Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowe technologie w kształceniu uniwersyteckim – pomiędzy tradycją a przyszłością Maciej Tanaś Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowe technologie w kształceniu uniwersyteckim – pomiędzy tradycją a przyszłością Maciej Tanaś Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла."— Zapis prezentacji:

1 Nowe technologie w kształceniu uniwersyteckim – pomiędzy tradycją a przyszłością Maciej Tanaś Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінниця, 16-18.05.2016

2 2 „Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać” Uniwersytet Warszawski (1816) „Uniwersytet ma nie tylko utrzymywać w narodzie nauki i umiejętności w takim stopniu, na jakim już w świecie uczonym stanęły, ale nadto doskonalić je, rozkrzewiać i teorię ich do użytku społeczności zastosowywać” Uniwersytet Warszawski (1816)

3 3 Tradycyjne funkcje uniwersytetów: tworzenie, kumulowanie i przekazywanie wiedzy, w czasach nowożytnych zostały poszerzone o funkcje społeczne: przyczynianie się do rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Współcześnie żąda się od uczelni przygotowywania dobrze wykształconych specjalistów do nowoczesnego rynku pracy. Odwieczna opozycja: teoria vs. praktyka nabiera obecnie … groźnego wymiaru. Tradycyjne funkcje uniwersytetów: tworzenie, kumulowanie i przekazywanie wiedzy, w czasach nowożytnych zostały poszerzone o funkcje społeczne: przyczynianie się do rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Współcześnie żąda się od uczelni przygotowywania dobrze wykształconych specjalistów do nowoczesnego rynku pracy. Odwieczna opozycja: teoria vs. praktyka nabiera obecnie … groźnego wymiaru. Funkcje uniwersytetów

4 4 Nie chodzi jedynie o dobre przygotowywaniu specjalistów do nowoczesnego rynku pracy. Celem nie może być jedynie kształcenie „intelektualnych robotników„ Chodzi o kształcenie tych, którzy ten rynek mają zmieniać, rozwijać i – tworzyć! Nie wolno też zapominać o funkcjach kulturotwórczych uniwersytetów, o ich znaczeniu dla zachowania i kształtowania ojczystej kultury. Nie chodzi jedynie o dobre przygotowywaniu specjalistów do nowoczesnego rynku pracy. Celem nie może być jedynie kształcenie „intelektualnych robotników„ Chodzi o kształcenie tych, którzy ten rynek mają zmieniać, rozwijać i – tworzyć! Nie wolno też zapominać o funkcjach kulturotwórczych uniwersytetów, o ich znaczeniu dla zachowania i kształtowania ojczystej kultury. Funkcje uniwersytetów

5 1.Por. z refleksją W. Okonia: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Zob. też J. Piaget [w:] W. Wantuch: Samokształcenie jako twórczość – twórczość jako samokształcenie, „Polonistyka” 2002, nr 6, s. 331. Pierwszym zadaniem edukacji jest kształtowanie ludzi rozwiniętych harmonijnie w trzech sferach: umysłu, serca i ręki, aktywnych, a nie biernych. Drugim zadaniem edukacji jest uformowanie ludzi zdolnych tworzyć rzeczy nowe, a nie powielających tylko dzieła wcześniejszych pokoleń – ludzi twórczych, wynalazczych, odkrywczych i przedsiębiorczych. Pierwszym zadaniem edukacji jest kształtowanie ludzi rozwiniętych harmonijnie w trzech sferach: umysłu, serca i ręki, aktywnych, a nie biernych. Drugim zadaniem edukacji jest uformowanie ludzi zdolnych tworzyć rzeczy nowe, a nie powielających tylko dzieła wcześniejszych pokoleń – ludzi twórczych, wynalazczych, odkrywczych i przedsiębiorczych. Jean Piaget (1896-1980)

6 6 „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał. Nie żeby go coś troszkę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało” Janusz Korczak „Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział. Nie żeby umiał na pamięć, ale żeby rozumiał. Nie żeby go coś troszkę obchodziło, ale żeby go coś naprawdę zajmowało” Janusz Korczak

