Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poroże wczoraj i dziś wykonała: Patrycja Augustyniak.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poroże wczoraj i dziś wykonała: Patrycja Augustyniak."— Zapis prezentacji:

1 Poroże wczoraj i dziś wykonała: Patrycja Augustyniak

2 Wprowadzenie Poroże jest jednym z 17 sołectw w gminie Malanów. Gmina leży na terenie województwa wielkopolskiego, w jego najbardziej wysuniętej, wschodniej części. W ramach reformy administracyjnej z 1999 roku powstały nowe jednostki administracyjne – powiaty; gmina Malanów została przyłączona do powiatu tureckiego. Poroże jest jednym z 17 sołectw w gminie Malanów. Gmina leży na terenie województwa wielkopolskiego, w jego najbardziej wysuniętej, wschodniej części. W ramach reformy administracyjnej z 1999 roku powstały nowe jednostki administracyjne – powiaty; gmina Malanów została przyłączona do powiatu tureckiego. Miejscowość Poroże znajduje się na południu gminy Malanów i sąsiaduje bezpośrednio z miejscowościami: Rachowa, Miłaczew, Miłaczewek, Czachulec, Przespolew, Celestyny i Prażuchy. Miejscowość Poroże znajduje się na południu gminy Malanów i sąsiaduje bezpośrednio z miejscowościami: Rachowa, Miłaczew, Miłaczewek, Czachulec, Przespolew, Celestyny i Prażuchy. Poroże należy do parafii Przespolew w Diecezji Kaliskiej. Wynika to z bezpośredniego sąsiedztwa powiatu kaliskiego i zaszłości historycznych. Poroże należy do parafii Przespolew w Diecezji Kaliskiej. Wynika to z bezpośredniego sąsiedztwa powiatu kaliskiego i zaszłości historycznych. Poroże jest wsią o niewielkiej gęstości zaludnienia, co jest spowodowane dużym obszarem wioski. Poroże jest wsią o niewielkiej gęstości zaludnienia, co jest spowodowane dużym obszarem wioski.

3 Charakterystyka wsi Poroże Wieś ma charakter typowo rolniczy, gdzie dominującą dziedziną jest hodowla krów mlecznych. Jednak, ze względu na niską klasę gleb, rolnictwo jest mało opłacalne. Wieś ma charakter typowo rolniczy, gdzie dominującą dziedziną jest hodowla krów mlecznych. Jednak, ze względu na niską klasę gleb, rolnictwo jest mało opłacalne. Większość tutejszych mieszkańców pracuje w zakładach znajdujących się na terenie Turku, Kalisza i Malanowa, gdzie znajduje się siedziba firmy Sun Garden, która jest największym lokalnym pracodawcą. Duża powierzchnia lasów stwarza okazję do pozyskiwania owoców runa leśnego. Większość tutejszych mieszkańców pracuje w zakładach znajdujących się na terenie Turku, Kalisza i Malanowa, gdzie znajduje się siedziba firmy Sun Garden, która jest największym lokalnym pracodawcą. Duża powierzchnia lasów stwarza okazję do pozyskiwania owoców runa leśnego.

4 Historia miejscowości Na temat wsi Poroże zachowało się wiele dokumentów. Są to głównie zapisy w poznańskich, sieradzkich i konińskich księgach grodzkich i ziemskich. Wieś przez wieki wchodziła w skład majątku Przespolewskich, choć udziały w niej miały również inne rody szlacheckie. Właściciele i udziałowcy często się zmieniali. Był to wynik śmierci na polu walki lub chorób, w tym epidemii. Na temat wsi Poroże zachowało się wiele dokumentów. Są to głównie zapisy w poznańskich, sieradzkich i konińskich księgach grodzkich i ziemskich. Wieś przez wieki wchodziła w skład majątku Przespolewskich, choć udziały w niej miały również inne rody szlacheckie. Właściciele i udziałowcy często się zmieniali. Był to wynik śmierci na polu walki lub chorób, w tym epidemii. Zapisy w księgach ukazują szereg, często brutalnych konfliktów rodzinnych. Ciekawostką jest to, że w zachowanych dokumentach wieś występuje raz w powiecie kaliskim, innym razem w powiecie sieradzkim. Najprawdopodobniej granica powiatów dzieliła Przespolewski majątek, stąd różna interpretacja jej lokalizacji. Kolejną ciekawostką jest to, że Przespolewscy spokrewnieni byli z Poniatowskimi, czyli przodkami ostatniego króla Polski Stanisława Augusta. Zapisy w księgach ukazują szereg, często brutalnych konfliktów rodzinnych. Ciekawostką jest to, że w zachowanych dokumentach wieś występuje raz w powiecie kaliskim, innym razem w powiecie sieradzkim. Najprawdopodobniej granica powiatów dzieliła Przespolewski majątek, stąd różna interpretacja jej lokalizacji. Kolejną ciekawostką jest to, że Przespolewscy spokrewnieni byli z Poniatowskimi, czyli przodkami ostatniego króla Polski Stanisława Augusta.

