Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metody sieciowe - zarządzanie projektami Metody: CPM i PERT CPM-COST i PERT-COST W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metody sieciowe - zarządzanie projektami Metody: CPM i PERT CPM-COST i PERT-COST W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem."— Zapis prezentacji:

1 1 Metody sieciowe - zarządzanie projektami Metody: CPM i PERT CPM-COST i PERT-COST W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

2 Projekt (przedsięwzięcie) Przykładowe definicje: Projekt to zbiór działań (aktywności), który: cechuje się złożonymi powiązaniami między działaniami, działania zmierzają do osiągnięcia założonego celu (produktu, usługi, rezultatu…), działania posiadają z góry zaplanowany początek i koniec. Projekt to: zorganizowane sekwencje działań, zmierzające do osiągnięcia założonego celu (wyniku), w skończonym czasie, z wyróżnionym początkiem i końcem działań, najczęściej realizowane zespołowo, przy wykorzystaniu skończonej ilości zasobów. 2

3 3 Zarządzanie projektem Stosowana metodologia Początki sięgają lat II wojny światowej Podstawy teorii planowania powstały w USA i w Europie w latach 50-tych Program budowy rakiet Polaris – metoda PERT Program renowacji fabryki chemicznej DuPont – metoda CPM Planowanie przedsięwzięcia należy z natury kojarzyć z zagadnieniami szeroko rozumianej : optymalizacji, racjonalizacji, koordynacji, modelowania systemowego Metody stosowane w programowaniu i planowaniu przedsięwzięć muszą mieć charakter działań kompleksowych, a podejście najczęściej jest podejściem systemowym

4 4 Trójkąt projektu Aby można było przewidzieć, jaka przyszłość czeka pewien projekt... Niezbędne jest w tym celu zrozumienie trzech czynników, które kształtują każdy projekt: Czas Czas potrzebny do wykonania projektu, odzwierciedlony w harmonogramie projektu. Koszt Budżet projektu oparty na koszcie zasobów: ludzi, sprzętu i materiałów wymaganych do realizacji zadań. Zakres Cele i zadania projektu oraz praca wymagana do ich wykonania. Czas Zakres Koszt W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

5 5 Trójkąt projektu Trio czasu, pieniędzy i zakresu stanowi trójkąt projektu. Korekta jednego z tych elementów wpływa na pozostałe dwa. Mimo że wszystkie trzy są ważne, zwykle jeden z wymienionych elementów będzie miał największy wpływ na projekt. Związek pomiędzy tymi elementami jest różny w różnych projektach i określa rodzaje problemów, jakie można napotkać oraz rozwiązania, jakie można zastosować. Wiedząc o ograniczeniach lub dopuszczalnej elastyczności, można łatwiej planować projekt i zarządzać nim. W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

6 6 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem jest to proces planowania, organizacji oraz zarządzania zadaniami i zasobami w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu, zwykle w ramach ograniczeń czasu, zasobów lub kosztu. Większość projektów ma takie same elementy, takie jak podział projektu na łatwe do zarządzania zadania, planowanie zadań, komunikacja i łączność w zespole, śledzenie zadań w trakcie postępu pracy. Wszystkie projekty składają się także z trzech głównych faz. W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

7 7 Trzy fazy każdego projektu Budowa planu Śledzenie i zarządzanie projektem Zamykanie projektu W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

8 8 PMI Instytut Zarządzania Projektem (Project Management Institut PMI) międzynarodowa organizacja branżowa skupiająca osoby zajmujące się zarządzaniem projektem – utworzona w 1969 Definicja wg PMI Zarządzanie projektem to zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik działania projektu w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań udziałowców związanych z tym projektem. W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

9 9 Miara sukcesu projektu Dwa podstawowe sposoby pomiaru powodzenia projektu: projekt powinien być zrealizowany w wyznaczonym terminie w ramach zaplanowanego budżetu Dodatkowe mierniki sukcesu: czy spełnione zostały cele projektu (zakres) czy klienci są zadowoleni (jakość) czy nie wystąpiły straty (zasoby) W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

