Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)

2 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO „JEDŹ SMACZNIE I ZDROWO” GIMNAZJUM Celem programu była: Promocja zdrowego odżywiania Komponowanie zbilansowanej diety Uwrażliwienie młodzieży na tak ważne problemy społeczne jak marnowanie żywności i niedożywienie Świadome dokonywanie zakupów spożywczych Prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych Uświadomienie korzyści wynikających ze wspólnego spożywania posiłków W ramach ww. programu nauczyciele Gimnazjum : przeprowadzili przynajmniej po 1 godzinie zajęć lekcyjnych o zdrowym odżywianiu, na podstawie jednego z 4 dostarczonych scenariuszy Wypełnili ankiety na temat przeprowadzonych zajęć dostarczone organizatorom projektu Zgłosili do konkursu najlepsze prace w II kategoriach ; plakat oraz film informacyjny ( kl. Ib) dostępny na stronie projektu www.jedzsmacznieizdrowo.pl

3 NAJLEPSZE PRACE ZGŁOSZONE NA KONKURS „JEDŹ SMACZNIE I ZDROWO ”

4 KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE LOGO PARKU NARODOWEGO ZORGANIZOWANY W RAMACH DZIAŁAŃ „ ZDROWY CZŁOWIEK W ZDROWYM OTOCZENIU” W konkursie wzięli udział uczniowie kl. IV-V Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe wręczone przez Panią Dyrektor w czasie obchodów Dni Promocji Zdrowia

5 KONKURS PLAKATOWY „MŁODZIEŻ WOLNA OD UŻYWEK” Uczniowie kl. I-III Gimnazjum przygotowali prace konkursowe: w których wskazali na szkodliwość stosowania używek, ich negatywny wpływ na organizm człowieka nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe wręczone przez Panią Dyrektor w czasie obchodów Dni Promocji Zdrowia

6 KONKURS PLAKATOWY „ MODA NA ZDROWIE ” PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KL I-III SP W konkursie wzięli udział uczniowie kl. I-III oraz IV-V SP. Przygotowali prace wskazujące na potrzebę prowadzenia higienicznego trybu życia: zdrowego odżywiania i odpoczynku, aktywności fizycznej

7 PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KL I-III SP

8 Prace wykonane przez uczniów kl. IV-VI SP

9 W ramach ww. projektu Uczniowie SP: -obliczyli współczynniki BMI dla uczniów SP na podstawie których ocenili ilu uczniów naszej szkoły ma prawidłową wagę, u ilu z nich występuje nadwaga, otyłość - określili jak zmieniała się wartość współczynnika BMI w SP na przestrzeni ostatnich kilku lat Uczniowie SP i Gimnazjum : -wykonali wystawę plakatową „Bądź dobry dla swojego serca ” w formie zabawnych haseł i przepisów opracowali zasady postępowania zapobiegające chorobom ukł. krążenia, zachęcające do dbania o własne serce SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY W RAMACH PROFILAKTYKI OTYŁOŚCI „TROCHĘ RUCHU LENIUCHU”

10 Wystawa plakatowa „Bądź dobry dla swojego serca ” PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KL. I-III GIMNAZJUM

11 PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW IV-VI SP

12 APEL „ DNI PROMOCJI ZDROWIA ” W GIM. I SP UCZNIOWIE KL. V B PRZYGOTOWALI PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „ NIE JESTEŚMY SAMI INNI TEŻ DBAJĄO ZDROWIE „ ZAPREZENTOWANĄ UCZNIOM SP ORAZ GIMNAZJUM

13 KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KOMPOZYCJĘ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI „SMACZNIE, ZDROWO, ODJAZDOWO” PRACE PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW KL. IV- VI SP

14 Uczniowie SP wykonali kompozycje ze zdrowej żywności zachęcające do spożywania i komponowania zdrowych posiłków

15 Prace przygotowane przez uczniów kl. I-III Gimnazjum Rozstrzygnięcie konkursu

16 Przedstawienie o tematyce zdrowia „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć” Uczniowie SP i Gim. Przygotowali przedstawienie w których wskazali na potrzebę stosowania higienicznego trybu życia i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania ww. zasad

17 Przedstawienie w wykonaniu: Uczniów kl. V a Uczniów kl. I a

18 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA O TEMATYCE ZDROWEGO ŻYWIENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW KL. II B W RAMACH REALIZOWANYCH W KL. II PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

