Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. G enetically M odified O rganisms) to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. G enetically M odified O rganisms) to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez."— Zapis prezentacji:

1

2  Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. G enetically M odified O rganisms) to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez człowieka.  Według art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych GMO to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji.  Modyfikacje, jakim podlegają organizmy można podzielić na trzy grupy: -zmieniona zostaje aktywność genów naturalnie występujących w danym organizmie -do organizmu wprowadzone zostają dodatkowe kopie jego własnych genów -wprowadzany gen pochodzi z organizmu innego gatunku ( organizmy transgeniczne ) Modyfikacje genetyczne budzące najwięcej kontrowersji to przeważnie wprowadzenie genów pochodzących z innych gatunków, które nadają modyfikowanemu organizmowi pożądaną cechę, nie występującą u niego naturalnie.

3

4 W biologii i medycynie: Organizmy transgeniczne mają szerokie zastosowania w badaniach współczesnej biologii i medycyny molekularnej, między innymi w badaniach nad rakiem, chorobami dziedzicznymi, chorobami zakaźnymi oraz w badaniach nad mechanizmami rozwoju (tzw. modele transgeniczne).

5 W ROLNICTWIE Modyfikacje roślin uprawnych polegają przede wszystkim na wprowadzeniu lub usunięciu z nich określonych genów. Modyfikacje mają przede wszystkim na celu:  zwiększenie odporności na herbicydy i szkodniki,  zwiększenie odporności na infekcje wirusowe, bakteryjne i grzybowe,  zwiększenie tolerancji na stres abiotyczny(głównie zmiany klimatyczne),  przedłużenie trwałości owoców,  poprawę składu kwasów tłuszczowych oraz aminokwasów białek,  unormowanie stężenia fitoestrogenów,  zwiększenie zawartości suchej masy,  zmianę zawartości węglowodanów, karotenoidów i witamin,  usunięcie składników antyżywieniowych – toksyn, związków utrudniających przyswajanie składników, związków które podczas obróbki kulinarnej ulegają reakcjom chemicznym wytwarzając toksyny, zwiększając np. zawartość nutraceutyków, czyli substancji niezbędnych dla zdrowia,  Na świecie najczęściej modyfikowanymi roślinami są: kukurydza, pomidory, soja zwyczajna, ziemniaki, bawełna, melony, tytoń. W Europie najczęściej modyfikuje się: kukurydzę, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki.

6 ZWIERZĘTA: Modyfikacje zwierząt mają na celu głównie uzyskanie zwierząt o pożądanych cechach w hodowli – szybciej rosnące świnie, ryby, zastosowaniu ich w produkcji białek, enzymów, innych substancji wykorzystanych w przemyśle farmaceutycznym (jako bioreaktory), uodpornieniu na choroby. Modyfikacje zwierząt nie są tak popularne jak roślin, głównie ze względu na trudności w samym procesie modyfikacji, proces jest bardzo skomplikowany i trwa długo, koszty są bardzo duże. Zwierzęta modyfikowane genetycznie często chorują lub są bezpłodne.

7  produkcja GMO jest trendem numer 1 w produkcji surowców spożywczych na świecie  produkcja GMO jest tańsza od upraw konwencjonalnych średnio o 10-15%  uprawy GMO zajmują 8% powierzchni upraw na świecie, co daje w przybliżeniu 120 mln hektarów  GMO uprawia 12 mln rolników  GMO jest produkowane w 23 krajach świata, jednak aż 99% powierzchni upraw jest zlokalizowane w 6 krajach- USA, Argentyna, Kanada, Chiny, Brazylia, RPA  99% roślin genetycznie modyfikowanych stanowią 4 gatunki- soja (60% produkcji światowej), kukurydza (25% produkcji światowej), bawełna (12% produkcji światowej), rzepak (5% produkcji światowej)  w Europie rośliny genetycznie modyfikowane uprawiane są w 8 krajach- Hiszpania, Francja, Portugalia, Czechy, Niemcy, Polska, Rumunia- w sumie 108 tys. hektarów  największe uprawy GMO w Europie znajdują się w Hiszpanii- 80 tys. hektarów  we Francji i Niemczech od 2008 roku panuje moratorium na produkcję GMO  pierwszą rośliną poddaną modyfikacji genetycznej był tytoń, 1984r.  obecnie ponad 210 gatunków roślin jest poddawanych modyfikacji genetycznej