10 10 Procesy projektu – wg PMI PMI wprowadził 5 kategorii działań w ramach projektu – to tzw. procesy projektu: InicjowaniePlanowanie RealizowanieKontrolowanie Zamykanie W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

11 11 Obszary wiedzy i działania przy zarządzaniu projektem – wg PMI Zarządzanie integracją Zarządzanie zakresem czynności Zarządzanie czasem Zarządzanie zaopatrzeniem Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie komunikacją Zarządzanie jakością Zarządzanie kosztami Zarządzanie ryzykiem

12 12 Etapy planowania przedsięwzięć Wstępne opracowanie planów (lub programów, etap przed realizacją) Nadzór nad realizacją (zarządzanie realizacją przedsięwzięcia) W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

13 13 Plan przedsięwzięcia analiza wstępna określenie zakresu działań technika planowania zasoby i plan prac zarządzanie realizacją analiza kosztów Kolejne kroki przy planowaniu przedsięwzięć: W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

14 14 Opracowanie programu (planu) dobrze opisać przedsięwzięcie ( celem jest optymalizacja, koordynacja, racjonalizacja ) zdefiniować następujące elementy: –zadania (czynności, operacje, …) i ich czas –zależności między zadaniami (wspólne zasoby i uwarunkowania, zależności czasowe i przestrzenne) –przyporządkowanie zadaniom zasobów (materiałów, energii, urządzeń, środków finansowych, ludzi,…) W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

15 15 Zarządzanie realizacją Rozpoczyna się wraz z początkiem realizacji pierwszego zadania, trwa aż do zakończenia wszystkich działań w projekcie Tworzenie raportów realizacji przedsięwzięcia (w dowolnej chwili) Analiza wpływu zmian w planie na terminowość i koszt projektu Szacowanie wydatków i aktualizacja kosztorysu w miarę realizacji (monitorowanie – szczególnie ważne w dużych projektach) W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

16 16 Metody sieciowe CPM Critical Path Method Metoda Ścieżki Krytycznej PERT Program Evaluation and Review Technique Metoda optymalizacji planowania i kontroli wykonawstwa projektów W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

17 17 Algorytm metody CPM Budowa diagramu sieciowego i obliczenia 1. Lista zadań 2. Obliczenie czasów realizacji zadań 3. Relacje poprzedzania (lub inne uwarunkowania czasowe) 4. Model sieciowy 5. Obliczenia NW, NP, rezerw 6. Wyznaczenie ścieżki krytycznej 7. Diagram Gantt’a, ocena rozwiązania W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem W metodzie CPM czasy zadań są znane w sposób dokładny i pewny (deterministyczny)

18 18 Dwie metody tworzenia diagramów sieciowych Diagramy sieciowe z czynnościami (zadaniami) notowanymi na łukach Diagramy sieciowe z czynnościami (zadaniami) notowanymi w węzłach

19 19 Czynność na łuku CnŁ lub czynność w węźle CwW węzły oznaczają zdarzenia łuki oznaczają czynności, zadania, operacje… Konwencja CnŁ (czynność na łuku) Konwencja CwW (czynność w węźle) węzły oznaczają czynności, zadania, operacje… łuki oznaczają relację czasowego poprzedzania W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem Elementy diagramów Elementy diagramów

20 Diagram sieciowy (model sieciowy) Graf skierowany w którym nie występuje pętla, Graf posiadający wierzchołek początkowy i końcowy. 20 1 5 4 2 3 6 z1z1 z4z4 z3z3 z2z2 z5z5

