Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Moduł warsztatowo-aktywizujący z zakresu edukacji obywatelskiej dla młodzieży polonijnej

2 1)Rozpoczęcie: przywitanie uczestników, przedstawienie założeń projektu, prezentacja grupy i trenerów. 2)Człowiek jako istota społeczna. 3)Reguły i normy społeczne. 4)Potrzeby nasze i innych. Współpraca. 5)Państwo. Podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie. 6)Zasady demokracji i prawa człowieka. 7)Prawa dzieci i uczniów, prawa młodzieży. 8)Prawa mniejszości narodowych. Program modułu szkoleniowo-aktywizującego Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

3 9)Aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe. 10)Wybory – lekcja demokracji. 11)Stowarzyszenia, czyli działajmy razem. 12)Metoda projektu lokalnego z obszaru społecznego. 13)Konstrukcja portalu edukacyjno-integracyjnego dla młodzieży polonijnej – obszar inicjatyw społecznych. 14)Podsumowanie i ewaluacja modułu. Program modułu szkoleniowo-aktywizującego Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

4 Projekt „Działajmy razem – aktywizacja społeczna i ekonomiczna młodzieży polonijnej w Gagauzji” jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Celem ogólnym projektu jest: „Zwiększenie aktywności społecznej oraz ekonomicznej młodzieżowych struktur polonijnych w Gagauzji i obszarach sąsiednich”. Założenia projektu Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

5 Cele bezpośrednie projektu: 1)Opracowanie i wdrożenie trwałych rozwiązań podnoszących aktywność młodzieży polonijnej Gagauzji w zakresie podejmowania inicjatyw społecznych i obywatelskich; 2)Zwiększenie kompetencji młodzieży polonijnej w Gagauzji w zakresie przedsiębiorczości; 3)Pogłębienie więzów z ojczyzną przodków oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej w Gagauzji; 4)Integracja młodzieży polonijnej z różnych obszarów Mołdawii. Założenia projektu Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

6 Aktywizacja i integracja będzie realizowana poprzez: – moduły warsztatowo-aktywizujące (edukacja społeczna, edukacja przedsiębiorcza oraz edukacja kulturowa i tożsamość narodowa) dla młodzieżowych liderów polonijnych, – organizację konkursu na mini-projekty dla młodzieży polonijnej i środowisk sąsiedzkich pod nazwą „Junior w działaniu” (projekty w obszarach społecznym, przedsiębiorczym i kulturowym), – wizytę studyjną zwycięzców konkursu „Junior w działaniu” w Polsce – platformę edukacyjno-integrującą dla młodzieżowych środowisk polonijnych w Mołdawii. Założenia projektu Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

7 Lider projektu: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji. Partner projektu: Stowarzyszenie Polaków Gagauzji. Organizacje współpracujące: „Polska Wiosna w Mołdawii” z Kiszyniowa, Koło Polskich Rodzin w Grigorówce, Stowarzyszenie „Dom Polski” w Bielcach, Stowarzyszenie Sirius oraz Stowarzyszenie Polaków w Sorokach. Założenia projektu Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

8 Jako wstęp do tematu proszę wszystkich o wypisanie trzech określeń, z którymi kojarzy się słowo „CZŁOWIEK”. Na rozdanych kartkach proszę o wpisanie odpowiedzi. Następnie kartki z odpowiedziami naklejamy na dużym arkuszu papieru. Jeden z uczestników zajęć odczytuje odpowiedzi i zapisuje powtarzające się odpowiedzi na tablicy. W ten sposób sami tworzymy rozbudowana definicję >człowieka<. Ćwiczenie - „Człowiek” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

9 COŚ, GDZIEŚ POSZŁO NIE TAK

10 Na dużej kartce papieru narysowany został teren wyspy, na której mają się znaleźć wszyscy uczestnicy warsztatu. Zadaniem dla członków grupy jest porozumienie się miedzy sobą, jakie rzeczy zabiorą. Każdy z uczniów – po uzgodnieniu z pozostałymi członkami grupy – powinien narysować tylko jedną rzecz, bez której nie będzie mógł obejść się na wyspie. Ćwiczenie – „Wyspa” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

11 W trakcie ćwiczenia wszyscy muszą zachować absolutne milczenie. Uczestnicy otrzymują, przyklejone do pleców, karteczki w różnych kolorach. Żaden z uczestników nie wie, jaki znak ma na plecach. Zadaniem biorących udział w ćwiczeniu jest jak najszybsze podzielenie się na grupy, zgodnie z kolorami znaczków na plecach. Uczestnicy ćwiczenia mogą sobie pomagać, nie mogą jednak ze sobą rozmawiać. Ćwiczenie – „Szukam swego” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

