Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2010 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2010 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum."— Zapis prezentacji:

1 WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2010 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum Badania Jakości Życia

2 Plan prezentacji Informacja o genezie i funkcjonowaniu CBJŻ Ogólna charakterystyka programu badawczego Techniki badawcze Wybrane wyniki badań

3 Geneza programu badawczego Centrum Badania Jakości Życia Urząd Miasta Poznania Wydział Rozwoju Miasta Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4 Historia badań nad jakością życia w Poznaniu TRADYCJA BADAŃ NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA W POZNANIU: 1.Powołanie w 2001 roku Centrum Badania Jakości Życia 2.Usytuowanie „poznańskiego” projektu badawczego w tradycji monitorowania poziomu życia społeczności lokalnych lub zbiorowości terytorialnych 3.Przeprowadzenie corocznych pomiarów w latach 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 4.Rezygnacja z pomiarów corocznych, przyjęcie zasady wedle której: 1.W latach parzystych prowadzony jest pomiar „standardowy” 2.W latach nieparzystych prowadzone są pogłębione badania monograficzne – np. w 2009 roku program Wskaźniki Jakości Życia Mieszkańców Zagrożonych Marginalizacją i Wykluczeniem Społecznym

5 Czego chcemy się dowiedzieć od mieszkańców Poznania? 1.Ocena warunków życia w Poznaniu 2.Ocena własnej sytuacji życiowej mieszkańców oraz ocena warunków mieszkaniowych 3.Ocena warunków komunikacji zbiorowej i indywidualnej 4.Aktywność obywatelska mieszkańców 5.Ocena warunków zdrowia i instytucji opieki zdrowotnej 6.Ocena materialnych warunków życia oraz systemu opieki społecznej 7.Ocena poczucia bezpieczeństwa i poziomu przestępczości 8.Ocena sposobów spędzania czasu wolnego, uczestnictwo w kulturze 9.Ocena warunków pracy i poziomu dochodów 10.Ocena instytucji edukacyjnych

6 Jak badamy opinie poznaniaków? Jakich innych danych poszukujemy? Badanie sondażowe – ankieterzy prowadzą wywiady bezpośrednie w domach z wylosowanymi do próby respondentami, badane osoby otrzymują list informujący o badaniu i wizycie ankietera, ankieter podejmuje 7 prób kontaktu Analiza danych statystycznych – dane obiektywne Poznań – proporcjonalnie do liczby ludności w starym układzie dzielnic Populacja badania: Mieszkańcy Poznania w wieku 16 – 70 lat, zameldowani na pobyt stały lub czasowy pow. 3 miesięcy Próba badawcza: Imienna próba losowana z bazy ewidencji ludności, N = 556 kwiecień – czerwiec 2010

7 Prezentacja wybranych wyników badań

8 Jak czytać wyniki badań?  Badani mieszkańcy Poznania dokonywali ocen wystawiając punktu od 1 do 5: 1 – bardzo niezadowolony 2 – raczej niezadowolony 3 – ocena neutralna 4 – raczej zadowolony 5 – bardzo zadowolony Wyniki są uśredniane i na podstawie średnich ocen wnioskuje się o zadowoleniu / niezadowoleniu oraz o zmianie oceny w porównaniu z poprzednim badaniem.   Ocena pozytywna (średnia od 3,26) Ocena neutralna (średnia od 2,76 do 3,25) Ocena negatywna (średnia do. 2,75) Oceny bez zmiany Wzrost zadowolenia Spadek zadowolenia  

9 Ocena własnej sytuacji życiowej Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Pozycja społeczna 3,7672,36,4 2. Poziom wykształcenia 3,8675,510,1 3. Stan zdrowia 3,7069,916,7 4. Sytuacja rodzinna 4,0882,66,9 5. Warunki mieszkaniowe 3,9376,810,1 6. Kontakty z przyjaciółmi 4,2187,13,8 7. Sytuacja materialna 3,3252,623,0 8. Bezpieczeństwo osobiste 3,8477,65,8 9. Spędzanie czasu wolnego 3,8172,811,1 10. Uczestnictwo w życiu kulturalnym Poznania 4,2190,41,4 Proszę ocenić w jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z następujących spraw w swoim życiu: J 

