Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Źródła informacji biznesowej w Republice Czeskiej 16.11.2006 Radosław Węglarz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Źródła informacji biznesowej w Republice Czeskiej 16.11.2006 Radosław Węglarz."— Zapis prezentacji:

1 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Źródła informacji biznesowej w Republice Czeskiej 16.11.2006 Radosław Węglarz

2 2  Technologie informatyczne podstawą rynku informacji  Podobnie jak w innych krajach, rownież w Republice Czeskiej internet stał się prawdopodobnie najobszereniejszym źródłem aktualnych informacji dotyczących sektora publicznego i prywatnego:  Na bardzo przyzwoitym poziomie rozwinął się w Republice Czeskiej rynek informacji biznesowych. Bazy danych o firmach są uzupełniane o informacje płynące z dwóch głównych źródeł. Pierwszym z nich jest Czeski Urząd Statystyczny posiadający dane pochodzące z rejestrów administracyjnych. Dane te można znaleźć przede wszystkim w Rejestrze przedsiębiorców, zawierającym dane o osobach prawnych prowadzących działalność godpodarczą wg. ustawy nr 455/1991 Sb. (Dz.U.) o prowadzeniu działalności gospodarczej, leżącym w gestii Ministerstwa Przemysłu i Handlu (http://rzp.mpo.cz) oraz w Rejestrze handlowym, który zawiera wszystkie osoby prawne czynnie prowadzące działalność gospodarczą zgodnie z ustawą nr 513/1991 Sb. (Dz.U.) z późniejszymi zmianami (Kodeks handlowy), leżącym w gestii Ministerstwa Sprawiedliwości (http://www.justice.cz). Innym źródlem informacji jest ARES -Administracyjny Rejestr Podmiotów Gospodarczych - (http://wwwinfo.mfcr.cz). Wszystkie te strony, administrowane przez organy rządowe, są cennym i godnym zufania źródłem informacji, zwłaszcza w odniesieniu do całego sektora prywatnego.http://rzp.mpo.czhttp://www.justice.czhttp://wwwinfo.mfcr.cz

3 3  Opublikowane publicznie informacje pochodzące z różnych źródeł jak np. Biuletyn handlowy, Rejestr handlowy, Rejestr przedsiębiorców itp. stanowią podstawę produktów komercyjnych, jakim jest np. Monitor Firmowy prowadzony przez spółkę Albertina Data Company (http://www.albertina.cz). Pewną wadę baz danych tego rodzaju stanowi klasyfikacja firm, która wykonana jest przede wszyskim do celów statystycznych. Z drugiej jednak strony, takie bazy danych są względnie wyczerpujące, gdyż zawierają wszystkie spółki handlowe.http://www.albertina.cz  Oprócz grupy pierwszej istnieją także bazy danych, które gromadzą dane do celów komercyjnych bezpośrednio od samych spółek, tzn. tych spółek, które są gotowe płacić za figurowanie w takich bazach. Zaletą tych baz danych jest to, że dane w nich zawarte są auktualizowane. Jednocześnie są bardziej szczegółowe i zawierają dokładniejsze dane, takie jak nazwiska managerów, numery telefonów, faksów i e-maile, liczbę zatrudnionych itp. Ich wadą jest mała liczba zawartych w nich spółek handlowych, będąca wynikiem usługi odpłatnej. Przykładem takiej bazy danych jest produkt o nazwie Inform brnieńskiej spółki Inform Net Partners (http://www.inform.cz), baza danych Kompass (http://www.kompass.cz), czy baza danych HBI Monitor firmy Hoppenstedt Bonnier (http://www.hbi.cz/project). Innym źródłem informacji są czeskie rynki kapitałowe. Informacje dotyczące akcji i ich emisji można znaleźć na stronie Czeskiej Kapitałowej Agencji Informacyjnej (http://www.cekia.cz), społki ASPEKT Kilcullen (http://www.aspekt.cz), na stronie spółki AliaWeb (http://www.akcie—2000.cz) - firmy handlującej papierami wartościowymi, i innych.http://www.inform.czhttp://www.kompass.czhttp://www.hbi.cz/projecthttp://www.cekia.czhttp://www.aspekt.czhttp://www.akcie—2000.cz

