Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 9 grudnia 2005 r."— Zapis prezentacji:

1 Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 9 grudnia 2005 r.

2 Stan realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 Nina Dobrzyńska Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 Do 2.12.2005 r. złożono 36 199 wniosków Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne

4 Do 2.12.2005 r. wydano 33 134 postanowienia i 27 905 decyzji przyznających prawo do renty strukturalnej Renty strukturalne Działanie 1 Renty strukturalne Do 2.12.2005 r. płatności otrzymało 26 809 beneficjentów, wypłacono kwotę 357 228 175,21 PLN

5

6 Nabór wniosków rozpoczęto 1.02.2005 r. (wstrzymano – 23.03.2005 r.) Wg stanu na 2.12.2005 r. w systemie zarejestrowano 116 048 wniosków i wydano 23 623 decyzje (dla 20,36% wnioskodawców) Prognoza wysokości 1 raty – 145 060 000 EUR (601 040 153 PLN) Obecnie proponowana realokacja środków w budżecie PROW pozwoli na przesunięcie części środków z budżetu działania 2 przy zapewnieniu środków na wypłatę 2 rat z budżetu PROW (pozostałe z budżetu PO ROW) Wspieranie gospodarstw niskotowarowych Działanie 2 Wspieranie gospodarstw niskotowarowych

7

8 W ramach kampanii 2004 do 2.12.2005 r. płatności otrzymało 606 795 beneficjentów. Kwota dokonanych płatności za 2004 r.: 1 144 235 030,26 PLN. W kampanii 2005 złożono 708 878 wniosków, trwa wydawanie decyzji. Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) Działanie 3 Wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)

9

10 Do 2.12.2005 r. złożono 28 000 wniosków Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Działanie 4 Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Do 2.12.2005 r. płatności otrzymało 3 542 beneficjentów (wnioski z 2004 r.) Kwota dokonanych płatności: 35 324 910,92 PLN

11

12 W kampanii 2004 r. złożono 2 061 wniosków. W kampanii 2005 r. złożono 4 331 wniosków. W ramach wniosków złożonych w roku 2004, do 2.12.2005 wydano 1 511 decyzji, a płatność otrzymało 1 473 beneficjentów Kwota dokonanych płatności: 37 457 787 PLN. W ramach wniosków złożonych w kampanii 2005 r. wydano 3 984 postanowienia Zalesianie gruntów rolnych Działanie 5 Zalesianie gruntów rolnych

13

14 Nabór wniosków rozpoczęto 1.02.2005 r. (wstrzymano 15.03.2005 r.) Wg stanu na 2.12.2005 r. zarejestrowano 73 717 wniosków i wydano 1 037 decyzji (dla 1,41% wnioskodawców) Proponowana realokacja środków i przesunięcie kwoty 443,6 mln EUR do budżetu działania 6 ma na celu zapewnienie finansowania dla wszystkich kwalifikujących się wniosków w ramach tego działania. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Działanie 6 Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE

15

16 Nabór wniosków rozpoczęto 15.12.2004 r. Do 2.12.2005 r. złożono 40 wniosków. W dniu 16.11.2005 r. rozpoczęto wypłacanie środków. Do 2.12.2005 r. wydano 34 decyzje przyznające wsparcie - płatności otrzymały 2 grupy. Kwota dokonanych płatności: 706 069,71 PLN. Grupy producentów rolnych Działanie 7 Grupy producentów rolnych

17

18 Wnioski złożyło 9 podmiotów, w tym m.in. Centra i Ośrodki Doradztwa Rolniczego (7 wniosków) Izby Rolnicze (4) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (1) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (9) Złożone wnioski opiewają na kwotę 50 141 308, 11 PLN. Nabór wniosków rozpoczęto 1.10.2004 r. Do 2.12.2005 r. złożono 25 wniosków Pomoc techniczna Działanie 8 Pomoc techniczna

19

20 W kampanii 2004 złożono 1 366 055 wniosków, do 2.12.2005 r. płatności otrzymało 1 350 630 (98,9%) beneficjentów Kwota dokonanych płatności: 1 171 449 414,19 PLN W kampanii 2005 do 2.12.2005 r. złożono 1 419 795 wniosków. Uzupełnienie płatności obszarowych Działanie 9 Uzupełnienie płatności obszarowych

21

22 Realizacja finansowa PROW

23 Do 2 grudnia 2005 r. dokonano płatności w wysokości 2 746 401 387,29 PLN dla beneficjentów sześciu działań PROW

24 Dynamika płatności w działaniu 1 – Renty strukturalne do 2 grudnia 2005 r. (wypłaty od 16.02.2005 r.) 357 228 175,21 zł

25 Dynamika płatności w działaniu 3 – ONW do 2 grudnia 2005 r. (wypłaty od 21.01.2005 r.) 1 144 235 030,26 zł

26 Dynamika płatności w działaniu 4 – Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt do 2 grudnia 2005 r. (wypłaty od 22.02.2005 r.) 35 324 910,92 zł * Wypłaty zrealizowano niemal w całości w lutym 2005 r.

27 Dynamika płatności w działaniu 5 – Zalesianie gruntów rolnych do 2 grudnia 2005 r. (wypłaty od 31.08.2005 r.) 37 457 787,00 zł

28 Dynamika płatności w działaniu 7 – GPR do 2 grudnia 2005 r. (wypłaty od 16.11.2005 r.) 706 069,71 zł

29 Dynamika płatności w działaniu 9 – UPO do 2 grudnia 2005 r. (wypłaty od 18.10.2004 r.) 1 171 449 414,19 zł


Pobierz ppt "Zespół-Komitet do Spraw Monitorowania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, 9 grudnia 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google