Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna."— Zapis prezentacji:

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna

2 JAK DO NAS TRAFIĆ? Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Powstańców Wielkopolskich 91 – 845 Łódź, ul. Franciszkańska 137 tel. 655 – 10 – 40, fax 655 – 10 – 40 w. 34 www.spozywcza.lodz.pl (e-mail) sekretariat@spozywcza.lodz.plsekretariat@spozywcza.lodz.pl Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

3 JAK DO NAS TRAFIĆ? Bezpośredni dojazd do szkoły: tramwajem linii 3 autobusami linii 57, 65, 81, 87 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

4 KIERUNKI KSZTAŁCENIA TECHNIKUM 4-letnie, kształcące w zawodach: - technik technologii żywności ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, 3-letnia, kształcąca w zawodach: - cukiernik - piekarz - wędliniarz - operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

5 DNI OTWARTE SZKOŁY 5 KWIETNIA 2014r. godz. 10-13 11 KWIETNIA 2014 r. godz. 11-18 w połączeniu ze ŚWIĘTEM MAZURKA ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

6 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Przebieg nauki Przedmioty objęte rozszerzonym programem nauczania: j. obcy lub matematyka biologia lub chemia Uczniowie w klasie III przystępują do potwierdzenia jednej z kwalifikacji: Produkcja wyrobów cukierniczych Produkcja wyrobów piekarskich Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

7 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Przebieg nauki Uczniowie w I semestrze klasy IV przystępują do potwierdzenia drugiej kwalifikacji: „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych”. Po zakończeniu nauki uczniowie mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

8 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Możliwość zatrudnienia zakłady przemysłu spożywczego, na stanowisku kierownika produkcji, technika, laboranta; zakłady prowadzące handel artykułami spożywczymi, przechowywanie i dystrybucję żywności Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

9 Przebieg nauki Program nauczania obejmuje treści programowe:  produkcja wyrobów ciastkarskich  produkcja pieczywa cukierniczego  produkcja wyrobów cukierniczych  produkcja tortów CUKIERNIK Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów cukierniczych” Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

10 CUKIERNIK Możliwość zatrudnienia: cukiernie ciastkarnie zakłady gastronomiczne inne zakłady wytwarzające artykuły cukiernicze Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

11 PIEKARZ Przebieg nauki PProgram nauczania obejmuje produkcję pieczywa pszennego, żytniego i mieszanego Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów piekarskich” Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

12 PIEKARZ Możliwość zatrudnienia: piekarnie rzemieślnicze i przemysłowe zakłady gastronomiczne punkty zbytu pieczywa Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

13 Przebieg nauki Program nauczania obejmuje treści programowe: przetwórstwo mięsa produkcja wędlin produkcja tłuszczów topionych produkcja wyrobów garmażeryjnych WĘDLINIARZ Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych” Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

14 WĘDLINIARZ Możliwość zatrudnienia:  zakłady mięsne  sklepy firmowe zakładów mięsnych  zakłady garmażeryjne Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

15 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Przebieg nauki Program nauczania obejmuje treści programowe w zakresie obsługi maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych. Pod koniec klasy trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikację „Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń„. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

16 OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Możliwość zatrudnienia: przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

17 Absolwenci ZSZ mogą kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym a po ukończeniu kursów kwalifikacyjnych przystąpić do potwierdzenia kwalifikacji „Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych” i uzyskać tytuł technika. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

18 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Projekty w ramach POKL „Kapitał Ludzki”: 2009-2011 projekt „Od placka drożdżowego do tortu weselnego czyli od ucznia do mistrza” 2012-2013 projekty "Akademia młodego cukiernika" oraz "Akademia młodego piekarza„ Efekty projektów Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu umiejętności cukierniczych wymagających wysokiego kunsztu Zajęcia ze skuteczności osobistej i pomoc psychologa Szkolenia przez mistrzów cukierników Udział uczniów w branżowych targach, podczas których zapoznają się z najnowszymi technologiami Certyfikowanie umiejętności zawodowych Profesjonalne wyposażenie pracowni cukierniczej i piekarskiej Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

