zamkniecie okna wnioskowania o licencje. Licencje o które się staramy widnieją w liście „Licencje oczekujące”

6 Znajdź licencję na komputerze Pobieranie licencji z dysku polega na wskazaniu gdzie znajduje się licencja

7 Logowanie na licencje Po kliknięciu „Przejdź” przy aktywnej licencji

8 Lista protokołów dla danej licencji Wraz z zalogowaniem się na licencję, kalkulator pobiera pliki definicyjne w formacie XML dla danej akcji wyborczej z internetu lub z dysku. Można tą operację wywołać ręcznie. Przycisk Drukuj wywoła wydrukowanie protokołu Przycisk Nowy powoduje całkowite wyczyszczenie poprzedniego protokołu i ponową edycje Przycisk Edytuj powoduje przejście do formularza i możliwość uzupełnienia wskazanego formularza.

9 Formularz Krok 1 Krok z wypełnianiem pól góra-dół. Po kliknieciu „dalej” na końcu formularza przechodzimy do kroku 2.

10 Formularz Krok 2 Krok z wypełnianiem pól dół -góra. Po kliknięciu „dalej” na końcu formularza przechodzimy do kroku 3.

11 Formularz Krok 3 Krok zawiera wszystkie pola z kroku poprzedniego, z tą różnicą, że nie są już edytowalne. Zawiera również pola adnotacji. Po kliknięciu „dalej” jeśli nie ma błędów twardych ani ostrzeżeń twardych przechodzi do kroku 4.

12 Formularz Krok 4 Krok służy do wybrania członków komisji. W każdej chwili można zaktualizować plik definicyjny komisji Musi być wybrany Przewodniczący lub Zastępca i musi zebrać się kworum aby przejść do podpisu protokołu Zaznaczamy check box obecności

13 Formularz Krok5 Należy wybrać i zalogować się na licencje, którą będzie podpisywany protokół.

14 Formularz Krok 5 Klikamy przycisk podpisz. Wyskoczy komunikat w celu uwierzytelnienia osoby podpisującej protokół. Poprawne podanie hasła automatycznie wywołuje funkcje do wysłania protokołu

15 Czekamy na przesłanie protokołu na serwer. Zakończenie wysyłania uruchomi funkcję do zapisu protokołu na dysku

16 Wybieramy miejsce klikając przycisk przeglądaj

17 Wybieramy bezpieczne miejsce do zapisu pliku z protokołem.

18 Wybieramy drukarkę za pomocą, której zostanie wydrukowany protokół. Dodatkowo wybieramy ilość kopii tego protokołu.

19 Zmiana statusu protokołu na wysłany. Istnieje możliwość ponownego wydruku, zapisu do pliku PDF, uzupełnienia od nowa

20 TESTY 30 października 2014 r. (czwartek) w godz. 12.00-14.00 pierwszy test ogólnokrajowy 7 listopada 2014 r. w godz. 12.00 - 14.00 (piątek) drugi test ogólnokrajowy Na stanowiskach kalkulatora wyborczego przeprowadzamy testy wydruku 3 rodzajów protokołów (sejmik, rada prezydent) – na docelowym sprzęcie. (niezbędny jest program do odczytu plików formatu PDF) Sprawdzić poprawność wydruku polskich liter. Jeśli wydruk jest nieprawidłowy dostarczyć np. skan przez e-mail do swojego opiekuna.

21 Dla wybranych typów ostrzeżeń występujących w protokole obwodowym może zostać włączona blokada wydruku oraz podpisu. Wówczas, aby dokonać wydruku lub podpisu protokołu należy poprawić występujące ostrzeżenia lub odblokować je za pomocą kodu uzyskanego od terytorialnej komisji wyborczej. Blokady: Liczba wyborców musi się zawierać między 90% a 110% uprawnionych (z meldunku) liczba uprawnionych z części B spisu jest większa od tej liczby w meldunku Liczba otrzymanych kart jest mniejsza niż 80% lub większa niż 110% od ustalonego nakładu Liczba kopert wrzuconych jest większa niż otrzymanych minus koperty niespełniające warunków Liczba kart danego rodzaju wyjętych z kopert jest większa od liczby kopert wrzuconych do urny Liczba kart danego rodzaju wyjętych z urny pomniejszona o karty z kopert jest większa od liczby wyborców, którym wydano karty tego rodzaju Liczba kart nieważnych > 0, a liczba głosów nieważnych = 0 Suma wydanych kart danego rodzaju i liczby kart niewykorzystanych jest większa od liczby kart otrzymanych przez komisję Liczba osób głosujących przez pełnomocnika jest równa liczbie kart wydanych

22  Komisja sprawdza zgodność danych w wydrukowanych protokołach z ustalonymi wynikami głosowania.  przewodniczący podpisuje dane protokołu głosowania swoja licencją  operator drukuje 3 egz. Każdego rodzaju protokołu, dokonuje wysłania protokołu przez Internet i zapisu danych na dysku z protokołu głosowania na wszelkie poprawki nanoszone w protokole wymagają ponownego wydrukowania całego protokołu (nie jest dopuszczalna wymiana jedynie poszczególnych stron protokołu)  wszystkie strony protokołu muszą być opatrzone czytelnym jednakowym symbolem kontrolnym i kodem kreskowym.  UWAGA! Egzemplarze do wywieszenia w lokalu wyborczym powinny być wydrukowane jednostronnie.


Pobierz ppt "Informacje dla operatorów obsługi informatycznej www.gdansk.pl Wybory Samorządowe www.gdansk.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google