7 MOOC – Massive open online course OER – Open Educational Resources OPEN SCIENCE – open research, open access, open data and open source movement, open notebook science Alfabetyzacja ICT w edukacji Kształcenie zdalne Zagrożenia Metody badań a Internet OER & MOOC’s Wearable Computers, Internet of Things, Holoportacja POLA BADAŃ PEDAGOGIKI MEDIALNEJ

8 TED (Technology, Entertainment, Design) – powstał w 1984 r. w trakcie konferencji skupiającej osoby ze światów: technologii, rozrywki, projektowania. Od tego czasu rozwija się gwałtownie. Obok corocznych konferencji: TED Conference on the West Coast Along i TEDGlobal Conference Edinburgh, UK projekt obejmuje: TED Talks Video Site, The Open Translation Project, TED Conversations, TED Fellows, TEDx Programs oraz corocznąTED Prize. OER (Open Educational Resources) – wszelkie zasoby edukacyjne, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych TIK. Nazwa powstała na zebraniu UNESCO w Paryżu w 2002 r., na którym uczestnicy wyrazili swoje życzenie stworzenia wspólnie uniwersalnych zasobów edukacyjnych dostępnych dla całej ludzkości i nadzieję, że to otwarte źródło w przyszłości zmobilizuje całą światową społeczność nauczycieli 1 MOOC (Massive Open Online Course) UDACITY – stworzyli ją: Sebastian Thrun, David Stavens i Mike Sokolsky. Nazwa pochodzi od pragnienia firmy by być „audacious for you, the student”. Powstała jako następstwo bezpłatnych zajęć informatycznych na Stanford University w 2011 r. Jej powstanie ogłoszono na konferencji Digital Life Design w 2012 r. edX – bezpłatne kursy interaktywnego kształcenia przez Internet, udostępniane przez MIT i Harvard (Berkeley), które wniosły po $30 mln. Projekt edX rozpoczął się jesienią 2012 r. Efektem jest szereg programów: Khan Academy, MIT OpenCourseWare, and Carnegie Mellon University's Open Learning Initiative. COURSERA – założona przez profesorów ze Stanford University: Andrew Ng and Daphne Koller, wsparta już przez 81 cenione na świecie Uniwersytety. TED (Technology, Entertainment, Design) – powstał w 1984 r. w trakcie konferencji skupiającej osoby ze światów: technologii, rozrywki, projektowania. Od tego czasu rozwija się gwałtownie. Obok corocznych konferencji: TED Conference on the West Coast Along i TEDGlobal Conference Edinburgh, UK projekt obejmuje: TED Talks Video Site, The Open Translation Project, TED Conversations, TED Fellows, TEDx Programs oraz corocznąTED Prize. OER (Open Educational Resources) – wszelkie zasoby edukacyjne, do których istnieje w pełni otwarty dostęp dzięki objęciu ich wolnymi licencjami lub przeniesieniu do domeny publicznej i udostępnieniu za pomocą dowolnych TIK. Nazwa powstała na zebraniu UNESCO w Paryżu w 2002 r., na którym uczestnicy wyrazili swoje życzenie stworzenia wspólnie uniwersalnych zasobów edukacyjnych dostępnych dla całej ludzkości i nadzieję, że to otwarte źródło w przyszłości zmobilizuje całą światową społeczność nauczycieli 1 MOOC (Massive Open Online Course) UDACITY – stworzyli ją: Sebastian Thrun, David Stavens i Mike Sokolsky. Nazwa pochodzi od pragnienia firmy by być „audacious for you, the student”. Powstała jako następstwo bezpłatnych zajęć informatycznych na Stanford University w 2011 r. Jej powstanie ogłoszono na konferencji Digital Life Design w 2012 r. edX – bezpłatne kursy interaktywnego kształcenia przez Internet, udostępniane przez MIT i Harvard (Berkeley), które wniosły po $30 mln. Projekt edX rozpoczął się jesienią 2012 r. Efektem jest szereg programów: Khan Academy, MIT OpenCourseWare, and Carnegie Mellon University's Open Learning Initiative. COURSERA – założona przez profesorów ze Stanford University: Andrew Ng and Daphne Koller, wsparta już przez 81 cenione na świecie Uniwersytety. TED, OER & MOOC’s

