Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)

2 DZIAŁANIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO „JEDŹ SMACZNIE I ZDROWO” GIMNAZJUM Celem programu była: Promocja zdrowego odżywiania Komponowanie zbilansowanej diety Uwrażliwienie młodzieży na tak ważne problemy społeczne jak marnowanie żywności i niedożywienie Świadome dokonywanie zakupów spożywczych Prawidłowe przechowywanie produktów spożywczych Uświadomienie korzyści wynikających ze wspólnego spożywania posiłków W ramach ww. programu nauczyciele Gimnazjum : przeprowadzili przynajmniej po 1 godzinie zajęć lekcyjnych o zdrowym odżywianiu, na podstawie jednego z 4 dostarczonych scenariuszy Wypełnili ankiety na temat przeprowadzonych zajęć dostarczone organizatorom projektu Zgłosili do konkursu najlepsze prace w II kategoriach ; plakat oraz film informacyjny ( kl. Ib) dostępny na stronie projektu

3 NAJLEPSZE PRACE ZGŁOSZONE NA KONKURS „JEDŹ SMACZNIE I ZDROWO ”

4 KONKURS NA NAJŁADNIEJSZE LOGO PARKU NARODOWEGO ZORGANIZOWANY W RAMACH DZIAŁAŃ „ ZDROWY CZŁOWIEK W ZDROWYM OTOCZENIU” W konkursie wzięli udział uczniowie kl. IV-V Nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe wręczone przez Panią Dyrektor w czasie obchodów Dni Promocji Zdrowia

5 KONKURS PLAKATOWY „MŁODZIEŻ WOLNA OD UŻYWEK” Uczniowie kl. I-III Gimnazjum przygotowali prace konkursowe: w których wskazali na szkodliwość stosowania używek, ich negatywny wpływ na organizm człowieka nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody książkowe wręczone przez Panią Dyrektor w czasie obchodów Dni Promocji Zdrowia

6 KONKURS PLAKATOWY „ MODA NA ZDROWIE ” PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KL I-III SP W konkursie wzięli udział uczniowie kl. I-III oraz IV-V SP. Przygotowali prace wskazujące na potrzebę prowadzenia higienicznego trybu życia: zdrowego odżywiania i odpoczynku, aktywności fizycznej

7 PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KL I-III SP

8 Prace wykonane przez uczniów kl. IV-VI SP

9 W ramach ww. projektu Uczniowie SP: -obliczyli współczynniki BMI dla uczniów SP na podstawie których ocenili ilu uczniów naszej szkoły ma prawidłową wagę, u ilu z nich występuje nadwaga, otyłość - określili jak zmieniała się wartość współczynnika BMI w SP na przestrzeni ostatnich kilku lat Uczniowie SP i Gimnazjum : -wykonali wystawę plakatową „Bądź dobry dla swojego serca ” w formie zabawnych haseł i przepisów opracowali zasady postępowania zapobiegające chorobom ukł. krążenia, zachęcające do dbania o własne serce SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY W RAMACH PROFILAKTYKI OTYŁOŚCI „TROCHĘ RUCHU LENIUCHU”

10 Wystawa plakatowa „Bądź dobry dla swojego serca ” PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW KL. I-III GIMNAZJUM

11 PRACE WYKONANE PRZEZ UCZNIÓW IV-VI SP

12 APEL „ DNI PROMOCJI ZDROWIA ” W GIM. I SP UCZNIOWIE KL. V B PRZYGOTOWALI PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „ NIE JESTEŚMY SAMI INNI TEŻ DBAJĄO ZDROWIE „ ZAPREZENTOWANĄ UCZNIOM SP ORAZ GIMNAZJUM

13 KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ KOMPOZYCJĘ ZDROWEJ ŻYWNOŚCI „SMACZNIE, ZDROWO, ODJAZDOWO” PRACE PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW KL. IV- VI SP

14 Uczniowie SP wykonali kompozycje ze zdrowej żywności zachęcające do spożywania i komponowania zdrowych posiłków

15 Prace przygotowane przez uczniów kl. I-III Gimnazjum Rozstrzygnięcie konkursu

16 Przedstawienie o tematyce zdrowia „Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć” Uczniowie SP i Gim. Przygotowali przedstawienie w których wskazali na potrzebę stosowania higienicznego trybu życia i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania ww. zasad

17 Przedstawienie w wykonaniu: Uczniów kl. V a Uczniów kl. I a

18 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA O TEMATYCE ZDROWEGO ŻYWIENIA PRZYGOTOWANA PRZEZ UCZNIÓW KL. II B W RAMACH REALIZOWANYCH W KL. II PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

