Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„DZIERŻONIÓW - MIASTO WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Wanda Ostrowska Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa Poznań, 5 grudnia 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„DZIERŻONIÓW - MIASTO WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Wanda Ostrowska Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa Poznań, 5 grudnia 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 „DZIERŻONIÓW - MIASTO WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Wanda Ostrowska Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa Poznań, 5 grudnia 2011 roku

2 Dzierżoniów 2011 Współpraca partnerska – Bischofsheim (Niemcy), Crew and Nantwich (Wielka Brytania), Lanškroun (Czechy), Kluczbork (Polska), Serock (Polska) Liczba mieszkańców - 34 tysięcy Obszar - obszar 20,07 km² Poznań, 5 grudnia 2011 roku

3

4

5

6

7

8 Struktura dochodów Budżetu Dzierżoniowa (stan na 30.09.2011 r.) Poznań, 5 grudnia 2011 roku

9 Struktura wydatków Budżetu Dzierżoniowa (stan na 30.09.2011 r.) Poznań, 5 grudnia 2011 roku

10 WIZJA DZIERŻONIOWA „Miasto inicjatyw, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego i sportu” MISJA DZIERŻONIOWA „Tworząc klimat dla biznesu i sportu podnosimy jakość życia” Poznań, 5 grudnia 2011 roku

11 CEL STRATEGICZNY DLA MIASTA „Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej” realizowany przez następujące cele operacyjne: Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; Tworzenie warunków dla rozwoju nowych inwestycji; Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną, a przedsiębiorcami oraz instytucjami propagującymi przedsiębiorczość;Propagowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

12 Wspieranie Mikro, Małych i średnich przedsiębiorstw Dzierżoniowskie Centrum Biznesu - utworzone w 1996 roku przy dofinansowaniu z programu PHARE – efekt: 36 firm, 19 po 3 letnim okresie inkubacji prowadzi samodzielnie działalność. Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości – utworzony w 2003 roku – efekt: 22 firmy, 12 firm po 5-letnim okresie inkubacji prowadzi działalność samodzielnie. Fundusz Poręczeń Kredytowych - efekt: (129 poręczeń na kwotę ok. 1mln EURO, 27 nowych firm zatrudniających, 180 miejsc pracy. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

13 Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji:  Rozwój WSSE INVEST-PARK - Podstrefa Dzierżoniów powierzchnia - 112,56 ha, zatrudnienie na III kwartał 2011 - 2068 prac. Działających - 16 firm, nakłady inwestycyjne - 163,2 mln EURO.  Uchwalanie MPZP pod funkcje: produkcji, usług, budownictwa mieszkaniowego.  Dzierżoniowski Park Przemysłowy – INVEST-PARK DEVELOPMENT - 7.5ha - budowa hal dla działalności produkcyjno- magazynowej.  Infrastruktura komunalna - remonty dróg, wydatki inwestycyjne w budżecie stanowiły ok 30 %.  Programy pomocy publicznej – preferencyjny system zwolnień stosowany od 1992 roku.

14 Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną i innymi podmiotami  Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów – wartość projektów-ok 11 mln EURO, kwota dofinansowania - 9,6 mln EURO.  Internetowa Baza Firm –na stronie internetowej urzędu zamieszczonych jest 179 firm.  Społeczna Rada Przedsiębiorców – działa od 1999 roku, opiniowanie uchwał dot. przedsiębiorczości, pomocy publicznej, opracowania programu przedsiębiorczości.  Współpraca z Euroregionem Glacensis – realizacja 8 projektów o charakterze transgranicznym od 2007 roku. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

15 Propagowanie postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych  Gminne Centrum Informacji - pomoc dla przedsiębiorców, bezrobotnych, podejmujących działalność gospodarczą - w 2010 roku skorzystało 1800 osób.  Opracowanie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Decydujmy razem” we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi biznes.  Realizacja programów edukacyjnych w gimnazjach.  Promowanie lokalnego biznesu przez organizowanie od 1995 roku Dzierżoniowskich Prezentacji – efekt: 375 wystawców z województwa i Republiki Czeskiej. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

16 Uroczyste otwarcie XVII Dzierżoniowskich Prezentacji Hala wystawiennicza Promowanie lokalnego biznesu – XVII Dzierżoniowskie Prezentacje

17 Poznań, 5 grudnia 2011 roku Firma DiART – zdobywca tytułu Smok Biznesu 2011 w kategorii najlepsze mikroprzedsiębiorstwo Firma CARNIS – zdobywca tytułu Smok Biznesu 2011 w kategorii debiut Promowanie lokalnego biznesu – XVII Dzierżoniowskie Prezentacje

18 Program Rozwoju Przedsiębiorczości (cele i działania uszeregowane są według hierarchii ważności wskazanej przez przedsiębiorców podczas spotkania konsultacyjnego) CEL 1:,,POZYSKIWANIE NOWYCH INWESTORÓW ORAZ WSPIERANIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH” Działania: 1.Obsługa inwestora - „opiekun z Urzędu”; 2. Wymiana doświadczeń biznesowych; 3. Budowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego Invest – Park Development; 4.Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

19 Program Rozwoju Przedsiębiorczości (cele i działania uszeregowane są według hierarchii ważności wskazanej przez przedsiębiorców podczas spotkania konsultacyjnego) CEL 2:,,ZACHĘCANIE MIESZKAŃCÓW DO BYCIA PRZEDSIĘBIORCZYMI” Działania: 1. Już działam, ale przydadzą się szkolenia branżowe i handlowe; 2. Planuję działać, ale potrzebuję wiedzy i wsparcia - Wydanie przewodnika dla początkującego przedsiębiorcy; 3. Dzień Przedsiębiorczości, czyli inspiracje, prezentacje, wymiana doświadczeń – modyfikacja pierwszego dnia „Dzierżoniowskich Prezentacji”; 4. Wszystko zaczyna się w szkole, czyli edukacja młodych w zakresie przedsiębiorczości. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

20 Program Rozwoju Przedsiębiorczości (cele i działania uszeregowane są według hierarchii ważności wskazanej przez przedsiębiorców podczas spotkania konsultacyjnego) CEL 3:,, ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SZKOŁAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI W CELU DOSTOSOWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I TECHNICZNEGO DO RYNKU PRACY” Działania: 1.Podniesienie poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie we współpracy ze szkołami standardów praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach (w tym także badanie poziomu zadowolenia uczniów i pracodawców); 2. Organizacja staży absolwenckich oraz praktyk dla młodzieży w firmach; 3. Stworzenie bazy firm zainteresowanych współpracą ze szkołami; 4. Organizowanie spotkań kadry pedagogicznej ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

21 Program Rozwoju Przedsiębiorczości (cele i działania uszeregowane są według hierarchii ważności wskazanej przez przedsiębiorców podczas spotkania konsultacyjnego) CEL 4: „WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GMINAMI POWIATU DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Działania: 1.Stworzenie interaktywnej mapy gospodarczej powiatu; 2. Aktywowanie bazy dla sportów zimowych; 3. Budowa nowych ścieżek rowerowych; 4. Uruchomienie atrakcji turystycznej w okolicach Dzierżoniowa – rowerów kolejowych; 5.Wspieranie rozwoju turystycznego Gór Sowich. Poznań, 5 grudnia 2011 roku

22 Dziękuję za uwagę Wanda Ostrowska Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa e-mail: wostrowska@um.dzierzoniow.pl www.dzierzoniow.pl Poznań, 5 grudnia 2011 roku


Pobierz ppt "„DZIERŻONIÓW - MIASTO WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” Wanda Ostrowska Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa Poznań, 5 grudnia 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google