9 OER (Open Educational Resources) – przykładem niech służy projekt MIT OpenCourseWare 1. Program edukacyjny, w ramach którego MIT bezpłatnie publikuje niemal wszystkie swoje materiały. Obecnie w OpenCourseWare znajduje się 2150 kursów, z których skorzystało dotychczas ponad 125 milionów osób. Zdaniem Dick’a K.P. Yue cel projektu jest jasny: “publikować wszystkie nasze materiały w sieci i czynić je szeroko dostępnymi dla każdego” 2. W Polsce także podejmowane są liczne działania służące powszechnemu udostępnianiu zbiorów bibliotecznych i innych materiałów w celach dydaktycznych czy też badawczych. Przykładem są projekty tworzone w ramach Fundacji Nowoczesnej Polski, której celem jest pomoc dzieciom w poznawaniu i wykorzystywaniu technologii informatycznych. Innym rozwiązaniem jest repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych Open AGH, czy też działalność Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej już 1 526 612 publikacji 3. Rosną zasoby materiałów, wzrasta też świadomość ich osobistej użyteczności oraz społecznej, kulturowej i – ekonomicznej roli. 1. Zob. strona startowa: http://ocw.mit.edu/index.htm 2. Tamże, http://ocw.mit.edu/about/, dn. 27.03.2013. 3. Dane ze strony FBC: http://fbc.pionier.net.pl/owoc, dn. 7.10.2013 OER (Open Educational Resources) – przykładem niech służy projekt MIT OpenCourseWare 1. Program edukacyjny, w ramach którego MIT bezpłatnie publikuje niemal wszystkie swoje materiały. Obecnie w OpenCourseWare znajduje się 2150 kursów, z których skorzystało dotychczas ponad 125 milionów osób. Zdaniem Dick’a K.P. Yue cel projektu jest jasny: “publikować wszystkie nasze materiały w sieci i czynić je szeroko dostępnymi dla każdego” 2. W Polsce także podejmowane są liczne działania służące powszechnemu udostępnianiu zbiorów bibliotecznych i innych materiałów w celach dydaktycznych czy też badawczych. Przykładem są projekty tworzone w ramach Fundacji Nowoczesnej Polski, której celem jest pomoc dzieciom w poznawaniu i wykorzystywaniu technologii informatycznych. Innym rozwiązaniem jest repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych Open AGH, czy też działalność Federacji Bibliotek Cyfrowych udostępniającej już 1 526 612 publikacji 3. Rosną zasoby materiałów, wzrasta też świadomość ich osobistej użyteczności oraz społecznej, kulturowej i – ekonomicznej roli. 1. Zob. strona startowa: http://ocw.mit.edu/index.htm 2. Tamże, http://ocw.mit.edu/about/, dn. 27.03.2013. 3. Dane ze strony FBC: http://fbc.pionier.net.pl/owoc, dn. 7.10.2013 TED, OER & MOOC’s

10 Udacity jest organizacją MOOC’s. Założyli ją: Sebastian Thrun, David Stavens i Mike Sokolsky. Nazwa Udacity pochodzi od „Audacious for you, the student". Udacity powstało jako następstwo bezpłatnych zajęć informatycznych oferowanych w 2011 r. przez Stanford University. 30 września 2013 było już 25 aktywnych kursów.

