Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN SŁUCHANIE NAJWAŻNIEJSZA Z KOMPETENCJI!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN SŁUCHANIE NAJWAŻNIEJSZA Z KOMPETENCJI!"— Zapis prezentacji:

1 Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN SŁUCHANIE NAJWAŻNIEJSZA Z KOMPETENCJI!

2  Niektóre badania pokazały, że umiejętność słuchania ma większy wpływ na końcowe wyniki niż umiejętność mówienia i czytania… Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

3  Spróbujcie poprosić znienacka rozmówcę, aby sformułował to, co mu przed chwilą powiedzieliście, a dopiero będziecie zawiedzeni albo zdziwieni! Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

4  Według Conqueta, słuchać to nie tylko „słyszeć bez zakłóceń i zniekształceń wydawane przez kogoś dźwięki”, ale również „czynić świadomy wysiłek”, aby zrozumieć przekaz nadawcy i zapamiętać przekazaną informację. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

5 Ź RÓDŁA ZAKŁÓCEŃ Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

6  Po stronie nadawcy jest wiele ukrytych źródeł umyślnych lub przypadkowych zakłóceń:  można pominąć lub zapomnieć o jakiejś informacji,  zniekształcić informację z powodów osobistych. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

7  W zależności od tego:  czy wyraża się jasno, czy w sposób zawiły,  czy okazuje swój zapał,  czy zdradza pewną obojętność wobec tematu,  czy mówi głosem donośnym, czy cichym, tonem śpiewającym, czy monotonnym? – przekaz nabiera bardzo różnych znaczeń. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

8  Po stronie odbiorcy źródła zakłóceń są równie obfite. Odbiorca ograniczony jest:  przez swą fizyczną zdolność słyszenia,  przez zdolność do skupienia uwagi i koncentracji,  wartości, uprzedzenia czy schematy myślowe flirtują otrzymywany przekaz. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

9 Na słuchanie mają również wpływ reakcje emocjonalne odbiorcy i poziom jego empatii. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

10  Skuteczność przekazu zależy również od wybranego środka tegoż przekazu.  Każde medium ma swoje charakterystyczne cechy.  Mówi się na przykład, że jeden obraz wart jest tysiąca słów. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

11 Ć WICZENIE  Wyliczcie: 1. trzy możliwe źródła zakłóceń we wzajemnej komunikacji, które mogą wystąpić po stronie nadawcy, 2. trzy możliwe źródła zakłóceń po stronie odbiorcy. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

12 METODOLOGIA SŁUCHANIA Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

13  Czy można nauczyć się lepiej słuchać?  Wyniki badań w różnych dziedzinach pozwalają odpowiedzieć twierdząco. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

14 M ENTALNE PRZYGOTOWANIE DO SŁUCHANIA  Istnieją strategie, które mogą przygotować do lepszego słuchania, np. przejrzeć notatki z ostatniego wykładu, zajęć.  W przeczytanej wcześniej książce, zrozumieć strukturę poruszanego tematu i odkryć kluczowe myśli. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

15 Ć WICZENIE ( W DOMU )  Przed każdym wykładem należy przejrzeć notatki z wykładu poprzedniego i spróbować przewidzieć, jakie myśli będą teraz rozwijane.  Jeśli wykładowca zaleca podstawowy podręcznik ze swojej dyscypliny, przed każdym wykładem warto przeczytać rozdział odpowiadający tematowi, który ma być poruszany. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

16 F IZYCZNE PRZYGOTOWANIE DO SŁUCHANIA  Jakość słuchania zależy od kondycji fizycznej odbiorcy i od określonych cech otoczenia.  Uważnie słuchać to słuchać z otwartymi oczami, całym ciałem. Wstępny warunek słuchania to być do dyspozycji, być czujnym i odprężonym. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

17  Koncentrację ułatwiają również warunki, w których się słucha.  Należy usiąść jak najbliżej nadawcy, wrócić się do niego przodem i patrzeć na niego.  Takie właśnie miejsce i taka pozycja uczyni trudniejszym przymykanie oczu i czytanie gazety. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

18 Ć WICZENIE ( EKSPERYMENT )  Zróbcie następujące doświadczenia: przed pójściem na zajęcia najedzcie się do syta lub darujcie sobie jeden posiłek.  Wybierzcie się na wykłady po nieprzespanej nocy lub przeznaczcie 10 minut na relaks przed wejściem na zajęcia. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

19 O DGRYWANIE ROLI DOBREGO SŁUCHACZA  Słuchanie to „gra” dwóch partnerów. Sprzężenie zwrotne to podstawowy element procesu komunikowania się, bo pozwala ono partnerom wzajemnie się dostosować. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

20 P YTANIA  Czyż sam fakt bycia w kontakcie z zainteresowanym i pobudzającym rozmówcą nie dodawał wam werwy i entuzjazmu?  Jak odgrywać rolę dobrego słuchacza? Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

21  Patrzcie nie tylko po to, żeby go lepiej słyszeć, ale także po to, aby okazać uwagę i zainteresowanie.  Nie wahajcie się postawić pytania, poprosić o zilustrowanie problemu lub powtórzenie wyjaśnieni. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN Bądźcie komunikatywni

22  Sprzężenie zwrotne może mieć charakter werbalny lub niewerbalny.  Język niewerbalny często jest trudny do zinterpretowania. Dobrze byłoby zatem, gdyby w stosownej chwili towarzyszył mu przekaz werbalny. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

23 Ć WICZENIE  W jaki sposób odgrywać rolę dobrego słuchacza? Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

24 E LIMINOWANIE OSOBISTEGO SYSTEMU ZNACZENIOWEGO  Istotna przeszkodą we wzajemnym komunikowaniu się jest trwanie przy własnym systemie znaczeniowym.  Często interpretujemy przekaz innej osoby według swojego osobistego systemu odniesień. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

25  Ważne jest, aby słuchając kogoś, starać się być jak najbardziej obiektywnym i wzmacniać swoje skupienie uwagi w momencie, gdy uświadamiamy sobie istnienie bardzo różnych osobistych systemów znaczeniowych. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

26 Ć WICZENIE  Przeprowadzajcie eksperyment. Gdy ktoś powie wam coś, odtwórzcie jego przekaz, stosując formułę: „Jeśli dobrze rozumiem …”.  Nie obawiajcie się śmieszności… Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

27 S ŁUCHANIE A AKTYWNOŚĆ UMYSŁOWA  Słuchanie aktywne mentalnie zawiera w sobie takie elementy jak:  słuchanie według planu lub wzoru,  czujność wobec sygnałów wysyłanych przez nadawcę.  odkrywanie celów i intencji mówcy. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

28  Zamiast próbować opuścić salę przed samym końcem wykładu, należałoby uczynić odwrotnie, a więc w dwójnasób skupić uwagę na finałowej syntezie, aby… Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

29 Ć WICZENIE  Aby nauczyć się odtwarzać logiczne etapy czyjegoś wywodu, wysłuchajcie edukacyjnej audycji radiowej lub telewizyjnej i spróbujcie odróżnić cztery części prelekcji lub wystąpienia:  wprowadzenie, teza, trzon wywodu, podsumowanie. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN

30  Inny sposób aktywności mentalnej to skupienie uwagi na paralingwistycznych i niewerbalnych sygnałach nadawcy.  Nadawca komunikuje coś poprzez słowa, ale może to robić również poprzez gesty, intonację, postawę i mimikę. Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN


Pobierz ppt "Z YGMUNT K ORZENIEWSKI, DODN SŁUCHANIE NAJWAŻNIEJSZA Z KOMPETENCJI!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google