19 WRĘCZENIE PRZEZ PANIĄ DYREKTOR NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH NAGRODZONYM UCZNIOM SP I GIM. KTÓRZY OTRZYMALI NAGRODY W SZKOLNYCH KONKURSACH O TEMATYCE PROZDROWOTNEI I EKOLOGICZNEJ

20 DNI PROMOCJI ZDROWIA W GIMNAZJUM KONKURS „ RZUT ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ DO KOSZA ” ZABAWA INTEGRACYJNA „ TAKIE SERCE MAM JAK O NIE DBAM”

21 SZKOLENIE DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SP „ JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ” W czasie prelekcji uczniowie zapoznali się z zasadami sortowania, segregowania i utylizacji różnych grup odpadów, a także możliwościami ich powtórnego wykorzystania

22 WIZYTA „ BRATA PETA ” W CZASIE PRELEKCJI

23 AKTYWNE PRZERWY ZAJĘCIA TANECZNE PROWADZONE PRZEZ ANIMATORÓW TAŃCA Z VI KL. SP W CZASIE DUŻYCH PRZERW, PROPAGUJĄCE IDEĘ AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

24 PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY „PORADNIK ODPADNIK” DZIAŁANIA 1. 12. 2010 szkolenie dla nauczycieli 2. 18. 01. 2011 dwugodzinny warsztat przeprowadzony przez trenera edukacji ekologicznej dla 26 osobowej grupy uczniów klas IV i V zgłoszonych do udziału w projekcie 3. 01-03. 2011 opracowanie projektu broszury informacyjnej przez zespoły projektowe 4. 6.03. 2011 Przygotowanie 3 projektów broszur, wybór po konsultacji z regionalnym doradcą edukacji ekologicznej najlepszego projektu broszury przewidzianej do druku 5. 07.03.2011 przesłanie gotowego projektu do organizatorów projektu (zgłoszenie pracy konkursowej wykonanej przez 7 osobowy zespół uczniów kl. V b) 6. 05- 06 dystrybucja oraz promocja 1000 broszur w społeczności lokalnej CELEM DZIAŁANIA BYŁO: -kształtowanie świadomości ekologicznej oraz wykształcenie wśród uczniów nawyków prośrodowiskowych w zakresie gospodarki odpadami -aktywizacja uczniów na rzecz środowiska i społeczności lokalnej -zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej na terenie dzielnicy Krzyżowniki- Smochowice rozpowszechnienie informacji o lokalnych możliwościach pozbywania się odpadów problemowych w tym niebezpiecznych

25 DZIAŁANIA SKIEROWANO DO: Uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz ich rodziców, pozostałych mieszkańców osiedla Krzyżowniki- Smochowice OBEJMOWAŁY ONE: - przygotowanie wystawy w holu szkoły, informującej o głównych założeniach projektu, przedstawienie i omówienie wydrukowanego projektu broszury, promocja wystawy oraz broszur przez uczniów podczas zebrań z rodzicami ( krótkie prelekcje przeprowadzone przez przeszkolonych uczniów Gim. dla rodziców wszystkich klas SP i Gim.) - dystrybucja broszur podczas zebrań z rodzicami oraz podczas Apelu „Dni Promocji Zdrowia „ - dystrybucja broszur na terenie Osiedla Krzyżowniki- Smochowice przez wolontariuszy pracujących w szkolnym wolontariacie

26 Zobacz jak pozbywać się odpadów problemowych i niebezpiecznych W jaki sposób wpływają one na stan środowisko i zdrowie Dzięki tej broszurze dowiesz się, gdzie i jak można składować odpady niebezpieczne i problemowe Niebezpiecznych odpadów mniej - Ziemi i ludziom lżej !

27 Odpady niebezpieczne Chrom, azbest, nikiel, rtęć Związki chłodzące, freony, leki Ołów, Brom, Kadm Chcemy pokazać gdzie i jakie szkodliwe związki mogą być zawarte w odpadach niebezpiecznych i problemowych Drodzy mieszkańcy osiedla Smochowice – Krzyżowniki!

