Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Budżet państwa

3 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Co to jest budżet? Budżet państwa to plan zawierający roczne zestawienie dochodów i wydatków państwa związanych z realizacją podstawowych zadań np. zapewnienie porządku publicznego. W Polsce uchwalany jest w formie ustawy budżetowej przez parlament.

4 Funkcje budżetu państwa Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcja fiskalna- gromadzenie dochodów umożliwiających realizację przez państwo jego zadań Funkcja redystrybucyjna- zmniejszanie zróżnicowania dochodów różnych grup społecznych i pomaganiu najuboższym ;

5 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Funkcja stymulacyjna- wykorzystanie środków pieniężnych do pobudzającego lub hamującego zjawiska oraz procesy gospodarcze i społeczne.

6 Zasady budżetowe Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rocznego okresu budżetowego- budżet obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia; jedności i zupełności- budżet jest jedynym planem w pełni obejmującym wydatki i dochody. Pozwala na orientację w sytuacji gospodarki finansowej państwa;

7 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jawności- budżet przedstawiany jest opinii publicznej w celu poddania bieżącej kontroli; szczegółowości- budżet z góry zakłada źródła dochodów i na jakie cele zostaną rozdysponowane środki- oznacza to że, nie można w ciągu roku ich zmieniać;

8 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zrównoważenia budżetu- pełne finansowanie wydatków państwa z jego dochodów.

9 Tryb uchwalania ustawy budżetowej Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I czytanie wnioskodawca tj. Rada Ministrów na posiedzeniu plenarnym sejmu uzasadnia projekt ustawy. Udzielane są odpowiedzi na pytania posłów i odbywa się debata na ogólnymi założeniami ustawy. Projekt odsyłany jest do komisji.

10 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II czytanie przedstawienie sprawozdania komisji, dochodzi do debaty, wnoszone są poprawki i wnioski. Projekt trafia do komisji sejmowej. III czytanie przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji sejmowej, głosowanie-wymagana większość głosów.

11 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Po uchwaleniu Marszałek sejmu przekazuje ustawę do senatu, który ma 20 dni na ewentualne wprowadzenie poprawek. Senat nie może odrzucić ustawy. Jeżeli senat nie wprowadził zmian, ustawa przekazywana jest Prezydentowi, który ma 7 dni na jej podpisanie.

12 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jeżeli senat wniósł poprawki, to projekt wraca do sejmu, który może przyjąć poprawki w całości, w części lub odrzucić. Prezydent nie może zawetować ustawy, ale może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie zgodności z Konstytucją. Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw kończy procedurę uchwalania.

13 Dochody budżetu państwa Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego podatki i opłaty o charakterze państwowym (VAT, akcyza, podatek dochodowy, podatek od gier, podatek od spadków i darowizn); cła;

14 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dywidendy, wpłaty z zysku NBP; wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych; grzywny, mandaty itp.; sprzedaż majątku publicznego

15 Szczegółowe zestawienie dochodów państwa w ostatnich latach Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Wydatki budżetu państwa Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Znaczenie deficytu budżetowego i długu publicznego: Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krótkotrwały i niewielki deficyt może być korzystny dla gospodarki- wywołując popyt prowadzi się do zwiększenia dochodu. Jednak przy długim kresie pojawia się problem wysokich kosztów obsługi długu publicznego co może przejawić się w

21 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego konieczności spłaty długu (co zabiera znaczny procent dochodów państwa) podniesieniu stóp procentowych (wzrost kosztów kredytu) potrzebie podniesienia podatków (zniechęcenie do aktywności zawodowej i przedsiębiorczości)

22 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Deficyt budżetowy pojawia się wówczas, gdy wydatki państwa są wyższe niż jego przychody.

23 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Źródłem jego finansowania może być: emisja obligacji ograniczenie wydatków pożyczki u innych rządów i instytucji zagranicznych prywatyzacja

24 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaciąganie przez państwo pożyczek na spłatę deficytu prowadzi do powstania długu publicznego. W Polsce w obecnie dług publiczny wynosi on ok.. 1,012 bln zł. Przyjmuje się, że aby była zapewniona stabilizacja finansowa państwa dług nie może sięgnąć 60% wartości PKB.

25 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Koniec Być przedsiębiorczym – nauka przez praktykę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BYĆ PRZEDSIĘBIORCZYM - nauka przez praktykę."

Podobne prezentacje


Reklamy Google