11 Platforma do realizacji MOOC’s, założona przez Massachusetts Institute of Technology oraz Harvard University w maju 2012. Celem jest realizacja kursów uniwersyteckich online w zakresie wielu dyscyplin nauki dla studentów z całego świata bez opłat oraz prowadzenia badań w zakresie procesu kształcenia. EdX ma 1.2 miliona użytkowników. Każda z instytucji włożyła po 30 mln $ w ten projekt. Pierwszy prototypowy kurs „Circuits and Electronics” rozpoczął się w grudniu 2011 r. W sierpniu 2013 r. w projekcie uczestniczyło 29 uczelni, które oferowały realizację kursów na edX. 1. Mariusz Błoński, MITx - nowa inicjatywa edukacyjna MIT-u. http://kopalniawiedzy.pl/MIT-Massachusetts-Institute-of- Technology-MITx-platforma-edukacyjna-studia-online-kurs-OpenCourseWare,14751.http://kopalniawiedzy.pl/MIT-Massachusetts-Institute-of- Technology-MITx-platforma-edukacyjna-studia-online-kurs-OpenCourseWare,14751

12 Program rozpoczęły Stanford University, Princeton, University of Michigan oraz University of Pennsylvania w 2012 r. [14] [14] 12 uczelni przystąpiło w lipcu 2012 [8], a 17 we wrześniu 2012. [15] [8] [15] W lutym 2013 poinformowano o następnych 29 uniwersytetach. [16] [16] Obecnie w projekcie uczestniczą 83 ośrodki akademickie. [17] [17] 8. Tamar Lewin (17 July 2012). "Universities Reshaping Education on the Web„. The New York Times. Retrieved July 17, 2012. 14. "UK university joins US online partnership". BBC News. July 17, 2012. Retrieved 17 July 2012. 15. Lewin, Tamar (2012-09-19). „Coursera adds more ivy league partner universities l. New York Times. Retrieved 2012-09-24. 16. "Coursera adds 29 new universities to bring total to 62, offers first courses in Chinese, Italian, and Spanish". The Next Web. 21 February 2013. 17. "Partner universities”. Coursera. Retrieved 31 May 2013.

13 8 September 2013 Last updated at 15:58 GMT UK enters global online university race Brytyjski projekt „FutureLearn” ma wprowadzić brytyjskie uniwersytety na światowy rynek MOOCs. Zdaniem Davida Willettsa to „zrewolucjonizuje tradycyjne modele edukacji formalnej". W projekcie uczestniczy obecnie ponad 20 uniwersytetów.

14 1.MOOC’s nie tylko zrewolucjonizowały tradycyjne modele edukacji formalnej, ale też otworzyły elitarną Ivy League dla tych osób, które z racji ekonomicznych, bądź geograficznych nie mogły marzyć o nauce w elitarnych uniwersytetach. 2.Projekty OER, Open Science oraz MOOC’s sprawiły, że powszechne, interaktywne kształcenie stało się jednym z najważniejszych wyzwań edukacyjnych naszych czasów 3.Rozwój bezpredensowego w historii oświaty ruchu MOOC’s rodzi potrzebę ponownej refleksji nad społeczną rolą szkoły, zawodem nauczyciela, kulturowymi uwarunkowaniami edukacji oraz jej znaczeniem dla budowy społeczeństwa wiedzy. 1.MOOC’s nie tylko zrewolucjonizowały tradycyjne modele edukacji formalnej, ale też otworzyły elitarną Ivy League dla tych osób, które z racji ekonomicznych, bądź geograficznych nie mogły marzyć o nauce w elitarnych uniwersytetach. 2.Projekty OER, Open Science oraz MOOC’s sprawiły, że powszechne, interaktywne kształcenie stało się jednym z najważniejszych wyzwań edukacyjnych naszych czasów 3.Rozwój bezpredensowego w historii oświaty ruchu MOOC’s rodzi potrzebę ponownej refleksji nad społeczną rolą szkoły, zawodem nauczyciela, kulturowymi uwarunkowaniami edukacji oraz jej znaczeniem dla budowy społeczeństwa wiedzy. TED, OER & MOOC’s

