Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

11 2015 Symulacje medyczne 11 kwietnia 2013 r. 12 marca 2014r. 2015 Marek Kulus Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "11 2015 Symulacje medyczne 11 kwietnia 2013 r. 12 marca 2014r. 2015 Marek Kulus Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."— Zapis prezentacji:

1 11 2015 Symulacje medyczne 11 kwietnia 2013 r. 12 marca 2014r. 2015 Marek Kulus Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

2 22 Początek reformy kształcenia – spotkanie w MZ 2008

3 33 WARUNKI realizacji przedstawione przez MZ

4 44

5 55

6 Warunki wyjściowe realizacji reformy (1) 1) Zmiana przepisów prawnych, która umożliwi dopuszczenie studentów do wykonywania czynności medycznych z pacjentem i w zespole leczniczym 2) Wyposażenie uczelni medycznych w laboratoria do nauczania umiejętności klinicznych oraz zapewnienie nakładów finansowych na ich dalsze utrzymywanie 3) Konieczne jest uzyskanie akredytacji dydaktycznej przez szpitale, prowadzące zajęcia ze studentami

7 Warunki wyjściowe realizacji reformy (2) 4) Zagwarantowanie środków finansowych na zawarcie umów ze szpitalami i innymi jednostkami na prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami 5) Specjalne umowy kontraktowe z NFZ dla szpitali, prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami kierunków medycznych 6) Wyodrębnienie jako specjalnej kategorii „szpitali uczących” i zapewnienie gratyfikacji pieniężnych dla nich. 7) Zapewnienie asystentom tych szpitali refundacji za zajęcia praktyczne ze studentami

8 88

9 99 Zgodne z regulacjami UE

10 10

11 11 Poprawa efektywności kształcenia Symulacje medyczne są absolutną koniecznościąSymulacje medyczne są absolutną koniecznością Stworzenie unikalnej w Europie sieci międzyuczelnianej symulacji medycznych pozwoli na rzeczywiste upraktycznienie studiówStworzenie unikalnej w Europie sieci międzyuczelnianej symulacji medycznych pozwoli na rzeczywiste upraktycznienie studiów Inne działania:Inne działania: Zmniejszenie grup studenckich (konieczność zwiększenia kadry nauczającej)Zmniejszenie grup studenckich (konieczność zwiększenia kadry nauczającej) Poprawa bazy klinicznejPoprawa bazy klinicznej Wypełnienie założeń wstępnych reformyWypełnienie założeń wstępnych reformy UPRAKTYCZNIENIE STUDIÓW – TYLKO na 6 ROKU????UPRAKTYCZNIENIE STUDIÓW – TYLKO na 6 ROKU????

12 12 Pieniądze

13 Koszty upraktycznienia studiów Koszty osobowe Zwiększenie zatrudnienia przy zmniejszeniu grup studenckich Utrzymanie ośrodków symulacji, stacji OSCE Infrastruktura i pomoce naukowe Wynagrodzenie dla szpitali przekształcenia własnościowe

14

15

16 Koszt = 84.000.000 zł

17 Koszty od 2018 ok. 50.000.000,-/rok

18 1. Upraktycznienie studiów jest kosztowne 2. Konieczne jest poszukiwanie źródeł na inwestycje 3. … i zagwarantowania pokrycia kosztów działalności bieżącej 4. Koszty „bazy obcej” zaczną stanowić coraz większe obciążenie dla dydaktyki

19 15-07-2013Uchwała KRAUM z 10 czerwca (17 maja Sandomierz) 17-01-2014 Sprawozdanie ze spotkania w MZ ze studentami z dn 6.12.2013 12-02-2014 Pełnomocnictwo dla prorektora WUM dotyczące CSM

20 Centra Symulacji Medycznej Nadesłane dane Łączne potrzeby Uczelni Medycznych – ok 600 mln.

21 Wyposażenie

22 Uzyskanie środków UE na unikalną w skali światowej sieć Centrów Symulacji w Polsce Tryb konkursowy Cel projektu: osiągnięcie przez każdą z uczelni minimalnej funkcjonalności w zakresie prowadzenia kształcenia symulacyjnego Alokacja: 282 mln PLN – dla uczelni medycznych

23 Harmonogram Audyt – kwiecień/maj 2015 Ogłoszenie konkursu czerwiec 2015 Weryfikacja fiszek projektowych Spotkania negocjacyjne Ocena formalno-merytoryczna ostatecznego wniosku Podpisanie umów – IV kwartał 2015

24 Założenia CSM Każdy ma wspólne minimum Powyżej minimum dowolnie Program ok 5700+ h Ok 1 % to godziny symulacyjneOk 1 % to godziny symulacyjne Symulacja HF – IV i V rok – po ok 30 h/rokSymulacja HF – IV i V rok – po ok 30 h/rok –6 dni zajęciowych po 5 h dziennie (różne przedmioty) –1 symulator pozwoli na przeszkolenie rocznie 25 zespołów –Uczelnia 3600 studentów na roku IV i V ma 200 takich zespołów potrzebuje 8 fantomów HF na każde 30h. –Uczelnia 1600 studentów 4 –Uczelnia 7800 studentów 18 fantomów

25 Co w 60h? 12x5 h zajęć –Medycyna ratunkowa Zabiegi zaawansowane 1 dzień CRM 1 dzień –Anestezjologia i IT Dorośli 2 dni Dzieci 1 dz –Stany zagrożenia życia Pulmunologia 1 dz Kardiologia 1 dz Chirurgia 1 dz –Ginekologia i położnictwo 1 dz –Pediatria 2 dni –Patofizjologia 1 dz Alternatywy –Neurologia –Ch. zakaźne –Inne nauki podstawowe –Interna –Paliacja –Medycyna katastrof –Medycyna taktyczna i pola walki –Toksykologia –Traumatologia Jest gotowy spis 99 scenariuszy, do ich realizacji na średniej uczelni trzeba 95 etatów dydaktycznych oraz 14 sal HF

26 Proponowane wskaźniki Standard minimum (SOR lub OIT + porodowa + umiejętności pielęgniarskie i położnicze + umiejętności techniczne + ALS/BLS) Powyżej standardu 1 symulator HF na 200 studentów

27

28 Symulacja medyczna Techniki są tylko jednym z elementów upraktycznienia studiów

29 29 Dziękuję


Pobierz ppt "11 2015 Symulacje medyczne 11 kwietnia 2013 r. 12 marca 2014r. 2015 Marek Kulus Prorektor ds. dydaktyczno-wychowawczych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google