5 Historia miejscowości – ciąg dalszy Najstarszy dokument o Porożu pochodzi z 1477 roku. Mówi on o szlachcicu Mikołaju Poroszkim (od miejscowości Poroże), który dziedziczoną przez siebie część Poroża w powiecie kaliskim, odsprzedał za 100 grzywien swojemu stryjowi Janowi z Poroża. Dwa lata później, w 1479 roku, synowie tego Jana: Andrzej, Stanisław i Marcin, bracia niedzielni – dziedzice całości Przespolewa i Poroża, za 130 grzywien całe części ojcowizny we wsiach Przespolewo i Poroże, swoim braciom Mikołajowi i Janowi wyderkowali, czyli sprzedali uzyskiwane z nich dochody. W 1481 roku Mikołaj, starszy syn zmarłego Jana z Poroża, w towarzystwie stryjów Legoty Grochowskiego, Marcina Przespolewskiego i Mikołaja Pososskiego – brata stryjecznego i wuja księdza Jana Poniatowskiego, całą wieś Poroże za 50 grzywien i 12 zł Annie, żonie Marcina Przespolewskiego, jako jej posag wyderkował. Najstarszy dokument o Porożu pochodzi z 1477 roku. Mówi on o szlachcicu Mikołaju Poroszkim (od miejscowości Poroże), który dziedziczoną przez siebie część Poroża w powiecie kaliskim, odsprzedał za 100 grzywien swojemu stryjowi Janowi z Poroża. Dwa lata później, w 1479 roku, synowie tego Jana: Andrzej, Stanisław i Marcin, bracia niedzielni – dziedzice całości Przespolewa i Poroża, za 130 grzywien całe części ojcowizny we wsiach Przespolewo i Poroże, swoim braciom Mikołajowi i Janowi wyderkowali, czyli sprzedali uzyskiwane z nich dochody. W 1481 roku Mikołaj, starszy syn zmarłego Jana z Poroża, w towarzystwie stryjów Legoty Grochowskiego, Marcina Przespolewskiego i Mikołaja Pososskiego – brata stryjecznego i wuja księdza Jana Poniatowskiego, całą wieś Poroże za 50 grzywien i 12 zł Annie, żonie Marcina Przespolewskiego, jako jej posag wyderkował. W 1505 roku bracia niedzielni, Marcin i Kasper z Poroża, zobowiązali się sprzedać za 70 grzywien dziedziczoną przez siebie część Poroża, Bartłomiejowi Janikowskiemu. Wadium w tejże umowie wyniosło 60 grzywien. Jednocześnie Janikowski zobowiązał się wyderkować dwa łany roli w tej wsi Władysławowi Skrzyńskiemu. Kolejnym etapem tego ciągu wydarzeń było zapisanie tytułem posagu przez Janikowskiego swojej żonie Małgorzacie Dobrosułowskiej, kwoty 100 zł na połowie jego części w Porożu. Kolejny wpis z 1507 roku mówi o Tomaszu Poroskim, który zobowiązał się zapisać swojej żonie Katarzynie, córce Mikołaja Przespolewskiego, połowę swoich części we wsi Poroże. W 1505 roku bracia niedzielni, Marcin i Kasper z Poroża, zobowiązali się sprzedać za 70 grzywien dziedziczoną przez siebie część Poroża, Bartłomiejowi Janikowskiemu. Wadium w tejże umowie wyniosło 60 grzywien. Jednocześnie Janikowski zobowiązał się wyderkować dwa łany roli w tej wsi Władysławowi Skrzyńskiemu. Kolejnym etapem tego ciągu wydarzeń było zapisanie tytułem posagu przez Janikowskiego swojej żonie Małgorzacie Dobrosułowskiej, kwoty 100 zł na połowie jego części w Porożu. Kolejny wpis z 1507 roku mówi o Tomaszu Poroskim, który zobowiązał się zapisać swojej żonie Katarzynie, córce Mikołaja Przespolewskiego, połowę swoich części we wsi Poroże.