19 WRĘCZENIE PRZEZ PANIĄ DYREKTOR NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH NAGRODZONYM UCZNIOM SP I GIM. KTÓRZY OTRZYMALI NAGRODY W SZKOLNYCH KONKURSACH O TEMATYCE PROZDROWOTNEI I EKOLOGICZNEJ

20 DNI PROMOCJI ZDROWIA W GIMNAZJUM KONKURS „ RZUT ZDROWĄ ŻYWNOŚCIĄ DO KOSZA ” ZABAWA INTEGRACYJNA „ TAKIE SERCE MAM JAK O NIE DBAM”

21 SZKOLENIE DLA UCZNIÓW KL. IV-VI SP „ JAK POSTĘPOWAĆ Z ODPADAMI ” W czasie prelekcji uczniowie zapoznali się z zasadami sortowania, segregowania i utylizacji różnych grup odpadów, a także możliwościami ich powtórnego wykorzystania

22 WIZYTA „ BRATA PETA ” W CZASIE PRELEKCJI

23 AKTYWNE PRZERWY ZAJĘCIA TANECZNE PROWADZONE PRZEZ ANIMATORÓW TAŃCA Z VI KL. SP W CZASIE DUŻYCH PRZERW, PROPAGUJĄCE IDEĘ AKTYWNEGO WYPOCZYNKU

24 PROJEKT MIĘDZYSZKOLNY „PORADNIK ODPADNIK” DZIAŁANIA szkolenie dla nauczycieli dwugodzinny warsztat przeprowadzony przez trenera edukacji ekologicznej dla 26 osobowej grupy uczniów klas IV i V zgłoszonych do udziału w projekcie opracowanie projektu broszury informacyjnej przez zespoły projektowe Przygotowanie 3 projektów broszur, wybór po konsultacji z regionalnym doradcą edukacji ekologicznej najlepszego projektu broszury przewidzianej do druku przesłanie gotowego projektu do organizatorów projektu (zgłoszenie pracy konkursowej wykonanej przez 7 osobowy zespół uczniów kl. V b) dystrybucja oraz promocja 1000 broszur w społeczności lokalnej CELEM DZIAŁANIA BYŁO: -kształtowanie świadomości ekologicznej oraz wykształcenie wśród uczniów nawyków prośrodowiskowych w zakresie gospodarki odpadami -aktywizacja uczniów na rzecz środowiska i społeczności lokalnej -zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej na terenie dzielnicy Krzyżowniki- Smochowice rozpowszechnienie informacji o lokalnych możliwościach pozbywania się odpadów problemowych w tym niebezpiecznych

25 DZIAŁANIA SKIEROWANO DO: Uczniów Zespołu Szkół nr 1 oraz ich rodziców, pozostałych mieszkańców osiedla Krzyżowniki- Smochowice OBEJMOWAŁY ONE: - przygotowanie wystawy w holu szkoły, informującej o głównych założeniach projektu, przedstawienie i omówienie wydrukowanego projektu broszury, promocja wystawy oraz broszur przez uczniów podczas zebrań z rodzicami ( krótkie prelekcje przeprowadzone przez przeszkolonych uczniów Gim. dla rodziców wszystkich klas SP i Gim.) - dystrybucja broszur podczas zebrań z rodzicami oraz podczas Apelu „Dni Promocji Zdrowia „ - dystrybucja broszur na terenie Osiedla Krzyżowniki- Smochowice przez wolontariuszy pracujących w szkolnym wolontariacie

26 Zobacz jak pozbywać się odpadów problemowych i niebezpiecznych W jaki sposób wpływają one na stan środowisko i zdrowie Dzięki tej broszurze dowiesz się, gdzie i jak można składować odpady niebezpieczne i problemowe Niebezpiecznych odpadów mniej - Ziemi i ludziom lżej !

27 Odpady niebezpieczne Chrom, azbest, nikiel, rtęć Związki chłodzące, freony, leki Ołów, Brom, Kadm Chcemy pokazać gdzie i jakie szkodliwe związki mogą być zawarte w odpadach niebezpiecznych i problemowych Drodzy mieszkańcy osiedla Smochowice – Krzyżowniki!