28 Mieszkańcu czy masz świadomość, że : Płyty CD – rozkładają się ok. 100-300 lat. Mieszkańcu czy masz świadomość, że : Płyty CD – rozkładają się ok. 100-300 lat. - Opony samochodowe – NIE ULEGAJĄ ROZKŁADOWI ! Jak postępować z odpadami problemowymi?  Płyty CD można oddawać do firm wyspecjalizowanych w zakresie utylizacji płyt lub podczas zbiórek organizowanych w gminach, miastach lub niektórych szkołach.  Opony samochodowe można bezpłatnie oddawać w zakładach wulkanizacyjnych oraz bazach transportowych także kontaktując się z firmami specjalizującymi się w odzysku opon.  Odpady ze szkła płaskiego można dostarczać do stacjonarnych lub mobilnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych.  Odpady wielogabarytowe można dostarczać samodzielnie do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych a także w ramach programu “wystawka” (we wskazanym przez gminę terminie).  Odpady z remontów należy gromadzić w specjalnych kontenerach, zamawianych u jednej z firm komunalnych

29 Odpady farmaceutyczne, termometry :  zbieramy w specjalnych pojemnikach w aptekach ( pastylki. drażetki, maści, leki płynne, aerozole) Nie wrzucamy do nich igieł, strzykawek, termometrów  Apteka ul. Muszkowska Baterie :  Można je wyrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkoły ( ul. Leśnowolska 35 ), urzędów i innych instytucji Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( elektrośmieci) :  Możemy oddawać w sklepach przy zakupie nowych (Market Auchan –Swadzim)  Nieodpłatnie w punktach serwisowych oraz do gminnego punkty zbierania lub skupu złomu- transport we własnym zakresie Puszki po farbach i lakierach, tusze i tonery  Oddajemy w gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych Odpady farmaceutyczne, termometry :  zbieramy w specjalnych pojemnikach w aptekach ( pastylki. drażetki, maści, leki płynne, aerozole) Nie wrzucamy do nich igieł, strzykawek, termometrów  Apteka ul. Muszkowska Baterie :  Można je wyrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkoły ( ul. Leśnowolska 35 ), urzędów i innych instytucji Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( elektrośmieci) :  Możemy oddawać w sklepach przy zakupie nowych (Market Auchan –Swadzim)  Nieodpłatnie w punktach serwisowych oraz do gminnego punkty zbierania lub skupu złomu- transport we własnym zakresie Puszki po farbach i lakierach, tusze i tonery  Oddajemy w gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych Gdzie szukać informacji: www.poznan.pl www.elektrosmieci.pl www.recykling.pl Co należy zrobić z odpadami niebezpiecznymi? NIE NALEŻY!  wyrzucać odpadów niebezpiecznych do: kosza na śmieci, toalety, kosza na odpady komunalne  wylewać resztek farb, lakierów, rozpuszczalników i smarów do kanalizacji, gruntu, wód NIE NALEŻY!  wyrzucać odpadów niebezpiecznych do: kosza na śmieci, toalety, kosza na odpady komunalne  wylewać resztek farb, lakierów, rozpuszczalników i smarów do kanalizacji, gruntu, wód

30 Zatrucie środowiska metalami ciężkimi. Choroby układu krążenia, układu nerwowego i nowotwory. Choroby układu oddechowego, skóry,alergie, Zanieczyszczenie powietrza. Skażenie wód i ziemi. Zatrucie roślin i zwierząt. Skażenie wód i ziemi. Zatrucie roślin i zwierząt. Jak szkodliwe mogą być substancje zawarte w odpadach niebezpiecznych i problemowych? Dla środowiska przyrodniczego Dla ludzi Osłabienie odporności, Uszkodzenie wątroby i nerek Osłabienie odporności, Uszkodzenie wątroby i nerek

31 A A Możecie także udać się do pobliskiego, stałego punkty zbiórki elektrośmieci: Rada Osiedla Smochowice - Krzyżowniki : ul. Muszkowska 1a (B) Możecie także udać się do pobliskiego, stałego punkty zbiórki elektrośmieci: Rada Osiedla Smochowice - Krzyżowniki : ul. Muszkowska 1a (B) Jeśli państwo chcą się pozbyć sprzętu RTV, AGD lub innych niebezpiecznych odpadów można przybyć na skrzyżowanie ulic Santockiej i Karlińskiej do Gratowozu 7 maja lub 3 września o godzinie 10:00 do 10:30 ( A) Jeśli państwo chcą się pozbyć sprzętu RTV, AGD lub innych niebezpiecznych odpadów można przybyć na skrzyżowanie ulic Santockiej i Karlińskiej do Gratowozu 7 maja lub 3 września o godzinie 10:00 do 10:30 ( A) Do GRATOWOZU każdy mieszkaniec naszej Dzielnicy może dostarczyć nieodpłatnie wytworzone w domu odpady problemowe, do kt ó rych zaliczamy:


Pobierz ppt "DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google