Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska 64-920 Piła ul. Śródmiejska 20/1 + 48 602738542 Belgia 1047 Bruxelles, Bat. ASP 12E210 Rue Wiertz 60 + 32 22845776

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska 64-920 Piła ul. Śródmiejska 20/1 + 48 602738542 Belgia 1047 Bruxelles, Bat. ASP 12E210 Rue Wiertz 60 + 32 22845776"— Zapis prezentacji:

1 Polska 64-920 Piła ul. Śródmiejska 20/1 + 48 602738542 biuro@szejnfeld.pl Belgia 1047 Bruxelles, Bat. ASP 12E210 Rue Wiertz 60 + 32 22845776 adam.szejnfeld@europarl.europa.eu „Unia na zakręcie” Adam Szejnfeld Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld www.szejnfeld.pl www.kobiecastronazycia.pl

2 Konspekt prezentacji I.Wstęp II.Kryzys finansowy (przyczyny kryzysu, działania unijne, przykład Grecji) III.Fala uchodźców IV.Samobójstwo na raty V.Kryzys wartości UE VI.Nacjonalizacja postaw VII.Zagrożenie wojną VIII.Co z Polską? (korzyści z członkostwa w UE, Polska w rankingach światowych) IX.Podsumowanie Adam Szejnfeld

3 I. Wstęp Kryzys finansowy w strefie euro Partie antyeuropejskie Nadregulacja, biurokracja Brexit Humanizacja, socjalizacja Uzależnienie energetyczne Sytuacja wewnętrzna Kryzys finansowy na świecie Migracja ludności Organizacje terrorystyczne Państwo Islamskie Polityka imperialistyczna Rosji Sytuacja zewnętrzna Adam Szejnfeld

4 II. Kryzys finansowy Przyczyny kryzysu na świecie i w Europie, działania ratunkowe UE, przykład Grecji Adam Szejnfeld

5 Przyczyny kryzysu finansowego na świecie i w Europie Załamanie na rynku hipotecznym w USA Wysoki dług publiczny Wybujała ekspansja kredytów bankowych w niektórych państwach członkowskich Nadmierne inwestycje spekulacyjne m.in. w budownictwie czy nieruchomościach Szybki wzrost cen na rynkach surowców, paliw i żywności NADMIERNE ZADŁUŻENIE zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego Adam Szejnfeld

6 Działania ratunkowe Kryzys zadłużenia ujawnił się w 2009 r. – GREC, PORT, IRL, HISZP, CYPR nie były w stanie obsługiwać swojego długu Pomoc z innych krajów strefy euro, ECB, IMF 2010 – utworzenie Europejskiego Instrument Stabilności Finansowej (EFSF), Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) Jednolity Mechanizm Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRM), Jednolity Mechanizm Nadzorczy (SSM), nowy System Ochrony Depozytów Zmniejszenie stóp procentowych przez EBC Kryzys w znacznym stopniu dotknął 9 z 19 państw strefy euro Adam Szejnfeld

7 Przykład Grecji Adam Szejnfeld

8 III. Fala uchodźców Przyczyny, proces, działania ratunkowe UE Adam Szejnfeld

9 Największa fala migracyjna od II wojny światowej Przyczyny: wojna w Syrii, ISIS, zubożenie społeczeństwa W 2015 roku do Unii przedostało się ponad 1,2 mln uchodźców 49% Syryjczycy, 21% Afgańczycy, 8% Irakijczycy 58% mężczyźni, 17% kobiety, 25% dzieci 2/3 aplikacji o azyl zostało złożonych w Niemczech, Węgrzech, Szwecji lub Austrii Zdjęcie: AP Photo/Emrah Gurel, ze strony: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/06/20/17-ways-the-unprecedented-migrant-crisis-is-reshaping-our- world / Adam Szejnfeld

10 Działania ratunkowe UE Unijne agencje: 1.Frontex- Kontrola granic 2.Europejski Urząd Wsparcia w Dziedzinie Azylu - Azyl Działania Unii: A)cywilno-humanitarne: Operacja Mare Nostrum  Operacja Tryton (11.2014)  Operacja Sofia (05.15) B)prawno-polityczne: 20.04.2015 – Komisja zaproponowała 10-punktowy plan antykryzysowy 23.04.2015 – Szczyt Rady, wzmocnienie budżetu operacji Tryton i Mare Nostrum 25-26/06.2015 – Szczyt Rady, utworzenie „hotspotów” do kontrolowania przybywających migrantów 23.09.2015 – Szczyt Rady, decyzja o alokacji 120 000 uchodźców między państwa UE 11-12.11.2015 – Szczyt w Valletcie między UE a krajami afrykańskimi 12.11.2015 – Szczyt Rady z udziałem Turcji 19.02.2016 – Szczyt Rady, potwierdzenie pomocy dla Turcji Adam Szejnfeld