21 Diagram sieciowy (model sieciowy) Nie, bo… 21 1 5 4 2 3 6 z1z1 z4z4 z3z3 z2z2 z5z5

22 Diagram sieciowy (model sieciowy) 22 Nie, bo… 1 5 4 2 3 6 z1z1 z4z4 z3z3 z2z2 z5z5

23 23 Przykładowy model sieciowy – w konwencji CnŁ 1 5 4 2 3 6 z1z1 z4z4 z3z3 z2z2 z5z5 z6z6 z7z7 zdarzenia zadania zadanie poprzednik z 1 - z 2 z 1 z 3 - z 4 z 3 z 5 z 7, z 4 z 6 z 3 z 7 z 6 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

24 24 Czynność na łuku – czynność pusta z1z1 z2z2 z1z1 z2z2 zadanie puste 0 i j i j k NIE TAK W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem Jeżeli 2 zadania zaczynają się w tym samym węźle oraz kończą w innym węźle to:

25 25 Przykładowy model sieciowy – w konwencji CwW z1z1 z3z3 z6z6 z4z4 z2z2 z5z5 zadanie poprzednik z 1 - z 2 z 1 z 3 z 2 z 4 z 2 z 5 z 3 z 6 z 4, z 5 zadania relacje poprzedzania W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

26 26 Przykładowy projekt Budowa domu Załóżmy, że zadania składające się na projekt są następujące: W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

27 27 Wykaz zadań 1. Przygotowanie projektu domu i niezbędnych formalności 2. Przygotowanie działki 3. Zamawianie materiałów 4. Zamawianie instalacji 5. Budowa 6. Prace instalacyjne 7. Prace wykończeniowe W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

28 28 Wykaz zadań i czasy wykonywania 1.Projekt3m 2.Przygotowanie działki2m 3.Zamawianie materiałów1m 4.Zamawianie instalacji1m 5.Budowa3m 6.Prace instalacyjne1m 7.Prace wykończeniowe1m Czas wykonywania W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

29 29 Zadania, czasy, relacje między zadaniami 1.Projekt3m- 2.Przygotowanie działki2m1 3.Zamawianie materiałów1m1 4.Zamawianie instalacji1m2,3 5.Budowa3m2,3 6.Prace instalacyjne1m4 7.Prace wykończeniowe1m5,6 Czas wykonywaniaZadania poprzedzające W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

30 30 Model sieciowy 1 5 4 3 Projekt Przygotowanie działki Operacja pusta Zamawianie materiałów Budowa Zamawianie instalacji Roboty instalacyjne Roboty wykończeniowe 3 2 1 11 3 1 0 2 67 1.Projekt - 2.Przygotowanie działki1 3.Zamawianie materiałów1 4.Zamawianie instalacji2,3 5.Budowa2,3 6.Prace instalacyjne4 7.Prace wykończeniowe5,6 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

31 31 Model sieciowy - w konwencji czynność na łuku 1 5 4 3 Projekt Przygotowanie działki Operacja pusta Zamawianie materiałów Budowa Zamawianie instalacji Roboty instalacyjne Roboty wykończeniowe 3 2 1 11 3 1 0 NW 1 =0 NW 3 =5 NW 2 =3 NW 5 =6 NW 4 =5 NW 6 =8 NW 7 = 9 2 67 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem NP 7 = 9 NP 6 =8 NP 5 = 7 NP 4 = 5 NP 3 = 5 NP 2 = 3 NP 1 = 0

32 32 Wyznaczanie czasów NW i NP NW j = Max (NW i + t ij ) dla wszystkich zadań rozpoczynających się w jakimś węźle i oraz kończących się w węźle j gdzie: i nr węzła początkowego dla zadania kończącego się w węźle j t ij czas realizacji zadania zaczynającego się w węźle i oraz kończącego się w węźle j i j NW j t ij W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

33 33 Wyznaczanie czasów NW i NP NP i = Min (NP j - t ij ) dla każdego j takiego, że istnieje zadanie rozpoczynające się w i oraz kończące w j gdzie: i nr węzła początkowego dla zadania kończącego się w węźle j t ij czas realizacji zadania zaczynającego się w węźle i oraz kończącego się w węźle j W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem i j t ij NP i