15 15 Bronisław Siemieniecki z zespołem UMK Wacław Strykowski z zespołem UAM Stanisław Juszczyk z zespołem UŚ Wielisława Osmańska-Furmanek i Marek Furmanek z zespołem UZ Kazimierz Wenta, Elżbieta Perzycka, Małgorzata Makiewicz USz Jerzy Jastrzębski, Mirosława Wawrzak-Chodaczek UWr Marek Sokołowski UWM Barbara Kędzierska i Janusz Morbitzer UP KEN Stefan Kwiatkowski, Jan Łaszczyk, Józef Bednarek APS Dariusz Kubinowski (d. Janusz Gajda) UMCS Jadwiga Izdebska UB Waldemar Furmanek, Janusz Miąso, Marta Wrońska, URz Władysław Zaczyński, Henryk Depta, Maciej Tanaś UW Uniwersytety w Polsce – pedagogika medialna

16 16 1.Komputer i sieć są środkami zastępującymi tradycyjne kształcenie 2.Komputer i sieć są jedynie narzędziami wspomagającymi, ułatwiającymi niwelowanie niektórych wad kształcenia tradycyjnego Przyjęcie pierwszej koncepcji wiedzie na manowce, druga warta jest badań naukowych Komputer i Internet to narzędzia kształcenia i samokształcenia, rozwoju zdolności twórczych, komunikacji interpersonalnej, badań naukowych i pracy bibliotecznej. Służą powielaniu i dystrybucji materiałów, zarządzaniu i administrowaniu placówką oświatową, a także systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. 1.Komputer i sieć są środkami zastępującymi tradycyjne kształcenie 2.Komputer i sieć są jedynie narzędziami wspomagającymi, ułatwiającymi niwelowanie niektórych wad kształcenia tradycyjnego Przyjęcie pierwszej koncepcji wiedzie na manowce, druga warta jest badań naukowych Komputer i Internet to narzędzia kształcenia i samokształcenia, rozwoju zdolności twórczych, komunikacji interpersonalnej, badań naukowych i pracy bibliotecznej. Służą powielaniu i dystrybucji materiałów, zarządzaniu i administrowaniu placówką oświatową, a także systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Paradygmaty ICT w edukacji

17 17 „Nieużywane żelazo rdzewieje, stojąca woda traci swoją czystość i gdy jest zimno zamarza – podobnie bezczynność nadwątla żywotność umysłu”. Leonardo da Vinci „Nieużywane żelazo rdzewieje, stojąca woda traci swoją czystość i gdy jest zimno zamarza – podobnie bezczynność nadwątla żywotność umysłu”. Leonardo da Vinci

18 18 Przestrzeń tworzona przez ICT wymaga mistrza uczącego plewy od ziarna odsiewać i przewodnika wiodącego po szlakach. Rodzi potrzebę przygotowania nauczyciela biegłego w kulturze i języku mediów cyfrowych. Takiego nauczyciela może wykształcić tylko nowoczesny Uniwersytet, szanujący tradycję, będący wspólnotą i działający w otwartej przestrzeni społeczno- kulturowej. Przestrzeń tworzona przez ICT wymaga mistrza uczącego plewy od ziarna odsiewać i przewodnika wiodącego po szlakach. Rodzi potrzebę przygotowania nauczyciela biegłego w kulturze i języku mediów cyfrowych. Takiego nauczyciela może wykształcić tylko nowoczesny Uniwersytet, szanujący tradycję, będący wspólnotą i działający w otwartej przestrzeni społeczno- kulturowej. Leonardo da Vinci, Człowiek wetruwiański, Galleria dell' Accademia, Wenecja (1485-90 )

