Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Głos grupy TP w debacie nt. krajowej strategii gospodarki częstotliwościowej Warszawa, 4 lipca 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Głos grupy TP w debacie nt. krajowej strategii gospodarki częstotliwościowej Warszawa, 4 lipca 2006."— Zapis prezentacji:

1 Głos grupy TP w debacie nt. krajowej strategii gospodarki częstotliwościowej Warszawa, 4 lipca 2006

2 2 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Na co chcemy zwrócić uwagę: I.Wtórny rynek częstotliwości II.Przetargi III.Opłaty za częstotliwości IV.Tablica częstotliwości V.Urządzenia radiowe bez pozwoleń VI.Monitoring VII.Zakończenie

3 3 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Rozdział I. Wtórny rynek częstotliwości

4 4 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Wtórny rynek częstotliwości - czy otwarty? Nowość. Nieciągłość: możliwość sprzedaży musi być wpisana w rezerwację, a więc uprawnienia „wcześniejsze” i „późniejsze” są różnie traktowane. Uznaniowość: zgoda Prezesa UKE na przekazanie praw (sprzedaż?), opinia Prezesa UOKiK. (nie)Jawność.

5 5 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Wtórny rynek częstotliwości – czego nie wiemy... Istnieje potrzeba określenia stabilnych reguł wobec wtórnego rynku częstotliwości, m.in.: handel częstotliwościami – czy będzie wspierany? „stare” rezerwacje – jakie zasady? sprzedaż rezerwacji nabytych w drodze przetargu – jakie podejście? sprzedaż części rezerwacji – czy można? kryterium konkurencyjności - jakie zasady, czy zostaną skonkretyzowane dla poszczególnych pasm?

6 6 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Rozdział II. Przetargi...

7 7 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Miało być pięknie... Ostatni duży przetarg zakończony sukcesem? – GSM. Kiedy? – 10 lat temu. W odniesieniu do przetargów na rezerwacje częstotliwości trzeba zmienić: otoczenie prawne, pogłębiającą się niedobrą praktykę. Więcej przejrzystości: dyrektywa ramowa: przyznawanie częstotliwości powinno się odbywać wg obiektywnych, jawnych, niedyskryminujących i proporcjonalnych kryteriów; nasza rzeczywistość: punkty uznaniowe to nawet 70% punktacji.

8 8 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Wady dotychczasowych przetargów na rezerwację częstotliwości Rozwiązanie zachowawcze, pochodzące z innych uwarunkowań prawnych i gospodarczych. Nieprzejrzystość. Uznaniowość. Przewlekłość. Niespójność z wtórnym obrotem częstotliwościami. Tworzenie atmosfery ogólnej podejrzliwości. Coraz wyższe koszty przygotowania ofert i ich późniejszej oceny.

9 9 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Wszystko się zgadza z wyjątkiem... Państwo zwycięzca przetargu (przedsiębiorca?) nabywca (przedsię- biorca 2) nabywca (przedsię- biorca 3) częstotliwości pieniądze cena rynkowa cena „przetargowa” z założenia: ≠ pomoc publiczna? cena rynkowa < cena rynkowa cena „przetargowa” preferencje - = -

10 10 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Dlaczego aukcje? Jednoznaczne kryteria. Jeśli pewna uznaniowość, to na etapie ustalania zasad, a nie wybierania zwycięzcy.

11 11 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Rozdział III. Opłaty za częstotliwości

12 12 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Opłaty za częstotliwości 1/2 Obowiązujący „cennik” za częstotliwości: charakter historyczny, struktura j.w., fiskalizm, grunt to gmina: jednakowe opłaty dla dużych i małych gmin (Warszawa = Cisna).

13 13 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Opłaty za częstotliwości2/2 Istnieje potrzeba opracowania reguł ustalania opłat za częstotliwości: służących realizacji ustalonych celów regulacyjnych, przejrzystych i wewnętrznie spójnych, poddanych spokojnej, szerokiej dyskusji. Operatorzy niekoniecznie będą się domagać obniżenia opłat w każdej kategorii.