12 Etap 1: Każdy z uczestników ma za zadanie przypomnieć sobie, co robił w ostatnich 3 dniach: z kim się spotykał, rozmawiał, komunikował przez Internet, przez telefon lub w inny sposób. Należy wypisać wszystkie osoby, z którymi miało się kontakt i jednocześnie zastanowić się, co mnie z nimi wiąże (np. więzy rodzinne, koleżeństwo, przyjaźń) lub z jakiego powodu czy w jakiej sytuacji się z nimi zetknęłam / zetknąłem (np. sprzedawca, dozorca itp.). Ćwiczenie – „Relacje” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

13 Etap 2: Każdy z uczestników ma za zadanie narysować schematyczną mapę swoich relacji / związków z innymi ludźmi i grupami. Należy określić charakter tych więzi, czy są one długo czy krótkoterminowe, częste czy rzadkie, formalne czy nieformalne, oparte lub nie na więzach krwi. Ćwiczenie – „Relacje” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

14 Rozwój człowieka jest ściśle związany ze społeczeństwem – człowiek, jego osobowość uwarunkowana jest genetycznie, ale w zasadniczej części kształtuje go wpływ środowiska społecznego. W początkowym okresie życia społeczeństwo umożliwia mu przeżycie. W procesie socjalizacji człowiek rozwija swoją wiedzę o świecie dzięki innym ludziom, którzy pokazują mu kulturę, wartości, normy zachowań, tradycję, itd. Człowiek realizuje swoje potrzeby, żyjąc w społeczeństwie. Jednocześnie człowiek, poprzez swoją działalność, oddziałuje na społeczeństwo i otaczającą go rzeczywistość. Człowiek jako istota społeczna Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

15 Jednostka żyjąca poza społeczeństwem, pozbawiona kontaktu z innymi ludźmi, może utracić swoje człowieczeństwo. Człowiek jako istota społeczna Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

16 Zbiorowość – grupa ludzi, między którymi wytworzyła się i utrzymuje więź społeczna. Może to być grupa osób przebywająca w danym miejscu (np. na koncercie czy na meczu). To także grupa ludzi, którzy mają wspólne cechy, ze względu na które mogą być traktowani łącznie (np. grupa ludzi wykonująca ten sam zawód, np. nauczyciele). Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

17 Wspólnota – grupa społeczna, której członkowie związani są silną więzią emocjonalną. Najczęściej u podstaw więzi leży historia, tradycja, obyczaje, wartości, poczucie odpowiedzialności czy obowiązku wobec grupy. Przykładem wspólnoty jest rodzina, grupa przyjaciół. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

18 Społeczeństwo – Duża społeczność, która żyje na określonym obszarze (ogół mieszkańców danego kraju lub jego wyróżnionego obszaru). Grupa ta stanowi autonomiczną całość wyodrębnioną na zasadzie ekonomicznej, politycznej i kulturowej. Życie poszczególnych członków społeczeństwa toczy się głównie w jego ramach. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

19 Rola społeczna - obejmuje swym zakresem typowe (stałe i wewnętrznie spójne, wyznaczone i oczekiwane przez daną grupę społeczną od jednostki zajmującej określoną pozycję społeczną) zachowania i postawy, powierzchowność (np. ubiór, uczesanie) i specyficzny sposób komunikowania się z innymi. Przykłady: rola rodzica, ucznia, studenta, nauczyciela, wykładowcy. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

20 Uczestnicy ćwiczenia przez 2 minuty mogą zachowywać się tak, jakby w tym momencie nie obowiązywały żadne reguły i normy. Nie można wychodzić z sali, nie można robić pozostałym krzywdy, nie można niczego niszczyć. Ćwiczenie – „No rules” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

21

22 Ze względu na charakter normy: formalne, nieformalne; Ze względu na typ: zwyczaj, obyczaj, moralność (prywatna, grupowa, społeczna), religijne, prawne. Normy społeczne Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

23 Trudno wyobrazić sobie istnienie grup, w których nie obowiązywałyby żadne reguły i normy lub byłyby one permanentnie (i bez konsekwencji) łamane przez ich członków. Istnieje oczywiście wiele grup, w których normy istnieją, pomimo tego, że nie są nigdzie zapisane. Społeczeństwo, jak każda inna grupa, nie może istnieć bez norm – ogólnie przyjętego zbioru zasad i reguł postępowania, swoistego rodzaju granic, w jakich zachowanie członków jest akceptowane. Reguły i normy społeczne Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