19 19 Prawo do edukacji jest fundamentalnym prawem człowieka. Czy będzie ono przestrzegane w odniesieniu do wszystkich? Ludność świata to ponad 7,318 mld. W 2050 będzie 9,7 mld. Koszty rozbudowy systemów oświatowych będą ogromne. Racjonalne ekonomicznie jest inwestowanie w kształcenie zdalne, w dostęp do różnych źródeł wiedzy oraz budowa otwartej przestrzeni edukacyjnej. Nadal wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły, a poziom analfabetyzmu, zwłaszcza wśród kobiet przeczy cywilizacyjnym standardom XXI wieku. System „szkoły bez granic”, wydaje się być środkiem leczniczymprzeciw wykluczeniu społecznemu. Prawo do edukacji jest fundamentalnym prawem człowieka. Czy będzie ono przestrzegane w odniesieniu do wszystkich? Ludność świata to ponad 7,318 mld. W 2050 będzie 9,7 mld. Koszty rozbudowy systemów oświatowych będą ogromne. Racjonalne ekonomicznie jest inwestowanie w kształcenie zdalne, w dostęp do różnych źródeł wiedzy oraz budowa otwartej przestrzeni edukacyjnej. Nadal wiele dzieci nie uczęszcza do szkoły, a poziom analfabetyzmu, zwłaszcza wśród kobiet przeczy cywilizacyjnym standardom XXI wieku. System „szkoły bez granic”, wydaje się być środkiem leczniczymprzeciw wykluczeniu społecznemu. Prognozy

20 20 Uniwersytet realizuje swoje cele z udziałem wspólnoty: uczonych, studentów i pracowników uczelni. We wspólnocie leży klucz do zrozumienia rzeczywistej roli ICT w edukacji. ICT sprzyja budowaniu wspólnoty przez usprawnianie starych idostarczanie nowych narzędzi komunikacji, przez aktywność twórczą jej uczestników oraz ich udostępnianie, przez dzielenie się wiedzą ponad geograficznymi, politycznymi i ekonomicznymi granicami, ale też – przez wyrażanie własnych przeżyć, myśli i ocen w sieci. Z drugiej strony, sieć umożliwia analizę aktywności grup społecznych i pojedynczych osób. Jak każde medium pozwala napropagandę i manipulację, ale też – o czym często się zapomina – na kontrolę. Uniwersytet realizuje swoje cele z udziałem wspólnoty: uczonych, studentów i pracowników uczelni. We wspólnocie leży klucz do zrozumienia rzeczywistej roli ICT w edukacji. ICT sprzyja budowaniu wspólnoty przez usprawnianie starych idostarczanie nowych narzędzi komunikacji, przez aktywność twórczą jej uczestników oraz ich udostępnianie, przez dzielenie się wiedzą ponad geograficznymi, politycznymi i ekonomicznymi granicami, ale też – przez wyrażanie własnych przeżyć, myśli i ocen w sieci. Z drugiej strony, sieć umożliwia analizę aktywności grup społecznych i pojedynczych osób. Jak każde medium pozwala napropagandę i manipulację, ale też – o czym często się zapomina – na kontrolę. Wnioski

21 21 Rolą pedagoga jest dbać o depozyt przeszłości, oprzekazywanie tradycji, o ochronę i promocję dziedzictwa narodowego oraz włączenie go do kultury europejskiej i powszechnej. Pedagog – antycypuje przyszłość przez swych wychowanków. Jego naczelnym zadaniem jest „tworzenie losu człowieka w świecie wartości i kultury”. Nauki pedagogiczne mają olbrzymie znaczenie dla harmonijnego i szybkiego rozwoju społeczeństw. Oddziałują napraktykę społeczną przez kształt edukacji, a przez nią formują człowieka, jego postawy iprzyjmowane wzory zachowań oraz sposób postrzegania świata i wartości, którymi kieruje się w życiu. Rolą pedagoga jest dbać o depozyt przeszłości, oprzekazywanie tradycji, o ochronę i promocję dziedzictwa narodowego oraz włączenie go do kultury europejskiej i powszechnej. Pedagog – antycypuje przyszłość przez swych wychowanków. Jego naczelnym zadaniem jest „tworzenie losu człowieka w świecie wartości i kultury”. Nauki pedagogiczne mają olbrzymie znaczenie dla harmonijnego i szybkiego rozwoju społeczeństw. Oddziałują napraktykę społeczną przez kształt edukacji, a przez nią formują człowieka, jego postawy iprzyjmowane wzory zachowań oraz sposób postrzegania świata i wartości, którymi kieruje się w życiu. Wnioski

22 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Maciej Tanaś Nowe technologie w kształceniu uniwersyteckim – pomiędzy tradycją a przyszłością Вінниця, 16-18.05.2016

