Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady realizacji i rozliczania dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 752 (Obrona Narodowa) Warszawa, kwiecień-maj 2016 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady realizacji i rozliczania dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 752 (Obrona Narodowa) Warszawa, kwiecień-maj 2016 roku."— Zapis prezentacji:

1 Zasady realizacji i rozliczania dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 752 (Obrona Narodowa) Warszawa, kwiecień-maj 2016 roku

2 UKŁAD PREZENTACJI 1.Podstawy prawne - procedura rozdziału 2.Zasady wydatkowania dotacji 3.Rozliczanie dotacji 4.Dyskusja

3 SYSTEM OBRONNY PODSTAWY PRAWNE - PROCEDURA ROZDZIAŁU 1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego 2.Program pozamilitarnych przygotowań obronnych Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2022 3.Program szkolenia obronnego Województwa Mazowieckiego na lata 2015 - 2020 4.Wytyczne Wojewody Mazowieckiego do szkolenia obronnego realizowanego w danym roku kalendarzowym

4 SYSTEM PODSTAWY PRAWNE - PROCEDURA ROZDZIAŁU Rozporządzenie z Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 roku §14.1. Przedsięwzięcia w zakresie planowania obronnego są finansowane z budżetu państwa oraz planowane w części budżetowej organu sporządzającego w ramach zaplanowanych na dany rok wydatków budżetowych, z zastrzeżeniem ust.2 i 3. 2. Finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, realizowanych przez organy nie będące dysponentami części budżetowych, jest planowane w części budżetowej organu sprawującego nadzór nad organem sporządzającym. 3. Przedsięwzięcia o których mowa w ust.2, mające charakter administracyjno-biurowy, są finansowane ze środków własnych organów sporządzających.

5 ZASADY WYDATKOWANIA DOTACJI Wytyczne Wojewody Mazowieckiego do realizacji szkolenia obronnego: 4.14. Finansowanie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych realizować z dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego, które otrzymują powiaty i gminy z terenu ich działania (§14 ust.1,2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywania w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego). Z wyżej wymienionych środków pokrywać tylko wydatki bezpośrednio związane ze szkoleniem obronnym, w tym: zakup publikacji o tematyce obronnej, opłacenie wykładowców, przygotowanie materiałów szkoleniowych, zabezpieczenie logistyczne zajęć. Z ww. nie dopuszcza się zakupu sprzętu biurowego i elektronicznego (np. komputery, drukarki, monitory, niszczarki i faxy) oraz awaryjnych źródeł zasilania.

6 Część 2.2.2 Wytycznych Wojewody Mazowieckiego do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w 2015 roku: f) właściwie wykorzystywać środki finansowe przekazane w ramach dotacji celowej z działu 752: Obrona Narodowa organom jednostek samorządu terytorialnego biorącym udział w ćwiczeniach obronnych oraz dokonywać poprawnego ich rozliczenia i dokumentowania; Plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych na 2015 rok Lp. 40: Przesłanie do WBiZK informacji (wraz z kserokopią faktur z opisem) dotyczącej wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2014 r. z działu: 752 Obrona Narodowa na realizację przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych. (dotyczy powiatów oraz gmin z terenu ich działania uczestniczących w ćwiczeniach obronnych w 2015 r.) – do 20 stycznia 2016 roku. Podobny zapis w wytycznych Wojewody do szkolenia obronnego w 2015 roku – pkt.4.13. ROZLICZANIE DOTACJI

7 SYSTEM ROZLICZANIE DOTACJI - OPISANIE FAKTURY PRZYKŁAD Lp.WyszczególnienieNr faktury/rachunkuz dniaKwota w PLN § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 Faktura za zakup artykułów piśmiennych F-292/201527.08.2015200,00 2 Faktura za zakup mapy topograficznej gminy F/000432/1519.06.2015150,00 § 4300 zakup usług pozostałych 3Faktura za usługę gastronomiczną197/201511.09.2015150,00 OGÓŁEM500,00 DO ZWROTU0,00 ZESTAWIENIE ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ PRZEKAZANEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OBRONA NARODOWA W 2015 ROKU DZIAŁ 752; ROZDZIAŁ 75212

8 PAŃSTWA Rozliczanie dotacji – opisanie faktury - PRZKŁAD PRZYKŁADY OPISU FAKTURY W ZAŁĄCZENIU W FORMACIE PDF

9 Mirosław Wiktorowski starszy specjalista Oddział Spraw Obronnych Tel.22 695 62 13


Pobierz ppt "Zasady realizacji i rozliczania dotacji przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 752 (Obrona Narodowa) Warszawa, kwiecień-maj 2016 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google