Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Monitorowanie regionalnego sektora usług komunalnych Zenon.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Monitorowanie regionalnego sektora usług komunalnych Zenon."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Monitorowanie regionalnego sektora usług komunalnych Zenon Kiczka – Przewodniczący Komitetu Gospodarki Miejskiej Janusz Marczak – Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim Zbigniew Grzymała – dr hab. profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa 13.05.2014

2 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca w sektorze gospodarki miejskiej HOLDIKOM SA GRUPA KAPITAŁOWA KOMITET GOSPODARKI MIEJSKIEJ Miasto Ostrów Wielkopolski Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA: EUROPEJSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORSTW PUBLICZNYCH – BRUKSELA REJON NORD PAS DE CALAIS – FRANCJA ZRZESZANIE PRZEDSIĘBIORSTW PUBLICZNYCH VKU BERLIN SEKTOR KOMUNALNY – TRISELEC LILLE PROJEKTY WALIDACJA KOMPETENCJI SEKTORA KOMUNLANEGO PARTNERSTWO I STRATEGIA DLA ZMIAN GOSPODARCZYCH SYSTEM MONITORINGU SEKTORA KOMUNALNEGO WIELKOPOLSKI SEKTOR KOMUNALNY POLSKI SEKTOR KOMUNALNY 1200 PRZEDSIĘBIORSTW CENTRUM TRANSFERU INNOWACJI

3 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dla kogo dedykowany jest system? dla kadry menadżerskiej przedsiębiorstw w sektorze usług publicznych (jako narzędzie do działań mających na celu zwiększenie efektywności); dla rad nadzorczych (jako element oceny zarządzania przedsiębiorstwem); dla organów właścicielskich – np. samorządów (jako element oceny zarządzania przedsiębiorstwem).

4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 System monitoringu wielkopolskiego sektora komunalnego Panel logowania www.monitoring.holdikom.com.pl/system

6 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 186 Kart wskaźników Nazwa wskaźnika Nazwa branży Numer wskaźnika Definicja wskaźnika Komentarz do definicji Słownik pojęć Metodyka wyliczania wskaźników Kompleksowy system monitoringu sektora technicznych usług komunalnych dla wsparcia procesów adaptacyjnych MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego

7 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System oparty jest na zdefiniowanych wskaźnikach w czterech grupach:

8 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System monitoringu wielkopolskiego sektora komunalnego Wprowadzanie danych

9 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System monitoringu wielkopolskiego sektora komunalnego Generowanie wyników

10 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego System monitoringu wielkopolskiego sektora komunalnego Generowanie wyników

11 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moduł: KOMUNIKACJA MIEJSKA

12 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analityczne podejście do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych Cechy charakterystyczne dla analitycznego podejścia do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych:  intuicyjne uzupełnianie danych wymaganych do obliczenia wskaźników,  wskaźniki analityczne prezentowane są w blokach powiązanych tematycznie,  dostępność danych wymaganych do wprowadzenia do systemu,

13 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analityczne podejście do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych Cechy charakterystyczne dla analitycznego podejścia do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych c.d:  brak konieczności dokonywania jakichkolwiek obliczeń,  poszczególne grupy wskaźników są charakterystyczne dla każdego podmiotu działającego na rynku usług komunalnych,  interaktywność i uniwersalność.

14 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analityczne podejście do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych Możliwości wykorzystania pomiaru efektywności systemu usług komunalnych:  analiza wskaźników (po utworzeniu dostępu do systemu) celem umożliwienia pozycjonowania badanego przedsiębiorstwa na tle innych firm działających w tej samej branży,  wskazanie instytucjom finansującym (bankom, leasingodawcom, kontrahentom w ramach kredytu kupieckiego), iż w działalności przedsiębiorstwa nie zawsze poziom zysku ze sprzedaży (rentowność sprzedaży) jest wartością, która determinuje potencjał rozwojowy firmy

15 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analityczne podejście do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych Bloki tematyczne wskaźników na przykładzie branży transportowej (przedsiębiorstwo realizujące usługi miejskiego transportu publicznego – operator):  potencjał przewozowy np.: wskaźnik potencjału przewozowego linii komunikacyjnej Organizatora lub Operatora (przewoźnika) – liczba pojazdów / 1 linię  zasoby ludzkie np.: wskaźnik struktury zatrudnienia – liczba kierowców / liczby wszystkich zatrudnionych

16 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analityczne podejście do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych Bloki tematyczne wskaźników na przykładzie branży transportowej (przedsiębiorstwo realizujące usługi miejskiego transportu publicznego – operator) cd.:  charakterystyka wykorzystywanej sieci komunikacyjnej np.: wskaźnik gęstości lub gęstości linii organizatora lub operatora  charakterystyka ruchliwości np.: liczba podróży realizowanych na liniach  charakterystyka techniczna np.: średni wiek taboru, udział autobusów niskopodłogowych

17 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analityczne podejście do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych Bloki tematyczne wskaźników na przykładzie branży transportowej (przedsiębiorstwo realizujące usługi miejskiego transportu publicznego – operator) cd.:  kryteria środowiskowe np.: wskaźnik syntetyczny standardu środowiskowego (EURO, EEV)  realizacja pracy przewozowej np.: wartość zaplanowanej pracy przewozowej do pracy zrealizowanej  jakość realizowanych usług np.: wskaźnik punktualności kursowania pojazdów wg rozkładów jazdy

18 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analityczne podejście do pomiaru efektywności systemu usług komunalnych Pomiar efektywności systemu usług komunalnych można nazwać analitycznym ponieważ: projekt opiera się na konkretnych danych i informacjach pochodzących z funkcjonujących na rynku przedsiębiorstw, a to determinuje wysoką wartości wniosków płynących z analiz tych parametrów, kompleksowość oceny sektora daje pewność, iż projekt obejmuje najistotniejsze elementy z punktu widzenia jego parametryzacji i rozwoju, projekt umożliwia nie tylko wyliczanie konkretnych wskaźników, ale opisuje również, jak należy obliczone wartości interpretować oraz wskazuje jakie wartości optymalne winny zostać osiągnięte.

19 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapraszamy do współpracy Dziękujemy za uwagę www. monitoring. holdikom.com.pl


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Monitorowanie regionalnego sektora usług komunalnych Zenon."

Podobne prezentacje


Reklamy Google