Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kosztorys remontu klasopracowni matematycznej:. Wymiary pomieszczenia:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kosztorys remontu klasopracowni matematycznej:. Wymiary pomieszczenia:"— Zapis prezentacji:

1 Kosztorys remontu klasopracowni matematycznej:

2 Wymiary pomieszczenia:

3 Lp. Opis i wyliczenia Opis i wyliczeniaj.m. razem razem 1 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. Podłogi ponad 5m2 m2 6x8+(6x2x3,5+8x2x3,5) = 146m2 2 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności m2 (6x2+8x2) x2 = 56m2 3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2 6x8 = 48m2 4 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2 (6x2+8x2) x2=56m2 (6x2+8x2) x2=56m2 5 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem /lamperia/ m2 (6x2+8x2)x1,5= 42m2 6 Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI -GRUNT M2 48+56=104m2 48+56=104m2 7 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m26x8=48 8 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe gumolit m26x8=48m2

4 Lp. opis opisJm.nakłady Koszt jedn. Robociznamateriałysprzęt 11*2345 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. Podłogi ponad 5m2 Obmiar=146m2--robocizna-- 0,092r-g/m2x12zł/ r-g --materiały-- Mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022kg/m2 x 15,50/kg Wapno suchogaszone 0,0088t/m2 Piasek do zapraw 0,001m3/m2 x 39.00zł/m2 Materiały pomocnicze 2% od (M) x 22.68zł M2R-gKgTM3%13,4323,2120,1280,1462,0001,100,340,000,0390,0076161,1849,790,005,691,11 Cena jednostkowa: 2,84 2,380,460,00

5 Lp. opis opisJ.m.nakłady Koszt jedn. RobociznaMateriałySprzęt 21*2*3* Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności Obmiar=56m2--Robocizna-- 0,095r-g/m2 x 12,00 zł/r-g --materiały-- gips szpachlowy gips szpachlowy 0,3kg/m2 x 1,35zł/kg Materiały pomocnicze 2%(od M) x 22,68zł M2R-gKg%5,32016,8002,0001,140,410,00863,8422,680,045 Cena jednostkowa: 2,95 3,082,740,00

6 Lp. opis opisj.m.nakłady Koszt jedn. robociznamateriałysprzęt 31*2*3* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Obmiar= 48m2 --robocizna-- 0,119r-g/m2 x 12,00 zł/ r-g --materiały-- farby emulsyjne nawierzchniowe farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298dm3/m2 x 7,63zł/dm3 Materiały pomocnicze 2%(od M) x 109,14 M2R-gDm3%5,71214.3042.0001,432,270,04568,4109,142,18 Cena jednostkowa: 5,82 3,082,740,00

7 Lp. Opis Opisj.m.Nakłady Koszt jedn. RobociznaMateriałysprzęt 41*2*3* Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Obmiar=56m2--robocizna-- 0,19r-g/m2x 12,00zł/ r-g --materiały-- Farby emulsyjne nawierzchniowe 0,286dm3/m2 x 7,63zł/dm3 Materiały pomocnicze 2%(od M) x 122,20 M2R-gDm3%6,66416,0162,0001,432,180,04479,97122,202,44 Cena jednostkowa: 5,71 3,082,630,00

8 Lp. Opis Opisj.m.Nakłady Koszt jedn. RobociznaMateriałysprzęt 51*2*3*4*5*6*7* Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem /lamperia/ Obmiar= 42m2 --robocizna-- 0,119r-g/m2 x 12,00zł/ r-g --materiały-- grunt pokostowy grunt pokostowy 0,18dm3/m2 x 19,00zł/dm3 Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,085dm3/m2 x 13,23 zł/dm3 Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych 0,043dm3/m2 x 5,86 Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,099dm3/m2 x 12,50dm3 Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała 0,261dm3/m2 x 13,00zł/dm3 Gips budowlany 0,004kg/m2 x 0,36zł/kg M2R-gDm3Dm3Dm3Dm3Dm3kg22,1767,5603,5701,8064,15810,9620,1866,343,421,120,251,243,390,0014266,11143,6447,2310,5851,98142,510,06

9 Lp. Opis Opisj.m.Nakłady Koszt jedn. RobociznaMateriałysprzęt 8*9* Papier ścierny w arkuszach 0,133szt/m2 x 0,21zł/szt. Materiały pomocnicze 2%(od M0 x 397,17zł szt.%5,58652,0000,0280,191,177,94 Cena jednostkowa:25,07 13,6911,380,00

10 Lp. Opis Opisj.m.Nakłady Koszt jedn. RobociznaMateriałysprzęt 61*2*3*4* Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT Obmiar=104m2--robocizna-- 0,062r-g/m2 x 12,00zł/ r-g --materiały-- Emulsja gruntująca ATLAS UNI- GRUNT 0,2kg/m2 x 7,13zł/kg Materiały pomocnicze 1,5%(od M) x 148,3zł --sprzęt-- Środek transportowy 0,0001m-g/m2 x 65, 80zł/m-g M2R-gKg%M-g6,88520,8001,5000,0100,791,430,0210,006682,62148,32,220,68 Cena jednostkowa:3,44 1,721,710,01

11 Lp.Opisj.m.Nakłady koszt jedn. RobociznaMateriałysprzęt 71* Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Obmiar=48m2--robocizna-- 0,18r-g/m2 x 12,00zł/r-g M2R-g8,6402,16103,68 Cena jednostkowa: 3,44 4,670,000,00

12 Lp.opisjmNakłady Koszty jedn. RobociznaMateriałySprzęt 81*2*3*4*5*6*7* posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- gumolit obmiar = 48 m2 --robocizna-- 0.4039-g/m2 x 1200zł/ r-g --materiały— Wykładzina podłogowa gumowana( gumolit) 1,09m2 /m2 x 28,74zł /m2 Klej butapren B O,5kg/m2 x 17,00 zł/kg Pasta podłogowa bezbarwna 0,08kg/m2 x 25,41zł/kg Materiały pomocnicze 1,5%( od M) x 2009,25zł --sprzęt--Wyciąg 0,0074r-g/m2 x 7,50zł/mg Środek transportowy 0,0047r-g/m2 x 65,80 zł/mg M2R-gM2KgKg%r-gr-g19,38752,32024,0003,8401,5000,3550,2264,8531,338,502,030,630,0560,31232,651503,6840897,5730,142,6614,84 Cena jednostkowa:61,40 10,4750,140,79

13  Stawka roboczogodziny:12,00 zł  Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT: 5760,44 zł  Podatek VAT : 1267,30 zł  Ogółem wartość kosztorysowa robót : 7027,74 zł  Słownie siedem tysięcy dwadzieścia siedem i 74/100

14 !!! KONIEC !!! Kosztorys wykonali: Paweł Kluk Paweł Mazur Kacper Magierecki


Pobierz ppt "Kosztorys remontu klasopracowni matematycznej:. Wymiary pomieszczenia:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google