Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura rejestracji firmy Przed zarejestrowaniem firmy, ale kiedy nabrała ona już określonych kształtów przedsiębiorca powinien:  zdecydować co będzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura rejestracji firmy Przed zarejestrowaniem firmy, ale kiedy nabrała ona już określonych kształtów przedsiębiorca powinien:  zdecydować co będzie."— Zapis prezentacji:

1 Procedura rejestracji firmy Przed zarejestrowaniem firmy, ale kiedy nabrała ona już określonych kształtów przedsiębiorca powinien:  zdecydować co będzie przedmiotem działalności,  wybrać nazwę firmy (oznaczenie przedsiębiorcy) – w przypadku osoby fizycznej jest to imię i nazwisko oraz nazwa, pod którą prowadzi się działalność;  ustalić adres siedziby firmy – jeżeli jest to miejsce zameldowania przedsiębiorcy należy ustalić jaka część powierzchni zostanie wydzielona na prowadzoną działalność;  określić datę rozpoczęcia działalności gospodarczej – należy ją dokładnie przemyśleć, dlatego że należy ją podać w dokumentach ewidencyjnych, w deklaracjach rozliczeniowych;  wybrać formę opodatkowania najkorzystniejszą dla danej firmy – należy wybrać pomiędzy opodatkowaniem na zasadach ogólnych (skala podatkowa lub stawka liniowa) oraz opodatkowaniem w formach zryczałtowanych (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa).

2 Zgodnie z art. 14 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do:  rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (prowadzonym przez sądy) – przedsiębiorcy nie posiadający osobowości prawnej,  Ewidencji Działalności Gospodarczej (prowadzona jest przez jednostki samorządu terytorialnego – gminy – właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dla danej osoby) – dotyczy wyłącznie osób fizycznych,  do rejestru przedsiębiorców – spółki kapitałowe.

3 Podejmując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien „odwiedzić” szereg instytucji. Chodzi o: 1.Urząd Statystyczny – gdzie przedsiębiorca uzyskuje REGON – numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, REGON uzyskuje się bezpłatnie. Standardowo składa się on z 9 cyfr. Jednostkom, które mają siedzibę w różnych woj. nadaje się REGON 14-to cyfrowy. Dziewięć pierwszych pokrywa się z numerem REGON jednostki macierzystej, natomiast pozostałe identyfikują daną jednostkę organizacyjną; 2. Urząd Skarbowy – przedsiębiorcy podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu i otrzymują numer identyfikacji podatkowej NIP, dokonuje się tutaj także rejestracji na potrzeby VAT;

4 3. ZUS – przedsiębiorca zgłasza samego siebie i pracowników do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, 4. Wykonanie pieczątki – nie ma obowiązku jej posiadania, żadne przepisy nie regulują tego, ale może to okazać się pomocne (konieczne) podczas zakładania firmy (np. przy zakładaniu konta bankowego); na pieczątce powinien znajdować się numer REGON i NIP, pełna nazwa firmy oraz jej siedziba. Pieczątki są wybraniane w ciągu jednego dnia (nie wymagane są do tego żadne dokumenty). Nie powinno się stosować czerwonego tuszu i okrągłych pieczątek, dlatego że te zarezerwowane są dla organów państwowych;

5 5. Bank – konieczne jest założenie rachunku bankowego, który jest wymagany przez niektóre instytucje, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej konto firmowe służy również do rozliczeń z ZUS-em oraz US. Osoby fizyczne nie muszą otwierać rachunku bankowego; 6. Państwowa Inspekcja Sanitarna –przedsiębiorca ma obowiązek powiadomienia właściwego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o przewidywanej liczbie pracowników;

6 6. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska – oraz inne instytucje, które ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska upoważnia do wydawania decyzji i zezwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego przez prowadzoną działalność; 7. Straż Pożarna – przedsiębiorca jest bowiem zobowiązany przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, powinien wyposażyć budynek w sprzęt pożarniczy, ratowniczy, itp., zapewnić wszystkim osobom Bezpieczeństwo; 8. Państwowa Inspekcja Pracy – przedsiębiorca powinien zgłosić tam fakt rozpoczęcia działalności Gospodarczej;

7 9. Inne instytucje – zależności od rodzaju działalności; chodzi np. o instytucje nadzoru budowlanego, ochrony konsumentów i konkurencji, itp.


Pobierz ppt "Procedura rejestracji firmy Przed zarejestrowaniem firmy, ale kiedy nabrała ona już określonych kształtów przedsiębiorca powinien:  zdecydować co będzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google