Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Inżynieria środowiska jest jedną z dyscyplin technicznych, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Inżynieria środowiska jest jedną z dyscyplin technicznych, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków."— Zapis prezentacji:

1 ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

2 Inżynieria środowiska jest jedną z dyscyplin technicznych, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków technicznych i biologicznych. Obejmuje ona swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania.

3 Inżynier inżynierii środowiska to specjalista, który zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w obszarze gospodarki komunalnej i działalności przemysłowej. Jego zadaniem jest wykonywanie badań, sporządzanie planów i programowanie metod i sposobów związanych z właściwym zapewnieniem wody i prawidłowym usuwaniem ścieków. Głównym celem pracy inżyniera inżynierii środowiska jest globalna ochrona środowiska człowieka.

4 Do obowiązków inżyniera inżynierii środowiska należy m.in.: Śledzenie i rozpoznawanie różnorodnych zjawisk hydrologicznych oraz dokonywanie ich opisu, Dokonywanie racjonalnej eksploatacji istniejących zbiorników retencyjnych, Sporządzanie zestawień i meldunków dotyczących ilości zasobów wodnych dla danych terenów i potrzeb, Sporządzanie różnego rodzaju prognoz hydrologicznych, Wykonywanie badań rumowisk rzecznych, Wykonywanie badań i analiz różnego rodzaju zjawisk hydrologicznych związanych z opadami, parowaniem i oblodzeniem.

5 Praca inżyniera inżynierii środowiska może odbywać się Na powietrzu- tereny budowy, wysypiska śmieci W budynkach W halach produkcyjnych Na terenie oczyszczalni ścieków W salach wykładowych i pomieszczeniach biurowych W budynkach

6 Warunki pracy w tym zawodzie łączą się z koniecznością przebywania w różnego rodzaju środowiskach, zależnie od specyfiki miejsca zatrudnienia. Mogą to być obszary budowy, co wiąże się z przemieszczeniem po nierównościach, wykopach, rusztowaniach oraz często bardzo śliskich i ruchomych powierzchniach. Praca odbywa się praktycznie w każdych warunkach atmosferycznych, zmiennych temperaturach, intensywnych opadach, na mrozie i w upale.

7 Inżynier inżynierii środowiska może znaleźć zatrudnienie w: organach Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, firmach konsultingowych i doradczych, biurach projektowych, firmach związanych z nadzorem inwestorskim, dużych zakładach przemysłowych i budowlanych, oświacie, oczyszczalniach ścieków.

8 WIEDZA z chemii i fizyki techniczna znajomość języka obcego ZAINTERESOWANIA techniczne naukowe urzędnicze

9 ZDOLNOŚCI koncentracji uwagi rachunkowe logicznego myślenia techniczne kierownicze PREDYSPOZYCJE PSYCHOFIZYCZNE Konieczne: Spostrzegawczość Samodzielność Inicjatywa Wyobraźnia i myślenie twórcze -ze względu na opracowywanie nowych technologii, koncepcji i metod działania w zakresie projektowania różnych instalacji

10 Wskazane: Dobra pamięć Gotowość do pracy w nieprzyjemnych warunkach środowiskowych Samokontrola Umiejętność współpracy z innymi Zdolność przekonywania Niezależność Wytrwałość Cierpliwość

11 WYKSZTAŁCENIE Aby podjąć pracę na stanowisku inżyniera inżynierii środowiska należy posiadać wykształcenie wyższe. Inżynierię środowiska można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium) i III (doktorat) stopnia. Studia na kierunku Inżynieria Środowiska trwają zazwyczaj 3,5 roku.

12 UCZELNIE,NA KTÓRYCH MOŻNA STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA: Politechnika Białostocka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Politechnika Warszawska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Politechnika Wrocławska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

13 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Politechnika Krakowska Politechnika Częstochowska Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Łódzka Politechnika Gdańska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Politechnika Lubelska

14 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy Politechnika Poznańska Uniwersytet Opolski Politechnika Rzeszowska

15

16 IV Międzynarodowa Wystawa Innowacji IWIS 2010 Pierwsza, bardzo udana międzynarodowa wystawa innowacji. Zaprezentowano na niej 10 innowacyjnych rozwiązań inżynierii środowiska z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenach zurbanizowanych. Wynalazki te zostały opracowane w istniejącej od 2006 r. Katedrze Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Autorzy tych wynalazków to : prof. Józef Dziopak, dr inż. Daniel Słyś, mgr inż. Joanna Hypiak oraz mgr inż. Agnieszka Stec. Wynalazki te zostały nagodzone aż dziewięcioma medalami, w tym czterema złotymi, trzema srebrnymi i dwoma brązowymi. Wynalazkowi autorstwa prof. Józefa Dziopaka i dr inż. Daniela Słysia ( grawitacyjno-pompowemu odciążającemu zbiornikowi retencyjnemu) przyznano najwyższe wyróżnienie, a mianowicie puchar International Federation of Inventors’ Associations (IFIA, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych) za „najlepszy projekt innowacyjny IV International Warsaw Inwention Show".

17 Koło Naukowe Ciepłownictwa i Ogrzewnictwa „KoCiO” działa na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej od 1991 r. Głównym celem działania Koła jest pogłębianie wiedzy z dziedziny ciepłownictwa i ogrzewnictwa, jak również dyskusja na temat możliwości technicznych prężnie rozwijającej się branży ciepłowniczej. Dziewczyny w roli inżynierów. Politechnika zaprasza! „Dziewczyny na politechniki” to ogólnopolska akcja, która od kilku lat zachęca płeć piękną do studiowania na kierunkach ścisłych, m.in. na inżynierii środowiska.


Pobierz ppt "ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ. Inżynieria środowiska jest jedną z dyscyplin technicznych, nastawioną głównie na rozwiązywanie konkretnych problemów za pomocą środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google