4 4  Oprócz informacji z sektora biznesowego, w Republice Czeskiej są również dostępne informacje o systemie prawnym. Przykładem tego rodzaju informacji jest Automatyczny System Informaji Prawniczych ASPI praskiej spółki Byll Software (http://www.byll.cz), który zawiera jednolite teksty wszystkich ustaw oraz innych przepisów prawných, obowiązujących w Republice Czeskiej od 1945 roku. Informacje te są dostępne wyłącznie w języku czeskim.http://www.byll.cz  Informacje godne zaufania można znaleźć również na stronach administrowanych przez organy państwowe i urzędy rządowe Republiki Czeskiej, jak np. Ministerstwo Przemysłu i Handlu (http://www.mpo.cz), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (http://www.mzv.cz) czy CzechInvest - agencji wspierania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, która działa jako źródło informacji dla wszystkich działań związanych z inwestycjami w Republice Czeskiej (http://www.czechinvest.org). Informacje dotyczące wspierania przedsiębiorczości i handlu są skupione na portalu Czeskiej Agencji Wspierania Handlu CzechTrade (http://www.czechtrade.cz) oraz BusinessInfo (http://www.businessinfo.cz). Odnośniki do źródeł informacji administracji publicznej znajdują się na Portalu Administracji Publicznej (http://portal.gov.cz). Ważnym źródłem informacji o kraju, gospodarce, turystyce i kulturze jest oficjalny portal Republiki Czeskiej (http://www.czech.cz). Aktualne dane na temat handlu zagranicznego Republiki Czeskiej znajdują się na stronie Czeskiego Urzędu Statystycznego (http://www.czso.cz), a listę organizowanych w Republice Czeskiej targów i wystaw można znaleźć pod adresem http://www.expo.cz.http://www.mpo.czhttp://www.mzv.czhttp://www.czechinvest.orghttp://www.czechtrade.czhttp://www.businessinfo.czhttp://portal.gov.czhttp://www.czech.czhttp://www.czso.czhttp://www.expo.cz

5 5 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze ul. Hradešínská 1931/58 101 00 Praha 10 Tel. 00420 271 73 23 42 E-mail: weh@weh.czweh@weh.cz www.weh.cz

6 6 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Podstawowe informacje o Republice Czeskiej po polsku www.weh.cz www.weh.cz

7 7 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej CzechTrade – agencja wspierania handlu www.czechtrade.pl www.czechtrade.pl

8 8 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Ministerstwo Sprawiedliwości – rejestr handlowy http://www.justice.cz http://www.justice.cz

9 9 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Ministerstwo Finansów - rejestr podmiotów gospodarczych wwwinfo.mfcr.cz/ares wwwinfo.mfcr.cz/ares

10 10 Biznes w Republice Czeskiej Ustawa o działalności gospodarczej Živnostenský zákon 455/1991 Sb. (Dz.U.) z późniejszymi zmianami (tekst czeski dostępny na stronie www.onlinedata.cz )

11 11 Biznes w Republice Czeskiej Kodeks handlowy Obchodní zákoník 513/1991 Sb. (Dz.U.) z późniejszymi zmianami. Ostatnia tzw. duża nowelizacja w 370/2000 Sb. (Dz.U.) weszła w życie w dniu 1 stycznia 2001 r. Kodeks handlowy został przetłumaczony na j. polski (tekst czeski dostępny na stronie www.onlinedata.cz, polski na www.weh.cz) www.onlinedata.cz

12 12 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Teksty aktów prawnych www.onlinedata.cz www.onlinedata.cz

13 13 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Rejestracja firmy – formularze urzędowe www.form.cz www.form.cz

14 14 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Ministerstwo Finansów – informacja celna www.cs.mfcr.cz www.cs.mfcr.cz

15 15 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Informacja o przetargach www.centralniadresa.cz www.centralniadresa.cz

16 16 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej  przeglądarki internetowe www.seznam.cz  www.o2active.cz  www.volny.cz  www.centrum.cz www.centrum.cz  książka telefoniczna www.zlatestranky.cz www.zlatestranky.cz

17 17 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej  Veletrhy Brno a.s. - kalendarz imprez targowych - katalogi targowe

18 18 Veletrhy Brno – przedstawicielstwo w Polsce Imprezy targowe w Brnie www.targi.brno.pl www.targi.brno.pl

19 19 Źródła informacji – biznes w Rep. Czeskiej Imprezy targowe, katalogi www.bvv.cz www.bvv.cz

20 20 Dziękuję Państwu za uwagę, prezentację można pobrać ze strony internetowej agencji CzechTrade www.czechtrade.pl  Radosław Węglarz Czeska Agencja Wspierania Handlu/CzechTrade ul. Szpitalna 1 00-020 Warszawa Tel.: +48 22/ 6274725 Fax: +48 22/ 8279737 E-mail: warsaw@czechtrade.cz www.czechtrade.pl


Pobierz ppt "ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU/CZECHTRADE Źródła informacji biznesowej w Republice Czeskiej 16.11.2006 Radosław Węglarz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google