Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ CIVITAS WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ CIVITAS WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI."— Zapis prezentacji:

1 STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ CIVITAS WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI PROGRAMU MIA100 KAMIENIC W ŁODZI Bartłomiej Cywiński, Paulina Sanecka, Anna Sujecka, Arkadiusz Tosek, Paulina Wardzińska, Bartosz Bartosiewicz DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, 23-25 CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

2 AGENDA 1.Mia100 Kamienic w Łodzi – podstawowe informacje; 2.Podejście badawcze; 3.Kontekst społeczny; 4.Kontekst gospodarczy; DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, 23-25 CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

3 MIA100 KAMIENIC – PODSTAWOWE INFORMACJE W ramach projektu zrealizowano, bądź jest w trakcie realizacji 71 budynków; Zaangażowana kwota to 50 mln zł; Wszystkie obiekty to budynki zlokalizowane w centrum miasta; Kwestia wyboru kamienic do remontu; DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, 23-25 CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

4 MIA100 KAMIENIC – PODSTAWOWE INFORMACJE Budynki wyremontowaneBudynki w trakcie remontu 43 obiekty 10 remontów kapitalnych 13 remontów elewacji 20 remontów o różnej skali, które obejmowały obok odnowienia elewacji również różnego rodzaju prace wewnątrz i na zewnątrz budynków 28 budynków 21 remontów kapitalnych brak remontów elewacji 7 remontów o różnej skali, które obejmują obok odnowienia elewacji również różnego rodzaju prace wewnątrz i na zewnątrz budynków DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, 23-25 CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

5 MIA100 KAMIENIC – ROZMIESZCZENIE BUDYNKÓW OBJĘTYCH PROGRAMEM (OPRACOWANIE: M. KOWALSKI)

6 WYBRANE PODEJŚCIA BADAWCZE MIA100 KAMIENIC FIRMY REMONTUJĄCE BUDYNKI USŁUGI W REMONTOWANYCH BUDYNKACH ‚STARZY’ MIESZKAŃCY ‚NOWI’ MIESZKAŃCY

7 KONTEKST SPOŁECZNY KONCENTRACJA PRZESTRZENNA ZAMIESZKANIA OSÓB WYKWATEROWANYCH Z BUDYNKÓW REWITALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ŁÓDŹ (2008-2013) (ŹRÓDŁO: A. OGRODOWCZYK, A. WOLANIUK 2014) DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, 23-25 CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

8 KONTEKST SPOŁECZNY Dotychczas wykwaterowano ok. 240 rodzin (w ramach programu Mia100 Kamienic); Wśród wyremontowanych kamienic 80% mieszkańców pozostaje/wraca do swoich ‚starych’ mieszkań; Odsetek ten jest mniejszy w przypadku kamienic, które podlegały remontowi kapitalnemu (67%); W toku prowadzonych remontów liczba mieszkańców odnowionych kamienic zmniejszyła się nieznacznie (ok 10%) – powodem tego jest przede wszystkim ruch naturalny ludności oraz ruchy migracyjne nie związane bezpośrednio z remontami;

9 KONTEKST GOSPODARCZY SPOSÓB BADANIA Po pierwsze, wywiady pogłębione (bezpośrednio bądź telefonicznie) z przedstawicielami firm realizujących remonty w ramach projektu Mia100 Kamienic; Po drugie badanie terenowe polegające na identyfikacji zmian w strukturze usług znajdujących się w remontowanych budynkach DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, 23-25 CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

10 KONTEKST GOSPODARCZY PRÓBA BADAWCZA Wywiady przeprowadzono z przedstawicielami 30% firm biorących dotychczas udział w projekcie Mia100 Kamienic Wywiad obejmował 29 pytań – w większości pytania otwarte Dotyczyły one trzech głównych tematów: A.Oceny projektu Mia100 Kamienic wg firm budowlanych B.Oceny możliwości rozwoju, jakie dał firmie udział w projekcie C.Oceny rynku pracy w sektorze budowalnym w kontekście remontów realizowanych w programie Badane firmy w większości prowadzą kolejne remonty w ramach projektu i chcą brać udział w kolejnych remontach DYLEMATY REWITALIZACJI XIX-WIECZNEJ ZABUDOWY W STREFACH WIELKOMIEJSKICH WARSZAWY I ŁODZI, 23-25 CZERWCA 2014, ŁÓDŹ - WARSZAWA

11 KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW Program Mia100 Kamienic to bardzo dobry program, ponieważ: Poprawia się komfort życia mieszkańców…; Miasto nabiera nowych kolorów i pięknieje…; Poprawia się wizerunek miasta…; Program nie jest pozbawiony wad, ponieważ: Istnieje niezdrowa konkurencja wśród firm budowalnych (zaniżanie cen). Powodem jest kryterium ceny przy przetargach…; Nie zajmuje się ludźmi, część mieszkańców niewysiedlona a prace już się rozpoczęły…; Brak jest kontroli nad realizacją programu ze strony Władz…;