14 14 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Rozdział IV. Tablica częstotliwości

15 15 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Częstotliwości... KTPCz: warto dokonać przeglądu KTPCz; np. pasmo HIPERLAN 5470 – 5725 MHz: urządzenia bez pozwoleń, ale w KTPCz w ogóle nie dopuszczono takiego przeznaczenia ani użytkowania. Dostęp do informacji o częstotliwościach: warto udostępnić bazę aktualnych rezerwacji i pozwoleń.

16 16 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Konwergencja... Coraz trudniej dokonać prostej klasyfikacji systemu radiowego i usług – zgodnie ze sztywnymi zapisami dot. sposobu wykorzystania częstotliwości i przyznawania uprawnień: Służba stała czy ruchoma? - sieć stacjonarna (wg Pt), to nie to samo, co służba stała (wg RR), Radiodyfuzja czy służba ruchoma, a może stała (P-MP). Sztuczne rozgraniczenie na służby (stała, ruchoma, radiodyfuzja): bariery dla nowoczesnych technik radiowych, różne traktowanie operatorów, których usługi w dużym zakresie się pokrywają.

17 17 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Rozdział V. Urządzenia radiowe bez pozwoleń

18 18 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Więcej urządzeń radiowych bez pozwoleń? - oczywiście tak, ale... Zwolnienie jest adresowane do kilkudziesięciu milionów ludzi. Niezbędne jest zachowanie wyjątkowej staranności w tworzeniu odnośnych przepisów: jasność sformułowań (również technicznych), jednoznaczność, logiczność.

19 19 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Urządzenia radiowe bez pozwoleń (cd.) Stałe działania informacyjne (m.in. konferencje, internet, ulotki): wyjaśnienia przepisów, przewodnik po zawiłościach formalnych związanych z urządzeniami radiowymi, w tym dot. obowiązkowej oceny zgodności. tworzenie listy często spotykanych urządzeń radiowych z klasyfikacją: zwolnione, wymaga pozwolenia, nie wolno używać. Uwaga na skróty myślowe, typu: „uwolnienie pasma 2,4”. Monitoring widma radiowego.

20 20 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Rozdział VI. Monitoring

21 21 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Monitoring widma radiowego – po co? żeby było bezpiecznie, żeby prowadzić racjonalną i efektywną gospodarkę widmem radiowym, żeby można było używać urządzenia radiowe bez pozwoleń, żeby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną, żeby nowoczesność nie zagrażała zdrowiu ludzi.

22 22 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Systemy monitoringu radiowego buduje się latami...... a nawet pokoleniami. Trzeba kontynuować tworzenie cywilnego zintegrowanego systemu monitoringu radiowego w Polsce. Kontrola widma: Monitoring radiowy, Techniczna analiza zakłóceń. System monitoringu: centrum, stacje stałe (z obsługą), stacje zdalnie sterowane (bez obsługi), stacje ruchome, sieć i zarządzanie.

23 23 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Rozdział VII. Zakończenie

24 24 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Uznanie... Jeżeli z tej prezentacji wynika obraz niewesoły i jeżeli mimo wszystko radiokomunikacja w Polsce jakoś się rozwija, to należy wyrazić duże uznanie pracownikom tych departamentów Urzędu, które są odpowiedzialne za gospodarkę widmem i technikę.

25 25 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Dziękujemy

26 26 Dotyczy: debaty o częstotliwościach Prezentacja przygotowana przez: Imię i Nazwisko: Nazwa pionu: Nazwa pionu Departament: Nazwa departamentu Telefon: (0 00) 000 00 00 E-mail: imie.nazwisko@telekomunikacja.pl Imię i Nazwisko: Stanisław Żmudzin Nazwa pionu: Departament: Doradcy Telefon: 022 699 55 56 E-mail: stanislaw.zmudzin@telekomunikacja.pl


Pobierz ppt "Głos grupy TP w debacie nt. krajowej strategii gospodarki częstotliwościowej Warszawa, 4 lipca 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google