Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kluczowe aspekty realizacji projektów PPP Listopad 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kluczowe aspekty realizacji projektów PPP Listopad 2011."— Zapis prezentacji:

1 Kluczowe aspekty realizacji projektów PPP Listopad 2011

2 Strona 2 PPP jest formą długoterminowej współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym przy realizacji inwestycji. Sektor publiczny nie zamawia określonego aktywa, lecz rezultat – usługę dostarczenia określonych dóbr publicznych, przy wykorzystaniu zasobów przekazanych przez sektor publiczny, lub wybudowanych przez danego inwestora. Celem tej współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści, a kluczową cechą jest jej ukierunkowanie na realizację zarówno celów komercyjnych, jak i społecznych przedsięwzięcia. Rezultatem jest osiągnięcie relatywnie wyższej jakości usług za relatywnie niższą cenę niż w przypadku realizacji inwestycji w tradycyjny sposób. W przedsięwzięciach PPP sektor publiczny oraz prywatny współpracują na podstawie zdefiniowanego w umowie PPP podziału ryzyk i zobowiązań zachowując własną hierarchię celów. Ryzyka Korzyści Cele Współpraca PPP – Cechy

3 Strona 3 PPP – Przykłady niepowodzeń * Rozmiar i zakres projektu w stosunku do rozmiarów niepowodzenia (przekroczenie budżetu i terminów, bankructwo, żądania odszkodowań) ** Różnorakie kwestie, najgłośniejszą była odmowa płacenia wyższych taryf przez linie lotnicze Źródło: Prasa; Strony internetowe; PWF; McKinsey

4 Strona 4 PPP - Projekt 1Identyfikacja projektu 2Faza analiz projektu 3Przygotowanie do przetargu 4Wybór inwestora 5Realizacja i monitoring Fazy przygotowania projektu PPP

5 Strona 5 Faza identyfikacji projektu ► Nie dla wszystkich projektów inwestycyjnych sektora publicznego (w najbardziej rozwiniętych gospodarkach 10- 15%) ► Kiedy analizy finansowe, prawne i techniczne wykażą że korzyści dla społeczeństwa są wyższe niż w przypadku metody tradycyjnej (komparator sektora publicznego) ► Kiedy brak jest środków publicznych a analizy wykażą, że warianty realizacji są porównywalne KIEDY REALIZOWAĆ PROJEKTY PPP? Projekt PPP powinien być wykonalny, atrakcyjny dla inwestorów, bankowalny, efektywny dla interesu publicznego 1 Identyfikacja projektu 2 Faza analiz projektu 3 Przygotowanie do przetargu 4 Wybór inwestora 5 Realizacja i monitoring

6 Strona 6 Faza identyfikacji projektu ► Wybór/uzasadnienie projektu ► Analiza alternatywnych opcji finansowania ► Określenie zakresu projektu (docelowo i etapowo) ► Wartość inwestycji ► Wstępne określenie produktu (output) ► Krytyczne czynniki sukcesu ► Konsultacje z interesariuszami ► Badanie rynku ► Wstępna alokacja ryzyka ► Mechanizm płatności KROKI REALIZACJI PROJEKTU W FAZIE IDENTYFIKACJI Decyzja PPP/metoda tradycyjna/rezygnacja 1 Identyfikacja projektu 2 Faza analiz projektu 3 Przygotowanie do przetargu 4 Wybór inwestora 5 Realizacja i monitoring

7 Strona 7 Faza analiz projektu ► Analiza techniczna ► Analiza finansowa oparta na założeniach technicznych dla dwóch metod realizacji projektu (tradycyjnej i PPP koncesji) ► model finansowy dla metody tradycyjnej (public sector comparator) ► model finansowy dla PPP uwzględniający alokację ryzyka ► Analiza porównawcza obu modeli (Value for Money) ► Analiza społeczno-ekonomiczna ZAKRES ANALIZ SZCZEGÓŁOWYCH PROJEKTÓW PPP Decyzja PPP/metoda tradycyjna/rezygnacja 1 Identyfikacja projektu 2 Faza analiz projektu 3 Przygotowanie do przetargu 4 Wybór inwestora 5 Realizacja i monitoring

8 Strona 8 Faza przygotowania przetargu ► Określenie szczegółowej struktury PPP ► Kluczowe wskaźniki efektywności ► Ostateczny mechanizm płatności ► Sposób przeprowadzenia zamówienia ► Wymagania od partnera prywatnego ► Kryteria oceny ofert ► Wstępne założenia umowy PPP 1 Identyfikacja projektu 2 Faza analiz projektu 3 Przygotowanie do przetargu 4 Wybór inwestora 5 Realizacja i monitoring OBSZARY DO ZDEFINIOWANIA

9 Strona 9 Wybór inwestora ► Ocena wniosków ► Krótka lista ► Dialog konkurencyjny (przygotowanie, regulamin, wytyczne na poszczególne sesje) ► Aspekty techniczne/architektoniczne ► Aspekty finansowe (wkład gminy, mechanizm płatności – kwestia dopłat), /udział strony publicznej w zyskach, model finansowy) ► Aspekty operacyjne/kluczowe wskaźniki efektywności ► Kwestie związane z finansowaniem (ryzyko, step in rights) ► Podział ryzyk ► Warunki umowy ► SIWZ/ostateczna umowa ► Wybór wykonawcy i finalizacja warunków umownych FAZY DZIAŁAŃ W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ 1 Identyfikacja projektu 2 Faza analiz projektu 3 Przygotowanie do przetargu 4 Wybór inwestora 5 Realizacja i monitoring

10 Strona 10 Realizacja i monitoring przedsięwzięcia ► Monitoring fazy budowy i rozruchu ► Monitoring warunków umownych (wskaźniki jakości/wskaźniki finansowe) ► Audyty projektu ► Ewentualne zmiany umowy ► Zwrot aktywów ELEMENTY MONITOROWANIA PROJEKTU 1 Identyfikacja projektu 2 Faza analiz projektu 3 Przygotowanie do przetargu 4 Wybór inwestora 5 Realizacja i monitoring

11 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kluczowe aspekty realizacji projektów PPP Listopad 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google