Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KIM CHCIAŁBYM BYĆ ?. Zanim zostaniesz dyrektorem, prezesem biznesmenem musisz się ciężko napracować i zacząć od samego dołu czyli od początku!!!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KIM CHCIAŁBYM BYĆ ?. Zanim zostaniesz dyrektorem, prezesem biznesmenem musisz się ciężko napracować i zacząć od samego dołu czyli od początku!!!"— Zapis prezentacji:

1 KIM CHCIAŁBYM BYĆ ?

2 Zanim zostaniesz dyrektorem, prezesem biznesmenem musisz się ciężko napracować i zacząć od samego dołu czyli od początku!!!

3  Wielu młodych ludzi planuje po ukończeniu szkoły podjąć pracę. Odpowiedzialne i przemyślane planowanie rozwoju zawodowego i szukanie odpowiedniej pracy powinno być poprzedzone zrozumieniem i określeniem własnej roli w realizacji tych przedsięwzięć.  Pierwszym krokiem na drodze poszukiwania pracy jest poznanie samego siebie. A przede wszystkim swoich możliwości zawodowych.

4 Układ ten służy do przedstawienia podobieństw i różnic pomiędzy typami osobowości, a wymaganiami zawodów. Pozwala też określić, w jakim stopniu konkretny zawód odpowiada danej osobie i czy nadaje się ona do środowiska pracy, w którym zawód jest wykonywany oraz na ile praca w konkretnym środowisku zaspakaja jej dążenia i cele. Może ona bowiem umożliwić pracownikowi pełną samorealizację i satysfakcję.

5  Typ realistyczny reprezentowany przez osoby,które lubią przez działanie rozwiązywać różne problemy. W pracy używają maszyn, narzędzi przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzaniu surowców, ich wydobywaniu, przy uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują, realizując zadania, w których trzeba pracować fizycznie. Typowe zawody: elektryk, kierowca, pilot, tokarz, zawody rzemieślnicze, rolnik

6  Typ badawczy: dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy, analizując rzeczy, zjawiska, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z skomplikowanymi problemami, oceniać, tworzyć teorie. Typowe zawody: astronom, biolog, chemik, filozof, matematyk, programista, politolog.

7  Typ artystyczny : lubi zajmować się sztukami pięknymi,muzyką, literaturą, rozwijać pomysły, tworzyć nowe rzeczy. Woli pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Typowe zawody : aktor, architekt, fotograf, kompozytor, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, tancerz, muzyk.

8  Typ społeczny : lubi zajęcia z innymi ludźmi, pomaga, doradza, wyjaśnia, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów, uczuć, idei. Typowe zawody: bibliotekarz, ksiądz, kelner, lekarz, nauczyciel, policjant, trener.

9  Typ społeczny : lubi zajęcia z innymi ludźmi, pomaga, doradza, wyjaśnia, opiekuje się innymi, leczy. W pracy z innymi używa słów, uczuć, idei. Typowe zawody: bibliotekarz, ksiądz, kelner, lekarz, nauczyciel, policjant, trener.

10  Typ konwencjonalny : Lubi zajęcia i zawody z danymi, ich porządkowaniem. Lubi bezpieczeństwo i porządek. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad, reguł i poleceń zwierzchników. Typowe zawody : kasjer, księgowy, urzędnik biurowy, rzeczoznawca, agent ubezpieczeniowy i celny

11 W praktyce typy czyste występują rzadko. Zdarza się, że u jednej osoby mogą dominować cechy charakterystyczne dla dwóch typów np. badawczo – realistyczny. Może to powodować różnorodność preferowanych zawodów, bądź różnorodność odmiennych w swym charakterze stanowisk pracy w obrębie jednego zawodu. Wskazane jest przeprowadzenie badania za pomocą testów,z których możesz skorzystać w poradniach psychologiczno – pedagogicznych i urzędach pracy.

12  Ekstrawertyk osoba, która jest otwarta na świat i ludzi, interesują ją problemy bliźnich, chętna do pomocy  Introwertyk osoba zamknięta w sobie, skryta, może mieć problemy w nawiązywaniu relacji z innymi  Ambiwertyk osoba, która w zależności od sytuacji może być otwarta na innych lub zachować w stosunku do nich dystans

13 Wiedza o własnych mocnych i słabych stronach jest bardzo ważna - pomoże Ci lepiej zaplanować swoją przyszłość i podjąć trafniejsze decyzje dotyczące pracy. Większość z nas bez problemu potrafi wymienić swoje zalety, gorzej jest, kiedy mamy przyznać się do naszych wad. Aby uzyskać pełny obraz naszej osobowości można przeprowadzić analizę naszych mocnych i i słabych stron

14  S – strengths (mocne strony)  W – weaknesses (słabe strony)  O – opportunities (szanse)  T – threats (zagrożenia) Analiza SOWT pozwala nakreślić dziedziny, w których dana osoba powinna się rozwijać, aby odnieść sukces.

15 S – mocne strony  moje zalety  rzeczy w których jestem dobry  coś co stanowi o mojej przewadze nad innymi  atuty W – słabe strony  moje wady  w czym jestem słaby  czego nie umiem  ograniczenia  bariery

16 O – szanse  jakie czynniki zewnętrzne pomogłyby mi poprawić się  co mogę rozwijać  jak to wpłynie na moją osobowość T – zagrożenia  co będzie pogłębiać moje wady  co mi przeszkodzi rozwijać dobre cechy

17  Polega na określeniu działań, które mają rozwinąć naszą wiedzę, podnieść umiejętności, a w efekcie także poprawić samoocenę i przyczynić się do wzrostu poczucia własnej wartości oraz zyskania uznania innych.  Inwestowanie w siebie można podzielić na materialne i niematerialne.

18 Czy można wycenić wiedzę? Ile warte są Twoje umiejętności ?? Inwestowanie materialne:  zakup sprzętu komputerowego  zakup telefonu komórkowego  dodatkowe szkolenia  kursy językowe Inwestowanie niematerialne:  edukacja  troska o swoje zdrowie  rozwijanie zainteresowań  nawiązywanie ciekawych kontaktów

19 Tworząc obraz dalszej edukacji i przyszłej pracy, musisz wziąć pod uwagę strukturę i sytuację gospodarczą Twojego miejsca zamieszkania czy całego regionu. Właściwe rozpoznanie gospodarki oznacza, że wiesz, jakie są :  główne dziedziny i branże gospodarki oraz ich perspektywy rozwoju  firmy na rynku  prognozowanie rozwoju gospodarczego regionu

20 Jeśli zastanowisz się i będziesz pracował nad sobą na pewno uda Ci się zostać kim pragniesz, czego szczerze Ci życzę !


Pobierz ppt "KIM CHCIAŁBYM BYĆ ?. Zanim zostaniesz dyrektorem, prezesem biznesmenem musisz się ciężko napracować i zacząć od samego dołu czyli od początku!!!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google