Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty neurologiczne o szczegółowo nieznanej etiologii. Do najczęściej wymienianych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty neurologiczne o szczegółowo nieznanej etiologii. Do najczęściej wymienianych,"— Zapis prezentacji:

1

2

3

4 Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty neurologiczne o szczegółowo nieznanej etiologii. Do najczęściej wymienianych, potencjalnych przyczyn ich powstawania należą:  wiek ojca (od 40 i więcej lat zwiększa ryzyko zachorowania na autyzm),  zaburzenia metaboliczne ( przede wszystkim nietolerancja glutenu i kazeiny, zaleca się dietę pozbawioną tych substancji),  urazy okołoporodowe,

5  uszkodzenia centralnego układu nerwowego,  toksoplazmoza (wrodzona),  dziecięce porażenie mózgowe,  poważne infekcje i intensywne antybiotykoterapie w okresie niemowlęcym,  alergie i osłabiona sprawność immunologiczna,  obniżona zdolność do detoksykacji,  zatrucie rtęcią i metalami ciężkimi.

6 Rodzice zazwyczaj jako pierwsi zauważają odbiegające od normy zachowania u ich dzieci. Wprowadzenie leczenia z opóźnieniem może wpłynąć na jego długoterminowe efekty i dlatego następujące oznaki powinny zostać poddane ocenie przez specjalistę bez zwlekania:  Brak gaworzenia przed 12 miesiącem życia.  Brak gestykulacji (wskazywanie, machanie na pożegnanie itp.)  Brak wypowiadania słów przed 16 miesiącem życia.

7  Nie składa słów w pary w wieku 2 lat.  Nie reaguje na imię.  Nawet w pierwszych miesiącach życia nie próbuje odpowiadać na czyjąś obecność i unika kontaktu wzrokowego.  Wydaje się obojętne na ludzi, często woli być same.  Utrata jakichkolwiek umiejętności językowych i zdolności społecznych w każdym wieku.

8  zaburzenia kontaktu uczuciowego  skrajnie nasilone dążenie do samotności  brak zaangażowania w interakcje społeczne  niezdolność używania mowy w celu komunikowania się  obsesyjna potrzeba niezmienności otoczenia

9

10  dzieci autystyczne często nie rozumieją celu i znaczenia języka, rzadko w ten sposób komunikują swoje myśli i wyrażają uczucia  około 30% dzieci autystycznych nie rozwija funkcji mowy – nie używając jednocześnie gestów ani mimiki dla zrekompensowania tej funkcji  70% wykazuje znaczne opóźnienia w nabywaniu funkcji mowy, bądź zaburzenia językowe  mają problemy z prawidłowym użyciem gramatyki, mowa jest stereotypowa

11  Stresująca dla rodziców jest echolalia językowa odwleczona – potrafią jak echo powtórzyć wypowiedzi innych osób lub całe fragmenty rozmowy nie rozumiejąc intencji czy potrzeb  mają problemy z prowadzeniem konwersacji, zakres tematów jest ograniczony  nie analizują pojęć abstrakcyjnych – to co do nich dociera pojmują dosłownie  nie potrafią mówić o uczuciach i emocjach – nie są w stanie za pomocą języka dawać upustu emocjom  dzieci autystyczne wykazują zaburzenia zdolności zabawy i wykorzystania wyobraźni  nie potrafią brać udziału w zabawach symbolicznych, większość nie potrafi bawić się w gry angażujące wyobraźnię

12  mają problemy z zastosowaniem w praktyce modeli zachowań ludzkich oraz kreatywnym naśladownictwem  bardzo rzadko naśladują domowe czynności rodziców czy zabawy innych dzieci  bawią się w sposób stereotypowy, niekreatywny i aspołeczny

13 Według rodziców dzieci autystycznych ich dzieci powtarzają często stereotypowe ruchy, takie jak: kiwanie się, wyrzucanie ramion w górę, klepanie, kręcenie wokół własnej osi, chodzenie w kółko, uderzanie głową, wachlowanie twarzy,

14  czynności te dają im pewną stymulację czuciową, ale niekoniecznie są dla nich źródłem przyjemności  czasem (wg rodziców) dzieci tak okazują niepokój lub czynności te są reakcją na stres

15  obsesyjne zainteresowanie lub kolekcjonowanie – głęboki niepokój przy usunięciu przedmiotu, wściekłość  obsesyjne zainteresowania np. trasami autobusowymi, rozkładem jazdy, liczbami  stereotypy werbalne – powtarzanie tych samych pytań, oczekiwanie tych samych odpowiedzi