11 Działania ratunkowe UE C) Finansowe a)Szczyt Rady UE (23.09.2015) – przekazanie dodatkowe 1 mld euro dla organizacji międzynarodowych i agencji narodowych b)Szczyt w Valletcie (12.2015) – utworzenie Nadzwyczajnego Funduszu Powierniczego na rzecz Afryki (1,8 mld euro) c)Szczyt Rady UE (12.11.2015) – utworzenie Instrumentu na rzecz Uchodźców dla Turcji w wysokości 3 mld euro Turcji (fundusz został zatwierdzony w lutym 2016) Adam Szejnfeld Zdjęcie: https://www.hrw.org/tag/europes-migration-crisis

12 IV. „Samobójstwo na raty” Przyczyny i skutki Adam Szejnfeld

13 „Samobójstwo na raty” Wzmocnienie postaw roszczeniowych, Osłabienie klasy średniej, Spadek konkurencyjność gospodarki UE, Przeregulowanie gospodarki Socjalizacja, humanizacja Harmonizacja, biurokracja, nadregulacja Restrykcyjna polityka klimatyczna, uzależnienie energetyczne Adam Szejnfeld

14 V. Kryzys wartości UE Adam Szejnfeld

15 Unijne wartości Art. 1 Traktat o Unii Europejskiej:  Godność osoby ludzkiej  Wolność  Demokracja  Równość  Państwo prawa  Poszanowanie praw człowieka  Poszanowanie praw mniejszości  Pluralizm  Niedyskryminacja  Tolerancja  Sprawiedliwości  Solidarność  Równość kobiet i mężczyzn Adam Szejnfeld Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Robert Schuman – ojciec założyciel Unii

16 Kryzys unijnych wartości Adam Szejnfeld dominacja upadek Unii wojna W ostatnich latach Unia i jej wartości są co raz częściej kontestowane, a na znaczeniu zyskują poglądy skrajne, sprzeczne z ideami „ojców założycieli” Wspólnoty.

17 VI. Nacjonalizacja postaw Przyczyny, Brexit, Unia trzech prędkości Adam Szejnfeld

18 Nacjonalizacja postaw Ryzyko Unii 3-prędkości Strefa euro Wlk. Brytania Reszta Eurosceptycyzm Nacjonalizm Szowinizm Protekcjonizm Brexit Wyłączenia, podziały, opt-out Potencjalna konsekwencja Szczytu Rady w lutym 2016 r. Adam Szejnfeld

19 Wyniki wyborów do PE w 2014 r. Eurosceptyczne partie prawicowe w wyborach do PE w 2014 r. Adam Szejnfeld

20 VII. UE – zagrożenie wojną Przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne Adam Szejnfeld

21 UE - zagrożenie wojną Brak własnej armii Bezpieczeństwo oparte o armie krajowe oraz NATO Brak „wspólnej” polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Osłabienie Unii zagrożeniem nie tylko dla bezpieczeństwa wewnętrznego, ale także zewnętrznego Unia otoczona przez konflikty: Rosja-Ukraina, Syria, „Państwo Islamskie”, Bliski Wschód (Irak, Izrael, Palestyna, Iran) Unia - pięćsetmilionowy kolos na glinianych nogach Słaba UE Brak wspólnej armii Wojny w otoczeniu UE Wewnętrzne skłócenia Ryzyko Wojny Zdjęcie: https://avtonom.org/en/news/moscow-autonomous-action-ukrainian-war Adam Szejnfeld