6 Historia miejscowości – ciąg dalszy W 1513 roku Stefan Sulikowski dwa łany ziemi ornej we wsi Poroże, nabytej za 20 grzywien od Tomasza Porowskiego, wyderkował za 20 grzywien Benedyktowi Miłaczewskiemu. Dla odmiany trzy lata później (1516 rok) Bartłomiej Czemiński zamienił połowę wsi Poroże za pół roli sołeckiej we wsi Sokołowo i 130 grzywien z braćmi niedzielnymi Mikołajem i Andrzejem Suliborami. W 1513 roku Stefan Sulikowski dwa łany ziemi ornej we wsi Poroże, nabytej za 20 grzywien od Tomasza Porowskiego, wyderkował za 20 grzywien Benedyktowi Miłaczewskiemu. Dla odmiany trzy lata później (1516 rok) Bartłomiej Czemiński zamienił połowę wsi Poroże za pół roli sołeckiej we wsi Sokołowo i 130 grzywien z braćmi niedzielnymi Mikołajem i Andrzejem Suliborami. Z zapisu w Poznańskiej księdze grodzkiej i ziemskiej, pochodzącego z 1517 roku, dowiadujemy sie, że Mikołaj Sulibor – dziedzic Poroża zapłacił karę, bo nie stanął przed sądem z pozwu Małgorzaty, teraz już wdowy po Bartłomieju Janikowskim, za wygnanie jej z oprawy po zmarłym mężu. Pani Małgorzata przez kilka lat dochodziła swoich praw spadkowych. Wielokrotnie spotykała się z pozwanym na sali sądowej. Z zapisu w Poznańskiej księdze grodzkiej i ziemskiej, pochodzącego z 1517 roku, dowiadujemy sie, że Mikołaj Sulibor – dziedzic Poroża zapłacił karę, bo nie stanął przed sądem z pozwu Małgorzaty, teraz już wdowy po Bartłomieju Janikowskim, za wygnanie jej z oprawy po zmarłym mężu. Pani Małgorzata przez kilka lat dochodziła swoich praw spadkowych. Wielokrotnie spotykała się z pozwanym na sali sądowej. W 1519 roku bracia rodzeni niedzielni Andrzej i Jan Przespolewscy zobowiązali się księdzu Wojciechowi, plebanowi Przespolewskiej parafii sprzedać za 150 grzywien całe części dziedziczone po ojcu Janie Przespolewskim zwanym Karwath. W 1519 roku bracia rodzeni niedzielni Andrzej i Jan Przespolewscy zobowiązali się księdzu Wojciechowi, plebanowi Przespolewskiej parafii sprzedać za 150 grzywien całe części dziedziczone po ojcu Janie Przespolewskim zwanym Karwath.