10 Prognozowana przez respondentów zmiana własnej sytuacji życiowej Czy Pana(i) zdaniem w ciągu następnych 5 lat następujące sprawy w Pana(i) życiu ulegną poprawie, pogorszeniu, czy też pozostaną bez zmian: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Pozycja społeczna 3,2726,74,3 2. Poziom wykształcenia 3,3929,50,7 3. Stan zdrowia 2,9413,720,9 4. Sytuacja rodzinna 3,1718,84,0 5. Warunki mieszkaniowe 3,2825,31,4 6. Kontakty z przyjaciółmi 3,1818,22,2 7. Sytuacja materialna 3,2334,614,5 8. Bezpieczeństwo osobiste 3,1012,94,0 9. Spędzanie czasu wolnego 3,3434,53,7 10. Uczestnictwo w życiu kulturalnym Poznania 3,3937,92,0  

11 Ocena wybranych aspektów funkcjonowania miasta Jak Pan(i) ocenia Poznań z punktu widzenia możliwości: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Życia w czystym środowisku 3,4856,411,4 2. Życia w bezpiecznym otoczeniu 3,5761,37,5 3. Znalezienia dobrej pracy 3,1440,424,1 4. Zarabiania pieniędzy 3,2143,020,0 5. Spędzania wolnego czasu 3,9781,53,8 6. Korzystaneia z kin, teatrów, muzeów 4,2689,63,1 7. Kształcenia siebie i dzieci 4,1890,21,3 8. Korzystania z usług służby zdrowia 3,1037,426,0 9. Poruszania się po mieście 3,6369,113,7 10. Wygodnego robienie zakupów 4,2089,61,8 

12 Ocena funkcjonowania komunikacji miejskiej MPK Jak Pan(i) ocenia działanie komunikacji miejskiej pod względem: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Punktualność 3,6266,012,7 2. Częstotliwość kursowania MPK 3,6770,511,1 3. Ceny biletów 2,8327,138,5 4. Czystość wewnątrz pojazdów 3,3249,718,1 5. Wygoda jazdy 3,5157,510,3 6. Sieć połączeń 3,8478,54,9 

13 Ocena zadowolenia z warunków transportu indywidualnego Jak Pan(i) ocenia możliwości poruszania się po miescie samochodem: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Jakość i stan nawierzchni 2,108,472,6 2. Czas przejazdu przez miasto 2,053,572,0 3. Działanie świateł 3,0336,127,4 4. Łatwość dojazdu do celu 3,0335,628,1 5. Znaki i oznakowania drogowe 3,5664,811,6  

14 Ocena działalności informacyjnej lokalnych mediów Czy uważa Pan(i) informacje dotyczące spraw miasta Poznania, życia jego mieszkańców i działalności Urzędu Miasta w poznańskich stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych, gazetach i portalach internetowych za: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Pełną, wyczerpującą 3,4350,010,3 2. Wiarygodną, prawdziwą 3,4547,76,2 3.Interesującą, atrakcyjną 3,4248,49,1 

15 Ocena działalności informacyjnej Urzędu Miasta W jakim stopniu uważa Pan(i) działalność informacyjną Urzędu Miasta za: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Pełną, wyczerpującą 3,2536,610,8 2. Wiarygodną, prawdziwą 3,3339,45,9 3.Interesującą, atrakcyjną 3,1831,412,5 

16 Ocena poczucia związku z Poznaniem Czy czuje się Pan(i) związany(a) z: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Z osiedlem, ulicą przy której Pan(i) mieszka 3,9680,28,5 2. Z dzielnicą 3,9077,59,7 3.Z Poznaniem 4,3793,22,4 

17 Ocena zadowolenia ze świadczeń medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami, że w ramach ubepieczenia zdrowotnego: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Mogę zaspokoić swoje potrzeby zdrowotne 2,7135,150,1 2. Otrzymam odpowiednią pomoc medyczną w nocy 3,1341,527,0 3. Uzyskam odpowiednią pomoc lekarza specjalisty 2,8735,641,4 4. Mogę wybrać szpital, w którym będę leczony 2,9633,333,5 5. Uzyskam niezbędne badania laboratoryjne i diagnostyczne 3,1346,932,1  

