Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych."— Zapis prezentacji:

1 Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

2 Inwentaryzacja monitoringu wizyjnego

3 Monitoring wizyjny  system służący obserwacji określonych zjawisk  kompleksowy zespół urządzeń zdatnych do użytku w takiej postaci, w jakiej zostały zmontowane.

4 Podstawowe elementy monitoringu wizyjnego:  kamery  kodery i dekodery,  szafy teletechniczne,  sieci transmisyjne  stacje operatorskie

5 Przykłady monitoringu: monitoring wizyjny miasta monitoring wizyjny w autobusach monitoring wizyjny budynku

6 Środki trwałe - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. art. 3 ust. 1 pkt 15) ustawy o rachunkowości

7 Środki trwałe - środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości (..)

8 Podgrupa 62 „Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii” obejmuje:  urządzenia telewizyjne nadawczo-odbiorcze,  urządzenia telewizji kablowych,  urządzenia radiowe nadawczo-odbiorcze,  urządzenia i aparaty dla telefonii (w tym telefonii komórkowej),  urządzenia dla telegrafii,  urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, obrazu,  urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne.

9 Szczegółowa klasyfikacja zależy od funkcji jakie spełnia monitoring wizyjny (rejestracja zdarzeń, sygnał alarmowy)

10 Inwentaryzacja – czynności zmierzające do ustalenia rzeczywistego stanu poszczególnych składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia (aktywów i pasywów) według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.

11 Środki trwałe inwentaryzuje się metodą spisu z natury Środki trwałe do których dostęp jest znacznie utrudniony inwentaryzuje się metodą weryfikacji art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o rachunkowości

12 Metoda spisu z natury:  sprawdzenie stanu aktywów poprzez spis ich ilości z natury  wycena tych ilości  porównanie wartości z danymi ksiąg rachunkowych  wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.

13 Metoda weryfikacji  porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami,  weryfikacja wartości poszczególnych składników.

14 Poprzez inwentaryzację następuje:  ocena gospodarczej przydatności składników majątkowych jednostki, ich wartości i użyteczności  ocena stanu zabezpieczeń mienia i ochrony mienia,  przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarowaniu mieniem,

15 Spis z natury dotyczy:  urządzeń monitoringu wizyjnego  punktów kamerowych  centrum dozoru

16 Termin i częstotliwość inwentaryzacji nieruchomości zaliczonych do środków trwałych, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację przeprowadzono raz w ciągu 4 lat. (teren strzeżony) art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości

17 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google