12 Firma wynosi dobre doświadczenia z programu, ponieważ: Daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami renowacji zabytkowych budynków…; Nabiera niezbędnego na rynku budowlanym doświadczenia…; Firma wynosi złe doświadczenia z programu, ponieważ: Ze strony zamawiającego liczne problemy organizacyjne…; Niekompletna okazała się dokumentacja inwentaryzacyjna…; Wystąpiły błędy pomiarowe w dokumentacji budowlanej…; Wystąpiły nieścisłości w specyfikacji przetargowej, np. potrzeba wykonywania robót dodatkowych, które nie były uwzględnione…; KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW

13 Współpraca z zamawiającym (UMŁ) układa się dobrze, ponieważ: Szybko reagowano na występujące problemy; Nie było problemów z nawiązaniem kontaktu np. z AZK; Współpraca z zamawiającym (UMŁ) układa się średnio albo źle, ponieważ: Urzędnicy nie są kompetentnie przygotowani do koordynacji takich projektów, skutkiem tego są min. nieścisłości w specyfikacji przetargowej; Opieszale reagowano na zaistniałe w trakcie remontu problemy; KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW

14 Wg wykonawców w przyszłości należy wziąć pod uwagę możliwość następujących zmian przy realizacji projektu Mia100 Kamienic: Premiować łódzkie firmy przy przetargach…; Poprawić jakość przygotowywanych przetargów (zapisy w specyfikacji)…; Sprawniej prowadzić przeprowadzkę mieszkańców remontowanych budynków…; Działać wolniej, skoordynować działania wszystkich stron włączonych w projekt; Zwiększyć ilość remontowanych kamienic (poszukać możliwości włączenia do projektu kamienic prywatnych, bo obok ładnej kamienicy stoi ‚rudera’)…; Zadbać o jakość przygotowywanych przez firmy projektowe dokumentacji projektowej…; KONTEKST GOSPODARCZY MIA100 KAMIENIC WG WYKONAWCÓW

15 PROGRAM MIA100 KAMIENIC PERSPEKTYWY ROZWOJU FIRM BUDOWLANYCH Są to raczej tylko jedne z wielu wykonywanych prac przez firmy budowalne; Poznanie nowych dostawców materiałów; Brak odczucia, że są lepiej rozpoznawalni; Zapoznanie się z nowymi technologiami remontu, co poszerza ofertę firm budowlanych; Niezdrowa konkurencja na rynku (powód to głównie kryterium ceny przy przetargach);

16 PROGRAM MIA100 KAMIENIC OCENA RYNKU PRACY W SEKTORZE BUDOWLANYM Przy remontach znajdują zatrudnienie w zdecydowanej większości łodzianie; W trakcie realizacji remontów większość firm zwiększyła swoje zatrudnienie (średnio 5-10%); W kilku firmach zatrudnienie znaleźli również mieszkańcy remontowanych kamienic, głównie do prac pomocniczych, ale się, w większości, nie sprawdzili; Największym problemem pracowników budowlanych jest nadużywanie alkoholu; Młodsi pracownicy są bardziej zmobilizowani do pracy; Pracodawcy cenią sobie umiejętności, doświadczenie, zaangażowanie; Brak specjalistów potrzebnych przy remontach starych i zabytkowych obiektów (sztukatorzy, ślusarze itp.)

17 PROGRAM MIA100 KAMIENIC STRUKTURA FUNKCJONALNA WYREMONTOWANYCH BUDYNKÓW

18 PROGRAM MIA100 KAMIENIC ROZKŁAD PRZESTRZENNY STRUKTURY FUNKCJONALNEJ WYREMONTOWANYCH BUDYNKÓW Opracowanie: M. Kowalski

19 PROGRAM MIA100 KAMIENIC PRZEMIANY SEKTORA USŁUG Spośród 33 budynków, w których znajdują się obiekty usługowe (łącznie 58 * ) w 19 przypadkach zmianie nie ulegała ich struktura rodzajowa; Przed remontami w budynkach tych było 65 obiektów usługowych; Dominują placówki handlowe oraz drobne usługi o charakterze socjalno-bytowym (wyjątkiem jest ul. Piotrkowska i jej najbliższe sąsiedztwo); * bez budynków usługowych

20 PROGRAM MIA100 KAMIENIC PRZEMIANY SEKTORA USŁUG Jedynie w kilku przypadkach pojawiają się nowe punkty usługowe w obiektach, gdzie wcześniej takich punktów nie było (większość to zmiana profilu działalności w danej lokalizacji); Nie obserwuje się większych zależności pomiędzy dynamiką zmian struktury usług a zakresem prowadzonych prac remontowych; W większym stopniu jest to uzależnione od lokalizacji danego budynku;

21 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej CIVITAS Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki


Pobierz ppt "STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ CIVITAS WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH I WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET ŁÓDZKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZE SKUTKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google