7 Historia miejscowości – ciąg dalszy Bardzo ciekawy zapis z 1552 roku odnaleziono w kaliskich księgach grodzkich i ziemskich. Otóż Wojciech Przespolewski zwany,,Clerica’’, chcąc po śmierci swojej uniknąć niezgody pomiędzy swoimi dziećmi, podzielił pomiędzy córki i synów swoje dobra. Starszemu Janowi dał całe części Przespolewo i Poroża. Z tego Jan winien był spłacić siostrę Annę, żonę Józefa Czarnkowskiego, w wysokości 40 grzywien i Małgorzatę 100 grzywien. Syn Wincenty dóbr żadnych nie dostał, ale Jan miał go do końca życia utrzymywać. Młodszy syn Stanisław dostał całe części wsi Chabiorowo w powiecie sieradzkim. Do tej części Jan miał mu dopłacić 100 dukatów. Bardzo ciekawy zapis z 1552 roku odnaleziono w kaliskich księgach grodzkich i ziemskich. Otóż Wojciech Przespolewski zwany,,Clerica’’, chcąc po śmierci swojej uniknąć niezgody pomiędzy swoimi dziećmi, podzielił pomiędzy córki i synów swoje dobra. Starszemu Janowi dał całe części Przespolewo i Poroża. Z tego Jan winien był spłacić siostrę Annę, żonę Józefa Czarnkowskiego, w wysokości 40 grzywien i Małgorzatę 100 grzywien. Syn Wincenty dóbr żadnych nie dostał, ale Jan miał go do końca życia utrzymywać. Młodszy syn Stanisław dostał całe części wsi Chabiorowo w powiecie sieradzkim. Do tej części Jan miał mu dopłacić 100 dukatów. W 1557 roku Marcin Porowski zobowiązał się przekazać Annie, żonie Anzelma Gorazdowskiego (szlachcic z Gorazdowa w powiecie pyzdrskim) posag na połowie swojego dziedzictwa we wsi Poroże w wysokości 225 dukatów. W roku 1558 Mikołaj Sulikowski ze Skarżyna, zobowiązał się połowę osady Poroże wyderkować za 200 grzywien synowi swojemu Janowi. W 1557 roku Marcin Porowski zobowiązał się przekazać Annie, żonie Anzelma Gorazdowskiego (szlachcic z Gorazdowa w powiecie pyzdrskim) posag na połowie swojego dziedzictwa we wsi Poroże w wysokości 225 dukatów. W roku 1558 Mikołaj Sulikowski ze Skarżyna, zobowiązał się połowę osady Poroże wyderkować za 200 grzywien synowi swojemu Janowi. W tym samym roku ksiądz Jan Przespolewski – kanonik poznański, podarował Piotrowi i Marcinowi, synom brata swojego Marcina Przespolewskiego, całe części Przespolewa w powiecie kaliskim i Poroża w powiecie sieradzkim. W tym samym roku ksiądz Jan Przespolewski – kanonik poznański, podarował Piotrowi i Marcinowi, synom brata swojego Marcina Przespolewskiego, całe części Przespolewa w powiecie kaliskim i Poroża w powiecie sieradzkim. W 1564 roku ksiądz Zygmunt Przespolewski – proboszcz parafii Psary (obecnie gmina Przykona), stryj i opiekun Piotra i Marcina, wydzierżawił w imieniu tych nieletnich wówczas chłopców posiadane przez nich części Przespolewa i Poroża – ich matce Annie Zadomborowskiej, wówczas już żonie Macieja Lipskiego. W roku 1566 Jan Miełaczeski na połowie części rodzinnej wsi i pustkowia Poroże zapisał żonie swojej Zofii Serurskiej, córce Macieja, posag w wysokości 700 dukatów. W 1564 roku ksiądz Zygmunt Przespolewski – proboszcz parafii Psary (obecnie gmina Przykona), stryj i opiekun Piotra i Marcina, wydzierżawił w imieniu tych nieletnich wówczas chłopców posiadane przez nich części Przespolewa i Poroża – ich matce Annie Zadomborowskiej, wówczas już żonie Macieja Lipskiego. W roku 1566 Jan Miełaczeski na połowie części rodzinnej wsi i pustkowia Poroże zapisał żonie swojej Zofii Serurskiej, córce Macieja, posag w wysokości 700 dukatów.