16  spotyka się osoby cierpiące z powodu nadwrażliwości słuchowej, wzrokowej, czuciowej i węchowej  Część z nich preferuje silne doznania zapewniające im większy komfort fizyczny i psychiczny  Nie ma jednej, skutecznej terapii…

17 Opis Komentarz Osoby z autyzmem nie przytulają sięWiele osób z autyzmem przytula się do rodziców i opiekunów Osoby z autyzmem nie patrzą w oczyCzęść osób nawiązuje dobry kontakt wzrokowy Autyzm dotyczy tylko dzieciAutyzm to jednostka chorobowa dotycząca ludzi w różnym wieku Wszystkie dzieci z autyzmem zachowują się tak samo Nie ma dwóch takich samych osób z autyzmem. Obraz choroby może się skrajnie różnić Osoby z autyzmem są agresywneTylko u części osób mogą wystąpić takie zachowania

18 Autyzm jest spowodowany przez odrzucającą postawę matki ( teoria” zimnej matki”) Autyzm jest zaburzeniem pracy mózgu. Nie jest wywołany przez nieprawidłowe relacje z matką i odrzucenie Osoby z autyzmem nie mówiąWiele osób mówi, ale używanie przez nich języka jest inne, nie zawsze służy komunikacji i chęci dzielenia się wspólną uwagą. „Skoro ktoś mówi, to znaczy, ze nie ma autyzmu” Część osób z Zespołem Aspergera albo z tzw. wysoko funkcjonującym autyzmem biegle używa języka Osoby z autyzmem nie kontaktują się z innymi ludźmi, unikają ludzi, izolują się fizycznie, siedzą w kącie, patrzą niewidzącym wzrokiem Wiele osób dąży do kontaktów z innym, zaczepia ludzi, mówi do nich, ciągnie za ręce, nakłania do jakiejś czynności, ale najczęściej na własnych warunkach. „Chłopcy zaczynają mówić później” „ Ja nie mówiłem do 3 lat a teraz mówię aż za dużo „ itd. Nie dotyczy wszystkich chłopców.Nie zawsze związane jest to z cechami osobniczymi. Opóźnienie rozwoju mowy szczególnie powiązane z innymi czynnikami, może świadczyć o ryzyku wystąpienia autyzmu.

19 Dzieci z autyzmem są spokojne, pogrążone w swoim świecie Nie zawsze. Autyzm często wiąże się z nadruchliwością, pobudzeniem, niepokojem ruchowym i emocjonalnym Osoby z autyzmem stwarzają sobie swój przyjazny dla nich świat autystyczny, w którym są szczęśliwe izolując się od naszego" złego świata" Postawa wycofująca u osób z autyzmem wynika z odgradzania się od nadmiaru bodźców a nie z chęci ucieczki do „ lepszego świata” Autyzm nie jest wyborem. Dzieci z autyzmem kręcą różnymi przedmiotami, wirują, machają nimi przed oczyma Część dzieci objawia w ten sposób stymulacje wzrokowe, ale dotyczy to tylko pewnej grupy. Nie jest to zachowanie powszechne i niezbędne do stwierdzenie autyzmu Osoby z autyzmem są wybitnie uzdolnione, genialne, niezrozumiane Wybitne, wybiórcze uzdolnienia występują bardzo rzadko. Wśród osób z autyzmem zdarzają się genialni matematycy, malarze, muzycy. Uzdolnienia te jednak są „wyspowe” i współistnieją z reguły ze znacznymi deficytami funkcjonowania społecznego Autyzm jest nieuleczalnyWczesna interwencja terapeutyczna może sprawić, że dziecko pokona ograniczenia wynikające z choroby. Nie oznacza to jednak, że każdy przypadek autyzmu można wyleczyć. Oznacza jednak, że w każdym przypadku terapia może znacznie poprawić stan chorego.

20 Autyzm wiąże się zawsze z upośledzeniem umysłowym Nie zawsze osoba z autyzmem jest upośledzona umysłowo, część z nich wykazuje inteligencję w normie a nawet ponadprzeciętną. Poza tym testy na inteligencje mogą wypaść niemiarodajnie w przypadku utrudnionego kontaktu z badanym. Dzieci z autyzmem nie rozumieją co się do nich mówi Rodzice zgłaszają często, że dzieci zatrzymują w pamięci słowa i zdania, trafnie rozumiejąc ich sens, choć nie okazują tego w sposób adekwatny,zrozumiały powszechnie Dziecko samo wyrośnie „ z tego”, trzeba czekaćDziecko nie wyrośnie z autyzmu bez wielokierunkowej terapii „Dziecko należy oddać do przedszkola, bo tam będzie musiało mówić, podporządkować się regułom i będzie naśladować innych” Dziecko z autyzmem nie uczy się samo w naturalny sposób, przez naśladownictwo czy społeczne naciski. Pobyt w przedszkolu masowym może tylko pogłębić deficyty i frustrację. Praktyka wykazuje, że dziecko należy przygotować do uczestniczenia w grupie, wprowadzić je do grupy pod okiem terapeuty/asystenta.