22 VIII. Co z Polską? Korzyści z członkostwa w UE, bilans finansowy, Polska w światowych rankingach Adam Szejnfeld

23 Korzyści z członkostwa w Unii W ciągu 10 lat skumulowany wzrost PKB w odniesieniu do 2003 r. wyniósł w Polsce 53% (dla UE-28 było to 12%); Wzrost płac o ok. 3,5% rocznie; W 2014 roku odnotowano najwyższy w historii Polski wynik eksportu towarów – 165 mld euro; W ciągu 10 lat członkostwa Polska wyeksportowała do UE towary o wartości ponad 3,5 bln zł (to ponad dwukrotność polskiego PKB); ¾ polskiego eksportu trafia na unijny rynek; W ostatnich latach stworzono ponad 900 tys. nowych miejsc pracy; Najwyższa od ćwierćwiecza liczba osób pracujących (16 mln); Adam Szejnfeld

24 Korzyści z członkowska w Unii Najniższe od wejścia do UE stopy procentowe; Niski poziom zadłużenia Polski – ok. 60% (Wlk. Brytania – 150%, Hiszpania – 140%, Niemcy 90%); Od 2004 r. skumulowana wartość napływu BIZ do Polski wyniosła ok. 0,5 bln zł (68-krotny wzrost - 2003 rok – 303 mln euro); Adam Szejnfeld Nadwyżka handlowa z krajami UE 2003-2013

25 Adam Szejnfeld

26

27 Finansowy bilans członkostwa w Unii Polska w latach 2014-2020 otrzyma 105,8 mld euro, w latach 2004- 2013 otrzymaliśmy 94,3 mld euro; Unijne środki były równe odpowiednio 1,2% polskiego PKB w 2004 r. i 4% w 2014 r.; Najwięcej przeznaczono na politykę spójności (2/3) i na Wspólną Politykę Rolną (1/3); Polska za każdą wpłaconą złotówkę do budżetu UE otrzymała ponad 3 razy więcej w postaci transferów; W latach 2004-2013 zrealizowano ok. 180 tys. projektów, wsparto 30 tys. przedsiębiorstw, 1,5 tys. uczelni, wybudowano 500 oczyszczalni ścieków, 11 tys. km dróg, 1,6 tys. linii kolejowych; Poziom absorpcji środków polityki spójności wynosi ponad 85%; Adam Szejnfeld

28 Niektóre przykłady korzyści dla obywatela z członkostwa w UE Wsparcie dla rolników i obszarów wiejskich - 117 mld złotych w latach 2004-2014 i 120 mld złotych na okres 2014-2020 Studia zagraniczne w ramach programu Erasmus - ponad 150 tys. polskich studentów Rozmowy telefoniczne z zagranicą - spadek cen o 400% (w 2017 r. ceny się całkowicie zrównają) Adam Szejnfeld

29 Wybrane przykłady zmian społeczno- gospodarczych w ostatnich 25 latach 1989 r. PKB 67 mld $ PKB per capita 1,8 tys. $ Inflacja 586% Ilość telewizorów 53% rodzin Ilość samochodów 4,8 mln 16 kg margaryny lub 2 tys. jajek lub 12 kg kiełbasy „Myśliwskiej” za średnią pensję 2015 PKB 564 mld $ PKB per capita 13,7 tys. $ Inflacja -0,9% Ilość telewizorów 96,2% rodzin Ilość samochodów 19,6 mln 350 kg margaryny lub ok. 4 tys. jajek lub ponad 120 kg kiełbasy „Myśliwskiej” za średnią pensję Adam Szejnfeld

30 Miejsce Polski w światowych rankingach – poprawa pozycji Ranking2008-2015 (zmiana miejsca) Doing Business+49 Indeks Wolności Gospodarczej +41 Indeks Percepcji Korupcji+23 Ranking Wolności Gospodarczej +19 Globalny Indeks Konkurencyjności +12 Human Development Index +10 Adam Szejnfeld

31 IX. Podsumowanie Adam Szejnfeld Bezpieczną przyszłość Europy może zapewnić wzmocnienie UE poprzez pogłębienie integracji

32 Polska 64-920 Piła ul. Śródmiejska 20/1 + 48 602738542 biuro@szejnfeld.pl Belgia 1047 Bruxelles, Bat. ASP 12E210 Rue Wiertz 60 + 32 22845776 adam.szejnfeld@europarl.europa.eu Dziękuję bardzo! Adam Szejnfeld Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfeld www.szejnfeld.pl www.kobiecastronazycia.pl


Pobierz ppt "Polska 64-920 Piła ul. Śródmiejska 20/1 + 48 602738542 Belgia 1047 Bruxelles, Bat. ASP 12E210 Rue Wiertz 60 + 32 22845776"

Podobne prezentacje


Reklamy Google