34 34 Wyznaczanie rezerw czasu dla każdego zadania obliczamy rezerwę czasu r(i,j) gdzie : r(i,j) = NP j – NW i - t ij i nr węzła początkowego dla rozważanego zadania j nr węzła końcowego dla tego zadania 5 Budowa Roboty instalacyjne Roboty wykończeniowe NW 5 =6 NW 6 =8 6 NP 6 =8 NP 5 = 7 r(5,6)= NP 6 -NW 5 - t 56 r(5,6)=8-6-1=1 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

35 35 Ścieżka krytyczna Ścieżka krytyczna to najdłuższa czasowo ścieżka łącząca zdarzenie początkowe ze zdarzeniem kończącym realizację projektu (przedsięwzięcia). Ścieżka krytyczna jest najdłuższą (czasowo) drogą w grafie będącym modelem sieciowym. Własności SK: wzdłuż SK rezerwy czasu wszystkich zadań są równe zero wszystkie zdarzenia k leżące na ścieżce krytycznej mają własność taką, że NW k =NP k W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

36 36 Ścieżka krytyczna i rezerwy czasu dla zadań 1 5 4 3 r =0 r =1 r =0 NW 1 =0 NW 3 =5 NW 2 =3 NW 5 =6 NW 4 =5 NW 6 =8 NW 7 = 9 2 67 NP 7 = 9 NP 6 =8 NP 5 = 7 NP 4 = 5 NP 3 = 5 NP 2 = 3 NP 1 = 0 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

37 37 Diagram Gantt’a projekt działka zam. mat. budowa zam.inst. rob. inst. rob. wyk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem zadanie spoza SK zadanie na SK rezerwa czasu

38 38 Różny stopień szczegółowości Dekompozycja Główny wykonawca Wykonawca A Podwykonawca AA W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem Ta sama metoda planowania na różnych poziomach szczegółowości

39 39 Metoda PERT PERT Program Evaluation and Review Technique Metoda optymalizacji planowania i kontroli wykonawstwa projektów W metodzie PERT czasy zadań są znane w sposób probabilistyczny (zakładamy, że są zmiennymi losowymi). Zakłada się, że czasy zadań opisuje rozkład  Rozkład  jest rozkładem ciągłym, jego wartość średnia i wariancja mogą być aproksymowane za pomocą 3 parametrów. Czas zadania szacujemy określając 3 parametry: a najkrótszy czas wykonania zadania mnajbardziej prawdopodobny czas wykonania zadania b najdłuższy czas wykonania zadania W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

40 40 Algorytm metody PERT Budowa modelu sieciowego i obliczenia 1. Lista zadań 2. Estymacja czasów realizacji zadań (parametry a,m,b) 3. Relacje poprzedzania (lub inne uwarunkowania czasowe) 4. Model sieciowy 5. Obliczenia (czasy średnie zadań, wariancje, NW, NP, rezerwy) 6. Wyznaczenie ścieżki krytycznej (oczekiwany czas zakończenia projektu, wariancja) 7. Diagram Gantt’a, szacowanie prawdopodobieństw ukończenia projektu w danym horyzoncie czasu, ocena rozwiązania W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

41 41 Metoda PERT W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem Dla każdego zadania obliczamy czas średni t śr oraz wariancję

42 42 Metoda PERT Przykład: Zadanieambt sr v 1-2681084/9 1-336961 1-413534/9 2-500000 2-62412525/9 3-523431/9 4-534541/9 4-822220 5-73711716/9 5-824644/9 8-700000 6-914741 7-91101394 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

43 43 Metoda PERT Przykład cd: model sieciowy Zadt sr v 1-284/9 1-361 1-434/9 2-500 2-6525/9 3-531/9 4-541/9 4-820 5-7716/9 5-844/9 8-700 6-941 7-994 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

44 44 Metoda PERT Obliczenia NW i NP jak w metodzie CPM W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