21 Autyzm jest odmianą schizofrenii, chorobą psychiczną Osoby z autyzmem nie mają takich objawów jak urojenia, omamy słuchowe czy wzrokowe, choć mogą być nadwrażliwe na bodźce. Autyzm upośledzając czynności psychiczne i myślenie, objawia się często mało zrozumiałym stylem wypowiedzi i dziwną interpretację zdarzeń. Wynika to często z braku teorii umysłu i upośledzenia selekcji bodźców na te mniej i bardziej istotne. Osoby z autyzmem nie mają rozwiniętych takich cech jak ambicja, poczucie godności, chęć rywalizacji, chęć odnoszenia sukcesów itd. Wiele osób z autyzmem ma wysoko rozwinięte cechy osobowości świadczące o tym, że nieobce są im społeczne zachowania i aspiracje. Nie zawsze jednak potrafią to adekwatnie ujawnić i przeżywają frustrację z powodu braku takich dokonań. Dzieci a autyzmem w ogóle nie są zainteresowane innym dziećmi, nie bawią się razem Często dzieci są zainteresowane zabawą, ale przeważnie stoją nieco z boku, próbują włączać się do zabawy, która polega przeważnie na wspólnym bieganiu, aktywności fizycznej. Nie są jednak gotowe podjąć bez przygotowania zabawy symbolicznej ( w udawanie) Osoby z autyzmem nie mają żadnych zainteresowań Wręcz przeciwnie- zainteresowania potrafią być wręcz obsesyjne ( np. mapy, liczenie, dinozaury itd.) Mogą przemijać a na ich miejsce pojawiają się inne, równie intensywne.

22 Osoby z autyzmem są smutneCzęsto są to ludzie „wiecznie uśmiechnięci” i radośni, okazujący w ten sposób przynależność do świata społecznego. Jest to forma zdobywania przez nich akceptacji. Mowa osób z autyzmem jest monotonna, pozbawiona prawidłowej intonacji, przypomina skandowanie Mowa może być nieprawidłowa pod względem melodyki, ale nie dotyczy to wszystkich. Osoby z autyzmem nie lubią nowych miejsc, zmian, niespodzianek, muszą mieć stałe rytuały W rozwoju dzieci z autyzmem występuje często upodobanie do niezmienności, lecz nie jest to kryterium niezbędne. Z biegiem czasu wiele dzieci dobrze akceptuje zmiany, potrafi się adaptować do nowych warunków. Pewną rolę ogrywają tu też cechy osobnicze i nasilenie choroby

23 Kilka wskazówek dla nauczycieli  Pamiętaj, że mimika i inne społeczne wskazówki mogą nie zostać zrozumiane. Większość osób dotkniętych autyzmem ma trudności z odczytywaniem wyrazu twarzy oraz mowy ciała.  Jeżeli wydaje ci się, że uczeń niczego się nie uczy wykonując dane zadanie, to rozbij je na krótsze etapy lub przedstaw je na kilka sposobów (np. wizualnie, słownie, fizycznie).

24  Unikaj wielomówstwa. Bądź konkretny. Używaj krótszych zdań, jeżeli zauważysz, że uczeń nie do końca cię rozumie. Chociaż prawdopodobnie nie ma on problemów ze słuchem i słucha tego, co mówisz, może mieć trudności ze zrozumieniem tego, co chcesz przede wszystkim przekazać, jak również z wyłapaniem istotnych informacji.  Przygotowuj ucznia na wszelkie zmiany w otoczeniu lub w rozkładzie zajęć, takie jak zwoływane zebrania, zastępstwa nauczycieli czy zmiany terminów. Aby przygotować go do zmiany, stosuj harmonogramy sporządzone na piśmie lub w formie obrazkowej.

25 Dziękuję za uwagę Opracowała Agnieszka Pyzik


Pobierz ppt "Prawdopodobnie, u podłoża wszystkich zaburzeń spektrum autyzmu leżą defekty neurologiczne o szczegółowo nieznanej etiologii. Do najczęściej wymienianych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google