Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 (dla Dzieci Niesłyszących) 90-149 Łódź ul. Krzywickiego 20 www.sosw.edu.lodz.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 (dla Dzieci Niesłyszących) 90-149 Łódź ul. Krzywickiego 20 www.sosw.edu.lodz.pl."— Zapis prezentacji:

1 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 (dla Dzieci Niesłyszących) 90-149 Łódź ul. Krzywickiego 20 www.sosw.edu.lodz.pl

2 To jest nasza szkoła Nasza Szkoła

3  ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97  PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 66  INTERNAT STRUKTURA OŚRODKA

4 ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA Naszymi podopiecznymi są dzieci w wieku od 0 do 7 r. ż.: - z wadą słuchu o różnej genezie i stopniu, - ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, którym towarzyszy wada słuchu Każde dziecko prowadzone jest według indywidualnego programu terapii rozwijania komunikacji językowej. Program uwzględnia również ćwiczenia ogólnorozwojowe: stymulujące rozwój psychomotoryczny, rozwijające percepcję, syntezę i analizę wzrokową oraz ćwiczenia myślenia i pamięci. Na maluchy i ich rodziców czeka bardzo dobrze przygotowana kadra: logopedzi, surdopedagog, fizjoterapeuta, psycholog. Terminy spotkań ustalane są indywidualnie.

5 ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

6 Wyposażenie gabinetów

7 KADRA  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 97  PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 66 W szkole podstawowej i gimnazjum, które wchodzą w skład ośrodka uczą się dzieci i młodzież niesłysząca w wieku od 6 do 18 lat. Pozostają oni pod opieką nauczycieli surdopedagogów, logopedów, pedagoga, psychologa. Kadra pedagogiczna pracująca w naszym Ośrodku to wykwalifikowani nauczyciele wszechstronnie przygotowani do pracy z dziećmi z niedosłuchem. Uczymy naszych wychowanków komunikować się zarówno z ludźmi słyszącymi jak i niesłyszącymi.

8 NASZE KLASY

9 NASZE KLASY I BIBLIOTEKA

10 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE  Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej:  - koło matematyczne,  - koło przyrodnicze,  - sportowe,  - gospodarstwa domowego,  - teatralne (pantomima),  - informatyczne, - zajęcia języka migowego,  Koła zainteresowań w gimnazjum :  - fizyczne,  - historyczne,  - informatyczne,  - matematyczne,  - sportowe

11 ZAJĘCIA DODATKOWE Prowadzimy bezpłatne popołudniowe zajęcia przedszkolne (w poniedziałki i piątki w godz. 16.00-18.00) dla dzieci z dysfunkcją słuchu w wieku 3-6 lat likwidujące bariery związane z rozpoczęciem nauki w szkole. Prowadzone są w ramach projektu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 ZAJĘCIA DODATKOWE  W szkole podstawowej i gimnazjum prowadzimy zajęcia rewalidacyjne:  - logopedię (praca indywidualna z uczniem),  - wychowanie słuchowe,  - gimnastykę korekcyjną,  - język migowy,  - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w szkole - kurs języka miganego.

13 INTERNAT Internat jest przeznaczony dla dzieci mieszkających poza Łodzią. Dzieci przebywają w internacie od niedzieli do piątku, a weekendy spędzają w domu rodzinnym. W internacie pracuje doświadczona i wykwalifikowana kadra. Wszyscy wychowawcy mają wykształcenie surdopedagogiczne.

14 W INTERNACIE  - wychowankowie uczą się samodzielności,  - czynności samoobsługowych,  - doskonalą język migowy, uczą się mówić, odczytywać mowę z ust,  - poznają środowisko osób niesłyszących, kształtują swoją tożsamość,  - biorą udział w życiu kulturalnym i społecznym,  - uczą się efektywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego,  - rozwijają swoją kreatywność,  - nabywają umiejętność radzenia sobie w środowisku słyszących,  - mają zapewnione bezpieczeństwo

15 W internacie nie można się nudzić

16 ZAJĘCIA W INTERNACIE  - zajęcia rekreacyjne, oświatowe, sportowe (basen, koszykówka, zajęcia cyrkowe),  - zajęcia w kołach zainteresowań (koło turystyczne, plastyczne, sportowe),  - zajęcia kulinarne,  - odrabianie lekcji,  - zajęcia logopedyczne,  - gry i zabawy w ogrodzie,  - ogniska w ogrodzie,  - wycieczki

17

18 www.sosw.edu.lodz.pl 90-149 Łódź ul. Krzywickiego 20


Pobierz ppt "SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 4 (dla Dzieci Niesłyszących) 90-149 Łódź ul. Krzywickiego 20 www.sosw.edu.lodz.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google