Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie ryzykiem w projektach Poznań, 09.05.2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie ryzykiem w projektach Poznań, 09.05.2008r."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie ryzykiem w projektach Poznań, 09.05.2008r

2 Uświadomienie sobie jakie zagrożenia może napotkać nasz projekt pozwoli określić jak przeciwdziałać ryzyku

3 Co to jest ryzyko? Skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń mogących wywrzeć negatywny wpływ na zdolność jednostki do realizacji strategii i osiągania celów biznesowych

4 Zarządzanie ryzykiem w projekcie Ryzyko – zobiektywizowana niepewność wystąpienia niepożądanego zdarzenia Ryzyko – potencjalne niepożądane zdarzenie, które może spowodować, że cele realizowanego projektu nie zostaną osiągnięte

5 Ocena ryzyka Ocena apetytu na ryzyko Identyfikacja odpowiednich działań Uzyskanie zapewnienia oczekiwanej efektywności Przegląd Identyfikacja ryzyka Proces zarządzania ryzykiem

6 Charakterystyka ryzyka 1.Opisanie ryzyka, które może zagrozić realizacji projektu 2.Podział ryzyka na zależne od projektodawcy i zewnętrzne 3.Zaplanowanie i ujęcie w projekcie działań mogących choć w pewnym stopniu wyeliminować ryzyko

7 Zarządzanie ryzykiem w projekcie Źródła ryzyka Wewnętrzne – spowodowane właściwościami procesu Narzucone – uwarunkowania realizacyjne projektu Wprowadzone – będące wynikiem niedostatecznej wiedzy czy zaniedbań w działaniu

8 Ryzyko związane z realizacją projektu Infrastrukturalne – związane z posiadanymi zasobami mającymi zagwarantować efektywne wykonywanie określonych obowiązków Finansowe – brak funduszy określonych jako konieczne w zakładanym planie budżetowym Operacyjne – dotyczące nieosiągalnych i nierealnych celów Informacyjne – związane z przekazywaniem niepełnej, przestarzałej informacji lub jej brak przy podejmowaniu określonych decyzji

9 Ryzyko związane z realizacją projektu cd. Prawne – związane z możliwością nałożenia kar Technologiczne – niewystarczające zaplecze informatyczne, źle funkcjonujący system Wiązane z nowo-wprowadzanymi projektami – nieprawidłowe planowanie i wdrożenie Związane z zasobami ludzkimi – brak odpowiednio wykwalifikowanego personelu, pozwalającego na wykonywanie zaplanowanych obowiązków

10 Analiza ryzyka ZagrożenieSkutkiKoszt ryzyka 3- duże 2 – średnie 1 - małe Prawdopodobie ństwo wystąpienia 3- duże 2 – średnie 1 - małe Koszt x prawdopodo bieństwo wystąpienia 9-6≥duże ryzyko 5-3≥ średnie 2≤małe Działania profilaktycz no- likwidacyjn e

11 Ryzyko związane z realizacją projektu Dobór i zarządzanie kadrą Złe planowanie działań Niejasny podział ról pomiędzy partnerów Zły dobór podwykonawców Nieodpowiedni dobór zasobów Brak systemu kontroli wewnętrznej IP

12 Zarządzanie ryzykiem w projekcie Życie jest ryzykiem Dlatego należy je wziąć pod uwagę w harmonogramie pracy Identyfikowanie ryzykownych obszarów Identyfikowanie znaków ostrzegawczych Ustalenie opcji i alternatyw Planowanie!!!

13 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie ryzykiem w projektach Poznań, 09.05.2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google