Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wstępna selekcja pomysłów biznesowych – Ewaluator.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wstępna selekcja pomysłów biznesowych – Ewaluator."— Zapis prezentacji:

1 Wstępna selekcja pomysłów biznesowych – Ewaluator

2 2 Od wynalazku do biznesu technologicznego  Realizacja biznesu zawsze związana jest z działaniem w warunkach niepewności  Niepewność zmusza (powinna..) do weryfikacji założeń w wielu obszarach  Przygotowanie pomysłu biznesowego do realizacji to proces  Konieczny do uruchomienia biznesu nakład pracy można racjonalizować, krocząc sprawdzoną ścieżką  Ścieżka dojścia do finalnych rozwiązań to rodzaj lejka selekcjonującego wartościowe rozwiązania (Development funnel)  Przedsiębiorca działa w otoczeniu, z którym powinien się komunikować  Uniwersalnym narzędziem świata finansów są sprawozdania finansowe i standardy prezentacji przedsięwzięć biznesowych  Sprawozdania finansowe / narzędzia oceny pomagają weryfikować założenia i oceniać opłacalność przedsięwzięcia  Proces selekcji sprzyja refleksji nad istotą pomysłu i biznesu – pogłębiona analiza założeń i otoczenia często może prowadzić do weryfikacji pierwotnych hipotez  Fazy uruchomienia biznesu – a) identyfikacja i wstępna ocena / selekcja i b) konkretyzacja, pogłębianie analizy i decyzja o realizacji

3 3 Fazy realizacji

4 4 Pierwsza – bardzo ważna faza realizacji projektu biznesowego Generalne reguły postępowania: Identyfikacja dużej liczby pomysłów! Zasada efektywności procesu poszukiwań Kryteria wstępnej selekcji  Potencjał rynkowy, sprzedaż, klienci  Specyfika branży, konkurencja  Warunki realizacyjne  Poziom zaangażowania inwestycyjnego/finansowanie

5 5 Ewaluator pomysłów Narzędzie ułatwiające  Gromadzenie  Wstępną analizę  Selekcję pomysłów nadających się do dalszej obróbki  Przechowanie pomysłów odrzuconych Reguła 1 kartki na pomysł – synteza „Wymuszenie”  Biznesowego kierunku poszukiwań  Oceny porównawczej Sposób na pokonanie Syndromu JWP

6 6 Syndrom JWP S yndrom  J ednego  W spaniałego  P omysłu Fascynacja jednym pomysłem Chęć natychmiastowego wdrożenia Gdy przy pierwszej próbie poważnej weryfikacji pomysł okazuje się nietrafiony: Frustracja, zniechęcenie, rezygnacja z dalszych prób Występuje ze szczególnym nasileniem wśród młodych adeptów biznesu

7 7 Identyfikacja i wstępna selekcja pomysłów - Ewaluator

8 Ewaluator proste narzędzie weryfikacji pomysłu na biznes

9 9 Ewaluator – proste narzędzie wstępnej oceny projektu  Budujemy założenia biznesowe / weryfikacja podstawowej logiki przedsięwzięcia  Badamy założenia biznesowe – konieczność zachowania poziomu ogólności (zwykle szczegóły nie są jeszcze znane), potrzeba zachowania „big picture”  Warianty / zmienne parametry – model pozwala testować założenia w poszukiwaniu optimum i/lub realnych warunków realizacji:  Sprzedaż – ile i za ile  Koszty – stałe i zmienne  Możliwość różnicowania ilości  Możliwość różnicowania cen  Możliwość badania efektu realistycznych założeń  Możliwość poszukiwania realistycznych założeń w oczekiwaniu danego efektu

10 10 Jak korzystać z Ewaluatora Wypełnienie arkusza pomysłu Ocena punktowa 0 - 5 Syntetyczna analiza finansowa NPV, IRR – ocena efektywności finansowej projektu Zestawienie porównawcze Przygotowanie do opracowania wstępnej koncepcji biznesu

