Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WRBRD Rzeszów,12 grudzień 2013r..  Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku - obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku  Rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WRBRD Rzeszów,12 grudzień 2013r..  Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku - obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku  Rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 WRBRD Rzeszów,12 grudzień 2013r.

2  Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku - obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

3  egzamin teoretyczny na wszystkie kategorie prawa jazdy,  egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2 i A.

4  Egzamin teoretyczny przed 19 stycznia 2013 r. Egzamin teoretyczny od 19 stycznia 2013r. Ilość pytań 1832 Rodzaj testu Wielokrotnego wyboru Jednokrotnego wyboru Treść pytań Opisy i zdjęcia i schematy sytuacji w ruchu drogowym Pytania składające się ze scenariuszy, krótkich filmów (widok z pozycji kierującego pojazdem) i opisów Czas na odpowiedź 25 minut - całość 25 minut, w tym: - 20 pytań - 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund na odpowiedź, -12 pytań - 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i odpowiedź, Obsługa testu Możliwość powrotu do poprzedniego pytania Brak takiej możliwości Wynik pozytywny 16 prawidłowych odpowiedzi 68 z 74 możliwych do uzyskania punktów, - każda odpowiedź jest punktowana 1, 2 lub 3 punkty

5  czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza: a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg b) w przypadku przewozu osób 400 kg  czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

6 KategoriaUprawnienia do kierowaniaWiek AM a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim; 14 A1 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 16 A2 a)motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 18 A a) motocyklem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; - 20 jeżeli posiada 2 lata kat.A2, - 24 lata B1 a) czterokołowcem, b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM; 16

7 ZadaniaEgzamin praktyczny przed 19 stycznia 2013 r. Egzamin praktyczny od 19 stycznia 2013 r. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu - Przeprowadzenie motocykla na odcinku 5 metrów, -Wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego, -Przemieszczenie motocykla w wyznaczonym stanowisku Slalom- 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami, -Slalom wolny ( 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami), -Slalom szybki (2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami ze średnią prędkością jednego przejazdu co najmniej 30 km/h, Ominięcie przeszkody-- 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym ustawiona jest przeszkoda gdzie prędkość najazdu nie może być mniejsza niż 50 km/h Ruszanie z miejsca na wzniesieniu - Bez zmian

8

9

10

11


Pobierz ppt "WRBRD Rzeszów,12 grudzień 2013r..  Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku - obowiązuje od 19 stycznia 2013 roku  Rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google