Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leśne mapy w sieci, czyli wykorzystanie leśnych zasobów geomatycznych w serwisach internetowych LP. Rogów 14.09.2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leśne mapy w sieci, czyli wykorzystanie leśnych zasobów geomatycznych w serwisach internetowych LP. Rogów 14.09.2010r."— Zapis prezentacji:

1 Leśne mapy w sieci, czyli wykorzystanie leśnych zasobów geomatycznych w serwisach internetowych LP. Rogów 14.09.2010r.

2 2 Temat wprowadzający Czym nie jest ta prezentacja: -szczegółowym przeglądem serwisów internetowych firmowanych przez LP (to będzie prezentowane w dalszej części całego bloku). Jaki jest cel tej prelekcji: -wprowadzenie do zagadnienia „lasy w sieci”, -próba podsumowania dotychczasowych osiągnięć LP w przedmiotowym zakresie, -podkreślenie ważności poruszanych zagadnień w kontekście wdrażanych globalnych rozwiązań w LP.

3 3 Co przez te 15 minut : Zalety prezentacji danych mapowych w serwisach internetowych. Przegląd istniejących serwisów mapowych firmowanych przez LP. Kierunki rozwoju serwisów mapowych oferowanych przez LP. Podsumowanie.

4 4 Zalety prezentacji danych mapowych w serwisach internetowych Szerokie wykorzystanie olbrzymiego potencjału informacji zgromadzonej przez lata w zasobach LP

5 5 Zalety prezentacji danych mapowych w serwisach internetowych Łatwy dostęp do danych (przeglądarki internetowe)

6 6 Zalety prezentacji danych mapowych w serwisach internetowych Centralne zarządzanie i bezpieczeństwo danych

7 7 Dwa kierunki wykorzystania zasobów systemu informacji przestrzennej LP w sieci. Intranetowy (wewnętrzny). To zadanie realizowane jest z powodzeniem przez przeglądarkę intranetową eLAS. Mapy zgromadzone w eLASie wykorzystywane są przez leśniczych. W szczególności: mapy planów cięć, hodowli i ochrony oraz szkice zrębowe i odnowieniowe. Mapa „Pożar 2” ma w przyszłości wspomagać pracę punktu alarmowo- dyspozycyjnego nadleśnictwa. Do dyspozycji jest również mapa gospodarcza, a także bardzo często wykorzystywana mapa administracyjna.

8 8 Dwa kierunki wykorzystania zasobów systemu informacji przestrzennej LP w sieci. Serwis eLAS2

9 9 Dwa kierunki wykorzystania zasobów systemu informacji przestrzennej LP w sieci. Internetowy (zewnętrzny). Mapy czy zasoby prezentowane przez LP w sieci liczone są na palcach. Ich powstanie związane jest z potrzebą pobierania informacji i ta forma udostępniania wydaje się najlepsza. Na szczęście pojawiły się mapy, które stanowią dobry prognostyk na przyszłość. Projekty te powstały wskutek zapotrzebowania na ww. informację publiczną lub w wyniku współpracy z lokalną administracją samorządową. Oto kilka przykładów:

10 10 Mapa Turystyczna RDLP w Gdańsku. http://mapa.gdansk.lasy.gov.pl/appMapa.aspx http://mapa.gdansk.lasy.gov.pl/appMapa.aspx

11 11 Mapa Turystyczna RDLP w Gdańsku. http://mapa.gdansk.lasy.gov.pl/appMapa.aspx http://mapa.gdansk.lasy.gov.pl/appMapa.aspx Mapa, jak nazwa wskazuje, przeznaczona jest dla turysty przemierzającego lasy położone w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Oprócz standardowych funkcji mapy interaktywnej takich jak: zoom, pomiar odległości czy informacja o wskazanym obiekcie; w mapę wbudowano mechanizmy bardziej zaawansowane. „Wybredny turysta” może zaznaczyć przebieg swojej trasy na mapie, a następnie pobrać go w postaci pliku GPX, który można załadować do swojego palmtopa. W ten sposób można również pobrać przebieg wybranego obiektu (np. szlaku turystycznego), a także pobrać geotiff-a (raster posiadający odniesienie przestrzenne).

12 12 Mapa Turystyczna LKP Lasy Rychtalskie (RDLP w Poznaniu). http://mapa.rychtalskie.lasy.gov.pl/appMapa.aspx http://mapa.rychtalskie.lasy.gov.pl/appMapa.aspx

13 13 Mapa Turystyczna LKP Lasy Rychtalskie (RDLP w Poznaniu). http://mapa.rychtalskie.lasy.gov.pl/appMapa.aspx http://mapa.rychtalskie.lasy.gov.pl/appMapa.aspx Jedno z działań związanych z realizacją projektu „Odkrywamy Lasy Rychtalskie” - prace nad stworzeniem kompleksowej, jednolitej bazy danych zawierającej informacje o atrakcyjności turystycznej terenów LKP. Portal „Mapa turystyczna LKP Lasy Rychtalskie” zawiera mapę Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Rychtalskie” przygotowaną na podstawie VMap-y oraz warstwy obiektów turystycznych dla tego regionu i okolic. Mapa uzupełniona została o dane administracyjne – granice gmin i nadleśnictw. W realizację powyższych zadań, obok RDLP w Poznaniu, czynnie zaangażowane były nadleśnictwa Syców i Antonin, LZD w Siemanicach oraz samorządy terytorialne (ponad 30 gmin).

