Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Trendy rozwoju turystyki w świetle danych statystycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Trendy rozwoju turystyki w świetle danych statystycznych."— Zapis prezentacji:

1 Trendy rozwoju turystyki w świetle danych statystycznych

2 1. TURYSTYKA KRAJOWA

3 Definicja Turystyka krajowa obejmuje podróże Polaków po kraju (co najmniej jeden nocleg poza miejscem zamieszkania). Dzieli się na: a) wyjazdy urlopowo-wakacyjne (co najmniej 5 dni) b) wyjazdy krótkoterminowe (do 4 dni)

4 Turystyka krajowa w latach 1990-2004

5 Analiza danych Liczba osób uczestniczących w wyjazdach krótkoterminowych zmniejszyła się o 4%, czyli średnie tempo zmian wyniosło –0,27% Liczba osób uczestniczących w wyjazdach urlopowo-wakacyjnych zmniejszyła się o 7%, czyli śr. tempo zmian wyniosło –0,47% Liczba niewyjeżdżających zmniejszyła się o 7%, czyli średnie tempo zmian wyniosło –0,47%.

6 2. TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO POLSKI

7 Definicja Turystyka przyjazdowa do Polski obejmuje obejmuje przyjazdy cudzoziemców do Polski obejmują gości jednodniowych, jak i tych, jak i tych, którzy spędzili w Polsce 1 noc, lecz nie pozostawali dłużej niż 365 dni. Jest to część turystyki międzynarodowej.

8 Ilość przyjazdów do Polski w latach 1985-2005

9 Analiza danych Średnie tempo zmian (roczne) wynosi T= 15,03%

10 Ilość przyjazdów do Polski w latach 2000-2005

11 Analiza danych Średnie tempo zmian wyniosło T=-4,37%

12 Struktura geograficzna przyjazdów do Polski

13 Analiza danych

14 Struktura geograficzna przyjazdów w 2004

15 Cele przyjazdu do Polski

16 Wnioski  zakupy są coraz rzadziej celem przyjazdu do Polski (spadek o 27,4%)  coraz mniej turystów przyjeżdża do Polski w celach wypoczynkowych(spadek o 9,1%)  więcej natomiast turystów przyjeżdża w celach służbowych (wzrost o 7,1%)  Zwiększa się ilość odwiedzin w przyjazdach ogółem (wzrost o 3,4%).

17 Udział przejść granicznych w przyjazdach

18 3. ZAGRANICZNE WYJAZDY POLAKÓW

19 Definicja Zagraniczne wyjazdy Polaków oznaczają wyjazdy Polaków jako gości jednodniowych oraz tych, którzy spędzili za granicą co najmniej 1 noc, lecz nie pozostawali dłużej niż 365 dni. Jest to część turystyki międzynarodowej.

20 Ilość wyjazdów Polaków w latach 1985-2005

21 Analiza danych Średnie tempo zmian wyniosło T= 9,23%

22 Ilość wyjazdów Polaków w latach 2000-2005

23 Analiza danych Średnie tempo zmian wyniosło T =-5,31%

24 Przyjazdy cudzoziemców do Polski i wyjazdy obywateli polskich za granicę

25 Kierunki wyjazdów Polaków

26 Analiza danych

27 Struktura geograficzna wyjazdów w 2004

28 Udział przejść granicznych w wyjazdach Polaków

29 5.TURYSTYKA W GOSPODARCE POLSKIEJ

30 Przemysł turystyczny - definicja Pojęcie „przemysł turystyczny” jest definiowane jako „turystyka w wąskim znaczeniu”. Pod uwagę brane są wydatki poniesione przez turystów i podróżnych na dobra i usługi związane bezpośrednio z turystyką np. wydatki na hotele i restauracje, biura podróży.

31 Gospodarka turystyczna - definicja Pojęcie „gospodarka turystyczna” zawiera w sobie wydatki nie tylko związane bezpośrednio z turystyką, ale również wydatki pośrednie czyli takie wydatki, które nie byłyby poniesione gdyby nie turystyka (np. wydatki poniesione przez turystów i podróżnych na transport, żywność, paliwo, ubezpieczenie).

32 Wielkość gospodarki turystycznej w latach 2001-2005

33 Analiza danych Średnie tempo zmian wyniosło T=1,93%

34 Udział turystyki w tworzeniu PKB

35 Wnioski Udział w turystyki w PKB wykazuje tendencję malejącą W latach 2001-2005 zanotowano spadek w tym wskaźniku o 1,1% Oznacza to T=-0,27% (średnie tempo zmian)

36 Wydatki na turystykę w Polsce

37 6. TURYSTKA MIĘDZYNARODOWA

38 Definicja Turystyka międzynarodowa to suma zagranicznego ruchu turystycznego krajów zrzeszonych w Światowej Organizacji Turystyki (WOT). Obecnie istnieje 6 umownych obszarów turystycznych: Europa, Ameryka Północna i Środkowa, Afryka, Bliski Wschód, Azja Południowa, Azja Wschodnia i Region Pacyfiku.

39 Udział regionów w turystyce międzynarodowej

40 Przychody z turystyki w latach 1950-2004 ( w mld $)

41 Analiza danych Średnie tempo zmian to T=10,9%

42 Liczba podróżujących w latach 1950-2004 (w mln)

43 Analiza danych Średnie tempo zmian wyniosło T=6,4%

44 Rozwój turystyki europejskiej

45 Wnioski W latach 1990-2004 nastąpił wzrost w ilości turystów w Europie wynoszący 232 miliony turystów, czyli o 82% Średnie tempo zmian wynosi tutaj T=4,07%

46 Bibliografia 1.W. Gaworecki Turystyka 2.Roczniki statystyczne GUS 3.Strona internetowa Ministerstwa Gospodarki i Pracy – www.mgip.gov

47 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Trendy rozwoju turystyki w świetle danych statystycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google