8 Historia miejscowości – ciąg dalszy W 1581 roku Jan Przespolewski, syn Jana, sprzedał za 200 dukatów swoje udziały w Porożu Piotrowi Mycielskiemu. W 1590 roku Katarzyna Przespolewska, żona Macieja Koszkowskiego, całe części wsi Poroże i pół łana (około 9 hektarów) roli w Przespolewie Stanisławowi Zarembie z Kalinowy (dziedzic Strzałkowa) za 1000 dukatów sprzedała. W roku 1592 Jadwiga Porowska, wdowa po Stanisławie Stojanowskim, sprzedała odziedziczone po rodzicach całe części wsi Poroże Marcinowi Przespolewskiemu za 300 dukatów. W 1596 roku Wojciech Poklękowski sprzedał Stanisławowi Zarembie za 600 dukatów swoje prawo do części wsi. W 1616 roku Janusz z Kalinowy, herbu Zaremba i jego małżonka Zofia z Ruseckich zapisali swojemu synowi Stanisławowi: Strzałków, Będziechów, Poroże, Janków (gmina Żelazków), Majków, Chmielniki (obecnie dwie dzielnice Kalisza) oraz części w Przespolewie. W 1581 roku Jan Przespolewski, syn Jana, sprzedał za 200 dukatów swoje udziały w Porożu Piotrowi Mycielskiemu. W 1590 roku Katarzyna Przespolewska, żona Macieja Koszkowskiego, całe części wsi Poroże i pół łana (około 9 hektarów) roli w Przespolewie Stanisławowi Zarembie z Kalinowy (dziedzic Strzałkowa) za 1000 dukatów sprzedała. W roku 1592 Jadwiga Porowska, wdowa po Stanisławie Stojanowskim, sprzedała odziedziczone po rodzicach całe części wsi Poroże Marcinowi Przespolewskiemu za 300 dukatów. W 1596 roku Wojciech Poklękowski sprzedał Stanisławowi Zarembie za 600 dukatów swoje prawo do części wsi. W 1616 roku Janusz z Kalinowy, herbu Zaremba i jego małżonka Zofia z Ruseckich zapisali swojemu synowi Stanisławowi: Strzałków, Będziechów, Poroże, Janków (gmina Żelazków), Majków, Chmielniki (obecnie dwie dzielnice Kalisza) oraz części w Przespolewie. W kolejnych latach ekspansja Zarembów na ziemie w parafii Przespolew trwała nadal. W 1657 roku Stanisław Zaremba oddał Poroże w wyprawie ślubnej swojemu synowi Marcinowi wraz ze Strzałkowem, Małgowem, Będziechowem i Przespolewem. Po śmierci Marcina wdowa po nim, Urszula Zaleska, wyszła za Jana Kobierzyckiego. Ją oraz dzieci pochodzące ze związku z Marcinem (Stanisława, Teresę i Zofię) skwitowała z zaległych prowizji Salomea Zarembianka, klaryska z kaliskiego klasztoru. W kolejnych latach ekspansja Zarembów na ziemie w parafii Przespolew trwała nadal. W 1657 roku Stanisław Zaremba oddał Poroże w wyprawie ślubnej swojemu synowi Marcinowi wraz ze Strzałkowem, Małgowem, Będziechowem i Przespolewem. Po śmierci Marcina wdowa po nim, Urszula Zaleska, wyszła za Jana Kobierzyckiego. Ją oraz dzieci pochodzące ze związku z Marcinem (Stanisława, Teresę i Zofię) skwitowała z zaległych prowizji Salomea Zarembianka, klaryska z kaliskiego klasztoru. Również w kolejnym stuleciu Poroże należało do Zarembów. W 1766 roku praprawnuk Marcina Zaremby (również Marcin), dziedzic Przespolewa, Huty i Poroża, zawarł kontrakt dzierżawny tych dóbr z synami: Ignacym i Marcinem. Dzierżawę wyceniono na 500 dukatów. Również w kolejnym stuleciu Poroże należało do Zarembów. W 1766 roku praprawnuk Marcina Zaremby (również Marcin), dziedzic Przespolewa, Huty i Poroża, zawarł kontrakt dzierżawny tych dóbr z synami: Ignacym i Marcinem. Dzierżawę wyceniono na 500 dukatów. Dopiero w 1873 roku Poroże oddzielono od dóbr Przespolewskich. Wyodrębniona posiadłość zajmowała 624 morgi (około 349 hektarów). W XIX wieku obok Poroża (które nazwano Starym) powstała nowa wieś – Poroże Nowe. Zamieszkali tam sprowadzeni z Niemiec osiedleńcy. Poroże Nowe położone jest w połowie drogi pomiędzy Porożem Starym a Przespolewem. Dopiero w 1873 roku Poroże oddzielono od dóbr Przespolewskich. Wyodrębniona posiadłość zajmowała 624 morgi (około 349 hektarów). W XIX wieku obok Poroża (które nazwano Starym) powstała nowa wieś – Poroże Nowe. Zamieszkali tam sprowadzeni z Niemiec osiedleńcy. Poroże Nowe położone jest w połowie drogi pomiędzy Porożem Starym a Przespolewem.

