Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEUTSCHLANDS REKORDE REKORDY NIEMIEC. der höchste Berg najwy ż sza góra Die Zugspitze ist mit 2962 Metern über Normalhöhennull der höchste Berg Deutschlands.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEUTSCHLANDS REKORDE REKORDY NIEMIEC. der höchste Berg najwy ż sza góra Die Zugspitze ist mit 2962 Metern über Normalhöhennull der höchste Berg Deutschlands."— Zapis prezentacji:

1 DEUTSCHLANDS REKORDE REKORDY NIEMIEC

2 der höchste Berg najwy ż sza góra Die Zugspitze ist mit 2962 Metern über Normalhöhennull der höchste Berg Deutschlands. Najwy ż szy szczyt w Niemczech to Zugspitze w Alpach Bawarskich. Mierzy 2962m n.p.m.

3 der grö β te See najwi ę ksze jezioro Bodensee – der grö β te See in Deutschland, Fläche 538 km. Najwi ę ksze jezioro w Niemczech do Jezioro Bode ń skie. Ma ok. 538 km2.

4 die größte Insel najwi ę ksza wyspa Rügen ist flächenmäßig die größte deutsche Insel. Fläche von 926 km2. Rugia to najwi ę ksza wyspa w Niemczech. Le ż y na Morzu Ba ł tyckim. Ma ok. 926 km2 powierzchni.

5 der längste Fluss najd ł u ż sza rzeka Rhein - der längste Fluss in Deutschland, Gesamtlänge- 1165 km. Ren to najd ł u ż sza rzeka w Niemczech. Liczy ona 1165 km d ł ugo ś ci.

6 der älteste Mann in der deutschen Geschichte najstarszy cz ł owiek w historii Niemiec Der älteste Mann in der deutschen Geschichte war 110 Jahre alt. Friedrich Wedeking ist den 10. Oktober 1852 geboren und den 5. Mai 1973 gestorben. Najstarszy cz ł owiek w historii Niemiec mia ł 110 lat. Friedrich Wedeking urodzony 10 pa ź dziernika 1852r. zmar ł 5 maja 1973r.

7 das längste Wort in der deutschen Sprache najd ł u ż sze s ł owo w j. niemieckim Das längste Wort in der deutschen Sprache hat vierundsiebzig Punkte. Najd ł u ż sze s ł owo w j. niemieckim ma 74 litery. Jest to: „Hottentottenstottertrottelmutterbeutelrattenlattengitterkofferattentäter” czyli „zabójca hotentockiej matki g ł upka i j ą ka ł y umieszczony w kufrze z plecionki, przeznaczonej do przechowywania schwytanych kangurów”.

8 die grö β e Stadt najwi ę ksze miasto Berlin – die grö β te Stadt in Deutschland, Fläche 891,85 km², Einwohner 3,5 Millionen. Najwi ę ksze miasto w Niemczech to Berlin. Ma ono ok. 890 km2 powierzchni i zamieszkuje je ok. 3,5 mln ludzi.)

9 der tiefste See najg łę bsze jezioro Chiemsee - der tiefste See in Deutschland, maximale Tiefe 72,7 m. (Najg łę bsze jezioro Niemiec to Chiem. Ma ono ok. 72,7 m g łę boko ś ci.

10 das grö β te Bundensland najwi ę kszy kraj zwi ą zkowy - land ö β te Bundesland. Bayern ist das grö β te Bundesland. Fläche – 70 549,44 km2,Einwohner- 12 464 Bawaria jest największym krajem związkowym (landem). Ma ona 70,55 tys. km2. Zamieszkuje ją ok. 12,49 mln ludzi.


Pobierz ppt "DEUTSCHLANDS REKORDE REKORDY NIEMIEC. der höchste Berg najwy ż sza góra Die Zugspitze ist mit 2962 Metern über Normalhöhennull der höchste Berg Deutschlands."

Podobne prezentacje


Reklamy Google