Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Wpływ zawartości wapnia na mętność roztworów cukru dr inż. Krystyna Lisik, dr inż. Maciej Wojtczak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Wpływ zawartości wapnia na mętność roztworów cukru dr inż. Krystyna Lisik, dr inż. Maciej Wojtczak."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Wpływ zawartości wapnia na mętność roztworów cukru dr inż. Krystyna Lisik, dr inż. Maciej Wojtczak

2 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Mętność (ang. turbidity). Mętność roztworu cukru to różnica między absorbancją zmierzoną w jednostkach ICUMSA przed i po sączeniu roztworu cukru zawierającego 50 % suchej substancji.

3 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Zasada metody Metoda wykorzystuje absorbancję światła spowodowaną zarówno obecnością cząstek rozpraszających jak i substancji absorbujących promieniowanie. Po usunięciu cząstek rozpraszających promieniowanie, poprzez filtrację roztworu przez membranę filtracyjną o średnicy porów 0,45 µm, absorbancja roztworu zostaje zredukowana do części spowodowanej przez absorpcję. Różnica między tymi absorbancjami jest miarą mętności roztworu.

4 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Pomiar absorbancji. Pomiar absorbancji wykonuje się zgodnie z procedurą zawartą w metodzie GS2/3-10 (2005). Należy wykonać dwa pomiary absorbancji, pierwszy z pominięciem filtracji mętność = IU ns − IU s IU

5 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Mętność roztworu cukru Głównymi przyczynami mętności są trudno rozpuszczalne sole wapniowe, takie jak węglany, szczawiany, fosforany oraz osady przepuszczone przez filtry soku gęstego i klarówek

6 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Ma mętność roztworu cukru ma wpływ jakość buraków i parametry prowadzenia ekstrakcji tj. czas, temperatura, pH oraz jakość wody zasilającej ekstraktor, niedostateczna dawka wapnia podczas nawapniania, zbyt wysoka alkaliczność saturacji II nieprawidłowa filtracja soku gęstego i klarówek

7 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Stwierdzono, że mętność wodnych roztworów cukru pozostaje w dużej korelacji z zawartością popiołu konduktometrycznego i substancji nierozpuszczalnych w wodzie. Silna zależność wynika z tego, że związki wapnia są zarówno przyczyną mętności jak i wchodzą w skład popiołu i substancji nierozpuszczalnych obecnych w cukrze.

8 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Oznaczenie zawartości wapnia w cukrze 100 g of sugar sample and 400 ml ultrapure water CONDITIONING 10 ml ultrapure water EXTRACTIONS speed 4 ml/L WASHING 10 ml water ELUTING 10 ml 5 mol/L HCl and 10 ml water FILTRATION on filter 8.0  m WET DIGESTION of sediment with filters AAS DETERMINATION of the content of elements solid-phase extractions FILTRATION on filter 0.45  m

9 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Zawartość substancji nierozpuszczalnych mg/kg

10 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Mętność IU 420 32,2 11,2 9,2 50,4 136,5 15,8 56,1 41,4 4,2 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 ABCDEFGHI sugar samples

11 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Zawartość wapnia mg/kg

12 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Udział wapnia w substancji nierozpuszczalnej

13 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Udział CaCO 3 w substancji nierozpuszczalnej

14 Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006

15

16

17

18


Pobierz ppt "Szkoła Letnia STC — Zakopane 2006 Wpływ zawartości wapnia na mętność roztworów cukru dr inż. Krystyna Lisik, dr inż. Maciej Wojtczak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google