18 Ocena własnych możliwości finansowych Jak Pan(i) ocenia swoje obecne możliwości finansowe związane z: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Wnoszeniem opłat związanych z mieszkaniem (czynsz, energia) 3,2948,022,0 2. Kupowaniem niezbędnych produktów żywnościowych 3,7069,810,2 3. Kupowaniem niezbędnej odzieży i obuwia 3,5661,913,5 4. Kupowaniem drogiego wyposażenia (meble, sprzęt RTV, AGD) 2,6121,948,7 5. Kupowaniem luksusowych towarów (samochód, wycieczki) 2,0511,770,5 6. Oszczędzaniem i inwestowaniem 2,2014,662,2  

19 Ocena możliwości otrzymania wsparcia finansowego Jak ocenia Pan(i) mozliwości otrzymania pomocy materialnej ze strony: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Ze strony kogoś z Pana(i) rodziny 3,6365,616,9 2. Ze strony kogoś z Pana(i) przyjaciół 3,3148,020,8 3. Ze strony instytucji miejskich 2,414,649,9 4. Ze strony organizacji społecznych 2,475,546,8 5. Ze strony społeczności parafialnej 2,508,946,2  

20 Ocena poczucia bezpieczeństwa wieczorem i w nocy Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie wieczorem i w nocy w następujących miejscach: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. W sąsiedztwie miejsca zamieszkania 3,4562,924,6 2. Na dworcach PKP, PKS oraz przystankach MPK 2,6020,850,8 3. W centrum miasta 2,8631,339,4 4. W parkach miejskich i terenach spacerowych 2,3715,960,3 5. Na osiedlach mieszkaniowych z tzw. wielkiej płyty 2,6223,148,2  

21 Ocena działalności Straży Miejskiej Jak Pan(i) ocenia dzialalność Straży Miejskiej pod następuacymi względami: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Dostępność, łatwość kontaktu ze strażnikami 3,4452,717,6 2. Skuteczność załatwiania spraw 3,0435,933,4 3. Szybkość załatwiania spraw 3,0034,231,6 4. Przygotowanie i kompetencja strażników 3,1838,622,0 5. Uprzejmość strażników 3,5454,512,5  

22 Ocena poziomu hałasu w Poznaniu Ocena czystości w Poznaniu Jak Pan(i) ocenia poziom hałasu w Poznaniu w odniesieniu do następujących miejsc: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. W mieszkaniu 3,6167,715,9 2. W sąsiedztwie 3,3656,723,4 3. W centrum miasta 2,5615,749,2 Jak Pan(i) ocenia czystość i porządek w Poznaniu w odniesieniu do następujących miejsc: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Czystość w najbliższym sąsiedztwie 3,6166,513,0 2. Czystoś ulic, chodników, placów 3,0937,825,7 3. Czystość terenów zielonych 3,0334,527,8  

23 Ocena zadowolenia z pracy zawodowej W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) z własnej pracy pod następującymi względami: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Warunki do pracy 3,8576,37,2 2. Wysokość wynagrodzenia 3,0338,732,2 3. Możliwość rozwoju 3,2242,322,0 4. Kontakty z pracownikami 4,0384,52,3 5. Stosunki z przełożonymi 3,9074,75,5 6. Ilość czasu po pracy 3,2151,432,8 

24 Ocena zadowolenia z jakości usług edukacyjnych poznańskich szkół Czy uważa Pan(i), że szkoły w Poznaniu: Wyniki badań 2010 Średnia Oceny pozytywne Oceny negatywne 1. Zapewniająwysoki poziom kształcenia 3,5555,18,8 2. Dobrze wychowują uczniów 3,1632,818,2 3. Zapewniają wystarczającą opiekę 3,2839,315,2 4. Zapewniają wystarczające warunki dla osób niepełnosprawnych 2,9923,121,8 

25 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "WSKAŹNIKI JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW POZNANIA 2010 Prof. dr hab. Ryszard Cichocki Dr Piotr Jabkowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google