8

9

10  Ekonomiczne- tańsza produkcja przy wzroście plonów; możliwość wydajnej produkcji na terenach gdzie występuje deficyt żywności; poprawa estetyczności produktów np. barwa kwiatów  Agrotechniczne- ułatwienie sposobu uprawy przez zwiększenie odporności roślin na szkodniki, zwiększenie odporności na herbicydy i stresy pogodowe (możliwość uprawy genetycznie modyfikowanego ryżu na nie nawodnionym gruncie, uodpornienie roślin na mróz); podniesienie wartości użytkowej; zwiększenie bioróżnorodności  Technologiczno- zdrowotne- możliwość uzyskania żywności o obniżonej alergenności; możliwość uzyskania żywności o podwyższonej wartości odżywczej (np. czekający na pozwolenie obrotu w UE tzw. „złoty” ryż, któremu wszczepiono gen żonkila i jest żółtej barwy- zawiera beta-karoten, czyli prowitaminę A, której nie posiada jego naturalny odpowiednik); produkcja nowych antybiotyków, przeciwciał oraz szczepionek jadalnych

11  Zdrowie- możliwość pojawienia się nowych alergenów; użycie wirusów jako nośników w transgenicznych roślinach i zwierzętach (możliwość mutacji tych wirusów); możliwość uodpornienia się na antybiotyki- stosowanie antybiotyków jako genów markerowych może spowodować wytworzenie genów odpornych na te antybiotyki; istnieje hipotetyczna możliwość koncentracji herbicydów (a są to związki toksyczne) w żywności i wodzie (a w konsekwencji w organizmie człowieka) jako skutek zwiększenia odporności roślin GMO na działanie tych herbicydów  Środowisko- możliwość powstawania krzyżówek międzygatunkowych nie występujących w przyrodzie- zagrożenie dla bioróżnorodności; rozprzestrzenianie się pyłków roślin z upraw GMO może skazić plantację roślin uprawianych ekologicznie; możliwość wywołania niekontrolowanych przez inżynierię genetyczną mutacji i powstanie np. „superchwastów”  Etyka- wprowadzanie genów ludzkich do innych organizmów; wystąpienie tzw. efektu ciągłości- zanieczyszczenia genami, w przeciwieństwie do skażeń chemicznych nie da się usunąć(!); wprowadzenie genów zwierzęcych do organizmu roślinnego- co na to wegetarianie?

12

13  http://www.fit.pl/g/str/image/dietetyka/gmo2.jpg http://www.fit.pl/g/str/image/dietetyka/gmo2.jpg  http://4.bp.blogspot.com/_HxLdYnjx2Jk/TVGoS9- R4FI/AAAAAAAAAcU/VrfF_gYkeNY/s1600/orange_frog.jpg http://4.bp.blogspot.com/_HxLdYnjx2Jk/TVGoS9- R4FI/AAAAAAAAAcU/VrfF_gYkeNY/s1600/orange_frog.jpg  http://www.baltic- course.com/eng/markets_and_companies/files/multi/2009- 05/090513_gmo.jpg http://www.baltic- course.com/eng/markets_and_companies/files/multi/2009- 05/090513_gmo.jpg  http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genetycznie http://pl.wikipedia.org/wiki/Organizm_zmodyfikowany_genetycznie  http://www.biotechnolog.pl/gmos/gmo-ryba.jpg http://www.biotechnolog.pl/gmos/gmo-ryba.jpg  http://img.biotechnolog.pl/foto_mat/swinie_gfp.jpg http://img.biotechnolog.pl/foto_mat/swinie_gfp.jpg  http://www.biotechnolog.pl/foto_mat/brokuly_bt.jpg http://www.biotechnolog.pl/foto_mat/brokuly_bt.jpg  http://www.biotechnolog.pl/gmos/2005/gmo-2005-1.gif http://www.biotechnolog.pl/gmos/2005/gmo-2005-1.gif  http://www.eioba.pl/a/2noq/gmo-szansa-czy-zagrozenie-kilka-liczb-i-faktow http://www.eioba.pl/a/2noq/gmo-szansa-czy-zagrozenie-kilka-liczb-i-faktow  http://www.biotechnolog.pl/gmos/2005/gmo-2005-3.gif http://www.biotechnolog.pl/gmos/2005/gmo-2005-3.gif  http://www.greenpeace.org/raw/image_full/poland/multimedia/galeria/gm o-maize-a-dangerous-experim.jpg http://www.greenpeace.org/raw/image_full/poland/multimedia/galeria/gm o-maize-a-dangerous-experim.jpg  http://oczyszerokozamkniete.files.wordpress.com/2009/12/do-you-know- what-you-eat-gmo-onion.jpeg http://oczyszerokozamkniete.files.wordpress.com/2009/12/do-you-know- what-you-eat-gmo-onion.jpeg  http://stop-gmo.pl/wp-content/uploads/2009/12/pomidor.png http://stop-gmo.pl/wp-content/uploads/2009/12/pomidor.png


Pobierz ppt " Organizmy zmodyfikowane genetycznie w skrócie GMO (ang. G enetically M odified O rganisms) to organizmy, których geny zostały celowo zmienione przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google