9 Poroże na mapach historycznych

10 Dziedzictwo kulturowe Obiektami zabytkowymi na terenie Poroża są pozostałości budownictwa z okresu osadnictwa niemieckiego oraz najlepiej zachowany na terenie gminy cmentarz ewangelicko-augsburski. Obiektami zabytkowymi na terenie Poroża są pozostałości budownictwa z okresu osadnictwa niemieckiego oraz najlepiej zachowany na terenie gminy cmentarz ewangelicko-augsburski. Z opisu mieszkańców wynika, że znajdują się tam głównie groby niemieckie, za wyjątkiem kilku grobowców polskich. Groby wykonane są głównie z betonu, kilka płyt wykonanych jest z piaskowca. Z opisu mieszkańców wynika, że znajdują się tam głównie groby niemieckie, za wyjątkiem kilku grobowców polskich. Groby wykonane są głównie z betonu, kilka płyt wykonanych jest z piaskowca.

11 Dziedzictwo kulturowe – ciąg dalszy Licznie występującymi zabytkami są zagrody i domostwa wykonane z bali drewnianych z okresu około 1920 roku. Licznie występującymi zabytkami są zagrody i domostwa wykonane z bali drewnianych z okresu około 1920 roku. Ciekawymi obiektami architektury są dwie kapliczki zlokalizowane na dwóch najważniejszych skrzyżowaniach. Konstrukcja składa się z dwóch charakterystycznych elementów, tj. krzyża (wykonanego z stali) i betonowego cokołu. Mimo, iż budowle te nie mają wiele lat, to ich położenie nie zmieniło się od blisko 100 lat. Ciekawymi obiektami architektury są dwie kapliczki zlokalizowane na dwóch najważniejszych skrzyżowaniach. Konstrukcja składa się z dwóch charakterystycznych elementów, tj. krzyża (wykonanego z stali) i betonowego cokołu. Mimo, iż budowle te nie mają wiele lat, to ich położenie nie zmieniło się od blisko 100 lat.

12 Dziedzictwo kulturowe – ciąg dalszy Miejscowe gospodarstwa charakteryzują się elementami typowymi dla tradycyjnych metod uprawy roli i hodowli zwierząt. W większości z nich istnieją tradycyjne studnie, płoty wykonane są z drewna, tu i ówdzie można spotkać ceglane piece do wypieku chleba i wędzarnie do wędlin. Miejscowe gospodarstwa charakteryzują się elementami typowymi dla tradycyjnych metod uprawy roli i hodowli zwierząt. W większości z nich istnieją tradycyjne studnie, płoty wykonane są z drewna, tu i ówdzie można spotkać ceglane piece do wypieku chleba i wędzarnie do wędlin. Rolnicy zajmujący się produkcją rolną na większą skalę i wykorzystujący dzisiejsze metody gospodarowania, nadal często starają się uzupełnić obejście w elementy tradycyjne, nawet jeśli nie są one niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. Rolnicy zajmujący się produkcją rolną na większą skalę i wykorzystujący dzisiejsze metody gospodarowania, nadal często starają się uzupełnić obejście w elementy tradycyjne, nawet jeśli nie są one niezbędne do prowadzenia gospodarstwa.