19 DNI OTWARTE SZKOŁY 5 KWIETNIA 2014r. godz. 10-13 11 KWIETNIA 2014 r. godz. 11-18 w połączeniu ze ŚWIĘTEM MAZURKA ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

20 INNOWACYJNA DZIAŁALNOŚĆ SZKOŁY Projekt Beat Sugar w ramach programu Comenius wyjazdy do zaprzyjaźnionych szkół z Hiszpanii, Estonii, Belgii i Szwecji Program „Life skills for employability” rozwijanie umiejętności interpersonalnych i przedsiębiorczych u uczniów Wyjazdy absolwentów na staże do Francji Projekty, w ramach których powstały pracownie komputerowe w szkole Wzorcowy Szkolny Ośrodek Kariery Osiągnięcia w konkursach zawodowych laureaci i finaliści konkursów piekarskich i cukierniczych, udział w konkursie cukierniczym EXPO SWEET Liczne certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie, Lider Zarządzania Procesem Kształcenia Zawodowego, i inne Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

21 ZAPLECZE DYDAKTYCZNE Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

22 BOISKO „ORLIK” Na boisku „Orlik” w porze letniej odbywa się większość zajęć z wychowania fizycznego oraz liczne międzyszkolne zawody sportowe. Po południu boisko pozostaje do dyspozycji wszystkich chętnych. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

23 WSPIERANIE UCZNIÓW Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Zajęcia wyrównawcze Konsultacje dla rodziców wszystkich nauczycieli szkoły Stypendia i pomoc materialna Działalność kół zainteresowań i organizacja wielu przedsięwzięć Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

24 ORGANIZACJE UCZNIOWSKIE Samorząd Uczniowski Teatrzyk szkolny „Rogalik” Szkolne Koło Plastyczno-Teatralne Szkolne Koło PCK Szkolny Klub Europejski Szkolne Koło Przyjaciół Książki Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Łodzi Szkolny Ośrodek Kariery Szkolne Koło Piekarzy i Cukierników Szkolne Koło BHP Szkolne Koło Sportowe Szkolne Koło Szachowe i Tenisa Stołowego Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

25 KONKURSY  Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz  Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik  Olimpiada Wiedzy o Produkcji Żywności  Olimpiada Wiedzy Technicznej  Konkurs Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim  Turniej Jakości  Konkurs Konsumencki  Konkurs matematyczny  Konkurs ortograficzny Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

26 DNI OTWARTE SZKOŁY 5 KWIETNIA 2014r. godz. 10-13 11 KWIETNIA 2014 r. godz. 11-18 w połączeniu ze ŚWIĘTEM MAZURKA ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

27 Współpraca ze środowiskiem lokalnym  Organizacja praktyk uczniowskich Zakłady Przemysłu Spożywczego, Cechy Cukierników, Piekarzy i Przedsiębiorców, Supermarkety  Działania marketingowe szkoły Gimnazja, Zakłady Przemysłu Spożywczego, Cechy Cukierników, Piekarzy i Przedsiębiorców,  Organizacja egzaminów maturalnych i zawodowych Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  Wspomaganie uczniów w rozwoju zainteresowań i oddziaływania wychowawcze Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, Policja i Straż Miejska, Instytut Europejski, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

28 Działalność promocyjna szkoły Organizacja warsztatów dla gimnazjalistów, Udział w Targach Edukacyjnych, Udział w Mini – targach organizowanych przez gimnazja, Spotkania z rodzicami w gimnazjach, „Święto mazurka” połączone z „Dniem otwartym”. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

29 DNI OTWARTE SZKOŁY 5 KWIETNIA 2014r. godz. 10-13 11 KWIETNIA 2014 r. godz. 11-18 w połączeniu ze ŚWIĘTEM MAZURKA ZAPRASZAMY! Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. Franciszkańska 137

30 WYBÓR SPOŻYWCZAKA TO GWARANCJA PEWNEJ I ATRAKCYJNEJ PRACY!


Pobierz ppt "ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W ŁODZI Oferta edukacyjna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google