Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznań, 14.10.2014 r. Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” 09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 3 tel. 24/262 68 48;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznań, 14.10.2014 r. Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” 09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 3 tel. 24/262 68 48;"— Zapis prezentacji:

1 Poznań, 14.10.2014 r. Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” 09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 3 tel. 24/262 68 48; e-mail: biuro@cwbmazowia.pl; www.cwbmazowia.plbiuro@cwbmazowia.plwww.cwbmazowia.pl

2 Wnioskodawca – Lider Partnerstwa: Oddział Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość w Płocku Partnerzy, uczestnicy projektu: przedsiębiorcy, jst, gospodarstwa rolne, ngo-iob. Zasięg partnerstwa: regionalny (docelowo ponadregionalny).

3 Obszary Natura 2000 objęte projektem: PLH 140012 specjalny obszar ochrony siedlisk „SIKÓRZ”, PLH 220053 specjalny obszar ochrony siedlisk „UROCZYSKA ŁĄCKIE” PLH O4005 specjalny obszar ochrony siedlisk „ŻWIROWNIA SKOKI”, PLH 14004 specjalny obszar ochrony siedlisk „DOLINA ŚRODKOWEJ WISŁY”, PLH 040001 specjalny obszar ochrony siedlisk „BŁOTA RAKUTOWSKIE”.

4 Charakter partnerstwa: turystyczno-ekologiczny, wykorzystanie OZE, elementy produkcji rolnej Dominujący na obszarach rodzaj działalności: turystyka oparta o gospodarkę wodną, mała retencja, przetwórstwo, rolnictwo ekologiczne, zbieractwo, OZE, tworzenie markowych produktów lokalnych i regionalnych, dozwolone sporty wodne w obszarach Natura 2000.

5 Cele partnerstwa: w wymiarze ekologicznym: Ochrona bioróżnorodności i obszarów Natura 2000. Umiejętne korzystanie z zasobów w aspekcie rozwoju społecznego i gospodarczego. Podniesienie wiedzy i świadomości ekologicznej uczestników partnerstwa i społeczności lokalnej/ regionalnej. Cele w wymiarze rozwoju przedsiębiorczości na obszarach Natura 2000, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu: stworzenie punktu informacyjnego dla przedsiębiorców. Wypracowanie rozwiązań, które będą wspierać produkty, usługi i OZE wytwarzane na terenie obszaru Natura 2000 oraz opracowanie zasad jej przyznawania. Permanentna identyfikacja problemów i potrzeb przedsiębiorców na obszarach Natura 2000, promocja „dobrych praktyk”.

6 Cele partnerstwa c.d.: Cele edukacyjne/szkoleniowe: Poszerzenie wiedzy i kompetencji: związanych z rozwojem przedsiębiorczości opartym Natura 2000. Kreowania produktów i usług. Zapoznanie uczestników ze szczegółowymi aspektami prawnymi i legislacją w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i procedur ocen oddziaływania na środowisko projektów. Poszerzenie kompetencji uczestników partnerstwa w zakresie dialogu społecznego i wypracowania mechanizmów współpracy umożliwiających długoterminową współpracę. Wyposażenie uczestników partnerstwa w wiedzę i kompetencje dotyczące pozyskiwania środków z UE w latach 2014-2020 na projekty związane z Naturą 2000. Inne cele: Promocja partnerstwa na arenie regionalnej i krajowej.

7 Zakres planowanych działań partnerstwa: 2 wizyty studyjne dla uczestników partnerstwa, 3 spotkania warsztatowo szkoleniowe dedykowane uczestnikom partnerstwa, udział w 3 konferencjach promujących partnerstwo; materiały promocyjne i promocja obejmujące: roll-up, plakaty, artykuły prasowe, audycje radiowe, publikacje w magazynie drukowanym, plakat promocyjny na targi. Opracowanie 500 poradników dotyczących działalności na obszarach natura 2000 i promujących partnerstwo, indywidualne wsparcie doradcze dla uczestników partnerstwa – dyżury prawnika, indywidualne wsparcie doradcze – dyżury specjalisty z zakresu ochrony środowiska – turystyki, udział w konferencji i wygłoszenie prezentacji na temat partnerstwa naturowego, uruchomienie punktu informacyjnego oraz uruchomienie strony internetowej.

8 Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” 09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 3 tel. 24/262 68 48; e-mail: biuro@cwbmazowia.pl; www.cwbmazowia.plbiuro@cwbmazowia.plwww.cwbmazowia.pl


Pobierz ppt "Poznań, 14.10.2014 r. Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” 09-400 Płock, ul. Nowy Rynek 3 tel. 24/262 68 48;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google