23 Dziękuję

24 24 AASL organizuje rankingi „The Best Websites for Teaching and Learning” i wyłania 25 najlepszych stron internetowych – „Top 25” Wyróżnia strony udostępniające narzędzia oraz materiały wyjątkowo przydatne w procesie kształcenia. AASL bierze pod uwagę (zgodnie ze standardami dla nauczyciela 21 wieku) takie wartości jak: innowacja, kreatywność, aktywne uczestnictwo oraz współpraca. Dostępne w Internecie za darmo strony wykorzystywane są przez wielu nauczycieli i uczniów z całego świata. AASL organizuje rankingi „The Best Websites for Teaching and Learning” i wyłania 25 najlepszych stron internetowych – „Top 25” Wyróżnia strony udostępniające narzędzia oraz materiały wyjątkowo przydatne w procesie kształcenia. AASL bierze pod uwagę (zgodnie ze standardami dla nauczyciela 21 wieku) takie wartości jak: innowacja, kreatywność, aktywne uczestnictwo oraz współpraca. Dostępne w Internecie za darmo strony wykorzystywane są przez wielu nauczycieli i uczniów z całego świata.

25 25 „Należy stworzyć otwartą kulturę naukową, w której wszystkie możliwe informacje są przenoszone z umysłów badaczy i laboratoriów do sieci... Trzeba przenieść wszystko: dane naukowe, pytania, idee, wiedzę codzienną i wiedzę z pracy badawczej oraz wszystko inne. Informacja niedostępna w sieci nie będzie przydatna”. Michael Nielsen, The Future of Science, 17.07.2009 „Należy stworzyć otwartą kulturę naukową, w której wszystkie możliwe informacje są przenoszone z umysłów badaczy i laboratoriów do sieci... Trzeba przenieść wszystko: dane naukowe, pytania, idee, wiedzę codzienną i wiedzę z pracy badawczej oraz wszystko inne. Informacja niedostępna w sieci nie będzie przydatna”. Michael Nielsen, The Future of Science, 17.07.2009 Leonardo da Vinci, Studies of Embryos (Pen over red chalk 1510-1513)

26 26 Uczniowie wykorzystują umiejętności, zasoby i narzędzia do: 1. Badań, krytycznego myślenia i gromadzenia wiedzy. 2.Wyciągania wniosków, podejmowania świadomych decyzji, stosowania wiedzy w nowych sytuacjach oraz tworzenia nowej wiedzy. 3.Dzielenia się wiedzą oraz etycznego i wydajnego uczestniczenia w demokratycznym społeczeństwie. 4. Dbania o osobisty i estetyczny rozwój. Uczniowie wykorzystują umiejętności, zasoby i narzędzia do: 1. Badań, krytycznego myślenia i gromadzenia wiedzy. 2.Wyciągania wniosków, podejmowania świadomych decyzji, stosowania wiedzy w nowych sytuacjach oraz tworzenia nowej wiedzy. 3.Dzielenia się wiedzą oraz etycznego i wydajnego uczestniczenia w demokratycznym społeczeństwie. 4. Dbania o osobisty i estetyczny rozwój.

27 Antropogogika medialna - refleksja pedagogiczna nad funkcjonowaniem człowieka w przestrzeni medialnej we wszystkich etapach jego życia i rozwoju. gr. paidagogos - dosł. "prowadzący dziecko" łac. ars educandi – "sztuka wychowania„ ” gr. άνθρωπος anthropos – „człowiek” Pedagogika czy antropogogika medialna ?

28 Mądrość rodzi się z pragnienia człowieka by wiedzieć i rozumieć, podobnie jak dom powstaje z odwiecznej potrzeby budowy gniazda Nie każde jednak nagromadzenie wiedzy prowadzi ku mądrości, podobnie jak nie każdy stos cegieł i cementu jest domem


Pobierz ppt "Nowe technologie w kształceniu uniwersyteckim – pomiędzy tradycją a przyszłością Maciej Tanaś Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла."

Podobne prezentacje


Reklamy Google