11 11 Koncepcja Marketing Mix (4P)

12 12 NPV, IRR, wartość pieniądza w czasie Przykład 1: Nasz dobry znajomy, człowiek o solidnej wiarygodności i uczciwy zwrócił się do nas z prośbą o pożyczkę, ale na zdrowych zasadach finansowych. Jego propozycja jest następująca: Wysokość pożyczki 10 tys. PLN Zwrot po roku 11.5 tys. PLN, lub Zwrot po 2 latach 13 tys. PLN Czy zgodzilibyśmy się udzielić pożyczkę? Jeśli tak, to w którym wariancie spłaty?

13 13 Odpowiedź Możliwa tylko wtedy, gdy znamy alternatywną stopę procentową możliwą do uzyskania przez pożyczkodawcę (lokaty, obligacje, inne formy, itp.). Jest to dla niego koszt utraconych możliwości. Przyjmijmy, że ta „stopa dyskontowa” w tym przypadku wynosi 12% w skali rocznej. Bieżąca wartość sum otrzymanych w przyszłości jest niższa niż ich wartość nominalna. O ile – to zależy od stopy dyskontowej. Podobnie wydatki (nakłady) zrealizowane wcześniej mają obecnie większą wartość niż wartość nominalna. Rozwiązanie: OOtrzymane spłaty dyskontujemy do momentu „0” wg stopy 12% OOtrzymujemy wartość bieżącą a po odjęciu wartości pożyczki wartość bieżącą netto (NPV) AAkceptujemy pożyczkę przy dodatniej NPV i tę formę spłaty, gdzie NPV jest wyższa

14 14 Przykład 1: Pożyczka

15 15 IRR – wewnętrzna stopa zwrotu Nie bardzo mogę określić mój „koszt utraconych możliwości”  Mam zaangażowane środki na lokatach, w obligacjach, akcjach – nie wiem jaki punkt odniesienia przyjąć  Chcę porównać dany projekt do innych, które mogę sfinansować Chciałbym wiedzieć jaką stopę zwrotu daje mi konkretny projekt Wyliczam IRR – wewnętrzną stopę zwrotu IRR = odwrócenie NPV IRR = stopa dyskontowa przy której NPV = 0

16 16 Przykład II. Inwestycja Znajomy buduje zakład produkcyjny, brakuje mu środków na inwestycje Jego propozycja:  Zostań cichym wspólnikiem, wnieś 170 tys. PLN w trakcie 3 letniego okresu budowy a potem w ciągu 5 lat uzyskasz łącznie 340 tys. PLN (200%) Czy to dobry interes? Odpowiedź: To zależy od:  Oceny „kosztu utraconych możliwości” – stopy dyskontowej  Rozkładu nakładów (wydatków) i wpływów w czasie

17 17 Przykład 2: Inwestycja

18 Sprawozdania finansowe uniwersalne narzędzie komunikacji z otoczeniem gospodarczym

19 19 Sprawozdania finansowe - wprowadzenie  Treść i zakres sprawozdań – o czym mówią te dokumenty?  Uniwersalne narzędzie komunikacji – jednolity aparat narzędziowy świata finansów i biznesu (standard prezentacji funkcjonowania i oceny biznesu)  Aspekt czasu – historyczny i prognostyczny wymiar sprawozdań finansowych (planowanie i weryfikacja założeń)  „Naczynia połączone” – powiązania sprawozdań finansowych, kompletny obraz biznesu (strumienie i stany)  Obraz biznesu tworzony przez sprawozdania – jak się dobrze ‘pokazać’

20 20 Sprawozdania finansowe – schemat zależności Rachunek wyników Cash Flow Bilans przychody koszty zysk aktywa pasywa zysk kapitał Majątek obrotowy Majątek trwały wpływy wydatki operacyjne inwestycyjne finansowe Cash / gotówka

21


Pobierz ppt "Wstępna selekcja pomysłów biznesowych – Ewaluator."

Podobne prezentacje


Reklamy Google