14 14 Mapa lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych w RDLP Kraków. http://rdlpkrakow.gis-net.pl/http://rdlpkrakow.gis-net.pl/

15 15 Mapa lasów o szczególnych wartościach przyrodniczych lub kulturowych w RDLP Kraków. http://rdlpkrakow.gis-net.pl/http://rdlpkrakow.gis-net.pl/ Serwis bardzo bogaty, przeznaczony dla odbiorcy szukającego informacji o walorach przyrodniczych danego obszaru jak i dla osób realizujących prawo do informacji publicznej. Znaleźć tutaj można dane z warstw SLMN oraz informacje z bazy danych o charakterze publicznym, które odbiorca może wyszukać według zadanych atrybutów, a także wydrukować do pliku PDF (strona A3 lub A4). Warstwy podkładowe oferowane przez serwisy WMS w znaczący sposób ubogacają informację zawartą w warstwach standardu leśnej mapy numerycznej.

16 16 Regionalny System Udostępniania Informacji o Lasach oraz Stanie Ich Ochrony dla RDLP w Zielonej Górze. http://rdlpzg.gis-net.pl/http://rdlpzg.gis-net.pl/

17 17 Regionalny System Udostępniania Informacji o Lasach oraz Stanie Ich Ochrony dla RDLP w Zielonej Górze. http://rdlpzg.gis-net.pl/http://rdlpzg.gis-net.pl/ Niedawno uruchomiony serwis bliźniaczo podobny do mapy oferowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie. Nazwa serwisu (Regionalny System Udostępniania Informacji o Lasach oraz Stanie Ich Ochrony dla RDLP w Zielonej Górze) wyraźnie wskazuje odbiorcę i cel powstania mapy.

18 18 Mapa turystyczna Nadleśnictwa Kozienice. http://www.radom.lasy.gov.pl/web/kozienice/31 http://www.radom.lasy.gov.pl/web/kozienice/31

19 19 Mapa turystyczna Nadleśnictwa Kozienice. http://www.radom.lasy.gov.pl/web/kozienice/31 http://www.radom.lasy.gov.pl/web/kozienice/31 Bardzo ciekawy przykład wykorzystania możliwości oferowanych przez Google Maps w celu udostępnienia prostych informacji o zasobach turystycznych nadleśnictwa. Warstwy wektorowe SLMN przekonwertowane w format KML, za pomocą dedykowanego oprogramowania, zostały umieszczone na udostępnionej w Internecie mapie Nadleśnictwa. Projekt wzbogacony został przez zdjęcia i opisy ciekawych miejsc.

20 20 Geoportal miejskiego systemu informacji przestrzennej w Kielcach. http://www.gis.kielce.eu/portal/map/ http://www.gis.kielce.eu/portal/map/ Serwis jest dobrym przykładem współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a Lasami. Pozwala na stały monitoring rozwoju regionalnego w odniesieniu do obszarów leśnych, tak by zachować jego zrównoważony charakter.

21 21 RDLP w Białymstoku

22 22 RDLP w Białymstoku Obserwując rozwój rozwiązań geomatycznych w Internecie i rosnące zapotrzebowanie na informację o środowisku będącą w zasobach Lasów Państwowych RDLP w Białymstoku podjęło decyzję o utworzeniu swojego interaktywnego internetowego serwisu mapowego. Głównym jego zadaniem jest prezentowanie informacji o ochronie przyrody w lasach północno-wschodniej Polski (w zasięgu terytorialny RDLP w Białymstoku) w połączeniu z informacjami o lasach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

23 23 Co nam przyniesie przyszłość ? Kierunki rozwoju serwisów mapowych oferowanych przez LP. Wybrane przykłady serwisów mapowych, zawierających dane zgromadzone w SIP wskazują na kilka kierunków rozwoju map interaktywnych oferowanych przez LP. Pierwszym z nich jest realizacja potrzeb związanych z dostępem do informacji publicznej. Drugim udostępnienie informacji turystycznej i przyrodniczo-kulturowej. Trzeci kierunek to realizacja lokalnych projektów, wykonywanych wspólnie z władzami samorządowymi.

24 24 Podsumowanie: 1. Powstałe strony są przykładem różnego podejścia do prezentowania danych w przestrzeni publicznej. 2. Serwisy powstały z „inicjatywy oddolnej” a nie wg wcześniej ustalonego planu. 3. Brak jednoznacznych ustaleń co można a co nie publikować w sieci. 4. Należy dążyć do ujednolicenia i wprowadzenia wspólnych zasad dla projektów, obejmujących jednostki LP.

25 25 Podsumowanie c.d. Dlatego warto określić: -docelowe serwisy przeznaczone dla „ludności cywilnej” -Zakres i szablony udostępniania danych -grupy tematyczne (np. LKP, serwery turystyczne itp.) -poziomy udostępniania

26 26 Zarządzenie nr 8 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 stycznia 2010 r. ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych § 1. Sposoby udostępniania informacji Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych udostępniają informacje poprzez: 1) umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 2) udostępnienie informacji publicznej na indywidualny wniosek osoby wykonującej prawo do informacji, 3) wyłożenie lub wywieszenie informacji w miejscach ogólnie dostępnych albo też zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z informacją, 4) udostępnienie przez DGLP serwera mapowego za pomocą serwisu internetowego oraz odpowiednich linków na stronach internetowych gwarantujących dostęp do ww. serwera.

27 27 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10 60-959 Poznań sekretariat@poznan.lasy.gov.pl tel. +48 61 866 82 41, fax +48 61 847 28 69 Dziękuję za uwagę Przygotował: Leszek Rząsa


Pobierz ppt "Leśne mapy w sieci, czyli wykorzystanie leśnych zasobów geomatycznych w serwisach internetowych LP. Rogów 14.09.2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google