Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przykłady opisów bibliograficznych. Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przykłady opisów bibliograficznych. Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Przykłady opisów bibliograficznych

2 Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne. Bibliografia przedmiotowa - pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach. Bibliografia podmiotowa - wszystkie dokumenty, poddawane analizie. Mogą to być dzieła literackie, dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, plakat, film i inne. Przykład Przy temacie Motyw tańca śmierci w literaturze, literaturą podmiotu będzie Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią, natomiast przykładową literaturą przedmiotu Słownik mitów i symboli Władysława Kopalińskiego. 2

3 Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej (lub ewentualnie w kolejności cytowania w tekście) i kolejno ponumerowane. W opisie autora należy pominąć informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach: prof., dr, doc., mgr, ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem itd. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – należy podać ich nazwiska i imiona oddzielając je od siebie przecinkami. Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczyna się od tytułu. Jeśli autorów jest więcej niż trzech, po tytule podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę). Zbyt długi tytuł można skracać. Wyrazy pominięte należy zaznaczyć wielokropkiem : „(...)„ Jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma! Jeśli to jest wydanie pierwsze, lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5. popr. uzup. zmien. skr. rozsz. przejrz. Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy. Trzeba podać rok (datę) wydania i numer ISBN!! - ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - 10-cyfrowy (w najnowszych książkach 13-cyfrowy) symbol zawierający zakodowane informacje o książce. Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. W książkach nie posiadających numeru ISBN ten element opisu pomijamy. Znaki przestankowe ; :., - / ( ) należy stosować konsekwentnie!!! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. 3

4  Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora, Tytuł, Wydanie, Miejsce wydania, Rok wydania, ISBN Przykład Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Wyd.2, Warszawa, 2001, ISBN 83- 2345-132-1 4

5  Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i mię autora, Tytuł, Miejsce wydania, Rok wydania, ISBN, Tytuł fragmentu, strona Przykład Kochanowski Jan, Treny, Wrocław, 1999, ISBN 83-02-34563-7, Tren V, s. 23 5

6  Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko imię autora rozdziału, Tytuł rozdziału, W: Tytuł książki, pod red.(imię i nazwisko redaktora), Miejsce wydania, Rok wydania, ISBN, strony Przykład Wyka Kazimierz, Starość Norwida, W: Z dziejów recepcji twórczości, oprac. Mieczysław Inglot, Warszawa, 1983, ISBN 83-01-04370-0, s. 261-264 6

7  Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok, numer czasopisma, strony Przykłady: Cieśliński Piotr: Ostatni lot Columbii. Wiedza i Życie 2003, nr 3, s. 12 -17 Mizerkiewicz Tomasz: Okrucieństwo śmiechu, czyli o przedwojennej prozie Witolda Gombrowicza. Polonistyka 2004,nr 10, s.10-15 7

8  Obowiązkowe elementy opisu: Tytuł, pod red.(imię i nazwisko redaktora), Miejsce wydania, Rok wydania, ISBN Przykład Słownik pisarzy polskich, pod red. Arkadiusza Latuska, Kraków, 2003, ISBN 83-7389-123-4 8

9 Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię autora książki recenzowanej: Tytuł książki. Rec. Imię i Nazwisko recenzenta: Tytuł recenzji. Tytuł czasopisma Rok, nr, strony Przykład Lebert Norbert, Lebert Stephan: Noszę jego nazwisko: rozmowy z dziećmi przywódców Trzeciej Rzeszy. Rec. Piotr M. Majewski: Dzieci nazistów. Mówią Wieki 2005, nr 2, s. 59 9

10 Obowiązkowe elementy opisu: Nazwisko i imię osoby z którą przeprowadzono wywiad: Tytuł wywiadu. Rozmowę przepr. Imię i Nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. Tytuł czasopisma rok, numer, strony Przykład Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony. Rozmowę przepr. Barbara Pietkiewicz. Polityka 2004, nr 3, s. 58- 59 10

11 Cudzoziemka, reż. Ryszard Ber [ VHS], Warszawa, AG, 1986 11

12 Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], Wersja 1.03.16. Łódź, 1998. ISBN 83-7231-3. 12

13 Sankowski Robert: Malował śmierć „Gazeta Wyborcza” [online]. 2005, nr 45 [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web: 13

14 Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [on line]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/ Historia Starego Teatru (17 X 1781 – 30 VI 2003) [online]. Kraków: Stary Teatr [dostęp 23 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: 14

15 Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczes nosc/hlasko/osmy.htm. 15

16 Pianista, reż. Roman Polański, Rec. Autor, Tytuł [online] [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/ 16

17 Jak opis rozdziału z książki: Przykład: Velasquez Diego, Infantka Małgorzata [il.], W: Rzepińska Maria, Siedem wieków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław, 1986. ISBN 83-5768-35-X, nr il. XLVI. 17

18 18

19 19 Bibliografia załącznikowa i przypisy. "Biblioteka w Szkole" 2004 nr 11, s. 26 - 27. Iwona Supromowicz. Znormalizowany opis bibliograficzny i przypisy. [dostęp 7.11.2011]. Dostępny w internecie: http://www.nkch.amu.edu.pl/files/znormalizowany_opis_bi bliograficzny_i_przypisy.pdf http://www.nkch.amu.edu.pl/files/znormalizowany_opis_bi bliograficzny_i_przypisy.pdf


Pobierz ppt "Przykłady opisów bibliograficznych. Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów spełniający zadania informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google