Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
Gmina Lubenia 2016

2 Plan prezentacji Energia elektryczna, którą zużywamy.
Instalacje fotowoltaiczne – informacje ogólne. Instalacje fotowoltaiczne - praktyczne zagadnienia.

3 Energia elektryczna, którą zużywamy
Zapotrzebowanie na moc 8 800 W czyli 8,8 kW 1000 W 2000 W 400 W 400 W 2000 W 3000 W

4 Energia elektryczna, którą zużywamy
Zapotrzebowanie na moc - tabliczka znamionowa

5 Energia elektryczna, którą zużywamy
Zapotrzebowanie na moc – moc umowna .

6 Energia elektryczna, którą zużywamy
Zapotrzebowanie na moc i energię

7 554 kWh x 12 miesięcy = 6648 kWh rocznie
Energia elektryczna, którą zużywamy Zapotrzebowanie na energię 404 kWh x 6 miesięcy = 2424 kWh rocznie (dla mieszkania w bloku) 554 kWh x 12 miesięcy = 6648 kWh rocznie (dla domu)

8 Instalacje fotowoltaiczne – informacje ogólne
Roczne nasłonecznienie 1000 kWh/m2 W Polsce aż 80% całkowitej rocznej sumy napromieniowania przypada na okres od kwietnia do września i tylko pozostałe 20% przypada na okres pokrywający się z sezonem grzewczym.

9 Instalacje fotowoltaiczne – informacje ogólne
Obecnie znanych jest wiele typów materiałów umożliwiających uzyskanie efektu fotowoltaicznego. W przemyśle najczęściej wykorzystywane są ogniwa zbudowane na bazie krzemu monokrystalicznego. Monokrystaliczne ogniwa fotowoltaiczne wykazują najwyższe sprawności konwersji ze wszystkich ogniw krzemowych, ale również są najdroższe w produkcji. W badaniach laboratoryjnych ogniwa osiągają sprawności 24%, natomiast produkowane na skalę masową 17%. Niższy koszt jest ogniw polikrystalicznych ale sprawność tych ogniw też jest niższa: około 13%. W chwili obecnej przemysł fotowoltaiczny oparty jest głównie na krzemie krystalicznym i polikrystalicznym ( 80% światowej produkcji). Przewiduje się, że następna generacja ogniw fotowoltaicznych będzie się opierać na technologiach znanych jako technologie "cienkowarstwowe". Dzięki stosowaniu bardzo cienkich warstw (grubości pojedynczych mikrometrów) drogiego materiału półprzewodnikowego na tanich podłożach można znacznie zredukować całkowity koszt ogniwa fotowoltaicznego.

10 Instalacje fotowoltaiczne – informacje ogólne
Pojedyncze ogniwo fotowoltaiczne produkuje zazwyczaj pomiędzy 1 a 2 W, jest to niewystarczające dla większości zastosowań. Dla uzyskania większych napięć lub prądów ogniwa łączone są szeregowo lub równolegle tworząc moduł fotowoltaiczny. Moc takich modułów wyrażana jest w watach mocy szczytowej (Wp - watt peak), zwykle kształtuje się pomiędzy 30 a 120 Wp (pow. od 0,3 do 1 m2), zdefiniowanych jako moc dostarczana przez nie w warunkach standardowych (STC), tj. przy promieniowaniu słonecznym o mocy 1000 W/m2, temperaturze otoczenia 25°C i parametrze AM (kąt nachylenia baterii względem ziemi: 42 stopnie).

11 1m2 Instalacje fotowoltaiczne – informacje ogólne
Około 150 W mocy szczytowej 1m2 Około 120 kWh/rok

12 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
34 m2 paneli 5 kW 4200 kWh/rok

13 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Budowa instalacji fotowoltaicznej

14 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Akumulator + regulator ładowania Orientacyjny koszt akumulatora: zł Orientacyjny koszt regulatora ładowania: 1000 zł

15 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Instalacja on-grid Licznik dwukierunkowy

16 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Instalacja off-grid

17 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Składowe kosztów instalacji fotowoltaicznej Koszt modułów 40-55% Koszt inwertera % Montaż i konfiguracja 12-17% System mocowania 7-20% Dla instalacji do 40kW koszt 1kW: zł – 9000zł Dla instalacji do 10kW koszt 1kW: zł – 9000zł

18 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
4 200 kWh/rok 0,60 zł/kWh 5 kW 2 520 zł/rok Zwrot po 14 latach