45 45 Metoda PERT Obliczenia rezerw czasu zadań jak w CPM W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

46 46 Metoda PERT Wartość średnia czasu ukończenia t = 25 Wariancja czasu ukończeniav = 1+1/9+16/9+4 = 62/9 Czas ukończenia jest zmienną losową o rozkładzie normalnym, którego wartość średnia wynosi t, natomiast wariancja v W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

47 47 Metoda PERT – przypomnienie rozkładu normalnego Zmienna losowa o rozkładzie normalnym ma funkcję gęstości: Dystrybuanta wyraża się wzorem: m m 1  W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

48 48 Metoda PERT – przykładowy rozkład normalny Przykładowy rozkład normalny    Parametry tego rozkładu to: wartość średnia m = 15 oraz odchylenie standardowe  = 3 m=15 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

49 49 Metoda PERT- przypomnienie własności rozkładu normalnego 68,27% 95,45% 99,73%  Zasada 3  mówi, że ponad 99,7% wszystkich wyników leży w przedziale od -3  do +3  wokół wartości średniej m. m W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

50 50 Metoda PERT t=25 Interpretacja wyników przykładu: t = 25 v = 62/9 = 6,9    v czyli  = 2,63 x=30 P(x<=30)=0,97 Prawdopodobieństwo ukończenia projektu do 30 tygodni wynosi 0,97  t + 2  = 25 + 5,26 = 30,26 P(x<=30,26) = 97,72% x=30,26 W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

51 51 P(x<=22)=0,12 t=25 x=22 Prawdopodobieństwo ukończenia projektu do 22 tygodni wynosi 0,12 Metoda PERT W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem

52 52 Metoda CPM-COST CPM- COST to metoda sieciowa analizy czasowo-kosztowej. Umożliwia analizę czasową i modyfikację modelu przez kompresję czasową sieci. Umożliwia optymalizację terminu realizacji projektu, tak aby akceleracja przypadała na te zadania ze ścieżki krytycznej dla których koszty przyspieszenia realizacji będą najmniejsze. Każde przyspieszenie terminu realizacji zadania, w ogólności, oznacza wzrost kosztów.

53 53 Metoda CPM-COST Wprowadźmy oznaczenia: t n czas normalny czynności t gr czas graniczny czynności (najkrótszy możliwy ze względów technicznych i technologicznych czas wykonania czynności związany z kosztem granicznym K gr ) K = f ( t ) zależność kosztów zadania od czasu jego trwania Jeśli jest to zależność liniowa to średni gradient kosztu S można określić jako: S opisuje przyrost kosztów wykonania czynności spowodowany skróceniem czasu wykonania czynności o jednostkę.

54 54 Metoda CPM-COST - algorytm 1. Zestawić czynności krytyczne, podać ich gradienty kosztów i czasy graniczne 2. Wyeliminować czynności dla których średni gradient kosztów nie istnieje 3. Proces skracania rozpocząć od czynności o najniższym gradiencie kosztów 4. Skrócić czas czynności wybranej o jak największą ilość jednostek czasu: a) ograniczeniem jest czas graniczny czynności b) ograniczeniem jest pojawienie się nowej ścieżki krytycznej (gdy zniknie rezerwa czasowa w ciągu czynności niekrytycznych)

55 55 Metoda CPM-COST – algorytm cd. 5. Przy istnieniu kilku ścieżek krytycznych należy skracać czas o tę samą wielkość na wszystkich ścieżkach krytycznych 6. Najkrótszy termin wykonania projektu uzyskuje się, gdy wszystkie czynności krytyczne na dowolnej ścieżce krytycznej osiągną czasy graniczne t gr 7. Koszty przyspieszenia oblicza się mnożąc liczbę jednostek czasu o którą skraca się czynność przez jej gradient kosztów Powyższy algorytm można zastosować zarówno w metodzie CPM jak PERT