13 Walory środowiska przyrodniczego Poroża W obrębie miejscowości przepływa strumień „Żabianka”, który jest dopływem rzeki Prosna. W południowo - zachodniej części Poroża znajdują się tzw. „Stawki”, tj. kilkunastohektarowy obszar bagien i torfowisk. W okresie międzywojennym osadnicy niemieccy wydobywali torf, który suszyli a następnie wykorzystywali jako materiał opałowy. W miejscach wydobywania torfu powstały liczne stawy. W obrębie miejscowości przepływa strumień „Żabianka”, który jest dopływem rzeki Prosna. W południowo - zachodniej części Poroża znajdują się tzw. „Stawki”, tj. kilkunastohektarowy obszar bagien i torfowisk. W okresie międzywojennym osadnicy niemieccy wydobywali torf, który suszyli a następnie wykorzystywali jako materiał opałowy. W miejscach wydobywania torfu powstały liczne stawy. Teren ten ze względu na swój charakter i brak wykonanych melioracji nie został do dnia dzisiejszego wykorzystany rolniczo. W związku z niewielką ingerencją człowieka w naturę we wspomnianym miejscu, obszar ten zamienił się w swoistą oazę przyrody, którą stanowi gęsty las olchowy ze specyficznym runem w postaci roślinności typowej dla bagien i torfowisk. Teren ten ze względu na swój charakter i brak wykonanych melioracji nie został do dnia dzisiejszego wykorzystany rolniczo. W związku z niewielką ingerencją człowieka w naturę we wspomnianym miejscu, obszar ten zamienił się w swoistą oazę przyrody, którą stanowi gęsty las olchowy ze specyficznym runem w postaci roślinności typowej dla bagien i torfowisk.

14 Walory środowiska przyrodniczego Poroża – ciąg dalszy Wieś obdarzona jest w niezwykle piękne walory środowiskowe, m.in. czyste powietrze i obszary leśne. Przeważają tu lasy mieszane, pełne jagód i grzybów a wśród gałęzi sosen i dębów zauważyć można wiele ciekawych gatunków ptaków i zwierząt. Wieś obdarzona jest w niezwykle piękne walory środowiskowe, m.in. czyste powietrze i obszary leśne. Przeważają tu lasy mieszane, pełne jagód i grzybów a wśród gałęzi sosen i dębów zauważyć można wiele ciekawych gatunków ptaków i zwierząt. Ogólna powierzchnia zajmowana przez gospodarstwa rolne we wsi Poroże wynosi 630 ha. Powierzchnia lasów prywatnych i państwowych we wsi Poroże wynosi około 250 ha, z przewagą lasów prywatnych. Typy lasów są zróżnicowane i powstały w ścisłej zależności od typów gleb. Przeważają lasy mieszane. Ogólna powierzchnia zajmowana przez gospodarstwa rolne we wsi Poroże wynosi 630 ha. Powierzchnia lasów prywatnych i państwowych we wsi Poroże wynosi około 250 ha, z przewagą lasów prywatnych. Typy lasów są zróżnicowane i powstały w ścisłej zależności od typów gleb. Przeważają lasy mieszane.

15 Walory środowiska przyrodniczego Poroża – ciąg dalszy Do najważniejszych zasobów przyrodniczych miejscowości Poroże należą lasy. Na terenie Poroża lasy są w bardzo dużym stopniu pozbawione roślinności naturalnej, zastąpionej przez zbiorowiska synantropijne (tj. utworzone w wyniku działalności człowieka), stąd m.in. dominacja gatunkowa sosny. Pozostałe gatunki wchodzące w skład lasów to świerk, modrzew, brzoza, olcha i dąb; nie stanowią one jednak odrębnych kompleksów leśnych. Na bagnach występują oczka wodne, które są pozostałością po starych wyrobiskach torfu.

16 Produkcja torfu

17 Poroże obecnie

18 Dzień dzisiejszy miejscowości Na terenie sołectwa istnieje prężnie działające Stowarzyszenie dla Rozwoju Wsi Poroże, które realizuje zadania przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Malanowie. Dzieci i młodzież z terenu wsi uczęszczają do szkoły w miejscowości Miłaczew (szkoła podstawowa) oraz do Gimnazjum w Malanowie, ponieważ w sołectwie nie funkcjonuje żadna szkoła. Wszyscy uczniowie dowożeni są do szkół przez zorganizowany przez Gminę Malanów dowóz. Na terenie sołectwa istnieje prężnie działające Stowarzyszenie dla Rozwoju Wsi Poroże, które realizuje zadania przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Malanowie. Dzieci i młodzież z terenu wsi uczęszczają do szkoły w miejscowości Miłaczew (szkoła podstawowa) oraz do Gimnazjum w Malanowie, ponieważ w sołectwie nie funkcjonuje żadna szkoła. Wszyscy uczniowie dowożeni są do szkół przez zorganizowany przez Gminę Malanów dowóz. Obecnie liczba ludności w miejscowości Poroże wynosi 249 osób i jest to jedna z niewielu wiosek w powiecie wykazujących przyrost naturalny. Obecnie liczba ludności w miejscowości Poroże wynosi 249 osób i jest to jedna z niewielu wiosek w powiecie wykazujących przyrost naturalny.