24 Z norm wynikają zarówno prawa, jak i obowiązki. Normy są jednym z czynników decydujących o odrębności grupy. Źródłem norm są w szczególności: moralność, obyczaje i zwyczaje oraz prawo. Reguły i normy społeczne Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

25 Norma społeczna - zasady określające funkcjonowanie jednostki w obrębie grupy lub społeczeństwa. Niedostosowanie społeczne - brak umiejętności dostosowania się jednostki do wymagań grupy społecznej; nieuznawanie i nierealizowanie przez jednostkę powszechnie akceptowanych w danej społeczności norm i wzorów zachowań. Sankcje społeczne - reakcje grupy społecznej na zachowania członków, uznawane za pożądane lub niepożądane z punktu widzenia interesów grupy. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

26 Socjalizacja – proces kształtowania człowieka jako elementu społeczeństwa, w trakcie którego przejmuje on wiedzę, kompetencje komunikacyjne, umiejętności psychospołeczne, a także ideały, reguły i normy postępowania, wartości, symbole i role społeczne. Socjalizacji dokonuje się poprzez oddziaływanie środowiska społecznego (np. rodziny, przyjaciół), osób (np. nauczyciela) lub instytucji (np. szkoły). Rozróżniamy socjalizację pierwotną i wtórną. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

27 Eksperyment polegał na porównaniu odcinka X do odcinków A, B i C, i stwierdzeniu, do których z nich odcinek X jest najbardziej podobny. W pierwszym etapie 98% badanych odpowiedziało, że odcinek X jest najbardziej podobny do odcinka C. W rzeczywistości odcinek X faktycznie był dokładnie takiej samej długości co odcinek C. W kolejnym etapie do badanej grupy wprowadzono specjalnie zatrudnionych aktorów, których nie znali uczestnicy badania. W dwóch pierwszych próbach z innymi planszami podstawieni aktorzy mieli udzielać poprawnych odpowiedzi. W trzeciej próbie mieli twierdzić, że odcinek X jest najbardziej podobny do odcinka A. W tym momencie 2/3 badanych osób przynajmniej raz zmieniło zdanie i również powiedziało o najbliższym podobieństwie odcinka A. Eksperyment Ascha Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

28 Według Salomona Ascha, wyniki eksperymentu wskazują na uległość wobec większości, spowodowaną lękiem przed odrzuceniem grupy oraz potrzebą bycia zaakceptowanym. Badane osoby świadomie kłamały chcąc uniknąć odrzucenia. Chęć bycia zaakceptowanym przyjmując za słuszne niepisane normy to fundament konformizmu normatywnego. Innym motywem takich zachowań może być pragnienie posiadania racji (konformizm informacyjny). U podłoża konformizmu leży potrzeba akceptacji ze strony innych ludzi oraz unikanie kary w postaci odrzucenia ze strony grupy. Eksperyment Ascha Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

29 Rys. Marek Raczkowski JA OSOBIŚCIE UWAŻAM TO SAMO, CO WSZYSCY JA TEŻ

30 Konformizm – zachowanie lub postawa polegająca na przyjęciu i podporządkowaniu się wartościom, zasadom, poglądom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej; to zmiana własnego zachowania na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

31 Nonkonformizm - postawa sprzeciwu wobec bezkrytycznego ulegania normom panującym w danej grupie społecznej; odrzucenie przez jednostkę przyjętych przez grupę norm, wartości i celów, niezgadzanie się z panującymi zwyczajami, poglądami, zasadami, z powszechną opinią itp. Oportunizm - postawa moralna człowieka, który kieruje się w swym postępowaniu nie powszechnie przyjętymi zasadami, lecz własnym interesem i tym, co w danej sytuacji jest dla niego korzystne. Najważniejsze pojęcia Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

32 Każdy z uczestników zapisuje na kartce pięć zasad, które mogłyby obowiązywać całą grupę podczas naszej współpracy. Następnie dyskutuje je z pozostałymi uczestnikami w kilkuosobowych grupach. Każda z grup wybiera 2 zasady. Są one prezentowane na forum i zapisywane. W ten sposób powstaje regulamin naszej grupy warsztatowej. Ćwiczenie – „Our rules” Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r."

33 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ! Wojciech Odzimek odzimek@mistia.org.pl Dawid Hoinkis dawid.hoinkis@mistia.org.pl FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie ul. Szlak 73A, 31-153 Kraków Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.


Pobierz ppt "PROJEKT „DZIAŁAJMY RAZEM – AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I EKONOMICZNA MŁODZIEŻY POLONIJNEJ W GAGAUZJI” Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google