56 56 Metoda CPM-COST Przykład i-jtntn t gr KnKn K gr S 1-2 1-4 2-3 3-6 4-5 5-6 8 10 6 12 15 10 6 5 4 10 15 2 280 100 300 260 150 200 400 150 400 300 150 360 60 10 50 20 - 20 12901780

57 Metoda CPM-COST i-jtntn t gr KnKn K gr S 1-2 1-4 2-3 3-6 4-5 5-6 8 10 6 12 15 10 6 5 4 10 15 2 280 100 300 260 150 200 400 150 400 300 150 360 60 10 50 20 - 20 12901780 1 23 6 45 NW 1 =0 NP 1 = 0 NW 2 =8 NP 2 = 17 NW 4 =10 NP 4 = 10 NW 3 =14 NP 3 = 23 NW 5 =25 NP 5 = 25 NW 6 = 35 NP 6 = 35 r =0 r =9 57

58 58 Metoda CPM-COST i-jtntn t gr KnKn K gr S 1-2 1-4 2-3 3-6 4-5 5-6 8 10 6 12 15 10 6 5 4 10 15 2 280 100 300 260 150 200 400 150 400 300 150 360 60 10 50 20 - 20 12901780 Skrócić 1-4 do t=5 bo S=10 i t gr =5 K 1 =50 koszt skrócenia 1 23 6 45 NW 1 =0 NP 1 = 0 NW 2 =8 NP 2 = 12 NW 4 =5 NP 4 = 5 NW 3 =14 NP 3 = 18 NW 5 =20 NP 5 = 20 NW 6 = 30 NP 6 = 30 t gr r =0 r =4

59 Metoda CPM-COST i-jtntn t gr KnKn K gr S 1-2 1-4 2-3 3-6 4-5 5-6 8 10 6 12 15 10 6 5 4 10 15 2 280 100 300 260 150 200 400 150 400 300 150 360 60 10 50 20 - 20 12901780 Skrócić 5-6 do t=6 bo S=20 i t gr =2 oraz r=4 K 2 =80 koszt skrócenia 1 23 6 45 NW 1 =0 NP 1 = 0 NW 2 =8 NP 2 = 8 NW 4 =5 NP 4 = 5 NW 3 =14 NP 3 = 14 NW 5 =20 NP 5 = 20 NW 6 = 26 NP 6 = 26 t gr r =0 Nie do skrócenia 59 t>t gr r =0

60 Metoda CPM-COST i-jtntn t gr KnKn K gr S 1-2 1-4 2-3 3-6 4-5 5-6 8 10 6 12 15 10 6 5 4 10 15 2 280 100 300 260 150 200 400 150 400 300 150 360 60 10 50 20 - 20 12901780 Skrócić 5-6 do t=2 bo S=20 i t gr =2 oraz skrócić 2-3 i 3-6 o 2 K 3 =80 K 4 =40 K 5 =100 koszty skrócenia 1 23 6 45 NW 1 =0 NP 1 = 0 NW 2 =8 NP 2 = 8 NW 4 =5 NP 4 = 5 NW 3 =14 NP 3 = 14 NW 5 =20 NP 5 = 20 NW 6 = 22 NP 6 = 22 t gr r =0 Nie do skrócenia 60 t gr r =0

61 61 Metoda CPM-COST Łączne koszty akceleracji czynności 50+80+220=350 Dalsze akceleracje czynności niemożliwe 1 23 6 45 NW 1 =0 NP 1 = 0 NW 2 =8 NP 2 = 8 NW 4 =5 NP 4 = 5 NW 3 =14 NP 3 = 14 NW 5 =20 NP 5 = 20 NW 6 = 22 NP 6 = 22 t gr r =0 Nie do skrócenia t gr r =0


Pobierz ppt "1 Metody sieciowe - zarządzanie projektami Metody: CPM i PERT CPM-COST i PERT-COST W. Muszyński Komputerowo wspomagane zarządzanie projektem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google