28 Mieszkańcu czy masz świadomość, że : Płyty CD – rozkładają się ok lat. Mieszkańcu czy masz świadomość, że : Płyty CD – rozkładają się ok lat. - Opony samochodowe – NIE ULEGAJĄ ROZKŁADOWI ! Jak postępować z odpadami problemowymi?  Płyty CD można oddawać do firm wyspecjalizowanych w zakresie utylizacji płyt lub podczas zbiórek organizowanych w gminach, miastach lub niektórych szkołach.  Opony samochodowe można bezpłatnie oddawać w zakładach wulkanizacyjnych oraz bazach transportowych także kontaktując się z firmami specjalizującymi się w odzysku opon.  Odpady ze szkła płaskiego można dostarczać do stacjonarnych lub mobilnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych.  Odpady wielogabarytowe można dostarczać samodzielnie do Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych a także w ramach programu “wystawka” (we wskazanym przez gminę terminie).  Odpady z remontów należy gromadzić w specjalnych kontenerach, zamawianych u jednej z firm komunalnych

29 Odpady farmaceutyczne, termometry :  zbieramy w specjalnych pojemnikach w aptekach ( pastylki. drażetki, maści, leki płynne, aerozole) Nie wrzucamy do nich igieł, strzykawek, termometrów  Apteka ul. Muszkowska Baterie :  Można je wyrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkoły ( ul. Leśnowolska 35 ), urzędów i innych instytucji Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( elektrośmieci) :  Możemy oddawać w sklepach przy zakupie nowych (Market Auchan –Swadzim)  Nieodpłatnie w punktach serwisowych oraz do gminnego punkty zbierania lub skupu złomu- transport we własnym zakresie Puszki po farbach i lakierach, tusze i tonery  Oddajemy w gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych Odpady farmaceutyczne, termometry :  zbieramy w specjalnych pojemnikach w aptekach ( pastylki. drażetki, maści, leki płynne, aerozole) Nie wrzucamy do nich igieł, strzykawek, termometrów  Apteka ul. Muszkowska Baterie :  Można je wyrzucać do specjalnych pojemników umieszczonych na terenie szkoły ( ul. Leśnowolska 35 ), urzędów i innych instytucji Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny( elektrośmieci) :  Możemy oddawać w sklepach przy zakupie nowych (Market Auchan –Swadzim)  Nieodpłatnie w punktach serwisowych oraz do gminnego punkty zbierania lub skupu złomu- transport we własnym zakresie Puszki po farbach i lakierach, tusze i tonery  Oddajemy w gminnych punktach zbierania odpadów niebezpiecznych Gdzie szukać informacji: Co należy zrobić z odpadami niebezpiecznymi? NIE NALEŻY!  wyrzucać odpadów niebezpiecznych do: kosza na śmieci, toalety, kosza na odpady komunalne  wylewać resztek farb, lakierów, rozpuszczalników i smarów do kanalizacji, gruntu, wód NIE NALEŻY!  wyrzucać odpadów niebezpiecznych do: kosza na śmieci, toalety, kosza na odpady komunalne  wylewać resztek farb, lakierów, rozpuszczalników i smarów do kanalizacji, gruntu, wód

30 Zatrucie środowiska metalami ciężkimi. Choroby układu krążenia, układu nerwowego i nowotwory. Choroby układu oddechowego, skóry,alergie, Zanieczyszczenie powietrza. Skażenie wód i ziemi. Zatrucie roślin i zwierząt. Skażenie wód i ziemi. Zatrucie roślin i zwierząt. Jak szkodliwe mogą być substancje zawarte w odpadach niebezpiecznych i problemowych? Dla środowiska przyrodniczego Dla ludzi Osłabienie odporności, Uszkodzenie wątroby i nerek Osłabienie odporności, Uszkodzenie wątroby i nerek

31 A A Możecie także udać się do pobliskiego, stałego punkty zbiórki elektrośmieci: Rada Osiedla Smochowice - Krzyżowniki : ul. Muszkowska 1a (B) Możecie także udać się do pobliskiego, stałego punkty zbiórki elektrośmieci: Rada Osiedla Smochowice - Krzyżowniki : ul. Muszkowska 1a (B) Jeśli państwo chcą się pozbyć sprzętu RTV, AGD lub innych niebezpiecznych odpadów można przybyć na skrzyżowanie ulic Santockiej i Karlińskiej do Gratowozu 7 maja lub 3 września o godzinie 10:00 do 10:30 ( A) Jeśli państwo chcą się pozbyć sprzętu RTV, AGD lub innych niebezpiecznych odpadów można przybyć na skrzyżowanie ulic Santockiej i Karlińskiej do Gratowozu 7 maja lub 3 września o godzinie 10:00 do 10:30 ( A) Do GRATOWOZU każdy mieszkaniec naszej Dzielnicy może dostarczyć nieodpłatnie wytworzone w domu odpady problemowe, do kt ó rych zaliczamy:


Pobierz ppt "DZIAŁANIA Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ROKU 2010/2011 (IX - VI)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google