19 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Jak długo działają panele fotowoltaiczne ? Większość paneli słonecznych zaplanowana jest na 25 lat pracy. Po tym okresie większość producentów gwarantuje 80% sprawności mocy nominalnej. Dalsza eksploatacja paneli słonecznych jest również możliwa, ale średnio z każdą dekadą tracą one ok. 10% swojej mocy nominalnej. Czy systemy fotowoltaiczne pracują w zimie ? Systemy fotowoltaiczne pracują też w zimie. Każdy panel słoneczny, jak wszystkie urządzenia elektryczne, czym chłodniejszy, tym sprawność wyższa. Panele słoneczne wystawione na działanie promieni słonecznych i schłodzone do np. -20C mogą uzyskać nawet 120% mocy nominalnej w zależności od rodzaju i producenta. Niestety drugą stroną medalu jest słońce, które jest nisko nad horyzontem. Czy systemy fotowoltaiczne pracują przy zachmurzonym niebie ? Przy pochmurnym niebie efektywność modułu fotowoltaicznego maleje do max 20%.

20 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Czy potrzebna jest modyfikacja instalacji elektrycznej przy montażu systemu fotowoltaicznego? Nie jest potrzebna zmiana instalacji elektrycznej. System PV wpinamy do już istniejącej instalacji. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana z tą różnica, że posiadamy dodatkową mikroinstalację do produkcji prądu. Jak działa licznik dwukierunkowy ? Licznik dwukierunkowy zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji PV oraz pobraną z sieci. Przy rozliczeniu energii elektrycznej netto (net metering) różnica pomiędzy energią elektryczną zużytą i wprowadzoną do sieci, będzie rozliczana w okresie półrocznym.

21 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Ministerstwo Energii przygotowuje projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Uregulowane zostaną w nim przede wszystkim kwestie związane z przesunięciem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy, co ma nastąpić 1 lipca 2016 r.

22 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia

23 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Regulacja obejmie m. in. zagadnienia związane z wprowadzeniem wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach. Wyraźnie rozgraniczona zostanie tu działalność obywateli skierowana głównie na własne potrzeby oraz działalność gospodarcza nastawiona na dostarczanie energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. W pierwszym przypadku pojawią się mechanizmy umożliwiające osobom fizycznym częściową rekompensatę poniesionych nakładów inwestycyjnych na instalację OZE. Ostateczny kształt tego instrumentu jest jeszcze w trakcie analiz, jednak nie będzie się on opierał na wpływach pieniężnych w zamian za dostarczoną energię. Źródło: Ministerstwo Energii

24 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Obowiązujące zapisy Prawa Energetycznego (art. 7 ust. 8 pkt 3 lit b )

25 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Obowiązujące zapisy Prawa Energetycznego (art. 9v ) średnia cena energii elektrycznej za IV kwartał 2015 r.  wyniosła: 171,87 zł/MWh= 0,17 zł/kWh

26 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Tryby postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji do sieci Przyłączenie na podstawie zgłoszenia (w oparciu o art.7 ust. 8d4 Prawa Energetycznego). Podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy. Przyłączenie poprzez złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia (w oparciu o ogólne zapisy art. 7) w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci.

27 Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia
Podłączenie do sieci - umowy Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z PGE Obrót S.A. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawarta z PGE Dystrybucja S.A. LUB Umowa kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji zawarta z PGE Obrót S.A.

28 Zerowy bilans energii, ale opłata za dystrybucję 1000 kWh:
Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia Rozliczenie energii elektrycznej netto (net metering) 1000 kWh 1000 kWh Zerowy bilans energii, ale opłata za dystrybucję 1000 kWh: 0,27 zł/kWh x 1000kWh = 270 zł

29 Opłata za dystrybucję 1000 kWh: 0,27 zł/kWh x 1000kWh = 270 zł
Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia Rozliczenie energii elektrycznej netto (net metering) 1100 kWh 1000 kWh Zysk ze sprzedaży 100 kWh: 0,17 zł/kWh x 100 kWh = 17 zł Opłata za dystrybucję 1000 kWh: 0,27 zł/kWh x 1000kWh = 270 zł

30 Opłata za dystrybucję 1000 kWh: 0,27 zł/kWh x 1000kWh = 270 zł
Instalacje fotowoltaiczne – praktyczne zagadnienia Rozliczenie energii elektrycznej netto (net metering) 900 kWh 1000 kWh Opłata za zakup 100 kWh: 0,31 zł/kWh x 100 kWh = 31 zł Opłata za dystrybucję 1000 kWh: 0,27 zł/kWh x 1000kWh = 270 zł

31 Doradcy Energetyczni WFOŚIGW w Rzeszowie
Dziękujemy za uwagę Doradcy Energetyczni WFOŚIGW w Rzeszowie Ewa Krzysztoń Jerzy Janiec


Pobierz ppt "SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google