19 Struktura ludności Poroża wg wieku i płci W Porożu występuje zbliżona ilość kobiet (129) i mężczyzn (120), przy czym 1/3 stanowi młodzież i dzieci, co wskazuje na rozwój miejscowości i rokuje odmłodzenie społeczeństwa. W Porożu występuje zbliżona ilość kobiet (129) i mężczyzn (120), przy czym 1/3 stanowi młodzież i dzieci, co wskazuje na rozwój miejscowości i rokuje odmłodzenie społeczeństwa.

20 Zestawienie powierzchni użytków w Porożu (w hektarach) Dominującym użytkiem są grunty rolne w postaci łąk, pastwisk i gruntów ornych. Duży obszar zajmują lasy i nieużytki. Dominującym użytkiem są grunty rolne w postaci łąk, pastwisk i gruntów ornych. Duży obszar zajmują lasy i nieużytki.

21 Życie codzienne wsi Poroże Świetlica wiejska jest jedynym miejscem spotkań mieszkańców. Odbywają się w niej wszystkie uroczystości związane z funkcjonowa-niem społeczności wsi (zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, festyny, spotkania młodzieży, zebrania Stowarzyszenia). Świetlica wiejska jest jedynym miejscem spotkań mieszkańców. Odbywają się w niej wszystkie uroczystości związane z funkcjonowa-niem społeczności wsi (zebrania wiejskie, konsultacje społeczne, festyny, spotkania młodzieży, zebrania Stowarzyszenia). Świetlica została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku przez mieszkańców wsi Poroże. Początkowo spełniała ona rolę siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizowane były w niej liczne zabawy wiejskie, a przede wszystkim wesela. Budynek ma wymiary 11x16 metrów i składa się z dużej sali, pomieszczenia kuchennego, przedsionka oraz garażu. Świetlica została wybudowana w latach sześćdziesiątych XX wieku przez mieszkańców wsi Poroże. Początkowo spełniała ona rolę siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Organizowane były w niej liczne zabawy wiejskie, a przede wszystkim wesela. Budynek ma wymiary 11x16 metrów i składa się z dużej sali, pomieszczenia kuchennego, przedsionka oraz garażu. Obecnie mieszkańcy Poroża przy pomocy środków własnych przeprowadzili podstawowe remonty. Wyremontowany został garaż, do którego wstawiono stół do tenisa stołowego, zakupiony przez Gminne Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) w Malanowie. GCKiS organizuje wraz z mieszkańcami wsi Poroże coroczny Dzień Dziecka. Obecnie mieszkańcy Poroża przy pomocy środków własnych przeprowadzili podstawowe remonty. Wyremontowany został garaż, do którego wstawiono stół do tenisa stołowego, zakupiony przez Gminne Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) w Malanowie. GCKiS organizuje wraz z mieszkańcami wsi Poroże coroczny Dzień Dziecka. Sołtys wsi Poroże zorganizował w 2007 roku utworzenie boiska do gry w piłkę plażową, zamontowanie kosza oraz wykonanie ławek. Obecnie jest to miejsce spotkań młodzieży nie tylko ze wsi Poroże, ale także z ościennych miejscowości. Sołtys wsi Poroże zorganizował w 2007 roku utworzenie boiska do gry w piłkę plażową, zamontowanie kosza oraz wykonanie ławek. Obecnie jest to miejsce spotkań młodzieży nie tylko ze wsi Poroże, ale także z ościennych miejscowości.

22 Boisko do gry w piłkę plażową

23 Dziękuję za uwagę…


Pobierz ppt "Poroże wczoraj i dziś wykonała: Patrycja Augustyniak."

Podobne prezentacje


Reklamy Google