Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jaką masę ma cząsteczka?  Masa cząsteczkowa  Obliczanie masy cząsteczkowej  Ustalanie wzorów sumarycznych związków na podstawie masy cząsteczkowej 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jaką masę ma cząsteczka?  Masa cząsteczkowa  Obliczanie masy cząsteczkowej  Ustalanie wzorów sumarycznych związków na podstawie masy cząsteczkowej "— Zapis prezentacji:

1 Jaką masę ma cząsteczka?  Masa cząsteczkowa  Obliczanie masy cząsteczkowej  Ustalanie wzorów sumarycznych związków na podstawie masy cząsteczkowej  Mol i masa molowa  Obliczanie masy molowej  Objętość gazów

2 Masa cząsteczkowa  Masa cząsteczkowa (m cz ) pierwiastka lub związku chemicznego jest sumą mas atomowych (m at ) pierwiastków wchodzących w skład danej cząsteczki.  m cz = [u] (unit – jednostka masy atomowej)  1u = 1,66 ∙ 10 -24 g = 1,66 ∙ 10 -27 kg  masa cząsteczkowa: H 2 SO 4 m cz = 2 ∙ m atH +1∙ m atS + 4 ∙ m atO  masa cząsteczkowa: Al 2 (SO 4 ) 3 m cz = 2 ∙ m atAl + 3 ∙ m atS + 12 ∙ m atO  masa cząsteczkowa: C 17 H 35 COOH m cz = 18 ∙ m atC + 36 ∙ m atH + 2 ∙ m atO

3 Obliczanie masy cząsteczkowej  masa cząsteczkowa: H 2 SO 4 m cz = 2 ∙ m atH +1∙ m atS + 4 ∙ m atO = = 2 ∙ 1u + 1 ∙ 32u + 4 ∙ 16u = 98u  masa cząsteczkowa: Al 2 (SO 4 ) 3 m cz = 2 ∙ m atAl + 3 ∙ m atS + 12 ∙ m atO = = 2 ∙ 27u + 3 ∙ 32u + 12 ∙ 16u = 342u  masa cząsteczkowa: C 17 H 35 COOH m cz = 18 ∙ m atC + 36 ∙ m atH + 2 ∙ m atO = = 18 ∙ 12u + 36 ∙ 1u + 2 ∙ 16u = 284u

4 Ustalanie wzorów sumarycznych na podstawie masy cząsteczkowej Zad.1. Ustal wzór sumarycznych tlenku wodoru o ogólnym wzorze H x O x którego m cz = 34u Rozwiązanie: x ∙ 1u + x ∙ 16u = 34 u 17x = 34; x = 2; H 2 O 2 Zad.2. Ustal wzór sumaryczny węglowodoru o ogólnym wzorze C n H 2n+2 którego m cz = 44u Rozwiązanie: n ∙ 12u + (2n + 2) ∙ 1u = 44u 12n + 2n +2 = 44; 14 n = 44 – 2; 14n = 42; n = 3; C 3 H 8

5 Ustalanie wzorów sumarycznych na podstawie masy cząsteczkowej Zad.3. Ustal wzór sumarycznych tlenku żelaza o ogólnym wzorze Fe x O 4 którego m cz = 232u Roz.: x ∙ 56u + 4 ∙ 16u = 232u 56x = 232 – 4 ∙ 16 = 232 – 64 = 168 x = 168 : 56 = 3; Fe 3 O 4 Zad.4. Ustal wzór sumaryczny kwasu organicznego o ogólnym wzorze C n H 2n+1 - COOH którego m cz = 88u Roz.: n ∙ 12u + (2n + 1) ∙1u + 12u + 2 ∙16u + 1u = 88u 12n + 2n + 1 + 45 = 88; 14 n = 88 – 46 = 42; 14n = 42; n = 3; C 3 H 7 - COOH

6 Ustalanie wzorów sumarycznych na podstawie masy cząsteczkowej Zad.5. Ustal wzór sumarycznych tlenku o ogólnym wzorze E 2 O 3 którego m cz = 102u Roz.: 2 ∙ x + 3 ∙ 16u = 102u 2x = 102u – 3 ∙ 16u = 102u – 48u = 54u x = 54u : 2 = 27u; m at = 27u posiada Al; Al 2 O 3 Zad.6. Ustal wzór sumaryczny związku o ogólnym wzorze EH 3 którego m cz = 34u Roz.: x + 3 ∙ 1u = 34 u; x = 34u – 3u = 31u m at = 31u posiada P; PH 3

7 Mol – miara liczności materii  Mol – to taka ilość substancji, na którą wchodzi 6,02∙10 23 atomów, cząsteczek lub jonów Liczba Avogadro: N A = 6,02∙10 23 at,.cząst.,jonów/mol 1 mol H 2 Oto6,02∙10 23 cząsteczek wody/mol 1 mol Feto6,02∙10 23 atomów żelaza/mol 1 mol H 2 to6,02∙10 23 cząsteczek wodoru/mol 1 mol HClto6,02∙10 23 cząsteczek chlorowodoru /mol 1 mol NaClto6,02∙10 23 cząsteczek chlorku sodu/mol 1 mol H + to6,02∙10 23 kationów wodorowych /mol 1 mol S -2 to6,02∙10 23 anionów siarczkowych/mol

8 Masa molowa: M = [g/mol] = [g∙mol -1 ] Masa molowa – jest to masa 1 mola (atomów, cząsteczek, lub jonów) substancji wyrażona w gramach. Jej wartość jest równa wartości liczbowej masy atomowej lub cząsteczkowej Wzór sub.m at /m cz Mliczba at./cz. H2H2 2 u2 g/mol6,02∙10 23 HCl36 u36 g/mol6,02∙10 23 H 2 SO 4 98 u98 g/mol6,02∙10 23 Mg24 u24 g/mol6,02∙10 23 CO 2 44 u44 g/mol6,02∙10 23

9 Objętość molowa gazów  Mol dowolnego gazu w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia zajmuje taką samą objętość, tym samym tej samej objętości znajduje się taka sama liczba cząsteczek dowolnego gazu.  Objętość gazów w warunkach normalnych: temperatura: t = 0 o C i ciśnienie: p = 1013 hPa (hektopaskal)  Mol dowolnego gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4 dm 3, V mol = 22,4 mol/dm 3 oznacza to, że w tej objętości znajduje się 6,02∙10 23 cząsteczek dowolnego gazu Wzór gazuObjętość mola gazuLiczba cząsteczek gazu O2O2 22,4dm 3 6,02∙10 23 CO 2 22,4dm 3 6,02∙10 23 Ne22,4dm 3 6,02∙10 23


Pobierz ppt "Jaką masę ma cząsteczka?  Masa cząsteczkowa  Obliczanie masy cząsteczkowej  Ustalanie wzorów sumarycznych związków na podstawie masy cząsteczkowej "

Podobne prezentacje


Reklamy Google